Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny
 

Jentedag søndag 12. april på Hallager'n

Sist oppdatert 09.05.2015 kl.17.31

Tuuusen takk for en veldig vellykket dag og super innsats med de yngste!

Jentedag søndag 12. april på Hallager'n

Jentedagen 2015 bar preg av god planlegging og organisering, rekord stor deltagelse, "Rema1000"- sponset pølselunsj, nydelig vær og masse ivrige, engasjerte og blide jenter!

Tuuusen takk for at dere er så gode "faddere" og rollemodeller (minus heiaropet...) for de yngre spillerne! Vi får masse positive tilbakemeldinger fra foreldre både idag og på treningene for de aller yngste hvor noen av dere har bidratt. 

Håper dere har hatt en lærerik og positiv opplevelse selv også. Vi er veldig stolte av dere jenter! :-) 

 

dsc_5140dsc_5145dsc_5147dsc_5159dsc_5165dsc_5155dsc_5157dsc_5185dsc_5192


Samarbeidspartnere:

Skriv fullt navn i tekstfeltet på Vipps.

Du kan hente kortet ditt i administrasjonen eller i billettluken på kamp.

Tusen takk!

Kjøp sesongkort, kun kr 500

Charlotte Trondal Elisenberg og Martine Ertvaag Brekke står over denne grunnet LK06-turneringen som var 28.10-02.11.2022. 

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer og ønsker dere god fornøyelse!

Ny regional landslagssamling på 06-jentene

Ungdomsutvalget har gjennomført en spørreundersøkelse blant utøverne i ungdomshåndballen for å kartlegge hvordan ungdommene har det i klubben. Undersøkelsen berører flere viktige temaer som er viktig å ivareta av hensyn til ungdomsmiljøet i klubben. Alt fra det sportslige til det sosiale er omfattet av undersøkelsen. Rundt 120 utøvere, både jenter og gutter, fra 13-års alderen opp til junior, deltok i den anonyme undersøkelsen.

- Ungdomsutvalget jobber for at ungdommen blir hørt og har medbestemmelse i klubben. Derfor er det viktig at vi får et tydeligere perspektiv på hvordan ungdomsmiljøet i klubben er, slik at vi kan innrette vårt arbeid ut ifra ungdommens behov, sier Mathias Markanovic, leder i ungdomsutvalget.

Mathias sier resultatene viser at mange trives godt i Nordstrand. Alle temaene i undersøkelsen viser positive resultater, men det er særlig det sosiale miljøet og samholdet på lagene som ungdommen setter pris på.

- 95 prosent svarer at de er fornøyde med det sosiale miljøet på laget. På spørsmål om hva som er det beste ved å spille håndball i Nordstrand trekker veldig mange frem et godt lagmiljø og at de har det gøy sammen med lagkameratene, forteller Mathias.

Lederen for ungdomsutvalget mener dette viser at det er viktig at alle, både klubben, trenere, frivillige foreldre og ungdommene selv, bidrar til å utvikle og beholde gode og inkluderende miljøer på årgangene.

- Det er nøkkelen til å få ungdommer til å fortsette med idrett så lenge som mulig. Vi vet at mange slutter i løpet av ungdomsskolen og videregående skole. Dette bekrefter også undersøkelsen, der rundt en tredjedel svarer at de er usikre eller mest trolig ikke spiller håndball ett år frem i tid. Hvis vi skal få ungdommene til å bli i klubben så lenge som mulig, må alle få oppleve det gode miljøet vi vet finnes på mange årganger i klubben vår. Det å komme på trening, omringet av et godt sosialt miljø, gjør at stresset som ellers foreligger i hverdagen på grunn av skole og diverse, forsvinner helt. Det eneste som er i tankene er at man koser seg. Det er viktig at alle får en slik opplevelse, sier Mathias.

Ungdomsutvalget vil i tiden fremover jobbe videre med hvilke aktiviteter og tiltak som kan styrke det sosiale miljøet på ungdomsårgangene ytterligere. Det vil om kort tid også bli satt i gang en spørreundersøkelse for fotballårgangene.

- Vi vil gjerne ha innspill, både fra ungdomslagene i håndball og fotball. Ungdommene kan være med å påvirke klubbhverdagen vår ved å engasjere seg. Ta kontakt med meg eller noen av de andre i ungdomsutvalget og fortell hvilke aktiviteter, enten i laget eller på tvers av årgangene, dere har lyst til at vi setter i gang med, avslutter Mathias.

Disse sitter i Ungdomsutvalget:
Mathias Markanovic (90852098)
Thomas Helgheim
Jenny Bakken
Frida Backe

 

 

 

 

 

 

Et godt sosialt miljø er viktigst for ungdommene i klubben

Ord blir fattige. Glenn var en ildsjel og en bauta for barn og voksne på Nordstrand. Men aller mest var Glenn en langt utover vanlig tilstedeværende pappa for sine tre barn og sin Helene.

Glenn var genuint engasjert i barna og idretten på Nordstrand. Han var en tilstedeværende, engasjerende og omsorgsfull trener og pappa. Han utfordret barna - for han ville at de skulle utvikle seg, og som trener tok han innspill fra foreldre med ydmykhet. Noe av det siste han gjorde for Gutter 2012 var å tenke fremover ⁃ "hva om vi setter mål av oss om å ha fem 11'er lag om x år? Vi vil jo ha alle gutta med".

Kjære Glenn, du har gjort en forskjell. Nordstrand Idrettsforening og nærmiljøet generelt har mistet en utrolig ressurs. Ditt nærvær vil alltid være med oss. 

Glenn var hovedtrener for G2012, en del av trenerteamet til G2010 både fotball og håndball, og en positiv ressurs for ansatte og frivillige i Nordstrand IF.

Vi har lagt ut en kondolanseprotokoll i Storstua.

Nordstrand Idrettsforening

Det er bisettelse fra Nordstrand Kirke tirsdag 15. november kl 12.00

Til minne om Glenn Holt
Kamp før middag!

Helsedirektoratets nye veiledning og anbefalinger for idrettsaktivitet sier at det kan tilrettelegges for, og utøves idrettsaktivitet i grupper for inntil fem personer, som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten forøvrig må utføres i samsvar med de råd helsemyndighetene har gitt.

Helsedirektør Bjørn Gulvog sier til nrk.no i dag at «Utstyr i kontakt med hender og hodet frarådes sterkt, og garderober kan ikke tas i bruk. Det betyr for eksempel at du ikke bør heade ballen på en fotballbane. Det vil også være umulig å gjennomføre en alminnelig håndballtrening».
Grunnet strenge krav til gjennomføring av aktivitetene, vil Nordstrand IF foreløpig ikke organisere aktivitet i klubbens regi.
De barn, foreldre og/eller trenere som ønsker å trene, gjør dette frivillig og på eget initiativ og ansvar. Forutsetningen er at man forholder seg til de retningslinjene som er gitt for å unngå smittespredning.

Nytt i dag er at Bymiljøetaten har gjenåpnet fotballbaner for uorganisert trening. Dette betyr altså at det igjen er lov å bruke våre baner på Niffen, Hallager og Hundejordet. Vi understreker at smittevernreglene må følges, og det er hvert enkelt sitt ansvar å overholde disse reglene. Som klubb har vi verken mulighet eller myndighet til å håndheve bruken av fotballbanene.

Norges idrettsforbund skal utarbeide felles anbefalinger for hvordan idretten kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. Idrettsforbundet vil oppfordre særforbundene til å lage egne «koronavettregler», som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.
Nordstrand IF vil avvente disse anbefalingene, før en eventuell ny beslutning tas om aktivitet i klubbens regi.
Inntil videre, vil det altså ikke legges til rette for aktiviteter i regi av Nordstrand IF.

Se forøvrig:
Oslo Idrettskrets: Ikke fritt fram for idretten

Norges idrettsforbund: Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

nrk.no: Idrettspresidenten ber alle forbund lage «koronavettregler»
 

1. april: Nye retningslinjer for idrettsaktivitet

Nå er det igjen aktivitet på fotballbanene, og vi trenger å få ryddet løv og granulatet og reparert fotballmål. Vi ber de som har lyst til å være med på vårdugnaden om å melde seg. Mye gjort på en time eller to, om mange nok møter opp. 

Du melder deg på ved å registrere navnet ditt på dette nettskjemaet. Finn en oppgave som passer for deg, sjekk hva du skal gjøre, og hva du eventuelt skal ta med deg - og møt opp onsdag 8. april. Vi har en pulje klokka 16, en annen pulje klokka 18. De fleste oppgavene er på Niffen. Det er her det er mest å gjøre. På Hallager trenger vi en mindre gruppe til å rydde og rake rundt klubbhuset.  

Det er viktig at alle som deltar overholder smittevernreglene - maks fem i hvert område, og minimum to meters avstand. Alle tar med seg eget utstyr (rive, spade, hansker). Det er plassert ut antibac på området, og det er også tilgang på engangshansker.

For dere som melder dere til å rake løv og gress, finn gruppen deres i området markert på kartet over, og start jobben. For dere som skal samle granulat på Niffen, møt opp der den gamle boblehallen sto, så får dere tildelt hvilket område dere skal jobbe på. For dere som skal reparere mål, møt opp ved kiosken ved tribunene.

Vi trenger noen handy mennesker til å reparere innbytterbenker. Dette arbeidet skjer etter påske. Meld fra i skjemaet. 

Det blir flere muligheter til å være med på dugnad. Blant annet håper vi i løpet av våren å få satt igang arbeidet med å få etablert en ny ballbinge på gamle Minikunsten. 

Vi gleder oss til å se dere igjen - og husk: smittevernreglene må overholdes.  

Anders Bakken (46502076) og Stig Søderstrøm (907 85 560) fra styret vil være tilstede under dugnaden. Ta kontakt om du har noen spørsmål.

Sportslige hilsner fra 
styret i Nordstrand IF

 

Vårdugnad på fotballanleggene

Nordstrand IF ønsker å komme med litt oppdatert informasjon for påskeuka. 

 • Vi oppfordrer til fortsatt egentrening gjennom påsken. 
 • Vi ønsker å holde tiden 12:00-18:00 ledig for uorganisert aktivitet. De årgangene som ønsker å organisere trening bes gjøre det på morgenen eller kvelden.
 • Baneplanen vil antakeligvis settes i gang etter påsken. Årgangene som da ønsker å organisere treninger oppfordres til dette. Vi vil framheve at det er frivillig for alle, koronavettreglene må overholdes og det må være tilstrekkelig frivillige voksne tilstede.
Oppdatert info uke 15

Oppdatert 2. juni.
Smittevernveileder for idrett

Fotballens koronahåndbok 
Håndballens retningslinjer

Nytt fra 1. juni: Kontakttrening er tillatt for spillere under 20 år
 

Generelt om aktiviteter for både fotball og håndball

 • All organisering av aktivitet i klubben må følge 20+1 prinsippet, det vil si treningsgrupper på tjue personer og én meter avstand.
 • Spillerne skal være organisert i gruppene fra det tidspunkt de møter på treningsstedet. Gruppene skal gå til avtalt plass på feltet, med én meters avstand. Utstyr pr gruppe må organiseres gruppevis, og med korrekte avstander. OBS- 1-meters regelen gjelder også når man prater med gruppa eller har drikkepause.
 • Veiledende antall på banen: Halve storekunsten: totalt 36 spillere + trenere. Halve lillekunsten: totalt 24 spillere + trenere.
 • Jogging til oppvarming skal også følge retningslinjer for avstand.
 • Alle må ha med egen ball (håndball) og vannflaske. Vi velger å ikke åpne kranene utenfor hallen av hensyn til smittevern. Ta med nok vann.
 • Aktiviteter med nærkontakt er ikke tillatt. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle spillere skal vaske hender grundig før og etter trening. Det enkelte lag bør kjøpe inn Antibac fra lagkassen, og sørge for god tilgang til dette under aktiviteten.
 • Etter endt aktivitet skal laget forlate banen og området. Nye lag kommer og plassen skal frigis, vi vil også unngå store ansamlinger generelt.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, skal ikke delta på aktivitet.
 • Trener for gruppen er ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Klare avvik fra reglene vil medføre konsekvenser, i ytterste tilfelle bortvisning fra feltet og treningsnekt.
 • Klubben vil sette opp ansvarlige vakter pr kveld som vil utføre stikkprøver, og som har full myndighet til å stanse aktivitet i klubbens regi om de finner det nødvendig.
  Mer utfyllende retningslinjer er sendt til hovedtrenere og lagskontakter.

La oss fortsette å jobbe sammen og finne de beste løsningene fremover. Vi er skikkelig stolte over å jobbe for Nordstrand IF – altså dere. Tusen takk for at dere alle står på, og at vi sammen skal klare å tilrettelegge for bra aktivitet for våre barn og ungdommer.

Med vennlig hilsen
Anna Collett                                         Kristine Høgh                                  Bjørn Rudjord
Sportssjef                                            Leder håndballgruppen                   Leder fotballgruppen

Nordstrand IF

Retningslinjer for organisert trening

Gutter 07 til topps i Ski-cup!

Vi gratulerer gutter 2007 med gull i Ski cup i tøff konkurranse med 15 andre lag.

Etter innledende kamper fredag og lørdag, endte guttene på 2.plass i pulja, og måtte derfor ut mot 1.plassen i pulje B, Kjelsås, i første sluttspillkamp.

Guttene var skrudd på fra start, og dro til slutt i land seieren på «sudden death» i kvartfinalen. I semi’n møtte de et godt lag fra Holmestrand, men tar føringen fra start, og vinner til slutt 10-8.

Finalen
I finalen ventet Ull/Kisa, som de tapte 17-15 mot i gruppespillet. Guttene er sugne på revansje, men kommer litt bakpå fra start. De beholder roen, fortsetter å male på og spille sitt spill, og leder 7-4 til pause. I 2.omgang fortsetter det gode spillet, og de er på det meste 7 mål foran. I sluttminuttene tar guttene en liten hvil, så Kisa knapper innpå med et par mål, men guttene vinner til slutt fortjent 16-11.

g2007_ski-cup2019-bestemann

Theo fikk bestemannspremien i finalen(ene bildet), etter eminent forsvarsspill

g2007_vinnere-sku-cup-2019

Med på laget (i tilfelig rekkefølge): Philip Lesto, Gabriel Kleven, Liam Kling, Theo Asplund, Gabriel Eklund, Marius Jakobsen Nordeng, Magnus Isaksen og Bastian Kraft Ophus.

Dette er den tredje pokalen til guttene på et halvt år, og det lover godt for den fremtidige guttehåndballen i Nordstrand

Heia Nordstrand!

Gutter 07 til topps i Ski-cup!

Endelig er det store smil å se på Niffen igjen! Denne uka kom også akademiet i gang med god aktivitet, selvfølgelig etter smittervernsreglene.

Trenerne har planlagt nøye og sørget for et treningsopplegg som er morsomt og utviklende for våre spillere. Det er naturlig nok ekstra fokus på individuell ferdighetsutvikling i denne perioden. Det er tydelig at trenerne, så vel som spillerne, setter stor pris på å være i gang igjen etter den ufrivillige pausen. Guttene og jentene fortjener også ros for disiplinen til å følge de smittevernsreglene som er satt. 
Vi har stor kapasitet og ønsker gjerne flere deltakere velkomne!

Håndballspillerne endelig på plass i hallen igjen

PÅMELDING FOTBALL

PÅMELDING HÅNDBALL

Akademiet er i gang igjen

Mathias kommer med 10 års trenererfaring, og har prøvd det aller meste fra jenter 7 til senior 2.divisjon. De siste sesongene har han både vært senior- og Lerøytrener.

Da har den riktige brikken falt på plass, med tanke på å kunne bygge opp juniorsatsingen igjen, i samarbeid med Senior elite.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss! 🤗😁

Velkommen Mathias!

Den foreløpig gode høstsesongen fortsetter for Junior Elite. Det var ikke årets beste kamp spillemessig, til det var gutta for upresise denne kvelden, men mentaliteten som preger laget gjorde at det gjestende bunnlaget Follo ikke hadde sjans til å få med seg noe på sitt Nordstrand-besøk.

Til slutt stoppet det på 4-0 - årets største seier for juniorlaget i Interkrets A.

Det knallharde oppofrende spillet fra bortekampen mot Stabæk ble tatt med videre en uke, og dermed var det svært lite som nådde helt fram til Andreas Amundsen i NIF-målet.

Med ball sleit gutta mer, mot et Follo-lag som så sterkere ut enn i vår, og som også har prestert resultatmessig brukbart etter sommeren. Det ble for mange ballmist, noe som både gikk ut over vårt eget spill og som gjorde at vi måtte opp i ringene defensivt. Likevel fikk hjemmelaget sin første skåring relativt tidlig, da Bjørn Martin Kristensen ble lagt i bakken, framspilt av Sander Sønsterud. Et soleklart straffespark som Endrias Nikedimos fikk lov å sette i nettmaskene. 

Nordstrand-gutta hadde likevel en del å snakke om i pausen tross 1-0. Og de gikk ut i andre omgang og laget tre flotte mål til.

Mohammed Abbas hamret inn 2-0 tverrligger-ned - assist Endrias.

Så viste 16 år gamle Thomas Helgheim seg fram med en lekker frispilling av Bjørn Martin Kristensen - som vakkert og nådeløst satte 3-0 alene med keeper. Bjørns sjette goal i Interkrets A i år.

Og til slutt kom rosinen i pølsa da Subhan Shakoor enda vakrere kontrollert prikket krysset i et angrep der bortelaget var fullstendig rundspilt i et angrep som ble rullet opp med mange involverte som i motsetning til resten av kampen traff millimeterpresist hverandre. Guttespiller Sverre Sandal ville ikke være dårligere enn Thomas og var nestsistemann på ballen da han la den til rette for Subhan. Det var for øvrig midtbanegeneral Shakoors aller første interkretsskåring.

Stabæk slo HamKam hele 5-2 på Briskeby. Det var et imponerende resultat.

Sarpsborg 08 og Lillestrøm delte poengene 2-2, mens Vålerenga og Fredrikstad spiller på Valle lørdag.

Nettopp FFK, Sarp, LSK og VIF er de gjenstående motstanderne for våre gutter denne sesongen i en meget tett og interessant Interkrets A. 

Juniorgutta knuste Follo

NIF Rosa deltok i A-sluttspillet og røk ut i kvartfinalen mot BUL-Drammen, som senere gikk av banen som vinner av A-sluttspillet.

I B-sluttspillet var det dessverre kamp mellom de to andre NIF lagene (Hvit og Blå), hvor NIF Hvit vant det innbyrdes oppgjøret 14-9.

I semifinalen ble Kjelsås Stjerner slått 11-8 og i finalen måtte Kjelsås Diamanter være fornøyd med sølvplass etter et knepent tap 13-12 mot våre jenter.

Vi gratulerer med flott innsats!

 

 

B-sluttspill-bøtte på J05

"Unggutten har hatt en fin utvikling etter at han kom til oss i vårsesongen. Han er en spiller med X-faktor, og at han tør å prøve på rabonaen overrasker meg ikke. Jeg har sett andre ting på trening også" forteller Thomas Holm.

Reda jobber på klubbens fotballakademi og er en av heltene til de unge spillerne.

Se scoringen på VGTV her

Vi er imponert!

Reda Chick med fantastisk scoring

Sesongkort gir inngang på alle kamper. Kjøper du billett på en av kampene, gir det inngang på alle. Det vil bli trekning av gavekort fra Color Line på alle tre kamper! En billett gir deg 3 muligheter til å vinne! Ta med familien og tilbring hele lørdagen på Nordstrand - og se klubbens beste damer og herrer i aksjon 💪

Grillen fyres opp fra 12.30. 

Heia Nordstrand!

Velkommen til superlørdag 5. oktober

Idrettsglede
Lørdag 19. mars samlet TH-serien seg i Nordstrand Arena. Kolbotn, Ull/Kisa, Vivil, Lillestrøm og Nordstrand stilte mannsterke opp til denne håndballfesten. Kampene ble spilt mellom kl. 10 og 14 og det ble spilt totalt 12 kamper. Kampene ble jevnspilt og det var spenning til siste blås i fløyta i stort sett hver kamp. Tribunene var fylt av gode supportere for alle lagene. "Dette er idrettsglede" kunne man høre mange på tribunene fortelle om.

Godt arrangement
Nordstrand IF stilte med dommere og sekreteriat fra 3. laget på damesiden som til vanlig spiller i 4. diviisjon. De stod for solid dømming gjennom hele serierunden og hadde kontroll på både tider og målregistrering. I tillegg var vi så heldig for anledning å ha Nordstrands faste DJ og speaker, nemlig DJ Håpløs og Spiker'n i kista til stede. Og de som ikke fikk det med seg, så var det en og samme person. Det var høy partyfaktor og allsangstemning gjennom hele arrangementet og en utøver som fylte 40 år på fredag fikk også bursdagsang spilt på anlegget. Til siste kamp stilte det opp noen i publikum med trommer som holdt både stemningen og takten oppe. Storstua, kafeen i Nordstrand Arena fikk nok å gjøre i løpet av dagen med salg av mat og drikke og en god hvile mellom kampene. Takk til alle som bidro til å gjøre dette til et flott arrangement.

Utvikling
Nordstrand IF Parasport Håndball har utvidet trenerteamet den seneste tiden og fikk glede av det når Nordstrand spilte kamper på begge baner. I tillegg kom en hjemvendt trener for anledningen for å bidra så trenerapparatet stilte sterkt. I tillegg var det ekstra gledelig å se at treningen den siste tiden begynner å betale seg i form av gode bevegelser og samhandling. Dette lover godt for fremtiden og det blir spennende å følge den siste serierunden som vil foregå i den utsatte serierunden i Sofiemyrhallen i april.

Bilder
Under ligger det flere bilder fra denne dagen, ta en titt.

Se også fin artikkel i Nordstrands Blad.

img_20220319_105345

img_20220319_105927

img_20220319_110449

img_20220319_110558

img_20220319_110907

img_20220319_115407

img_20220319_120102

4. serierunde i REMA 1000 TH-serien

Søk jobb i sommerferien!
Nordstrand IF Parasport har den store gleden av å kunne arrangere to Aktivitetsleirer i sommerferien for barn og ungdom (10 - 17 år) og unge voksne (18 - 35 år) med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser. Leirene vil være full av morsomme og spennende aktiviteter tilpasset deltakernes nivå. I løpet av aktivitetsleiren vil vi prøve ut mange forskjellige aktiviteter som ballspill, dansing, lek og mye mer. Målet er at deltakerne skal oppleve mestring og glede i kjente og nye aktiviteter i trygge omgivelser. Til dette søker vi nå unge mennesker (fra 16 år og opptil 30 år) som vil være med å bidra til at deltakerne får en super uke.

Selv om vi skal gjøre mange aktiviteter på forskjellige steder, starter og avslutter vi alltid dagen på Nordstrand Arena, Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo.

Se noen av høydepunktene fra en av fjorårets Aktivitetsleirer øverst på nettsiden eller her: https://youtu.be/lGBK6OXNj2Q

Søknad sendes til leirkoordinator, Christopher Knudsen på e-post innen 21. april: [email protected]. Les mer om leiren og oppgaver for ansatte lenger ned.

Aktivitetsleirer sommerferien:
Aktivitetsleir 1: Søndag 23. juni - fredag 28. juni (deltakere 10 - 17 år)
Aktivitetsleir 2: Søndag 30. juni - fredag 5. juli (deltakere 18 - 35 år)


Arbeidstider er som følger:
Aktivitetsleir 1: Søndag 23. juni kl. 12 - 16 (opplæringsdag) og mandag 24. - fredag 28. juni kl. 08.45 - 15.30
Aktivitetsleir 2: Søndag 30. juni kl. 12 - 16 (opplæringsdag) og mandag 1. - fredag 5. juli kl. 08.45 - 15.30

Lønn
De ansatte lønnes med ca. 7500 kroner (inkludert feriepenger) per leir.

Er du den vi ser etter?
På hver av aktivitetsleirene søker vi motiverte unge mennesker som har lyst på en meningsfull, givende og gøyal jobb i sommerferien. Det vi ser etter er unge mennesker som liker aktiviteter, er omsorgsfulle, er initiativrike og som ønsker å sette deltakernes behov foran seg selv. Har du erfaring med personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser er det en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt. Personer med funksjonsnedsettelser oppfordres spesielt til å søke.

Oppgaver og ansvar under leirene:
- Legge til rette for deltakerne i aktivitet og sosialt
- Bistå deltakerne i mat- og stellsituasjoner
- Samarbeide med de andre ansatte på leir for å lage en fantastisk leir
- Brette opp ermene når det oppstår utfordringer
- Være en tillitsperson og opptre som et forbilde
- Og mange andre små og store ting

Søk jobb
Om du ønsker å søke på en eller begge Aktivitetsleirene sender du en enkel søknad til leirkoordinator, Christopher Knudsen på e-post: [email protected]. I søknaden forteller du litt om deg selv, ulike aktivitetserfaringer, hvorfor du ønsker å jobbe på disse leirene, og om du har erfaring med målgruppen ta med det. Presisér om du ønsker å søke på begge leirene eller kun en av dem.

Søknadsfrist søndag 21. april. Alle søkere vil motta bekreftelse på at søknad er mottatt og få tilbakemelding innen 28. april. Søkere som får tilbud om jobb må levere gyldig politiattest i forkant av arbeidet.

Har du spørsmål om aktivitetsleirene eller vil vite mer om hva jobben innebærer, send en e-post til: [email protected].

I år, som i fjor, var arbeidsoppgavene kjente, og bestod av oppydding, søppelplukking, raking av løv, luking av plantefelt og oppsamling av gummigranulat.

Ca 40 ivrige foresatte fordelt på Niffen og Hallager deltok på dugnaden.

Styret og administrasjonen i Nordstrand idrettsforening ønsker å takke alle som møtte opp for en flott innsats!

Tusen takk for flott dugnadsinnsats
Høstferie på Ballidretten

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken ved møtets oppstart. Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 26. mai klokka 16.00 her. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se Norges idrettsforbunds side om digitale årsmøter.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mai til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes (se link helt nederst). Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine websider www.nordstrand-if.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg:

Mal for å melde inn saker som skal fremmes på årsmøte

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2020

Klubbens leder Anders Bakken, daglig leder Sverre Kihldal, håndballens leder Kristine Høgh og sportssjef Anna Collett delte ut medaljer og blomster og gratulerte med gull og opprykk. En fin og fortjent mini-seremoni!

Men de var ikke lange hvilen på laurbærene før Jeanette blåste i fløyta. Oppkjøringen er allerede godt i gang og vi er spente på ny sesong som etter planen starter hjemme mot Volda 13. september.

Terminliste

Heia Nordstrand!

Seriegullet kom i posten

Søndag 14.02.21 avsluttes den nåværende parkeringsavtalen for Nordstrandhallen AS. Fra og med 01.03.21 vil ny avtale med OnePark være gjeldende. Perioden 15.02 til 28.02 vil brukes til installering, testing og inngang kjøring av nytt system, men det er fullt mulig å benytte parkeringshuset i denne perioden.

Det nye systemet som installeres er likt det som er på Sæter torg, med skiltgjenkjenning via kamera og autopay løsning. Det vil også bli mulig å langtidsleie parkeringsplass for de som ønsker det. Dere kan lese mer om systemet og løsninger her: Nordstrandhallen | OnePark

I systemet ligger det inne en 10 minutters «fri periode», som gjør at man kan levere og hente barn på en trygg og trafikksikker måte. Ved å kjøre inn i parkeringshuset kan man kostnadsfritt kjøre ut igjen innen 10 minutter. Med dette håper vi at alle vil benytte parkeringshuset til levering og henting av barn for trening. Slik unngår vi de trafikkfarlige situasjonene som fort oppstår med at mange biler samler seg på utsiden av hallen.

Dette nye systemet vil bli et mer brukervennlig system for alle, og vi håper at alle ønsker å benytte seg av parkeringshuset fremover, da største delen av inntektene herfra tilfaller Nordstrand Idrettsforening.

Nordstrandhallen AS skifter leverandør av parkeringstjenester

Det er mandag 15. mars og Oslo kommune har på nytt innført veldig strenge koronaregler for å slå ned smitte. Den fine hallen på Nordstrand kan ikke brukes til håndballtreninger. Klubbens 11- og 12-år gamle håndballjenter lar ikke det stoppe dem.

Med Linda Olsen fra lagets suverene trener-team i spissen logger jentene seg på Teams og er med på 45 minutters styrketrening hjemmefra. Innimellom skrur en av jentene på kameraet og sender et digitalt smil og vink til lagvenninnene. Mest konsentrasjon og energi går med til å følge instruksjonene fra trener Linda og datteren Vilde, som organiserer treningen sammen fra en hage på Munkerud.  

44 ivrige jenter
Jenter2009-gjengen er en av klubbens største håndballgrupper. Hele 44 ivrige jenter fra seks ulike skoler møtes normalt til treninger på mandager og torsdager i Nordstrand Arena. Laget har det siste året tilpasset seg de skiftende koronareglene, og klart å holde trengingene i gang så langt det har latt seg gjøre innenfor kohort-ordninger. Digitale styrketreninger har vært løsningen når tiltakene har vært på det strengeste. 

I periodene hvor hallen har vært åpen har 2009-jentene spilt laginterne treningskamper seg imellom. Sånn har de holdt motivasjonen oppe og bevart lagfølelsen og samholdet gjennom året.  

Jentene oppfordrere flere lag til å dele sin treningshverdag og inspirere oss alle!
(Tekst og bilde(r) sendes [email protected])

Under ser vi Linda og Vilde som ledet kveldens trening.

j2009_digital-trening_trener

j2009_digital-trening_datter 

Klubben er imponert over initiativet og innsatsen fra hele laget! Stå på videre!

 

Spreke 2009-jenter trener digitalt sammen

Hærlig å se så mange foreldre på informasjonsmøte også. Dette viser stort engasjement og noe vi skal ta med oss og bygge videre på. Jenter 05 stilte sterkt opp sammen med Lars fra J05 og Even fra J06 som trenere.

Treningstider:
Jenter 2013:
Tirsdager kl.18.00 på Niffen
Kontaktperson: Madeleine Valø, [email protected]

Gutter 2013:
Onsdager kl.17.00 på Niffen
Kontaktperson: Simon Hansen, [email protected]

Vi gleder oss til å se dere igjen!

En fantastisk oppstart for 2013-kullet

28 guttelag ble klare for Bring sist helg. I tillegg skal lagene som havnet på 3. plass i kvalifiseringspuljene spille en ekstra kvalifisering 6.–7. oktober.

Bringserien Gutter 16 vil arrangeres med 36 deltakende lag som fordeles i 3 avdelinger med 12 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over fire runder og de fire best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

I Sandehallen ble det seier 21-15 over Våg, 23-11 over HK-72 Sande og 30-11 over Selbu.

Vi gratulerer Team2002 med kvalifiseringen!

Også gutta klare for Bring

Molde-Nordstrand er siste kamp ut. De øvrige lagene unnagjorde sine oppgjør i går. Følgende lag er kvartfinale-klare:

Rosenborg (3-1 mot Aalesund)
Stabæk (5-1 mot Bryne)
Lillestrøm (1-0 mot Sarpsborg 08)
Viking (6-1 mot Brann)
Sogndal (2-1 mot Bærum)
Bodø/Glimt (4-3 mot Oppsal)
Odd (3-1 mot Sandefjord)

Kan Nordstrand-gutta overraske og ta seg inn i dette selskapet, eller vil storfavoritten Molde lage hakkemat av våre unge håpefulle i rosenes by? Svaret har vi sent fredag kveld. Kampstart på Aker stadion mellom regjerende Norgesmester Molde og Nordstrands juniorgutter er klokka 20.45. Det er meldt om spesielt ivrige tilskuere på vei fra Nordstrand både i fly og biler. For alle hjemme oppdateres de viktigste hendelsene LIVE på Facebook-siden Nordstrand IF Fotball.

Bortelaget sendte Gutan fra Tromsø hjem med 5-4 i en episk forestilling på Niffen i august, der de først utliknet på straffespark på overtid og deretter satte seiergoalen i ekstraomgangene. Nå venter en enda tøffere oppgave.

Værvarselet for Aker stadion sier skikkelig vestlandsvær, øsende regn og 10 grader. Det er i alle fall ingen grunn til annet enn å løpe veldig mye når man først har reist så langt.

Etter en god treningsuke har Junior Elite nå begynt på reisen til Molde. Det er en gjeng fotballgutter med en strålende sesong bak seg som kjenner at de har alt å vinne. Et tap er ingen krise. En seier vil være fantastisk. Her er det bare å slippe ned skuldrene og gjøre sitt beste.

Vi krysser fingrene for en ny prestasjon fra Junior Elite-gutta!

molde-g19_nm18

Junior Elite på vei til Molde

Hele 31 lag var påmeldt i J12-klassen og de seiersvante jentene fra Nordstrand stilte med to lag i turneringen. Begge klarte seg meget godt, som henholdsvis suveren puljevinner og andreplass.

Herlig samhold
Laget er preget av et fantastisk samhold, med mange meget engasjerte og ivrige spillere. Da det var slutt for det ene laget i sluttspillet, ble flere igjen og heiet på resten, selv etter lange dager i hallene mot slutten av vinterferien. Foreldre stilte opp med mat, smoothies og heiarop fra morgen til kveld.

Det ene storlaget etter det andre ble sendt hjem – og det var tydelig at særlig Stavanger ikke hadde sett for seg noe annet enn den store pokalen med hjem. Lydnivået i hallen i kvartfinalen var så høyt at spillerne ikke hørte egne beskjeder, men jentene beholdt roen, og spilte etter hvert ut laget fra Rogaland. Jar og Sarpsborg ble også malt i stykker av jentene uten særlig problemer.

I finalen ventet Gulset, som også var finalemotstander i fjor. Det ble tidlig klart at Nordstrandsjentene var det beste laget, med en bredde i laget som ble for tøff for Gulset. 12-8 ble sifrene etter meget godt forsvarsspill, og variert angrepsspill.

Tre spillere på All Star Team
Nordstrandjentene hadde tre spillere på turneringens All Star Team; Maja Brandstorph, Aurora Hjelseth-Steen og Nora Thorsell. Maja ble også utnevnt til finalens beste spiller. Det er imidlertid ikke enkeltspillere, men Laget og samholdet som kjennetegner denne strålende gjengen, både på og utenfor banen. Dette er tydelig ved at jentene stiller flere lag, både i serie og cup. Lagene skal nå spille seriefinaler og semifinale i Regionscupen på løpende bånd.

Et fornøyd trenerteam
Trenerne Damir Zeljkovic, Tom Fokstuen, Hans Jørgen Stensvold, Jon Arne Pettersen og Truls Elisenberg kan fornøyd konstatere at utallige treningsøkter skaper mye moro og glede og de gleder seg til fortsettelsen!

Norstrand J2006 storspilte gjennom hele turneringen og tok med seg pokalen hjem.

Opptak av finalen kan dere se her: https://www.handballtv.com/?match=93368

Vi gratulerer hele Team Jenter 2006 med en fantastisk prestasjon!

Jenter 06 vinner av PW-cup 2019

Vi har lagt opp til et bredt kultur- og sportsarrangement som viser frem vår nye stolthet og mulighetene som ligger i denne.

Dagarrangement

Kl 11:00-16:00: Familiearrangement
Det blir morsomme aktiviteter for hele familien, men mest for barna. Med underholdning av kjente artister, konkurranser, spill og lynturneringer.

Kl 12.00: Offisiell åpning med snorklipping og festivitas.

Gratis boller og drikke til barna. Kafé og kiosk vil også være åpne.

Uforpliktende påmelding på epost [email protected] på grunn av servering (f.eks. “Vi kommer med tre barn”).

Kveldsarrangement

Stor åpningsfest i Nordstrand Arena kl. 19:30
Vi feirer på tvers av grupper, idretter og årganger. Det blir variert mat fra foodtrucks, bar, utmerkelser og underholdning.
Benytt sjansen til en festkveld sammen med foreldre, trenere, ledere, aktive/ “inaktive” utøvere og alle andre med hjerte for NIF.

Billettpris kr 300,- (drikke kan kjøpes i baren)

Aldersgrense: 18 år
Antrekk: Pent
Festen avsluttes kl. 01:30
Påmeldingsfrist: 24.10.2018
Meld deg på her.

Velkommen!

Åpningsfest lørdag 10. november

Klubbkvelden er åpen for alle gruppene i klubben; håndball, fotball, triathlon og allsporten.

En fin sosial happening for lagene og en fantastisk mulighet for alle lag til å treffe andre grupper i klubben.

Vi holder dørene åpne kl 18-20 og det er førstemann til mølla!

Meld på ditt lag til; [email protected] (påmeldingen er bindende). Påmeldingsfrist tirsdag 29. januar.

Vi gleder oss til å se dere!

Hilsen Storstua

Klubbkveld i Storstua 1. februar

Stor deltagelse
Hele 60 deltagere fra klubber rundt om i Oslo var til stede, blant dem 34 fra Nordstrand.

Målet med delkurs 1 er å kunne sette i gang og lede fornuftig og tilrettelagt fotballaktivitet som skaper mestring, trygghet og dermed trivsel for alle. Både på trening og i kamp, med laget, på årstrinnet og mellom årstrinn i klubben.

Flott oppmøte av våre egne trenere
Etter sterk oppfordring fra barnekoordinatorene i klubben, Madeleine og Simon, var det gledelig å se at så mange deltok. Tilstede var fra trenere fra J/G 2013, J/G 2012, J/G 2011, J/G 2010, J2009, J/G 2008 og J 2007.

Målet er til enhver tid å øke kompetansenivået blant klubbens trenere i barnefotballen, med hovedvekt på det praktiske som daglig skjer på feltet. Det er viktig å legge et godt grunnlag i barneårene der fotballen legges til rette for alle og skaper et trygt og godt miljø først og fremst for spillerne, men også trenerne.

Inne og ute - teori, diskusjon og praksis
Helgens kurs bød på mange flotte diskusjoner inne. Vi var innom temaene prinsipper for god fotballaktivitet, øktas rammer, treneren som veileder, klubben som sjef, aktivitetskategorier og trenervett. Vi ser at vi har en flott gjeng engasjerte trenere, med mye god kunnskap og reflekteringsevne. Hovedvekta på kurset foregikk i praksis ute på feltet der alle deltagerne var i aksjon med øvelser innenfor de fire aktivitetskategoriene. Mellom hver gruppe fikk vi frem fine refleksjoner, tilbakemeldinger og diskusjoner rundt økta. Under søndagens praksisdel trosset gutter fra 2011 og 2010 årgangen snøføyka og stilte opp som objekter.

Fantastiske foreldretrenere
Vi skal være stolte av det engasjementet og den frivilligheten som foreldretrenerne i klubben har. De stiller opp og legger til rette for at barn og unge i nærmiljøet skal ha en god og trygg fotballhverdag. Dette skal vi ta vare på, og bruke all den resursen og kunnskapen vi har i hver enkelt trener for å skape et enda større samhold og kunnskapsutveksling på tvers av lag, årstrinn og kjønn.

Takk for deltakelsen!

grasrotkurs_2019_2

Etter en prat inne i arenaen bar det ut på feltet for den praktiske delen.

grasrotkurs_2019_3

Tusen takk til gutter 2010 og 2011 som stilte opp som objekter.

grasrottrener

Har du ennå ikke tatt Grasrottreneren delkurs 1 eller ønsker å gå videre på delkurs 2 finner du kursoversikt her.

Grasrottrenerkurs på Niffen

Agenda kommer senere.

Saksdokumenter offentliggjøres en uke før møtet.

Lenke til klubbens lover finnes nederst på denne siden.

Vel møtt!

Generalforsamling i Nordstrand IF

-Hallen er stengt for all trening til og med 4. august (åpner mandag 5. august)

-Treningsstudio kan benyttes med adgangsbrikke (garderobene er stengt)

-Storstua åpner igjen mandag 5. august

-Niffo starter opp mandag 5. august

-Det er Håndball- og Fotballskole i uke 33

-Niffo Håndball- og Fotballakademi starter opp uke 34

Vi gleder oss til høstens aktiviteter!

God sommer!

Medlemskontingent 
Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Medlemskap i Nordstrand IF koster kr. 1000,- pr år. Familiemedlemskap koster kr 2.000 pr. husstand. For å kunne benytte seg av dette må alle medlemmer ha samme betalingskontakt. Send en e-post til [email protected] med info om hvem som skal kobles sammen. 

 • Spillere som melder seg inn i klubben etter 1. august betaler halv medlemsavgift til klubben (pt kr 500).
 • Les mer om Medlemskap


Treningsavgift
Ved siden av medlemsavgiften til klubben må det betales en treningsavgift til gruppen. Denne varierer for årgangene. 

 • Les mer om Treningsavgift
 • Satsene på medlemskontingenten og treningsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet hvert år. Betaling av disse gjøres hver for seg i Spond.


Lagkasse - Vipps - Spond - Faktura - Utlegg 

Det koster å drive et lag. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker eller treningstøy/utstyr må lagene selv dekke dette. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. Vi oppfordrer imidlertid til å forsøke å få tak i sponsorer eller dugnadsarbeid for å skaffe de nødvendige inntekter til lagene. 

Lagkasse
Alle årganger har sin egen lagkasse i klubben, som administreres av klubben. Denne benyttes f.eks til dugnadsinntekter og innsamlinger og betaling for cuper, utstyr, treningsleir etc. Lagkassen har ikke et eget bankkontonummer, kun et regnskapskontonummer, og bokføres i klubbens regnskap. Det gjøres spesielt oppmerksom på at også alle felleskjøp av klær og utstyr skal gjennom dette systemet. Ved småbeløp til f. eks sosiale tiltak som pizza- eller bowlingkvelder bør det organiseres foreldreinnbetalinger utenfor det offisielle klubbsystemet.

Kontaktperson for lagkasser i administrasjonen:
Håndball: Mette, [email protected]
Fotball: Ola, [email protected]

Fakturaadresse:
Nordstrand Idrettsforening, Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
Organisasjonsnummer for EHF: 939 463 682

Den praktiske gjennomføringen/bruken av lagkassen i klubben er som følger: 

Inntekter 
Ved fakturering av f.eks dugnadsjobbing eller sponsorer:

 • Laget sender en e-post til administrasjonen med fakturainformasjon: 

   -organisasjonsnummer
   -fakturaadresse
   -hva som skal faktureres
   -beløp (det faktureres med mva, da bedrifter har mva‐refusjon) 
   -referanse/kontaktperson m/e-post
   -evntuelt e-post til eget fakturamottak
   -beskjed dersom faktura kan sendes via EHF

 • Klubbens regnskapskontor fakturerer mottaker i henhold til avtale
 • Klubben mottar innbetaling og registrerer beløpet på lagkassen
 • Gjøres det andre innskudd/bankoverføringer til lagkassen, ber vi om at det sendes en e-post med informasjon om innskuddet til den ansvarlig i administrasjonen


Utgifter 

 • Fakturaer som skal belastes lagkassen sendes til kontaktpersonen i administrasjonen for betaling. Faktura må merkes med idrett, kjønn, årgang og referanseperson. F.eks Fotball Gutter 2013 v/fornavn etternavn
 • Dersom det ikke er nok penger i lagkassen må laget overføre manglende beløp, tydelig merket med hvilken idrett/lag/årgang det gjelder, før faktura kan betales. Samtidig ber vi om at det sendes en e-post med informasjon om innskuddet til den ansvarlig i administrasjonen
 • Klubben betaler fakturaen med midler fra lagkassen
 • Private utlegg som skal belastes lagkassen gjøres via utleggsskjema med tilhørende bilag som dokumenterer utlegget. Her kommer det en ny ordning om kort tid


Vipps

 • Alle lag har fått et eget vippsnummer som kan benyttes til diverse innsamlinger
 • All vipps går inn på en egen «ventekonto» i regnskapet og blir registrert på lagkassen etter månedlig vippsrapport
 • Gebyr på vippsbetalingene blir belastet lagkassen (1,75%)


Spond

 • Innsamlinger kan også gjøres i Spond, dette kan være hensiktsmessig for enklere oversikt over påmelding/betaling
 • Spond tar et gebyr på 2,5% + kr 2 pr transaksjon
 • Her kommer det en ny ordning om kort tid

 

Du går til KFUM i Obos ligaen fra Nordstrand, hva tenker du om det?
«Jeg ser på det som et perfekt steg videre. Nå har jeg hatt flere gode år i Nordstrand, og føler at KFUM er et sted der jeg kan utvikle meg videre.»

Hva har er grunnen til at du har tatt så store steg det siste året?
«Det tror jeg kommer av en god treningshverdag. Over tid så har jeg fått lagt ned gode treninger med laget, og på egenhånd. I Nordstrand så har alt ligget til rette for at jeg har kunnet ta disse stegene.»

Tror du flere i dagens Nordstrand tropp kan ta steget høyere opp og hvorfor?
«Ja, definitivt. Det er ikke bare jeg som drar nytte av den gode treningshverdagen vi har i Nordstrand. Alle gutta har gode ferdigheter, i tillegg til at mange ønsker å gjøre jobben som kreves. Dessuten, så ser jeg at det gror godt nedover i klubben.»

Sverre lånes tilbake til oss ut 2022, men KFUM kan hente han tilbake dersom de ønsker det.

Se også fin artikkel på kåffa.no

Gratulerer, Sverre!

Sverre Sandal solgt til KFUM

Medlemskontingent og treningsavgift
Alle e-sport-spillere må være medlem i Nordstrand idrettsforening og betale medlemskontingent. Man betaler i tillegg treningsavgift pr. parti man deltar på. Ett parti koster 800 kroner i halvåret (1600 kroner i året). Deltar man på mer enn ett parti koster det 500 kroner i halvåret for det neste.

Vil du melde deg inn eller ut: 
> Innmelding (venteliste): Venteliste Nordstrand IF e-sport
> Utmelding: fullt navn og fødselsdato til [email protected]

Din treningsgruppe i Spond
Når du har fått plass på et parti må du laste ned og åpne Spond på din mobil el.l. Der kan du melde deg direkte inn i Spond-gruppen vår og en administrator vil da akseptere medlemskapet ditt. Man kan være medlem av en gruppe i 1 måned før man også må melde seg inn i klubben. Du vil motta e-sportens gruppekode når du har fått plass.

Velkommen!

Kan A-laget ta sin syvende?

I 40 år har denne tittelen vært noe Eliteserie-lagene har kjempet om. HamKam som 1. divisjonsklubb vant en gang. Men at Nordstrand skulle gå bort å vinne Interkrets-serien er egentlig en bombe. Men du verden så fortjent - etter en sesong som har vært et eventyr fra ende til annen.

Både spillere, lag og klubb gikk inn i 2018 med en stor grad av ydmykhet, vel vitende om at alle tippet oss nord og ned. Men treningskampene i vinter, der noen resultater var usannsynlig gode, bar bud om at noe kunne være på gang. Og da gutta sto med tre strake seire innledningsvis, tok de et par til bare på selvtilliten.

8 spillere forsvant i sommer og prestasjonene i høst var mer ujevne, men cupdramaseieren 5-4 eeo mot Tromsø viste at vi fortsatt var der. Og tap på straffer borte mot Molde runden etter var også en prestasjon å være stolte av, enda så gjerne vi skulle trent mer på det å skyte fra 11 meter nå i ettertid.

Gutta sparte konfekten til aller siste runde, slik at venner og familie fikk være med på festen hjemme på Niffen.

Sander Sønsterud - med 190 av 190 mulige treninger (!) - viste at da blir man også god til å skyte. 17-åringen limte like gjerne et frispark i krysset fra 25 meter før to minutter var spilt.

En annen 01-gutt Younes Amer sørget for at toppskårertittelen i Interkrets tilhører Nordstrand for fjerde året på rad, og spikret sin egen topplass etter 20 minutter, glimrende assistert av Christian Njøten.

Og alle de andre, de løp og løp, og kunne sørget for mer enn 2-0 til pause mot Stabæk.

Etter hvilen viste gjestene sine kvaliteter. Og en retur fra Vemund Gulbrandsen ble snappet opp og satt som redusering. Samtidig kom meldingene om at Vålerenga hadde snudd 0-2 til 3-2 borte mot Lillestrøm. Vi tålte ikke et liknende kampforløp hvis vi ville ende øverst.

Mer spontan glede og fantastisk regi skal man imidlertid lete lenge etter. Alt ble helt riktig da gutta på overtid gjennomførte en glimrende kontring via Younes til Bjørn Martin Kristensen. 16-åringen fikk fritt leide mot mål. Han hamret ballen i lengste hjørnet, og saken var biff.

A-laget rykket opp tirsdag. To dager senere fikk de nye fine garderobene på Niffen igjen gjennomgå. Men litt champagne-sprut tåler vi i en sådan stund.

- En klubb der alle drar i samme retning, et lag som står sammen last og brast, og masser av både talent og treningsiver hos hver enkelt spiller, gjorde dette mulig, sier trener Lars Bache.

En hel klubb er stolt av prestasjonen.

- En hel klubb, og også dette laget, skal jobbe steinhardt videre, lover han.

g19_tabell_2018

Juniorgutta vant Interkrets A!

I går ble lysene på Storekunsten byttet ut til LED, med samme gode lys som Lillekunsten. Tidligere i måneden fikk Hallager oppgraderingen. Vi takker driftsavdelingen som gjennom god kommunikasjon med Bymiljøetaten har fått dette til! 

 

Nytt lys på Hallager og Storekunsten!

Samlingen avholdes i Fjellhammer Arena i morgen og er denne sesongs andre samling. Pia deltok også på den første samlingen før jul.

Her kan du se hele uttaket.

Vi ønsker deg en flott samling!

Pia Lesto på Regional samling!

OBOS Supercup er en sesongoppkjøringsturnering for lag i det utvidede Stor-Oslo. Skeid er arrangør i samarbeid med Grorud og OBOS.

Turneringen startet i slutten av januar og pågår fram til finale i påsken. Det spilles gruppespill i to avdelinger, hvor vinner og andreplass går videre til semifinale og vinnere av disse møtes i en finale. Det er også et B-sluttspill for tredje- og fjerdeplass i grunnspillet.

I den andre puljen deltar Asker, Bærum, Frigg, Gjelleråsen, Oppsal, Ullern

De kommende kampene våre spilles slik;
24.02 15:00 Nordstrand - Arendal, Nordstrand kunstgress
02.03 16:00 Nordstrand - Grorud, Nordstrand kunstgress
09.03 13:00 Eidsvold Turn - Nordstrand, Eidsvollhallen kunstgress

Heia Nordstrand!

tabell-etter-4.-runde---nordstrand

 

Arendal i OBOS Supercup på lørdag!

Vi søker ny klatreinstruktør

Klatregruppen vår vokser og vi søker nå en ekstra klatreinstruktør slik at gruppen har to klatreinstruktørene i tillegg til noen engasjerte frivillige. Klatregruppen vår består i dag av 10 - 12 utøvere som alle har en funksjonsnedsettelse, de fleste har en utviklingshemming. De trener hver tirsdag, fra 18.00-20.00 på Oslo klatresenter (Skullerud)

Som klatreinstruktør vil du inngå i et lite team bestående av en annen klatreinstruktør og sammen vil dere være ansvarlig for planlegging, organisering og gjennomføring av treningene.  Dette forutsetter at du er sertifisert klatreinstruktør inne. For den rette kandidaten kan det være aktuelt å tilby klatreinstruktørkurs. Videre er det en fordel med erfaring med personer som har utviklingshemming, men ikke et krav. Det viktigste er motivasjonen for å bidra til klatreglede.

Vi ser etter deg som er et godt forbilde for utøverne, og som evner å se hver enkelt utøver. Vi ønsker en klatreinstruktør som skaper samhold i gruppa, og som legger til rette for et mangfoldig og inkluderende aktivitetstilbud, som legger til rette for deltakelse, utvikling og mestring.

Vår nye klatreinstruktør vil få en god opplæring av vår nåværende klatreinstruktør og få tid til å bli kjent med utøverne, foresatte og frivillige.

Om Nordstrand IF Parasport

Nordstrand IF har siden 2003 hatt et bredt aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. I dag er vi Oslos største paraklubb med drøyt 130 medlemmer, fordelt på åtte ulike idretter. Dette er basis, bowling, fotball, håndball, innebandy, kampsport og klatring for personer med utviklingshemming, samt rullestolhåndball for personer med bevegelseshemming.

I Nordstrand IF Parasport har vi ambisjoner om å stadig utvikle oss. Vi ønsker både å utvide eksisterende tilbud, samt etablere flere og bedre tilbud for våre aktive utøvere. Som klatreinstruktør vil du ta del i denne veksten. For den rette kandidaten vil det også være gode muligheter for flere arbeidsoppgaver og større ansvar etter hvert.

Vi oppfordrer alle interesserte til å søke, men er særlig på jakt etter deg som:

- Brenner for å tilby kvalitet og kontinuitet i treningene.

- Ser hver enkelt utøvers ønsker og behov.

- Er tålmodig og kan ta endringer på strak arm.

- Evner å arbeide selvstendig og i team.

- Er trygg på deg selv, og setter tydelige rammer.

- Har godkjent klatreinstruktør 1-kurs. For den rette kandidat, vil det likevel være aktuelt å tilby kurset som ledd i ansettelsesprosessen.

Hva kan vi tilby?

- Et fantastisk miljø, bestående av engasjerte utøvere, assistenter og sikrere.

- Dekning av paraklatring kurs etter tiltredelse.

- Mulighet til å utvikle deg, både faglig og personlig.

- Du får ta del i Oslos største parasatsing.

- Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: Løpende

Har du spørsmål vedrørende stillingen, eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte paraidrettskoordinator Christopher Knudsen på e-post; [email protected]. Send enkel søknad til [email protected].

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

U-jentene er samlet i Skien fra 26. februar til 1. mars.

Her kan du se hele uttaket.

LM-samlingen foregår på Olympiatoppen 12.-14. mars.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer med nok et uttak og ønsker alle tre lykke til!  

Tre på samling med U-landslaget

"Målet er å lage en levende dommergruppe for dommere på alle nivåer, en gruppe som arbeider sammen, hvor det er gøy å dømme og hvor alle har muligheten til mestring og utvikling», sier Thomas Farstad, som er ny dommeransvarlig i klubben.

Gjennom vinterserien for 7’er og 9’er som har gått, og enda pågår på Niffen, har klubbens yngre dommere dømt ca 200 kamper i løpet av vinteren. Mange nye dommere er kvalifisert for dømming på 9’er fotball. I helgen 2.-3. mars dømte dommerne over 40 kamper for 9’er, alle dommerne kommer fra Nordstrand IF.

"En aktiv og velfungerende dommergruppe er en enorm resurs for hele klubben. Det gir gode muligheter til å utvikle ungdom som tar ansvar og får ledererfaring i ung alder. Det kan være med å bevisstgjøre klubbens spillere på dommerens rolle og utfordringer i kampsituasjon som igjen skaper forståelse til de gangene man opplever å ikke være enig med dommeren. Videre er det essensielt med pliktoppfyllende og positive dommere til klubbens arrangementer, cuper, vinterserie og ikke minst seriekamper. Og en fin inntektskilde for lokal ungdom." sier Ola Nyhus på vegne av fotballgruppen.

Klubben har 13 autoriserte dommere som dømmer både lokalt og nasjonalt, målet er å få enda flere autoriserte dommere på sikt. I Norge mangler det 1 200 autoriserte fotballdommere for sesongen 2024.

Dommergruppen vil bli mer synlig gjennom året, både i seriespill og cuper. «Jeg må prøve meg frem i denne rollen for å finne ut hvordan dommergruppa kan utvikles på best mulig måte», sier Farstad. «Etter hvert håper jeg på litt hjelp fra andre og jeg håper å få laget et lite lag med voksne som kan være med å veilede og skape trygghet for de yngste. Veiledning er det aller viktigste for å oppleve mestring som dommer.»

«Alle gleder seg til seriefotballen skal starte på Hallager, Hundejordet og Niffen, i år håper jeg vi kan lage ferdige dommeroppsett for kamper der klubben selv må stille med dommer. Dette vil gjøre det enklere for lagledere og for dommere, og tilbudet blir bedre for alle.», avslutter Farstad.

Informasjonen på nettsidene om dommere og dømming er oppdatert – se selv på nordstrand-if.no/fotball/dommere. Alt av dommeraktiviteter organiseres gjennom en ny Spond-gruppe for dommere, for å bli medlem tar du kontakt på [email protected] eller med dommeransvarlig.

Dommergruppa med god framdrift!
Martine er strekspiller og har allerede fått prøvd seg i et par eliteseriekamper forrige sesong, noe hun fikk mersmak av. Martine er med for å lære og har egen spillerutvikling som fokus for neste sesong. Vi er svært glad for at Martine takket ja til en plass i NDE-stallen for neste sesong.Vi gratulerer! Nok en Jr.spiller inn på Damer Elite

Vi har lagt opp til et bredt kultur- og sportsarrangement som viser frem vår nye stolthet og mulighetene som ligger i denne.

Kl 11-16 er det morsomme aktiviteter for hele familien, men mest for barna. Her kan du teste både skuddfoten og skuddarmen. Det blir showkamper og underholdning av kjente artister med Freddy Kalas i spissen. Det blir konkurranser, spill og lynturneringer, og jammen kommer ikke kaptein Rødskjegg også.

Det blir gratis boller og drikke til barna. Kafé Storstua og kiosken vil også være åpne.

Kl 14: Offisiell åpning

Freddy Kalas

Uforpliktende påmelding på epost [email protected] på grunn av servering (f.eks. “Vi kommer med tre barn”).

Inviter med familie, venner, naboer og andre kjente og bli med på årets arrangement i Nordstrand Arena!

Åpningsarrangement lørdag 10. november

Hovedregel
Nordstrandlogoen (flagget) samt Nordstrandbuen på ryggen er NIFs ansikt utad og kan KUN settes på Puma-kolleksjonen vår.

Alle treningsdresser, gensere, jakker og annet profileringstøy skal være av merket Puma. Dette profileringstøyet har lagene anledning til å ha egne sponsormerker på. Det er ekstremt viktig at vi alle er lojale mot klubbens sponsor som gir oss betydelige beløp hvert år – det minste Puma kan forlange tilbake er at vi er tro mot avtalen. Derfor; alt laget kjøper av bekledning skal være Puma via Anton Sport Lambertseter. 

Hvit kampdrakt: For lagene skal det ikke være lokale sponsorer på denne. Unntak for seniorlagene. 

Bortedrakt og shorts: Lagene kjøper selv bortedrakter og kan fritt ha egne sponsorer på disse. Drakten må være fra klubbkolleksjonen vår som gjelder for sesongen og skal være blå. OBS: Dette gjelder ikke når klubben kjøper bortedraktene til lagene. 

Følgende dekkes av foyballgruppen: 
-Hvit spillertrøye til alle spillere med trykk (NIF‐logo, klubbreklame og nummer)
-Keepertrøye 

Tapt drakt må erstattes av den enkelte spiller. Spiller/laget ordner dett selv hos Anton Sport på Lambertseter. 

Innkjøp av tekstiler 
Foreldrekontakter tar opp felles bestillinger for laget. Dette SKAL gjøres på korrekt skjema.

Klubbfordel for alle
Alle medlemmer med familier kan kjøpe alt av sportsutstyr i alle butikken til Anton Sport. For korrekt rabatt i butikk må man melde seg inn i Anton Sport club på nett og KNYTTE SEG TIL NORDSTRAND IF*

*Kickback
Klubben mottar kickback på alt kjøp som registreres i appen. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å gjøre sine sportskjøp på Anton Sport Lambertseter, da det vil gagne oss alle!

Se nordstrand-if.no/utstyr for all informasjon

Denne siden er under konstruksjon.

Vi blir vel heller aldri lei av å si at dette var vel fortjent!

Jenny har også nettopp kommet hjem fra landslagssamling i Ungarn,
og her kan dere lese hva Jenny skriver fra samlingen.
Jenny med bestemannsprisen

Nordstrand IF eier egen hall

For fem år siden åpnet den nye og fine Nordstrand Arena - et helt nødvendig løft som har gitt mange muligheter og en bedre idrettshverdag for små og store i klubben. Men det siste året har de økonomiske forutsetningene endret seg raskt og kraftig. Særlig strøm og rentekostnader har skutt i været. 

Dette gjør at økonomien i hallen er mer krevende enn vi hadde ønsket oss. For å klare å dekke kostnadene, må leieprisen klubben betaler til hallen settes opp med 850.000 kroner i 2023. Dette legges frem som et forslag fra styret til årsmøtet når de skal vedta budsjettet. 

Ikke økte medlems- og treningsavgifter

Styret foreslår samtidig for årsmøtet at trenings- og medlemsavgiftene for 2023 ikke økes og dermed videreføres på samme nivå som i 2022. Det er viktig at økonomi ikke skal være en barriere for å være med i klubben vår og treningsavgiftene bør derfor ikke økes i en situasjon der mange familiers økonomi er trangere. 

NIF er med i utviklingsprogrammet Nabolagsklubb i regi av Oslo idrettskrets og vi har forpliktet oss til å jobbe aktivt med inkludering og holde kostnadene nede så langt som mulig. For de som har utfordringer med å betale finner vi alltid løsninger. Ta kontakt med [email protected]. Alle henvendelser behandles fortrolig. Vi oppfordrer også alle årgangene til å være bevisste på at mange familier nå opplever økte kostnader og derfor være ekstra moderate med tanke på utgifter som påløper til aktiviteter og utstyr. 

Økte inntekter fra utleie 

Det viktigste vi må gjøre i 2023 for å dekke de økte kostnadene i hallen er å leie ut mer av hallen, på dagtid til skoler eller til lag og organisasjoner som ønsker å gjennomføre arrangementer. Her er vi allerede godt i gang, blant annet med en leieavtale med Brannfjell skole i første halvår, utleie til basketball-landskamp i vinterferien og utleie til NM i bordtennis i juni. 

Vi har styrket arbeidet med å få sponsorer til å støtte aktiviteter og drift av hallen. Her har foreningens sponsorgruppe tatt et særskilt ansvar. Alle bidrag, innspill og ideer til nye sponsorer er verdifulle, så ta gjerne kontakt med påtroppende daglig leder Kristian Gjerstadberget hvis du vet om muligheter.

Styret og administrasjonen i klubben vil fortsette å søke støtteordninger der det er mulig. I tillegg sørger vi for at vi driver så effektivt som mulig, både i klubben og i hallen. Vi er godt i gang med et strømsparingsprogram, vi jobber for et enda tettere og bedre samarbeid på tvers av hallen og klubben for å utnytte ressursene våre best mulig og vil redusere noe på personalkostnader. 

Et viktig tiltak er å legge til rette for fortsatt vekst i antall medlemmer i klubben, slik at kostnadene kan fordeles på enda flere. 

Fakta om eierskapet og driften i Nordstrandhallen

 • Nordstrandhallen AS er skilt ut i et eget selskap, som er 100 prosent eid av Nordstrand idrettsforening. 
 • Hallen drives etter forretningsmessige prinsipper. 
 • Hallens største inntektskilde er leieinntekter fra Nordstrand Idrettsforening, som dekkes inn gjennom det medlemmene betaler av medlemskontingent og treningsavgifter. I tillegg har hallen inntekter fra eksterne leietakere og inntekter fra salget i Storstua, parkeringsavgift, treningssenteret og sponsormidler. 

Fakta om økonomien i Nordstrandhallen AS

 • Nordstrandhallen AS har et lån på 74,1 millioner kroner, som er garantert for av Oslo kommune. 
 • Driftsinntektene i 2022 var på 9,9 millioner kroner. 
 • Renteutgiftene i 2023 er nær 1,2 millioner høyere enn i 2021 og det blir trolig ytterligere økning på 1,1 millioner i 2024. Dette kommer i tillegg til utgifter til strøm og renhold, som også har økt betydelig. 
 • Styrene i Nordstrandhallen og idrettsforeningen var på slutten av 2022 i møte med byråd for idrett og kultur, Omar Samy Gamal (SV), men det er ingen signaler fra kommunen om en økning i den økonomiske støtten til hallen, som er på 1,85 millioner kroner i året. 

Viktige tiltak i 2023 for økonomien i Nordstrandhallen og indirekte i klubben er økte inntekter fra utleie til eksterne, innsats for å få mer sponsormidler, strømsparing, mer effektiv driftsmodell i hallen og mer effektiv utnyttelse av ressursene både i hallen, klubben og administrasjonen.

Krevende å eie egen hall når kostnadene øker

Tirsdag 23 april møtte noen ivrige padlere for å rydde og klargjøre vårt fantasiske sted ved Paddehavet. Bryggen har klart seg fint gjennom vinteren. Kajakkene ble vasket og stativene ble flyttet slik at man lettere kan få ut og legge dem på plass. Nå kan medlemmer og de som ønsker å melde seg på et av våre kurs i sommer ta dette nydelige stedet i bruk.

Vi har jobbet med å få lagt inn vann på stedet men det har blitt noe forsinket i behandlingen hos kommunen. Men vi har tro for at vi har det på plass i løpet av 2025.

Har du lyst å bli en del av NIF Vannsport gruppa så kan du melde deg inn via spond her: https://group.spond.com/SVOQV. Eller søk opp i appen på din telefon og bruk kode SVOQV

Mer informasjon om sommerens kurs finner du her: KURSKALENDER

Har du egen kajakk så kan du leie plass hos klubben. Vi har ca 10 ledige plasser for tiden og kajakken din kan låses fast i stativet den ligger i. Direkte tilgang til brygga. Reserver plass

Dugnadsgjengen har gjort klart for sesongen - Meld deg på kurs nå
Lambertseter Bad skal pusses opp i sommer og er stengt under cupen.
Vi har dermed gjort en avtale om fri benyttelse av Frognerbadet til disse tidene:

Lørdag kl 09.00-16.30*
Søndag kl 09.00-19.30

*Grunnet VM i «Dødsing» stenger badet klokken 16.30 på lørdag 16. august. 

Velkommen
Benytt Frognerbadet under Hummel cup

2013-årgangen går fra kommende skoleår over til akademiene, men de som ønsker kan velge Niffo også i 5. klasse.

Akademiene våre starter fra første skoleuke, uke 34.

Se ytterligere informasjon og lenke til påmelding i menyene for Fotballakademiet og Håndballakademiet.

Supert om barnet blir påmeldt så raskt som mulig for planlegging av bemanning.

Betaling trekkes ikke i før oppstartsuken!

Velkommen!

Akademi-påmelding er åpnet!

Nordstrand IF er pålagt å hente inn politiattest på samtlige trenere og ledere i klubben som jobber / har verv med barn og ungdom. 

Det er den enkelte som selv søker politiattest.

Se nordstrand-if.no/politiattest

I vinter skal A-laget både spille ordinære treningskamper, og delta i nyvinningen OBOS Supercup, en engasjerende sesongoppkjøringsturnering arrangert i samarbeid med Skeid, Grorud, og OBOS. Turneringen samler sterke lag fra det utvidede Stor-Oslo-området, med deltakelse fra Arendal i sør til Eidsvold Turn i nord.

Det blir et innledende gruppespill, der vår gruppe i tillegg til oss består av Skeid, Grorud, Arendal, Ull/Kisa, Lørenskog og Edsvold Turn. De to beste lagene fra hver gruppe går videre til semifinalene, og vinnerne møtes til finale med arrangement i Valhall. Det arrangeres også et B-sluttspill for lagene på tredje- og fjerdeplass.

Vi ser med spenning frem mot Supercupen med topp matching før seriestart.

Løpende resultatservice med tabell vil presenteres på norskfotball.com.

Heia Nordstrand!

Nordstrand IF i OBOS Supercup

Rekrutteringsdommer
Er du over 15 år kan du bli rekrutteringsdommer. Kurset går over en helg og en kveld. Aktuelle datoer i vinter er 7.-11. februar og 13.-17. mars. Etter fullført kurs blir det dømming med veiledning gjennom sesongen. Ingen forkunnskaper kreves, kostnaden til kurset (Kurspakke 1) dekkes av Nordstrand IF.

Påmelding rekrutteringsdommer

Klubbdommer 9'er
Blir du 14 år eller mer i år, har tatt klubbdommerkurs og har dømt litt 5’er eller 7’er kamper i Nordstrand så kan du ta kurs for klubbdommer for 9’er fotball. Kun en kveld og du er klar! Dato er 7. mars hos KFUM, kurset er gratis.

Påmelding klubbdommer 9'er

Meld deg på da vel!

Bli fotballdommer – nye kurs!

Er du Norges beste tipper av Norsk Tipping-ligaen?

Nå kan du som supporter tippe på kampene i Norsk Tippings gratiskonkurranse "Tribunekampen" og sikre klubben 10 000 kroner og samtidig vinne premier til deg selv.

Tribunekampen er en tippekonkurranse i regi av Norsk Tipping. Konkurransen gir alle registrerte deltagere muligheten til å tippe utfallet av kampene i hver runde, for sin valgte avdeling og lag.

Deltagerne kan med sin deltagelse bidra til at sin valgte klubb vinner 10 000,- ved sesongslutt. Deltager kan også vinne gavekort på 2 000,- til seg selv ved sesongslutt, samt to sesongkort til neste sesong hos sin favorittklubb.

Det vil også bli kåret månedsvinnere for både klubb og deltager. Her gjelder egne premier, der premier varierer fra måned til måned.

Du må være over 18 år for å kunne delta.

Gå inn på www.tribunekampen.no for å lese mer om konkurransen, vilkårene og for å delta:

Skitt fiske til oss alle!

Tribunekampen 2021. Nå starter det!

Dette sier juryen;

"Nordstrand Vel sin miljøpris kan etter vedtektene tildeles personer eller organisasjoner som arbeider aktivt for oppbygging og bevaring av tradisjonelle enkeltanlegg eller miljøer i vårt område. Prisen kan også gis ved nybygging som viser god tilpasning til hus og miljøer. Hvem har vel bedre fortjent prisen for 2020 enn Nordstrand IF og Nordstrand Arena?

Så godt som alle i bydelen kjenner vår idrettsforening og har deltatt på en eller annen måte. Og mange har beundret Nordstrand Arena fra innsiden og utsiden. Vi påstår at organisasjonen er Nordstrand sitt beste markedsføringsorgan! Og - på samme måte som for Nordstrand Vel er det frivilligheten som er bærebjelken. Innsatsen har vært betydelig både på og ikke minst utenfor banen."

Styreleder Anders Bakken og daglig leder Sverre Kildahl mottok prisen på Nordstrand Vel sitt Årsmøte den 25. august.

De fikk et flyfoto som er tatt av Nordstrand Vels egne styremedlemmer Morten Haave (ved spakene) og Inge Raaholt (bak kameralinsen) som allerede henger oppe i Nordstrand Arena. 

Tusen takk!

Vinner av Nordstrand Vels Miljøpris
Lørdag blir det grillings!

Mina, Vanessa og Sara, som alle spiller på klubbens Jr. Elite lag, er blant de som er tatt ut.

Hele uttaket kan dere se her: https://www.handball.no/nyheter/2023/09/u-jentene-samles-i-oslo/

Vi gratulerer!

 

Mina, Vanessa og Sara på landslagssamling!

Vi gratulerer og ønsker dere en fin samling!

Her kan du se hele uttaket.

Aurora og Mia er tatt ut på regional landslagssamling

Vi ser etter deg som er:

 • hardtarbeidende
 • positiv
 • flink til å jobbe i team
 • engasjerende
 • tydelig
 • inkluderende

Uefa B kurs er en fordel, men vi oppfordrer alle kandidater uten å søke.

Vi tilbyr:
- Lønn etter avtale
- Et utviklende trener miljø
- Spennende talenter å jobbe med

Send søknad til: [email protected]

G16 trener søkes
Kom på herrekampen!

I samråd med trenerne på de ulike gruppene i Parasport er det besluttet at treningene frem til 12. januar avlyses. Dette for å ivareta utøvere, foresatte, ledsagere og trenere. Anbefalingen til regjeringen om at vi ikke skal samle personer fra ulike steder til aktivitet i tillegg til anbefalinger om å holde avstand har ført til denne beslutningen.

Vi følger nøye med på situasjonen og vil komme med oppdatert informasjon så fort situasjonen endrer seg.

Nordstrand IF ønsker dere alle en trygg og god juletid, og at dere får holdt dere aktive i trygge omgivelser.

Har du spørsmål angående dette eller annet som omfatter Nordstrand IF Parasport, ta kontakt med Idrettskoordinator for Parasport: Christopher Knudsen - [email protected]

Koronainfo Parasport

Hva er grunnen til at dere gjør det så bra om dagen?
Vel, med 5-6 økter i uka er vi et av de best trente lagene i divisjonen, og da snakker jeg ikke om trenerteamet vårt. Det er en talentfull gjeng med en del nye spillere, men relasjoner og grunnspill sitter bedre for hver uke. Selvfølgelig har vi også hatt litt flyt, det sier seg selv når man vinner så mange kamper på rad. I tillegg har vi mange unggutter som banker på døra, som det gjøres en kjempejobb med fra juniorlag og nedover i kullene.

Er det andre ting som er verdt å nevne?
Det er viktig for meg å få skryte av alle rundt laget også, som står på hver dag sånn at spillerne får et topp opplegg. Det gjelder personer som er tett rundt laget, i tillegg til de som bidrar med forberedelser og hjelper til med ulike oppgaver på kampdag.

Hva tror du om resten av sesongen?
Vi skal fortsette å være ydmyke, ingen her "tar av" fordi vi har vunnet noen kamper, og vi må fortsette å øve mye for å bli bedre. Jeg tror flere i denne troppen har potensial til å spille høyere opp så lenge de gjør den jobben som kreves på og utenfor banen.

Og mandag?
Ja, mandag er ny hjemmekamp med avspark kl. 19.00 mot Kjelsås 2. Da håper vi at Nordstrandspublikumet fyller opp tribunene og heier oss fremt til den niende;-) Og et lite tips; Storstua fyrer opp grillen, så du trenger ikke tenke på middag, den kan du gjøre unna på Niffen.

Vi håper som Thomas at du tar turen og blir med og lager kjempestemning!

Heia Nordstrand!

8 strake med 22-1 i målforskjell!

Bringserien er det nasjonale spilletilbudet for 16-åringer. 36 guttelag skal spille kvalifisering om å ta seg videre til seriespillet og deretter nasjonalt sluttspill. 

Bringserien G16 pulje 7
Melhus, Nordstrand og Rival

Tid Lag Live-lenke
10.00 Melhus-Nordstrand https://play.tv2.no/mygame/mygame/melhus-nordstrand-2-1783540.html?play=true
14:00 Rival-Melhus https://play.tv2.no/mygame/mygame/rival-melhus-1783596.html?play=true
18.00 Nordstrand-Rival https://play.tv2.no/mygame/mygame/nordstrand-2-rival-1783612.html?play=true

 

Nr 1 og 2 i hver pulje er direkte kvalifisert til Bringserien. Nr 3 i hver pulje spiller ekstrakvalifisering 8.-9. oktober. 

Tabell pulje 7

Vel møtt!

Og så er det gutta sin tur!

 

Lerøyserien G18 pulje 6
Kjelsås, Nordstrand, Randesund og Ros

Lørdag 10.9 12.00 Randesund-Nordstrand
Lørdag 10.9 18.30 Ros-Nordstrand
Søndag 11.9 11.00 Kjelsås-Nordstrand

Tabell

Vinnerne i hver pulje er direkte kvalifisert til LERØYserien 22/23. Nr. 2 og nr. 3 går videre til 2. kvalifisering som spilles 8.-9. oktober 2022.

(Live-lenkene kommer)

Vi ønsker dere en god tur!

LERØY-kvalik for gutta

+ mye mer

3gjenglemt

Kom og hent!

Medlemskontingent 
Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Medlemskap i Nordstrand IF koster kr. 1000,- pr år. Familiemedlemskap koster kr 2.000 pr. husstand. For å kunne benytte seg av dette må alle medlemmer ha samme betalingskontakt. Send en e-post til [email protected] med info om hvem som skal kobles sammen. 

 • Spillere som melder seg inn i klubben etter 1. august betaler halv medlemsavgift til klubben (pt kr 500).
 • Les mer om Medlemskap


Treningsavgift
Ved siden av medlemsavgiften til klubben må det betales en treningsavgift til gruppen. Denne varierer for årgangene. Alle lag under 12 år blir fakturert en lagsavgift kr 6000,-.

 • Les mer om Treningsavgift og Lagsavgift
 • Satsene på medlemskontingenten og treningsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet hvert år. Betaling av disse gjøres hver for seg i Spond.


Lagkasse - Vipps - Spond - Faktura - Utlegg 

Det koster å drive et lag. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker eller treningstøy/utstyr må lagene selv dekke dette. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. Vi oppfordrer imidlertid til å forsøke å få tak i sponsorer eller dugnadsarbeid for å skaffe de nødvendige inntekter til lagene. 

Lagkasse
Alle årganger har sin egen lagkasse i klubben, som administreres av klubben. Denne benyttes f.eks til dugnadsinntekter og innsamlinger og betaling for cuper, utstyr, treningsleir etc. Lagkassen har ikke et eget bankkontonummer, kun et regnskapskontonummer, og bokføres i klubbens regnskap. Det gjøres spesielt oppmerksom på at også alle felleskjøp av klær og utstyr skal gjennom dette systemet. Ved småbeløp til f. eks sosiale tiltak som pizza- eller bowlingkvelder bør det organiseres foreldreinnbetalinger utenfor det offisielle klubbsystemet.

Kontaktperson for lagkasser i administrasjonen:
Håndball: Mette, [email protected]
Fotball: Ola, [email protected]

Fakturaadresse:
Nordstrand Idrettsforening, Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
Organisasjonsnummer for EHF: 939 463 682

Den praktiske gjennomføringen/bruken av lagkassen i klubben er som følger: 

Inntekter 
Ved fakturering av f.eks dugnadsjobbing eller sponsorer:

 • Laget sender en e-post til administrasjonen med fakturainformasjon: 

   -organisasjonsnummer
   -fakturaadresse
   -hva som skal faktureres
   -beløp (det faktureres med mva, da bedrifter har mva‐refusjon) 
   -referanse/kontaktperson m/e-post
   -evntuelt e-post til eget fakturamottak
   -beskjed dersom faktura kan sendes via EHF

 • Klubbens regnskapskontor fakturerer mottaker i henhold til avtale
 • Klubben mottar innbetaling og registrerer beløpet på lagkassen
 • Gjøres det andre innskudd/bankoverføringer til lagkassen, ber vi om at det sendes en e-post med informasjon om innskuddet til den ansvarlig i administrasjonen


Utgifter 

 • Fakturaer som skal belastes lagkassen sendes til kontaktpersonen i administrasjonen for betaling. Faktura må merkes med idrett, kjønn, årgang og referanseperson. F.eks Håndball Gutter 2009 v/fornavn etternavn
 • Dersom det ikke er nok penger i lagkassen må laget overføre manglende beløp, tydelig merket med hvilken idrett/lag/årgang det gjelder, før faktura kan betales. Samtidig ber vi om at det sendes en e-post med informasjon om innskuddet til den ansvarlig i administrasjonen
 • Klubben betaler fakturaen med midler fra lagkassen
 • Private utlegg som skal belastes lagkassen gjøres via utleggsskjema med tilhørende bilag som dokumenterer utlegget. Her kommer det en ny ordning om kort tid


Vipps

 • Alle lag har fått et eget vippsnummer som kan benyttes til diverse innsamlinger
 • All vipps går inn på en egen «ventekonto» i regnskapet og blir registrert på lagkassen etter månedlig vippsrapport
 • Gebyr på vippsbetalingene blir belastet lagkassen (1,75%)


Spond

 • Innsamlinger kan også gjøres i Spond, dette kan være hensiktsmessig for enklere oversikt over påmelding/betaling
 • Spond tar et gebyr på 2,5% + kr 2 pr transaksjon
 • Her kommer det en ny ordning om kort tid

 

Bøter 
Alle bøter forårsaket av laget selv, så som manglende kamprapportering, for sent oppmøte på kamp, manglende dommer etc. betales av laget selv. Disse regningene komme til klubben som da betaler boten (fra NHF / Region Øst), men denne vil bli belastes lagkassen. 

Trekking av lag: Eventuelle bøter for trekking av lag belastes lagkassen. 

Omberamming av kamper betales av lagskassen. 

Det ble spilt to tøffe kamper mot Glassverket og Stjørdal. Etter en litt trøblete første omgang mot Glassverket, fikk vi justert forsvaret i pausen og slapp inn kun 5 mål etter pause. Det ble en fartsfylt kamp fra vår side og vi vant til slutt 22-15.

Kampen mot Stjørdal ble en jevn og velspilt kamp mot god motstand. Første omgang ble preget av en del tekniske feil og unøyaktigheter, men på samme måte som i første kamp tar vi oss sammen etter pausen. I andre omgang gjør vi få feil og forsvaret sitter bedre. I tillegg står Linus som en konge med blant annet to strafferedninger. Vi slipper ikke inn mål de siste 12 minuttene av kampen og vinner til slutt 22-19.

Vi ønsker å takke Stjørdal for et godt arrangement!

Banens beste i kampen mot Glassverket ble Paul Haugvoll og Kailash Shadadcharan fikk det grønne kortet. I andre kamp mot Stjørdal fikk Bastian Ophus BB-utmerkelsen.

Gutta tar stadig steg og har vist stor utvikling denne sesongen. Vi gleder oss til neste Bring-runde i Bryne 11. februar, der vi skal spille to tøffe kamper mot Teie og Bryne.

Se gjerne tabell Gruppe 4

Fire nye Bring-poeng innkassert!

Detaljer om hva dommere kan forvente av Nordstrand IF og hva klubben forventer av dommerne finnes i eget dokument, Samarbeidsdokument dommer - klubb. I korthet gjelder følgende:

Forventinger til klubben:

 • Dommeren skal inkluderes i Nordstrand Idrettsforening og klubbens dommergruppe og det skal legges til rette for at hver enkelt dommer får best mulig forhold til å utvikle seg som dommer
 • Nordstrand Idrettsforening skal bidra til at dommeren har nødvendig dommerutstyr
 • Nordstrand Idrettsforening dekker til på forhånd godkjente dommerkurs og -samlinger arrangert av Oslo Fotballkrets og/eller Norges Fotballforbund

Forventinger til dommere:

 • Dommere skal aktivt arbeide for å utvikle seg som dommer gjennom å dømme kamper, delta på kurs og samling, holde seg oppdatert på spillereglene og holde seg i tilstrekkelig god fysisk form
 • Dommeren stiller aktivt opp for klubben ved å dømme kamper i klubb eller krets, veilede klubbdommere og bidra til dommergruppen i Nordstrand Idrettsforening
 • Dommeren skal være kjent med og etterleve de Etiske retningslinjer for dommere, være lojal overfor klubben og representere Nordstrand Idrettsforening på en positiv måte
 • Ha betalt medlemskontingent til Nordstrand Idrettsforening

 

Samlingen er en dagssamling og avholdes i vår egen lekegrind Nordstrand Arena.

Her kan du se hele uttaket.

Vi ønsker deg en fin samling!

Heia Nordstrand!

Mia på regional samling!

Kristian har hatt et brennende engasjement for Nordstrand Fotball i en 20 årsperiode. Han har hatt mange ulike roller i klubben, og har vært trener i så å si alle årsklasser. 

Det som kjennetegner Kristian er at han gjennom mange år - og fortsatt - utrettelig arbeider for å skape et godt og trygt oppvekstmiljø i en fotballkontekst, slik at høy sportslig utvikling og gode verdier forenes på best mulig måte. Han bruker enormt mye tid på å sikre et tilbud for alle i alle årsklasser, og er spesielt opptatt av å hindre frafall av fotballinteressert ungdom i ungdomsårene. 

Dette skjer ikke bare på feltet, men også ved i beslutningsrommene å sette spørsmålstegn ved etablerte strukturer slik at tilbudet hele tiden blir best mulig. I ungdomsårene vil Nordstrand alltid ha en tilvekst av spillere fra ulike klubber i området, med ulik bakgrunn og forutsetninger økonomisk. Også på dette feltet har Kristian i mange år vært opptatt av å finne løsninger som sørger for at fotballen blir den beste brobyggeren og fellesnevneren for ungdom i det litt større lokalmiljøet. Han er engasjert både på gutte- og jentesiden, og har i den senere tiden også bidratt inn mot en fornyet satsning på jentene i Nordstrand. Når alt dette også forenes med flotte sportslige resultater og varige vennskap, synes mange på Nordstrand at Kristian er en verdig vinner av årets grasrottrener.

Vinnerne av alle kretsene konkurrerer om Årets Grasrottrener i landet. STEM FRAM KRISTIAN HER

Kristian Gjerstadberget er årets Grasrottrener i Oslo
Sees lørdag kl 16!
EKEBERG MINIGOLF 
Ekebergveien 103,1181 Oslo
(bak Ekeberghallen)

Fri adgang til Ekeberg minigolf til følgende tider;
Fredag-søndag kl 09.00-21.00

Velkommen!


Fri adgang til Ekeberg minigolf
Oppsettet blir også sendt til alle registrerte lagledere.
Kampoppsettet er klart fredag 8.
Får du det ikke til, sender du en epost til [email protected].

I Profix må du også legge inn spillerstall før cupen starter. Alternativt kan lagsliste med fullt navn og fødselsnummer leveres i sekreteriatet i hallen 30 minutter før første kamp.

Har du husket å bestille B-kort?

Høstsesongen i gang for A-laget
Tabellnabo-oppgjør!

Samlingen foregår på tirsdag i Langhushallen.

Her kan du se hele uttaket.

Vi ønsker dere en hyggelig samling!

 

Tre på ny Regional Landslagssamling!

Nordstrand IF er pålagt å hente inn politiattest på samtlige trenere og ledere i klubben som jobber / har verv med barn og ungdom. 

Det er den enkelte som selv søker politiattest.

Se nordstrand-if.no/politiattest

Priser
Treningsavgift: kr 1600 pr år, betales i to rater.
Medlemskontingent: kr 1000 pr år (familiemedlemskap kr 2000 pr husstand)

Betaling av medlemskontingenten
I Nordstrand IF må alle betale medlemskontingent. Denne forfaller 31/1 hvert år. For nye medlemmer vil kontingenten reduseres første året avhengig av innmeldingsdato. 

Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Familiemedlemskap koster kr 2000 pr. husstand.

Betaling av treningsavgift
Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i januar, andre halvdel har forfall i august. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

Inn-/utmelding 

Innmelding: Send e-post til [email protected]. Da vil du bli lagt til i Spond-gruppen* vår og vil motta en gruppekode som du benytter i Spond*.
*Last ned og åpne Spond på din mobil el.l. Meld deg inn i Spond-gruppen med mottatt gruppekode, og en administrator vil akseptere medlemskapet ditt. Man kan være medlem av en gruppe i 14 dager før man også må melde seg inn i klubben.

Utmelding: Fullt navn og fødselsdato sendes [email protected] med kopi til [email protected]

Gjennom leken ønsker vi å gi barnet idrettsglede og mestring av grunnleggende ferdigheter som koordinasjon, balanse, selvfølelse og trygghet med ball.

Dag og tid: Mandager kl.16.00-17.00
Gå inn via bi-inngangen ut mot Munkelia/Vangen. Møt opp ved deres gruppeskilt på tribunen og vent på å bli hentet av instruktørene.

Påkleding:
Vi ber om at barna er ferdig skiftet til kl 16.00. Ha på behagelig tøy det er lett å bevege seg i, samt gode sko.

Sted: Nordstrand Arena, inne i hallen.
Mens barna trener inne i hallen, kan foreldrene følge med på treningen fra tribunen/galleriet. Vi ønsker ikke foreldre på baneflaten.

Aldersgruppe: Barn født i 2018 og 2019

Lurer du på noe? Send e-post til [email protected]

Medlemsutviklingen

Ved utgangen av 2021 var det 2475 medlemmer i Nordstrand IF. De aller fleste er barn og unge under 20 år. Sett under ett har antallet medlemmer økt med 292 personer fra 2020 til 2021. Mesteparten av økningen skyldes god rekruttering i foreningens yngre årganger, men også etableringen av e-sport har bidratt til økte medlemstall. Utviklingen på ungdomssiden har vært forholdsvis stabil.

 

Informasjon om årsmøte finner du her.

Årsmeldingen for 2021 kan du lese her.

 

2021 har vært nok et krevende og annerledes år

Covid-19-pandemien medførte strenge restriksjoner fra myndighetene, og la betydelige begrensninger på store deler av våre ordinære aktiviteter. Året begynte tøft og spesielt ble håndballen rammet da det i lengre tid ikke var lov med innendørsaktiviteter. Styret besluttet å redusere treningsavgiften for håndballen i denne perioden. Heldigvis endret mye seg gjennom året og da sommeren kom, var situasjonen lysere. I november ble det igjen innført nye restriksjoner, som opphørte på nyåret.

Hovedprioriteringen til styret og administrasjonen har i 2021 vært å opprettholde så mye aktivitet som mulig – og samtidig bidra til å hindre smittespredning. Når vi ser tilbake på 2021, har vi lykkes med mye. Alle som har vært en tur på Niffen har fått med seg at det midt oppi pandemien har foregått massevis av aktivitet. Og det er spesielt gledelig at antallet medlemmer i foreningen etter nærmere to år med pandemi har økt med rundt 400 personer. Dette kan vi takke administrasjonen, trenere og de frivillige rundt årgangene og gruppene for, som har stått på i hele denne krevende perioden nettopp for at alle i Nordstrand IF skulle få et så godt tilbud som mulig. Den enorme innsatsen, tålmodigheten og kreativiteten som har blitt utvist på alle nivåer har gjort at foreningen sto godt rustet når arbeidet med gjenåpningen av idretten startet fra sommeren og utover høsten.

2021 har vært en krevende tid for oss alle, og å drive et stort idrettslag med viktige aktiviteter for bortimot 1800 aktive utøvere og et stort frivillighetsapparat er ikke enkelt. Stadig nye restriksjoner og regler har vært utfordrende. Særlig det første halvåret i 2021 var usikkerheten stor, og ansatte, trenere og frivillige har på forbilledlig måte bidratt på alle mulige vis. Løvelekene og de planlagte cupene på våren ble avlyst. Aller mest utfordrende har det nok vært for våre voksne utøvere. Med unntak av damelaget vårt i håndball, som har vært en del av toppidretten, fikk ingen av seniorlagene lov til å spille kamper det første halvåret og det var strenge restriksjoner på gjennomføring av treninger. 

Det har samtidig vært flere lyspunkter. På høsten fikk vi gjennomført cupene i håndball og fotball som normalt. Det samme gjaldt for Ulvøya rundt. I august åpnet vi et helt nytt e-sport-senter på loftet i klubbhuset på Hallager. Gjennom sommerukene deltok mer enn 400 barn på Camp Nordstrand, der et stort antall av våre unge utøvere var engasjert som instruktører og ledere. NIFFO har stort sett vært åpen gjennom hele året, og erfaringen er at stadig flere barn ønsker å benytte seg av dette flotte tilbudet. Det samme gjelder akademiet og ikke minst det nystartete tilbudet ballidretten for de aller minste, som ved utgangen av året teller rundt 100 håpefulle jenter og gutter.

Styret

Styret har bestått av 13 frivillige personer med ulik tilknytning til foreningen. Det har blitt gjennomført ni styremøter. Flere er blitt gjennomført digitalt på grunn av koronarestriksjoner. Styret har et overordnet ansvar for å videreutvikle foreningen, for å forvalte foreningens økonomi, og for at foreningen opererer innenfor rammene av norsk lov og lover og vedtak satt av idretten og foreningen selv. Styrets viktigste oppgaver i 2021 har vært knyttet til økonomi og til gjennomføring av mest mulig sportslig aktivitet innenfor rammene av koronarestriksjonene. Å sørge for god informasjon til medlemmer, trenerapparat og frivilligheten har hatt høy prioritet. 

Styret har i 2021 jobbet videre med å implementere modellen innført i 2019 der foreningen ikke lenger har gruppestyrer for særidrettene, men kun ett felles styre for hele Nordstrand IF. Et viktig mål for styret er at frivilligheten skal finne sin plass med tydelige ansvarsforhold mellom administrasjonen og det frivillige arbeidet. Styret la derfor fram for årsmøte i 2021 en helhetlig organisasjonsplan som tydeliggjør roller, utvalg og ansvarsforhold i foreningen. 

Ressursgrupper og utvalg der frivillige deltar i samarbeid med administrasjonene står sentralt i organisasjonsplanen og arbeidet med å nedsette ressursgrupper for idrettene, cup- og arrangements-komité, sponsorgruppe, anleggsgruppe, kommu-nikasjonsgruppe, ungdomsutvalg og utvalgene for inkludering og etikk er kommet godt i gang. På grunn av de mange restriksjonene knyttet til å møtes fysisk, har det i store deler av 2021 samtidig vært krevende å finne nye måter å engasjere de viktige frivillige kreftene vi vet finnes i foreningen. Styret vil jobbe videre med dette i 2022.

 

Administrasjonen

Nordstrand Idrettsforening er en liten bedrift. I 2021 har det vært utført 7,0 årsverk i administrasjonen. Nytt for 2021 er prosjektstilling med ansvar for Parasport. I tillegg har i overkant av 130 ungdom og voksne mottatt lønn som trenere og instruktører på lagene våre, NIFFO-akademiet, ballidrett og Camp Nordstrand. 

Administrasjonen har vært ledet av Sverre Kildahl. Kildahl har ledet arbeidet på en svært god måte. Foreningens sportssjef, Anna Collett, har hatt det overordnete ansvar for foreningens sportsavdeling og alle våre idretter. Mette Blomqvist har hatt administrative roller innen håndballgruppen. I fotballgruppen ble det administrative fordelt mellom Thomas Holm, Simon Hansen og Madeleine Valø, der flere også har hatt treneransvar for mange av våre fotballag. Janne Osmo Eriksen har ansvar for arrangement og kommunikasjon for hele klubben. Christopher Knudsen er ansvarlig for Parasport og bordtennis. Gunnar Flaten har hatt ansvar for Niffo-akademiet. Rune Svendsen og Ken Flisvang har hatt ansvar for drift av anleggene våre, sammen med Håkon Arnesen - vår arbeidsomme vaktmester-assistent, som også i 2021 har utført sine arbeidsoppgaver utmerket. 

Sportsavdelingen har foruten den daglige administrative oppfølgingen, blant annet arrangert temakvelder og kurs, trenertreff med veiledere, hatt fokus på spillerutvikling, jobbet systematisk med tanke på rekruttering til de yngste årgangene, rekruttering av trenere, samt hatt ansvar for fotball- og håndballskoler og andre tilbud i skoleferiene (Camp Nordstrand). 

Styret er svært godt fornøyd med hvordan administrasjonen har skjøttet sine oppgaver i et spesielt krevende år. Det er i 2021 ikke blitt rapportert om skader eller ulykker for våre ansatte.

 

Niffo og Akademiet

Niffo er Nordstrand Idrettsforenings «etter skolen-tilbud» til barn i Nordstrand bydel fra 1. til 5. klassetrinn. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive rett etter skolen, og et alternativ til Aktivitetsskolen. På Niffo får barna sunn mat servert fra Storstua, de får hjelp til lekser, og barna tilbys ulike idretter og aktiviteter fra kvalifiserte trenere og instruktører. Hovedbasen er Nordstrand Arena og tilhørende fotballbaner. 

I 2021 har Niffo hatt ansvar for akademitreninger på fotball og håndball. Akademiet er et tilbud til barn fra 5 – 8. klassetrinn hvor det legges vekt på ferdighets-utvikling, mestring og idrettsglede i trygge omgivelser.

 

Frivilligheten

Det flotte tilbudet til våre medlemmer ville aldri latt seg gjennomføre uten den iherdige innsatsen fra de hundrevis av frivillige som står på for foreningen og lagene sine gjennom hele året. I 2021 har nærmere 350 frivillige vært i sving som trenere eller hjelpetrenere rundt årgangene. I tillegg har mer enn 100 foreldre bidratt i årgangene som foreldre-kontakter og med andre fellesoppgaver rundt lagene (cup, dugnad, økonomi, spons, sosialt). Det er også et betydelig antall frivillige som har hjulpet til i forbin-delse med våre dugnader og arrangementer, som ryddemannskap, vakter, dommere og i andre viktige funksjoner. I kroner og øre ligger det en betydelig verdi i alt det frivillige arbeidet som nedlegges. Og minst like viktig er den betydningen det viktige frivillige arbeidet har for alle barna våre og for miljøet i vårt nærområde. 

Styret ønsker å takke alle dere frivillige, for alt dere gjør for våre medlemmer, samtidig som dere videreutvikler foreningens verdier knyttet til respekt, samhold og engasjement. I 2021 fikk over 400 av foreningens frivillige et NIF-kort til en verdi av 500 kroner, som blant annet gir gratis kaffe i Storstua.

 

E-sport

Etter ett og et halvt år som prøveprosjekt besluttet årsmøtet 2021 at e-sport skulle etableres som en ny gruppe i idrettsforeningen. Treningene består av fysisk aktivitet, teori og undervisning samt det å trene på strategier og spille kamper. Som et viktig supplement til de tradisjonelle lagidrettene i klubben, jobber gruppen ut fra tre hovedmål: mestring og utvikling, fysisk utfoldelse i trygge omgivelser, samt samhold og sosial tilhørighet.  

Tilbudet i e-sport-gruppen er rettet mot barn og ungdom i alderen 9-18 år. Hovedvekten av de aktive er i alderen 11-13 år. Ved utgangen av 2021 besto e-sport-gruppen av 31 medlemmer.

Styret besluttet våren 2021 at loftet på klubbhuset på Hallager skulle bygges om og tilrettelegges for e-sport. Grunnleggende infrastruktur er blitt oppgradert og det foretatt innkjøp av 20 datamaskiner. Etter stor dugnadsinnsats fra foreldregruppa, ble det nye e-sport-loftet offisielt åpnet i august 2021.

Egne lokaler har gitt nye muligheter for å utvikle tilbudet videre og til å ta inn flere medlemmer. Fra å ha vært et tilbud en gang i uka, har det gjennom høsten og vinteren vært aktivitet på loftet tre kvelder i uken. To av dagene er dedikert til Overwatch, hvor medlemmene spiller på lag og deltar i seriespill. Det er også opprettet et flerspill-parti, som spiller flere ulike spill i løpet av sesongen. 

Aktivitetene i gruppen er primært foreldredrevet og basert på frivillighet. For å ivareta den faglige delen ble det høsten 2021 rekruttert to trenere med ansvar for partiene som spiller Overwatch og de som deltar i serie. Trenerne er en viktig ressurs i arbeidet med på å utvikle det faglige tilbudet videre. 

Det er betydelig interesse for e-sport og ventelistene for å kunne delta har vokst jevnt og trutt. Planen er å starte flere partier i løpet av vinteren/våren 2022. Siden e-sport er en ny idrettsgren må gruppen vokse sakte slik at alle nye medlemmer blir ivaretatt på en god måte og får et tilfredsstillende tilbud.

E-sport-gruppen fikk i 2021 Lions Foreningspris. Prisen går til en frivillig organisasjon som i særlig grad har hatt betydning for barn og ungdom i bydelen, og som har medvirket til nyskapende idéer og aktiviteter.  

 

Fotball

Fotballgruppen har ved utgangen av 2021 956 aktive utøvere. Antall aktive fotballspillere har over tid vært relativt stabilt, både blant jenter, gutter, menn og damer. I barneårgangene er det engasjert mange ivrige foreldretrenere, og det er stor oppslutning om frivilligheten rundt årgangene. I ungdomsårgangene har foreningen mange kompetente trenere ansatt eller på kontrakt. Takk til alle dere på årgangene for den betydelige arbeidsmengden dere nedlegger.

Det er stor bredde på nesten alle årganger, i tillegg mange gode årganger og lag, og en rekke talentfulle spillere. Ekstra gledelig er at de yngste årgangene er i gang med store grupper gutter og jenter. Vi ligger fortsatt på en jenteandel på ca. 20 prosent.

Nordstrand A-lag herrer kom i høst endelig i gang med seriespill i 3. divisjon. Vi fikk en tung start. Etter halvspilt serie lå vi på nedrykksplass. En enorm avslutning på sesongen ga seier etter seier både hjemme og borte. Det endte med en respektabel 6. plass. I sommer spilte vi NM. Vi var direkte kvalifisert til 1. runde og møtte Bærum og vant i straffekonk. I 2. runde kom Sarpsborg 08 (Tippeligaen) til Niffen.

Her endte cupeventyret med æren i behold. Meget god innsats til tross for kun to treningskamper før alvoret startet. Det ble solgt flere spillere fra A-laget til klubber i OBOS og Postnord ligaen.

Junior 1 spilte Interkrets A i høst. De gjorde sine saker bra, ble nummer tre, og fikk utdelt bronsemedaljer. 

I fotballgruppen jobbes det kontinuerlig med å sikre et best mulig tilbud på alle årganger og lag.

 

Håndball

Håndballen har 733 aktive spillere ved utgangen av 2021. Vel halvparten er tilknyttet barnehåndballen, 41 prosent ungdomshåndballen og seks prosent er seniorspillere. Det er gledelig å se at vi er flere aktive håndballspillere enn før pandemien. Målet er å få enda flere håndballspillere på alle nivåer, og beholde flere spillere, særlig i ungdomshåndballen. Det er fortsatt langt flere jenter enn gutter som spiller håndball, og det er et uttalt mål å rekruttere og beholde enda flere gutter. 

I samsvar med foreningens motto «Flest mulig - lengst mulig - best mulig», er det viktig for Nordstrand håndball å ha både et dame- og herrelag i toppen av norsk håndball, med flest mulig spillere med lokal forankring. Det var derfor et stort lyspunkt i 2020 at damelaget rykket opp til 1. divisjon! Damelaget klarer seg bra i 1. divisjon og lå på fjerde plass i serien ved utgangen av 2021. Etter en lang korona-periode uten håndball har også herrelaget endelig fått vist seg frem. De gjør det godt i 2. divisjon og leder serien. Det blir spennende å følge disse lagene framover.

For å beholde landets beste junioravdelinger både på gutte- og jentesiden, er det etter styrets vurdering viktig at det finnes lag på høyere nivå som gir yngre spillere noe å strekke seg etter. Samtidig er det kostnader forbundet med å ha to lag i landsdekkende seriespill, og det er enighet om at vesentlig egeninnsats er nødvendig for at håndballgruppen skal kunne bære de økonomiske konsekvensene. Styret mener at senioravdelingen ikke skal belaste bredden vesentlig økonomisk, og har lagt klare føringer om betydelig dugnadsinnsats for å holde kostnadene nede.

Koronapandemien satte en stopper for ordinær håndballaktivitet store deler av våren 2021. Det ble nok et svært krevende halvår for håndballen. Trenere forteller at det var en meget krevende tid og at det var utfordrende å holde motivasjonen oppe hos spillerne over så lang tid. Vi er imponert over innsatsen og engasjementet trenere, foreldrekontakter og andre frivillige har lagt ned. Tusen takk for innsatsen, den har vært uvurderlig.

Ved sesongstart høsten 2021 var håndballen endelig tilbake. Treningene kunne gjennomføres som normalt, seriespillet kom i gang og vi kunne delta på cuper. Det har vært fantastisk å se hallen vår fylt med håndballaktivitet og glade barn, unge og voksne. 

I året som har gått har håndballgruppen fortsatt å jobbe for at kommunikasjon og dialog med trenere og foreldrekontakter skal bli enda bedre. I I 2020 ble to trenerveiledere ansatt til henholdsvis ungdoms- og barnehåndballen. Trenerveilederne er et svært positivt og viktig tilskudd for dialog og oppfølging av trenere. Et viktig satsingsområde er å videre med øke samarbeidet mellom trenere på tvers av årsklasser, særlig mellom G/J16, junior og senior.  Å sikre nok dommere til alle kamper og utvikling av nye dommere, vil alltid være viktig.

For håndballgruppen har de organisatoriske endringene som ble gjennomført i 2019 vært krevende. Færre frivillige i sentrale posisjoner og begrensede administrative ressurser fortsetter å  medføre et stort press på styret og administrasjon., Det er jobbet mye med å finne gode trenerløsninger både på lang sikt og ad hoc når det har vært behov for det.

 

Parasport

Allsport skiftet i 2021 navn til parasport. Gruppen hadde ved utgangen av 2021 ca. 80 medlemmer i alderen fem til 30 år. Gruppen er organisert i fire undergrupper – Allsport Basis, Allsport Håndball, Allsport Fotball og Allsport Bowling. Gruppen samarbeider med andre klubber på følgende aktiviteter: Allsport Innebandy (Sagene IF), Allsport Svømming (Lambertseter Svømmeklubb), Allsport Golf (Grønmo Golfklubb), Allsport Klatring (Kolsås klatreklubb). I tillegg har gruppen etablert et samarbeid med DNT Oslo & Omegn for å arrangere turer én gang i måneden. Tanken var at turene skulle være et alternativ til treningene, men denne aktiviteten ble også nedstengt i november. 

Pandemien har hatt store konsekvenser også for aktivitetene i 2021, men vi kom i gang med samtlige aktiviteter i løpet av høsten 2021. Løvelekene ble avlyst også i 2021.

Fra september 2021 har Parasporten ansatt en idrettskoordinator i 40 prosent stilling som er en del av administrasjonen i NIF. Gjennom stillingen ønsker vi økt aktivitet i gruppen med utvidet tilbud til eksisterende medlemmer samt å rekruttere nye medlemmer. Christopher Knudsen ble innstilt til stillingen og er kommet veldig godt i gang. 

Triatlon

Triatlon-gruppen hadde ved utgangen av 2021 30 aktive medlemmer. Gruppen har lagt bak seg et år med lite konkurranseaktivitet, men har til tross for korona klart å gjennomføre en del fellesaktiviteter. En og annen felles økt er blitt gjennomført, men med svært begrenset antall. Egentreningen fortsatte som vanlig også i 2021, bortsett fra økter i treningsrommet. Gjennom koronaperioden har det vært felles sykkeløkter på en treningsplattform ved navn Zwift. Her møtes medlemmer for spesifikke sykkeløkter og ‘sosialiserer’ gjennom chat. Treningsformene fra koronaperioden ble videreført gjennom hele 2021 da dette er ansett som en suksess og er blitt en fast del av gruppens opplegg gjennom mørketiden.

Triatlon-gruppen er svært fornøyd med at Ulvøya Rundt ble gjennomført i 2021 med suksess sportslig og økonomisk. Ulvøya Rundt er et samarbeid med Lambertseter svømmeklubb. Gruppen har som vanlig god kontroll på økonomien og året 2021 ble året hvor svært lite ble gjort av innkjøp. Noe mer innkjøp er budsjettert for 2022 sesongen, hvor felles konkurranser vil være en prioritet. 

 

Nabolagsklubb

Oslo idrettskrets inviterte høsten 2020 alle fleridrettslag i Oslo til å delta i et nytt kvalitetsprogram, som kalles for «Nabolagsklubb». Nordstrand IF er sammen med 24 andre idrettslag i Oslo tatt opp i dette programmet som skal vare ut 2022. Målet med «nabolagsklubb» er å utvikle idrettslag i Oslo til å ta et utvidet samfunnsansvar med særlig fokus på å nå idrettens overordnete mål «idrettsglede for alle». 

I 2021 vedtok årsmøtet i Nordstrand IF en ny organisasjonsplan, som bygger opp under arbeidet med å nå målene i Nabolagsklubb. Ungdomssatsning er ett av programmets hovedområder. I den forbindelse ble det valgt inn en ungdomsrepresentant i styret. Ungdomsrepresentanten har deltatt på lederkurs i regi av idrettskretsen. I 2021 ble det nedsatt en egen ungdomskontakt i administrasjonen og det har blitt gjennomført dommerkurs og trenerkurs til ungdom i fotball og håndball. Gjennom året har klubben tilbudt ungdom jobb som instruktører i camper og ballidretten og som trenere i enkelte årganger. I 2021 startet arbeidet med å nedsette et ungdomsvalg i klubben. 

Et viktig mål med programmet er å skape aktivitetstilbud for enda flere barn og unge. I 2021 startet foreningen et eget tilbud for e-sport, det er blitt gjennomført gratis sommerferietilbud i juli, det er kjøpt inn utstyr for bordtennis og tilbudet om ballidrett til de aller yngste er videreført. Det er også lagt planer for å utvikle et tilbud om sjøsportaktiviteter. 

Som et eget satsningsområde innen Nabolagsklubb har foreningen valgt å videreutvikle tilbudet innen paraidrett. I 2021 er det ansatt en egen prosjektleder, som skal ha ansvaret for å utvikle klubbens lavterskel paratilbud.

I 2021 ble det nedsatt et inkluderingsutvalg, som sammen med administrasjonen har gjennomgått rutinene i foreningen for å håndtere medlemmer som har utfordringer med å betale for deltakelse i idrettslaget. Nettsidene er oppdatert med informasjon om at alle skal få være med og at foreningen alltid finner løsninger for de som har utfordringer med å betale.

 

Anlegg

Nordstrand IF har i 2021 hatt driftsavtale med Bymiljøetaten om Nordstrand idrettspark (Niffen) og Hallager/Hundejordet. Avtalen innebærer at fore-ningen gjennom sommerhalvåret disponerer banene etter klokka 16 på hverdager og hele tiden i helgene. 

Foreningen har også en avtale om vinterdrift, som gjør at vi i året som gikk fikk full bruk av Storekunsten og Lillekunsten med fungerende undervarme. Undervarmen medfører driftskostnader, men betyr svært mye for fotballen og for de som ønsker å spille og trene hele året. Gjennom vinteren 2021 har foreningen leid ut til andre klubber som ikke har undervarme.

I 2021 ble et helt nytt e-sport-senter etablert. Klubbhuset på Hallager har igjennom det siste året gjennomgått en opprustning for tilrettelegging til e-sport-aktiviteter, som ble åpnet høsten 2021. Dette i tillegg til innkjøpet av stasjonære gaming-pc’er, danner gode vekstmuligheter for klubbens e-sport gruppe. I løpet av 2022 vil klubbhuset på Hallager rustes opp ytterligere med en «hang-out» lounge i første etasje etter innvilget tilskudd fra Sparebankstiftelsen. 

Sjøaktiviteter starter opp. Etter at Nordstrand IF våren 2021 inngikk leiekontrakt med Oslo kommune for leie strandeiendommen ved Mosseveien 169 har det vært jobbet med opprydding på eiendommen, og vedlikehold av bygningsmassen. Videre har det blitt bestilt kajakker med plan om oppstart av kursing og aktiviteter fra sommeren 2022. For å kunne få utnyttet sjøaktivitetene for fullt, er det lagt planer for å få etablert et bryggeanlegg, og innlagt vann/avløp for tilfredsstillende toalettfasiliteter. Dette avhenger av kommunale godkjennelser.

Sandhåndballbanen kommer i 2022. Sparebank-stiftelsen har gitt tilskudd og de formelle god-kjenningene er nå på plass slik at en sandhåndballbane realiseres i det nordøstlige hjørnet av Niffen i løpet av 2022. Dette vil gi en ny og spennende treningsflate for håndballen.

 

Nordstrand Arena

Nordstrand Arena åpnet august 2018. Arenaen drives av Nordstrandhallen AS, et aksjeselskap der Nordstrand IF eier alle aksjene. Det er få idrettslag som kan smykke seg med å være eier av sin egen idrettshall, og som har en så flott kafé og sitt eget treningssenter. Hallen og Storstua er blitt et viktig samlingspunkt for alle våre medlemmer, både sportslig og sosialt. 

Hovedoppgavene for Nordstrandhallen AS er drift av Storstua og treningssenteret, utleie av lokaler, gjennomføring av arrangementer, parkering og salg av sponsoravtaler.  Restriksjoner knyttet til covid-19 og høye strømpriser på slutten av året bidro til at 2021 økonomisk sett var et krevende år for Nordstrand Arena. Dette førte til at selskapet i 2021 endte med et underskudd på kr. 307.987,-.

Styret i Nordstrandhallen AS har i 2021 bestått av Vegard Aaløkken (leder), Jon Hippe, Sigbjørn Hoem, Aslak Førde og Hauk Jensen. Bjørn Skjønsberg har vært daglig leder, Therese Lunde har hatt ansvar for Storstua og Rune Svendsen for drift, sammen med Ken Flisvang. Nordstrand IF takker alle som jobber for Nordstrandhallen AS. Til tross for koronarestriksjoner har dere alle bidratt til at Nordstrand IF har den beste hallen en idrettsforening kan ønske seg.

 

Spond Club

I 2021 innførte foreningen et nytt system for medlemshåndtering. Gjennom klubbløsningen i Spond er alle Spond-gruppene som allerede var opprettet i Nordstrand IF bundet sammen i ett felles system. Nye medlemmer melder seg inn gjennom Spond og gjennom Spond registrerer medlemmene hvilke idretter og årganger de deltar på. I 2021 ble alle medlemskontingenter og treningsavgifter fakturert gjennom det nye systemet. Med Spond Club har foreningen også fått en ny kommunikasjonskanal der medlemmene kan nås direkte.

 

Nettsidene www.nordstrand-if.no

Nordstrand IF sine nettsider - www.nordstrand-if.no - blir flittig brukt. I 2021 har det vært publisert over 90 nyhetsoppslag. Foreningen er aktiv på sosiale medier og har mange følgere. Takk til alle dere som bidrar med å lage oppslag, og til å spre store og små nyheter om det som skjer i foreningen.

 

Økonomi

Nordstrand IF er en stor klubb med en omsetning på over 20 millioner kroner. Å ha en trygg økonomi er viktig for totaltilbudet til medlemmene. Til tross for at covid-19-pandemien preget store deler av 2021 er foreningens økonomiske situasjon god og årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 537.978. Egenkapitalen er forbedret og gjelden redusert.  

Pandemien førte i 2021 til at foreningen har gått glipp av inntekter, men også utgifter er blitt borte. Medlemmene har bidratt til tross for redusert tilbud. Myndighetenes koronastøtte har vært et viktig bidrag. 

Det ble tatt betydelig grep for å redusere kostnader og øke inntekter i 2020. Dette ble videreført i 2021. Budsjett som legges frem for årsmøtet for 2022 forutsetter ordinær drift. 

Detaljene i årsregnskapet for 2021, samt kontrollutvalgets og revisors beretning, finnes i Nordstrand IFs årsrapport for 2021.

Ved utgangen av 2021 er foreningens egenkapital kr. 7.335.162,-. Det er ingen ting som taler imot videre drift av Nordstrand idrettsforening.

 

Hilsen styret, som i 2021/22 har bestått av:

Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Siri Lader Bruhn, leder e-sport
Bjørn Rudjord, leder fotball
Kristine Høgh, leder håndball
Espen Erikstad, leder parasport
Fritz Hansen, styremedlem 
Kenneth Juul, styremedlem (fram til 25.1.2022)
Tone Langbakken, styremedlem
Mathias Markanovic, styremedlem, ungdomsrepresentant
Madeleine Nordby Lunder, styremedlem (fra 25.1.2022) 
Camilla Ryste, styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsvekst til tross for et utfordrende koronaår

Vi vinner fortjent mot Ready men kampen blir som vi spådde. Et lavtliggende lag med 8 mann i balanse stort sett, kombinert med en knusktørr bane, gjør at balltempoet ikke er der det bør være, men vi viser styrke ved å vinne på sånne dager. 7 strake seire og 1 mål imot på de kampene er imponerende.

Vi må fortsette å utvikle oss og ta steg. Vi har seks kamper igjen før sommerferien, og vi ønsker å være med "der oppe" inn mot den.

Vi presterer selv om vi har 10 mann ute med skader, noe som viser at vi har god bredde i stallen, mange av disse er på vei tilbake nå så konkurransen kommer til å tilta, noe som er viktig om vi skal være med.

Vi setter veldig pris på alle som møtte opp på kampen i dag og håper dere og gjerne enda flere, dukker opp på de to hjemmekampene før ferien.

Vi spiller mandag 20. juni kl 19.00 mot Kjelsås 2 og mandag 11. juli kl 19.00 mot Stabæk 2.

Ta gjerne turen til Oppsal også, lørdag 2. juli kl 14.00.

285360638_472247638037508_6258396429520188106_n

Gutter 2011 med hjemmelagde bokstaver, helt rått!

Heia Nordstrand!

 

Tabelltopp på A-laget!

Sport:

 • 5v5 
 • Spilletid 1 x 18 minutter 
 • Minimum 4 kamper pr lag 
 • A- og B-sluttspill
 • Maks 8 lag i hver klasse
   

Informasjon:

 • Cupen varer fra kl 19.00 til ca 02.00 
 • Finaler fra ca 01.15
 • Spilles på håndballdekke i Nordstrand Arena (=innesko) 
 • Husk leggskinn
 • Det blir mulighet for kjøp av mat og drikke
   

Pris/betaling:

 • Påmeldingsavgift kr 1.500 pr lag.  
 • Betaling skjer med kort i forbindelse med påmeldingen.


Påmelding og ytterligere informasjon finner du på https://nifnatt.cups.nu/

Velkommen!

Velkommen til Nattcup lørdag 14. januar!
Kunstutstilling på Niffen

Leder for barnefotballen i Nordstrand, Simon Mattias Tengwall Hansen, og leder av Niffo, Gunnar Flaten, var tilstede sammen med Victoria Telle Hjellset og Kenneth Juul under utdelingen.

Sparebankstiftelsen DNB har fokus på at gavene skal gå til barn og unge og at de skal være til glede for mange – over lang tid. Dette har vi virkelig tenkt til å etterleve.

126.000 kroner til Niffo
Niffo fikk innvilget 126 000 kroner som skal brukes på nødvendig utstyr som kommer alle våre aktive barn til gode. Det er en gave som definitivt vil bidra til å gjøre ettermiddagene enda bedre!

105.000 kroner til barnefotballen
Kenneth fra fotball Gutter 2012 søkte og fikk på vegne av våre yngste fotballspillere 105 000 kroner til innkjøp av 3v3 baner. Banene blir med vant og er viktige for å holde ballen i spill så mye som mulig. Disse kan brukes både til treninger og turneringer og blir et flott tilskudd!

Vi sier tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB og lover at gavene blir brukt til å utgjøre en forskjell for våre barn.

Gaver fra Sparebankstiftelsen DNB

Fotballgruppen består av ca 1050 aktive medlemmer. Vi har en junioravdeling med ti årganger gutter og jenter, Jr Lag gutter i Interkrets A, rekruttlag i 4.divisjon for gutter, et damelag, samt et elite herrelag i Norsk Tipping ligaen.

Her følger informasjon om ansvarsområder, ønskede kvalifikasjoner og egenskaper, og vi håper dette høres interessant ut.
 

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle klubbens sportslige strategiske arbeid.
 • Sørge for god informasjonsflyt og kommunikasjon om strategier, mål og prioriteringer, spesielt innenfor fotballgruppen.
 • Fotballens sportslige årsplaner og årsbudsjett.
 • Fullmakt til å planlegge og disponere de økonomiske rammene innenfor tildelt budsjett
 • Arbeidsleder for klubbens fotballtrenere og øvrige støtteapparat, herunder ansvar for kontraktsinngåelser og trenermøter.
 • Sikre god gjennomføring av A-lagenes hjemme arrangementer og klubbens årlige cuper.
 • Motivere og inspirere til en prestasjonskultur, og ha ansvaret for samarbeidet med NFF, NLF, samarbeidsklubber og andre relevante parter for klubbens videre utvikling
 • Inngå i klubbens administrasjon og delta i stabens fellesprosjekter og fellesmøter
 • Bidra i klubbens markeds- og kommunikasjonsarbeid (samarbeidspartnere og media/presse)
 • Rapportere til daglig leder

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning. Relevant fagområde vil bli vektlagt.
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap, forståelse og erfaring fra norsk klubbfotball
 • God økonomiforståelse
 • Bredt nettverk innen fotballen er en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig, og dyktig til å utarbeide og gjennomføre planer
 • Gode lederegenskaper, herunder løsningsorientert og målrettet
 • God rolle- og prosessforståelse
 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner (intern og eksternt), både skriftlig og muntlig
 • Fleksibel

Søknadsfrist: 15. januar

Søknad med cv sendes daglig leder Kristian Gjerstadberget, [email protected]

 

 

Sportslig leder Fotball – 50% vikariat

Samlingen foregår i Skien Fritidspark 4.-6. februar.

Her kan du se hele uttaket.

Vi ønsker jentene lykke til!

 

Fire jenter på Landsdelsamling

Sosialt var helgen en kjempesuksess. Og når spillet i tillegg stemmer på banen, ja da ble det observert noen tårer i øyekroken til både trenere og foreldre under premieutdelingen. Etter en fantastisk fin helg med storspill, latter og moro, endte lagene (dessverre) i semifinale mot hverandre.

Nordstrand hvit mot Nordstrand blå ble innledet med 27 Nordstrandsspillere samlet i midtsirkelen før kamp med Nordstrandsropet gjallende over banene. Den jevnspilte semifinalen endte med 3-2 seier til Nordstrand hvit og deretter seier i finalen med 6-0 over Brumundal.

 
NordstrandBlå

Nordstrand blå tok tredjeplass i turneringen, så det var en meget fornøyd gjeng som sov i bilene hjem til Oslo på søndags kvelden. 

Vi gleder oss allerede til neste år!

Klubben gratulerer med flott innsats!

Kjempeinnsats av G2004 i Arvika cup

Hampton Park har forøvrig rekorden for antall tilskuere på en kamp i Europa, selv om stadion har lavere makskapasitet i dag, så kan man forvente stinn brakke på lørdag.

Ola har med seg sitt faste team med Tom Harald Grønevik og Geir Isaksen som assistenter. Kristoffer Hagenes er 4.dommer.

Heia Ola!

Ola dømmer Skottland - Kypros i kveld

(Denne informasjonen finner du også undet menyen Keeperforum på håndballsiden)

Vi har fått treningstid hver onsdag kl 19.00-21.00 i gymsalen på Nordseter Skole og treningen ledes av Alex Lyholt og Vegard Holm

Om NIF Keeperforum
Nordstrand Håndball ønsker å stimulere og motivere klubbens målvakter gjennom å tilby spesialiserte målvaktstreninger for gutter og jenter i alderen 11 til 18 år. Vi har egentlig ikke en nedre aldersgrense, så yngre spillere som står i mål av og til er også velkomne på treningene.

Trenerteamet i Keeperforum ønsker å bidra til å utvikle klubbens lag gjennom spesifikt fokus på målvaktene. I den sammenheng ser vi det som positivt om trenere for det enkelte lag ønsker å være til stede på keeperforum og/eller få besøk av KF-trenerteamet på sine treninger.

Vår ambisjon er at NIF Keeperforum skal være en arena hvor klubbens målvakter møtes og trener på spesifikke keeperøvelser. Vi ønsker å etablere en felles kultur og identitet blant keeperne våre – at vi blir en sammensveiset gjeng og har det moro.

Vi følger skolens kalender med hensyn til ferier (dvs at når skolen er stengt, har ikke vi trening)

SPOND-gruppe
For å kunne tilpasse treningen best mulig, ber vi alle målvakter som ønsker å delta om å registrere seg i vår SPOND-gruppe. Oppmøtet er frivillig men vi ønsker at alle melder fra om man kommer eller ikke på SPOND. Alex og Vegard kan også hjelpe til med å legge inn nye spillere, send oss en SMS eller epost med spillerens navn og mobilnummer, så ordner vi det :)

Nyttige linker
Her er en liten øvelse som kan brukes når som helst: https://vimeopro.com/user40342050/ukas-treningstips/video/128354580

Treningsprogram for målvaker som dere kan bruke hele året finner dere her

Trenere/kontaktpersoner:
Alex Lyholt, mob 909 61 586
Vegard Holm, mob 957 45 572

Vel møtt!

Velkommen til klubbens keeperforum

Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst, utvikling og god helse blant barn og unge. I tillegg har fysisk aktivitet vist seg å ha positiv effekt på̊ bl.a. psykisk helse, søvn, konsentrasjon og læring.

Barn i dag bruker mer tid på tv og data enn tidligere. Den daglige fysiske aktiviteten, som f.eks. det å gå til skolen, har samtidig gått ned. Helsedirektoratet har derfor kommet med klare anbefaleringer om at tiden barn tilbringer i ro bør reduseres – også blant dem som ellers er aktive. For mye stillesitting er helseskadelig!

For barn i alderen 6-12 år anbefaler Helsedirektoratet (2):

-Barn bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet.

-Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.

-Lek og fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir mer robuste og friskere barn.

-Tiden i ro bør begrenses og stykkes opp med mer aktive perioder


Hva med barna som allerede deltar i organisert idrett?

For mange barn er organisert idrett en viktig arena for fysisk aktivitet. Noen trener mye i en idrett, men mange er også involvert i flere idretter. En ensidig og spisset aktivitet i denne alderen er ikke ønskelig, verken for sportslig utvikling eller god helse, men ved god tilrettelegging av aktivitetene blir barna robuste og friske!

Olympiatoppens anbefalinger for barn og trening er at barn bør være i mye fysisk aktivitet, også utenom den organiserte idretten. Skolen og SFO er gode tilleggsarenaer for dette (2).

I barneskolealder bør hovedmålet med idrettsaktivitet være stor allsidighet og variert bevegelseserfaring. I tillegg bør det varieres mellom tilrettelagt aktivitet og den uorganiserte frie leken som stimulerer grunnleggende ferdigheter som å gå, løpe, hoppe, hinke, klatre, kaste og fange. Å ha velutviklede koordinative egenskaper og god motorisk kapasitet er underliggende for all spesialisert teknisk og fysisk trening. I tillegg kan en velutviklet motorikk bidra til å forebygge skader.   


Aktivitet på Niffo

Niffo er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive etter skolen. På Niffo kan barna velge mellom håndball- og fotballaktivitet fire dager i uken. Den femte dagen blir det andre aktiviteter tilpasset årstiden. Det er viktig å understreke at fysisk aktivitet ikke nødvendigvis betyr det samme som «trening», og selv om barna velger å delta på fotball eller håndball er det allsidighet, variasjon og lek som står i fokus på Niffo.

Vi er også opptatt av at alle skal kunne være med på aktivitetene, og at aktivitetene skal gi følelsen av glede og mestring, som er forutsetninger for at barn skal fortsette å være aktive som ungdommer og i voksen alder.

Vi ønsker en kunnskapsbasert skolefritidsordning der vi tar utgangspunkt i nasjonale anbefalinger og forskning når vi planlegger aktiviteter og måltider. Dette for at barna skal få den beste oppfølgingen slik at de utvikler sine fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter samtidig som de holder seg friske og glade.


Linker

1) Fysisk aktivitet i 6-9-årsalderen:
https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/aktiviteter-for-barn-i-ulike-aldre#Fysisk-aktivitet-i-6-9-årsalderen

2) Fysisk aktivitet og stillesitting – 6-12 år
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%206-12.pdf

3) Olympiatoppens synspunkter på trening for barn
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/talentutvikling/utviklingsfilosofi/page6693.html

4) Physical activity and young people
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_young_people/en/

Barn bør være i mye fysisk aktivitet!

Misbruke av tillit
Julen 2018 har Nordstrand Arena blitt holdt lukket (med unntak av treningssenteret). De lagene som har ønsket trening har fått mulighet til å booke dette, og her har alle fått tildelt den tiden de ønsker. Like fult ser vi at folk - våre egne medlemmer - har tatt seg inn i hallen, misbrukt den tilliten som tilgang til treningssenteret gir og tatt med seg utenforstående medlemmer for å spille håndball eller futsal i arenaen. Dette er ikke ok! Av sikkerhetsmessige årsaker tillater vi ikke bruk av hallen uten at dette er avklart på forhånd.

Når dette i tillegg fører til hærverk og ødeleggelser på vårt anlegg, er dette langt fra i orden. Det er gjort skade på storskjerm inne i arenaen, dører er tvunget opp og noen har til og med tatt seg inn i Storstua og forsynt seg grovt av brusskapet, samt stjålet alt av sjokolade… Hvor er folkeskikken??

Dette er noe vi ikke kan la forbigå uten videre!
Heldigvis er hele Nordstrand Arena kameraovervåket, men vi gjør et forsøk på å spille på folks samvittighet i første omgang. Alle de som uten tillatelse har tatt seg inn i Nordstrand Arena i jul og romjul for å bedrive en eller annen form for aktivitet i hallen, de som har påført hallen skader, og ikke minst de som har forsynt seg fra Storstua, får nå en mulighet til å melde seg, og gjøre opp for seg.

Fristen for dette er senest 02.01.2019 og dere sender da mail til [email protected] Etter dette vil videobevis overleveres Politiet, og alle som uten tillatelse har tatt seg inn i Nordstrand Arena vil bli politianmeldt.

herverk2.

Uønsket besøk og bruk i jula!
Kom i hallen kl 14!

Kampen mot Bodø svingte veldig og vi fikk ikke satt spillet vårt som vi ønsket. Likevel var gutta seige og drar seieren i land til slutt.

BB ble Bastian Ophus og Grønt kort* gikk til Jonas Janderberg

I kampen mot Bjarg møter vi bedre motstand og spiller også en bedre kamp av vårt spill. Alle gutta er på scoringslista og bidrar både fremover og bakover hele kampen. Vi lå litt foran og litt bak mot et godt Bjarg-lag, men klarer å dra inn seieren til slutt etter en ekstra god periode i andre omgang.

BB ble Henrik "Henke" Haglerød og det grønne kortet gikk til Trym Steen.

Vi er veldig fornøyde med 4 av 4 mulige poeng i første Bring-runde, og er stolte av egne prestasjoner. 

Tabell Avd. 4

Vi gratulerer!

*Grønt kort
Grønt kort fra Bring skal anerkjenne positiv og ønsket atferd på håndballbanen. I stedet for å dele ut flere røde og gule kort, vil Bring dele ut grønne kort for å belønne gode lagspillere. Spillerens lag får ett poeng per registrerte grønne kort. Laget med flest poeng før sluttspillet i april vinner 10.000 kr (ett jentelag og ett guttelag). Etter sluttspillet vil det trekkes et lag som vinner en trening med en landslagsspiller, her vil hvert grønne kort mottatt i Bringserien telle som ett lodd. Les mer...

Neste runde går av stabelen 21. januar og da skal gutta til Stjørdal.

 

Full pott i første Bring-runde!

Gutta spiller i avdeling 1 og har med seg to poeng fra den første runden. Det samme har Halden, mens Nærbø gikk tomhendte fra første runde.

Jentene spiller i avdeling 4 og fikk også med seg to poenge hjem fra første Runde. De møter nå Bjørnar med null poeng og Larvik TH med full pott sist.

Vi håper mange kommer og heier på de unge talentene våre!

Dobbel Lerøy-runde på lørdag!
Oslo-oppgjør på søndag

Nordstrand idrettsforening skal velge ny styreleder og nye styremedlemmer til hovedstyret for klubben. Valgkomitéen er i disse dager på jakt etter gode kandidater, og vi tar nå i mot nominasjoner.

Fristen for å nominere kandidater er 1. februar.

Nordstrand Idrettsforening er en klubb i vekst med ca 2000 medlemmer. Klubben har en sterk posisjon i nærmiljøet, en posisjon som vi kan være stolte av. Klubbens visjon er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Denne visjonen står som en ledestjerne for klubbens arbeid, og skal underbygges av verdiene; «Respekt, samhold og engasjement».

Nominasjoner gjøres per e-post til [email protected] og [email protected] innen 1. februar, og skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten sammen med begrunnelse for nominasjonen.

Vennlig hilsen Nominasjonskomitéen ved Tonje Vang og Kristine Wessel

Er du klubbens nye styremedlem?
Gratulerer og god sommer!

Dette er en 100% stilling som Simon starter i umiddelbart. Simon vil jobbe 20% administrativt for oss i en overgangsfase, inntil Nordstrand har løst hans administrative oppgaver. Simon har allerede tatt farvel med juniorlaget, som han var hovedtrener for. Trenerteamene rundt junior og senior A-lag vil ivareta juniorguttene inntil ny løsning er på plass.

Når begynte du å jobbe på kontoret i Nordstrand IF?
Jeg startet på kontoret i gamle hallen i 2016.

Hvilke oppgaver har du hatt her i klubben, rent administrativt?
Det startet med utstyr, baneplan og kiosk og har ballet på seg med fotballskoler, oppstart av nye kull, oppfølging av barnefotball, akademi, FIKS og helt sikkert en del annet jeg ikke kommer på akkurat nå.

Hvor lenge spilte du for klubben?
Jeg spilte min første kamp for klubben i 2015, prøvde å gi meg etter 2019, men fikk med meg noen kamper nå på høsten også.

Hvilke trenerjobber har du hatt her i klubben?
Samtidig som jeg startet som spiller, startet jeg også trenergjerningen med G2003 da de gikk inn i ungdomsfotballen. De fulgte jeg med glede opp til G16. Videre var jeg innom G2004, spillende assistent på A-laget, assistent og nå til slutt hovedtrener på Junior 1.

Hvilken utdannelse og kurs har du som gjør at du kan jobbe med idrett profesjonelt?
Jeg studerte coaching og psykologi ved Norges Idrettshøgskole.

Har du hatt andre trenerverv? Evt hvor og hvor lenge?
Kun analysejobb for ulike landslag på jentesiden kombinert med NIF-jobben.

Hva går jobben din ut på i Vålerenga?
Den er delt i to: 50% som analytiker for Damer A og 50% som trener for Damer rekrutt. 

Du ble headhuntet til denne stillingen, hvorfor det, tror du?
Jeg liker å tro at det er fordi jeg er en ålreit fyr, i tillegg til at jeg har tilegnet meg kunnskap på analyse og erfaring fra jobb både i klubb og landslag.

Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?
Å kunne bruke all min arbeidstid på det som er aller mest stas: å utvikle fotballspillere og vinne fotballkamper.

Hva er ditt beste minne fra Nordstrand IF generelt?
Vennskapene jeg har fått som en konsekvens av det å jobbe hardt sammen mot felles mål.

Vi vil takke Simon for hans enorme bidrag til Nordstrand IF over de siste 5-6 årene. Vi er veldig stolte over at et av Norges beste damelag vil ha hans kompetanse inn i teamet rundt laget. Vi vil ønske ham lykke til!!💙

Simon Hansen har blitt hentet til Vålerenga
Få med deg lokaloppgjøret på lørdag!

Det var 1000 tilskuere på bortekampen mot Lyn sist, mange fra Nordstrand, klarer vi å slå det?

Det vil være grilling av hamburgere og pølser.

Gratis inngang for barn og ungdom under 18 år i NIF-tøy.

Velkommen på kamp!

Fest på Niffen på lørdag!

For noen uker siden vant jentene Regionscupen, og når de så går ubeseiret gjennom Regionsserien, så krones det med førsteplass her også. Og ikke nok med det, jentene tar også 2.plass i nivå 2. 

Nif J06 fortsetter altså å bevise at de er best i regionen. Vi er veldig stolte og imponerte over presentasjonen og laginnsatsen de har lagt ned det siste året. 

Nå venter Fredrikstad Cup, Partille Cup og Skjærgårdslekene, før Bringserien starter til høsten.

Vi gratulerer hele Team Jenter 2006 med spillere, trenerteam og støtteapparat og alle supporterne!

jenter-2006_seriemestere_alle_2022

Samhold, treningsdisiplin og ambisjoner gjennom sesongen har gjort at de 29 jentene kan vise til mange sterke prestasjoner og resultater.

Heia Nordstrand!

Jenter 2006 - best i by'n!

Nordstrand IF søker bordtennistrener

Nordstrand IF er et fleridrettslag med ca. 2000 aktive medlemmer. Idrettene vi driver i dag er fotball, håndball, parasport, E-sport, triathlon og padling. I tillegg har vi tilbud som NIFFO, akademier og camper.

Nå skal Nordstrand IF starte opp et bordtennistilbud og ser etter en trener med bordtenniserfaring og et ønske om å dele gleden av idretten med barn, unge og voksne.

Bordtennistreningene vil foregå på Nordstrand Arena i eget lokale på tirsdager. Tidspunkt for treningene kan avtales nærmere, men må foregå i tidsrommet kl. 17 - 21. Dette vil være den primære dagen for bordtennis. Det er også en mulighet for å arrangere bordtennistreninger på fredager i tidsrommet kl. 17 - 21.

Som hovedtrener for bordtennis vil du være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treningene i samråd med bordtennisansvarlig i klubben. Målet for bordtennistilbudet er å etablere et lavterskel tilbud for barn og unge, men også voksne.

Vi ser etter en bordtennistrener som:

 • Har bordtenniserfaring
 • Har evne til å formidle og lede grupper
 • Kan opptre som et godt forbilde for utøverne
 • Ønsker å være med på en ny bordtennissatsning


Hva kan vi tilby?

 • Flotte lokaler på Nordstrand Arena
 • Muligheter til å utvikle seg
 • Mulighet til å øke kompetanse
 • Ny bordtennissatsning
 • Meningsfylt arbeid 1-2 ganger i uka
 • Lønn etter avtale


Dersom du er interessert i å vite mer om stillingen ta kontakt med bordtennisansvarlig i Nordstrand IF, Christopher Knudsen på 93 08 42 08

For å søke på stillingen, send en enkel søknad til [email protected]

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Nordstrand IF søker bordtennistrener

Vi har tatt en liten prat med Tom for å høre litt om hans bakgrunn og hvordan det jobbes med målvaktene.

«Min sportslige bakgrunn har jeg som målvakt i eliteserien i bandy. I tillegg har jeg spilt fotball og håndball på lavere nivå. Mitt engasjement i Nordstrand begynte i 2001. Først som ivrig pappa rundt J1990, og fra 2006 som en del av trenerteamet i Junior Elite og rekruttlaget i 2.divisjon. Fra 2010 var jeg med som sportslig leder for Nordstrand Damer Elite frem til sommeren 2011, da jeg flyttet til New York i forbindelse med jobben. Oppholdet i New York varte i 7 år, og under denne tiden fulgte jeg bare håndballen via bekjente i Nordstrand. Våren 2021 fikk jeg en henvendelse fra J2006 med spørsmål om å hjelpe til med trening av målvaktene, så fra 6. mai 2021 har jeg vært en del av trenerteamet i J2006.

Målvaktsteamet i J2006 omfatter i dag fire målvakter som utfyller hverandre på en veldig god måte. Maja, Valentina og Ella har allerede flere år bak seg som målvakter, mens Kaja først begynte å stå i mål i mai 2021 etter å ha vært utespiller i mange år. Målvaktsteamet består av fire treningsvillige og resultatorienterte jenter. Vi har i året som har gått klart å skape et målvaktsteam hvor alle målvaktene fungerer godt sammen og hvor vårt felles verdigrunnlag etterleves.

Fokus i vårt målvaktsarbeid ligger på egne prestasjoner og ikke nødvendigvis på kampresultater. Målvaktene har så langt i sesongen jobbet målrettet med å styrke de delene i målvaktsarbeidet som hadde størst forbedringspotensialet, som for eksempel av-læring av feil og terping på grunnprinsipper. De har også definert egne forbedringsområder og satt egne mål, som de jobber med på hver trening. Et verktøy vi bruker for å kunne evaluere innsats i kamper og få oversikt over hva vi må jobbe med for å bli bedre, er statistikk fra kampene. Disse statistikkene brukes også som en del av forberedelsene til kamper mot lag vi har spilt mot tidligere. Vi styrer etter en teori om at hvis målvaktene oppnår en viss redningsprosent, så vil sjansene våre for å vinne kamper øke. Nå vil jo som oftest målvaktenes redningsprosent henge sammen med hvordan forsvaret fungerer, men hvis våre målvakter klarer å ha et stabilt høyt nivå så vil laget vinne kamper også når forsvaret ikke fungerer optimalt. Oppfølging og evaluering av målvaktenes prestasjoner gjøres fortløpende både etter treninger og etter kamper.

Å få lov til å jobbe med en så fin gjeng med unge talenter er utrolig morsomt og givende. Det skal også bli spennende å se hvor mye vi kan utvikle oss, og hvor langt vi kan nå. Så jeg er i hvert fall optimistisk når det gjelder fremtiden!»

Vi takker for praten og er glade for at det finnes så engasjerte folk i miljøet. Vi ønsker Team J2006 lykke til videre.

Heia Nordstrand!

trener---ta

Tom Alm

 

Tom, et kupp av en målvaktstrener
gunnar_eksisterende-bilde

Gunnar Flaten, daglig leder
Ansvarlig for sportslig og pedagogisk opplegg og daglig gjennomføring.

 
camilla-22
Camilla Anderson, Servicemedarbeider
Jobbet på Niffo siden 2021, utdannet førskolelærer og advokatsekretær. Ansvarlig for servicedesken, basetelefonen, inn- og utkryssing av barna og kontakt med foresatte.
 
jeanette-rohmer_2022
Jeanette Røhmer, ansvarlig for Niffo håndball og Akademiet håndball
Jobbet på Niffo siden oppstarten i 2018, utdannet fysioterapeut, jobber som håndball-lærer på Otto Treider vgs og er hovedtrener for Nordstrand damer elite.
 
ola-nyhus_2022
Ola Nyhus, ansvarlig for Niffo fotball
Jobbet på Niffo siden 2018, Niffo- og akademitrener, ansatt i klubbens administrasjon med ansvar for fotball og trener for A-laget fotball herrer.
 
 
Thomas Holm, ansvarlig for Akademiet fotball
Jobbet på Niffo siden 2018, er ansatt i administrasjonen med ansvar for fotball og er hovedtrener for klubbens A-lag fotball i Norsk Tipping-ligaen.
 
mathias-nevestad_2022
Mathias Nævestad
Jobbet på Niffo siden våren 2020, er trener for damer elite sammen med Jeanette.
 
erik-holm_2022
Erik Holm
Jobbet på Niffo siden våren 2021, spilt 14 håndballsesonger i klubben og spiller nå på klubbens A-lag i 1. divisjon, til høsten er det oppstart av studier.
 
susann-holmen-gronbech_2022
Susann Holmen Grønbech
Jobbet på Niffo siden 2018, jobber også som assistent på Lambertseter barneskole og spiller håndball på damelaget vårt. 
 
christian-njoten_2022
Christian Njøten
Ansatt på Niffo siden 2020, spiller på klubbens A-lag.
 
petter-heum_2022
Petter Heum
Ansatt på Niffo siden 2020, vokst opp med fotball på Niffen og er nå hjelpetrener på A-laget herrer.
 
oliver-midtgard_2022
Oliver Midtgård
Er 20 år, jobbet på Niffo siden desember 2021, spiller spiss for A-laget og jobber som personlig assistent på Nordseter ungdomsskole.
 

Alle trenere er tilknyttet Nordstrand Idrettsforening og følger klubbens retningslinjer.
Alle ansatte ved fritidsordningen er underlagt taushetsplikt og har fremlagt politiattest.

Årets klubb premieres etter et poengsystem basert på finaleplasser, semifinaleplasser og puljevinnere (se mer i reglementet). Vinneren får et gavekort, og den største pokalen. Totalt deltok det i år 126 klubber og det er derfor gjevt å vinne denne prisen! En fornøyd Kristian Rosenberg fra Nordstrands håndballstyre kunne motta prisen på vegne av klubben.

Vi fikk i år to finalelag; J2002 og G99

Vinner av A-finalen Jenter 12 (J2002):
fc2014-J12-vinner-Nordstrand

Tapende A-finalist i G15/16: G99, som spilte en årsklasse opp - imponerende!
fc2014-G16-finalist-Nordstrand

Øvrige resultater for våre lag:

JENTER
J14 (2000) gikk til semifinale i A-sluttspill, tapte mot turneringsvinner Hundvåg:


J13 (2001) lag 1 og 2 , gikk til 1/16 dels finaler i A-sluttspillet.

J12 (2002)
lag 1 vant A-finalen, lag 2 tapte A-1/6 finalen med ett mål, lag 3 gikk til B-1/8 finalen

Vi stilte i tillegg med fem lag i Jenter 11 (2003) og fire lag i Jenter 10 (2004).

GUTTER
I G15/16 stilte vi med G99 som spilte en årsklasse opp. Laget ble puljevinner på overbevisende måte og vant 1/4 finalen 15-4 over Gjøvik, semifinalen 9-8 over Fjellhammer, og tapte til slutt finalen for Konnerud med 7-15, men en fantastisk prestasjon var det!

G13 (2001) gikk til semifinale i B-sluttsspillet der det ble tap for Byåsen.

G12 (2002), lag 1 og 2,  møtte hverandre i kvartfinalen i A-sluttspillet. NIF1 trakk det lengste strået men måtte se seg slått av Rygge i semifinalen.

Vi stilte i tillegg med fire lag i G11 (2003) og ett lag i G10 (2004) med mange flotte resultater!

Det er hyggelig å se så mange lag i aksjon og så mange flotte resultater.
Klubben gratulerer med fantastisk innsats og en super ekstrapremie.


Heia Nordstrand!


Tusen takk til Emma Helman for flotte bilder!
Beste klubb under Fredrikstad cup

Vinterdrift og mål

For å sikre effektiv og god brøyting/slodding, så er vi avhengige av at alle lag rydder mål av banen etter endt trening og kamp. Alle lag har ansvar for å rydde av alle mål de har brukt etter hver økt uavhengig av om man har første eller siste økt på feltet. Unntaket er om man gjør avtale med det laget som trener etter seg, om at de overtar ansvaret for å rydde målene. Vi benytter samtidig anledningen til å minne om at når det brøytes eller sloddes, så skal det ikke forekomme aktivitet på banen.

Målene skal plasseres på kortsidene av Storekunsten, på asfalten helt inntil ballfangernettet. Målene på Lillekunsten skal plasseres mot hallen, men de skal ikke sperre for nødutgangene. Riktig målplassering er illustrert på bildene under.

 

Vinterdrift og mål

Vi har hatt en avtale for A-lagene håndball i flere år, og nå utvider vi samarbeidet.

Vi setter søkelys på hvor viktig det er med skadeforebygging og prestasjonsfremmende arbeid (bla. styrketrening) for utøvere i våre idrettsgrener. Eureka vil utvikle/tilby programmer og kompetansetilførsel (på forespørsel og etter avtale) med årganger/lag. Først og fremst for alder 13 pluss - men det vil og tilbys forberedende kursing for de årganger som nærmer seg ungdomsidretten. 

Det første som skal skje er å holde skadefrikurs for håndballen, som er i kampsesong. Dette er gratis og vil først og fremst tilbys trenere/ledere, for god kompetansetilførsel. 
Så vil vi, utover vinteren, utvikle samarbeidet (og rekkefølge) for hvilke tilbud vi som klubb, og de respektive lag/årganger ønsker, fortløpende. For klubben sin del er det viktig å vite at vi har faste kontaktpersoner med kompetanse for vårt skadeforebyggende og prestasjonsfremmende arbeid. 

Eureka, ved daglig leder Eilif Harloff, sier om Eureka og om samarbeidet;
«Dette arbeidet har vi lenge håpet og få til. Vi brenner for å hjelpe unge å drive sunn og morsom idrett . Dvs å være skadefri og frisk i gode omgivelser. Vi har høy kompetanse på dette blant våre terapeuter. Nordstrand blir en foregangsklubb for dette når vi får dette ordentlig på plass. 
Mange foreldre og trenere har lenge ønsket ett slikt opplegg og samarbeid og Norge ligger langt fremme på forskning når det gjelder skadeforebygging og prestasjonsfremming. Men det kreves endel for å gjøre disse tiltak i praksis. Det ønsker vi å gjøre. 

Fysioterapeut Patrik Thun og Kiropraktorene Mari G. Kviteberg og Linn T. Omberg blir ansvarlige for utførelsen av samarbeidet.

Vi gleder oss til å starte opp!

Utvidet avtale med Eureca

Mange gode prestasjoner
Det ble 13 seiere, 3 uavgjorte og 2 tap gjennom sesongen. Laget har spilt med samme mannskap hele sesongen med over 20 spillere. Nesten samtlige spillere har notert seg for scoringer i løpet av sesongen, inkludert begge målvaktene (som utespillere!). Et annet høydepunkt gjennom året var semifinale og 4dje plass i Lier-cup i august (hvor G2009 Lag 2 røk ut i 8-dels). Lag 3 har også gitt støtte og hjelp til Lag 2 underveis i sesongen, mange av spillerne har fått spilletid i den harde 2.divisjonen. Laget presterte også fint på Flint-cup i Tønsberg og i Norway cup.

Ett lag
Laget har bestått av spillere med ulike bakgrunner, noen «originale» NIF-gutter og spillere som har kommet til NIF fra andre klubber både i 2022 og til sesongen 2023. Det har vært jobbet godt og mye på treninger sammen med resten av G2009 helt siden seriespillet var ferdig i 2022 under mottoet «ett lag». Lag 3 spilte på samme nivå sesongen 2022, og kom da om lag midt på tabellen, men innsats og motivasjon for trening har gitt en sportslig fremgang som førte guttene helt til topps i sin avdeling dette året!

Guttene slo for øvrig vinneren av avdeling 1 i treningskamp rett før skolestart i høst. Uavhengig av kamper, poeng og tabeller er det viktigste å ha et godt miljø og ha det gøy sammen – det har disse gutta klart og alle ønskes lykke til videre! 

Vi gratulerer med super sesong!

G2009 Lag 3 er vinner av 4. div!

Lag 2 avsluttet dessverre sesongen 2022 med å ikke bli kvalifisert for 2.divisjon. Trening og kamper gjennom vinteren ble lagt opp for et liv i 3.divisjon, men heisann! Ledig plass i 2.divisjon – selvsagt sier Nordstrand IF ja til det!

Våren blir en tøff reise for gutter som arbeider hardt for å spille seg inn på nivået, bare førstelag i avdelingen bortsett fra oss. Poengfangsten er ganske laber da vår blir til sommer, og vi er nede i gjørma. Men laget har blitt bedre utover våren og begynner å yppe seg mot mange lag, håpet lever.

God trening gjennom sommeren gir en solid opptur under Norway Cup. Med noen venner fra Lag 1 blir det en solid reise, sender blant annet Ready hjem til Gressbanen i sluttspillet og får TV-sendt kvartfinale fra sletta på fredag formiddag. Dessverre tap på Golden Goal mot en motstander som kanskje skulle hatt en utvisning tidlig i kampen for å ta fra oss en klar målsjanse. Men, men – dette kunne bli til noe på høsten!

Poengene begynner å komme umiddelbart når høsten starter, laget har helt klart utviklet seg. Etter hvert blir det klart at vi klatrer ut av bunnstriden og opp til trygg plass. Men hei, hva er dette – det skal reduseres fra 12 til 10 lag til neste sesong, her blir det skrell langt oppover tabellen! En suveren kamp mot Holmen hjemme på Niffen mot slutten av sesongen gjør susen, 4-1 mot laget som rykker opp til 1.divisjon. Men neida – protest fra laget vi kjemper mot på tabellen om sikker plass. NIF har brukt spillere som ikke er spilleberettiget. Det andre laget har gått gjennom listene for alle lagene våre i G14. Vi har brukt for mange som har spilt kamp i 4.divisjon!! Teit regel, men vi hadde gjort feil, protesten blir tatt til følge, 0 poeng mot Holmen likevel. Livet kjennes urettferdig! Siste kamp mot Vålerenga, serielederen, en søndagskveld på Valle i oktober med kald og sur vind – vi må vinne, eller i alle fall ha ett poeng for å holde liv i håpet om å ikke bli flyttet ned. Henger i tauene, men ‘last minute equalizer’ av NIF, 1-1! Er det i det aller siste minuttet etter 22 kamper alt avgjøres? Vi blir nr 9 på tabellen. Kan det holde???

Nei – det holdt ikke! 4 lag rykker ned fra vår avdeling, bare 3 fra den andre avdelingen, nr 9 der hadde flere poeng enn oss. Nedrykk!!!!!!! Noe så surt!!!!! Puljeoppsettet for 2024 inneholder ikke ærverdige Nordstrand Idrettsforening.

Men til slutt skal rettferdigheten likevel seire. Et lag som er kvalifisert for det som nå skal hete 1.divisjon B i sesongen 2024 trekker seg, og vi beholder plassen vi synes vi fortjente. Da gir vi gass mot 2024!

Fire bryllup og en gravferd for G2009 Lag 2 i sesongen 2023
Starter opp mot tabelltreer!

Book selv
Nå kan du selv booke møterom via booking-kalenderen vår. Den finner du som en knapp på forsiden av hjemmesiden eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/booking. Husk å krysse av for at du er medlem i NIF. (NB! Du trenger ikke være medlem for å booke møterom hos oss!)

Se også egen brosjyre: KURS-KONFERANSE-EVENT

Spørsmål
Har du spørsmål vedrørende booking av lokaler, gjøres dette til [email protected].

Bevertning fra Storstua
Dersom du ønsker bevertning, husk å notere dette i kommentarfeltet med antall deltagere, eller ta kontakt direkte med Storstua på [email protected].

Våre lags- og konferansemenyer:
>Interne lag
>Eksterne lag
>Møte- og konferansemeny

På forsiden av hjemmesiden finner du også en tilsvarende knapp direkte til Storstua, eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/storstua. Der finner du også konferanse-menyene. Har du ønsker utover standardmenyene, er det bare å ta kontakt med Storstua, så ordnes det meste til hyggelige priser.

All bespisning i møterommene skal gå via Storstua.

Velkommen!

Booking av møterom

Nordstrand gutter 2008 stilte med to lag under helgens Kulinaris Kolbotn cup 11.05 - 12.05.

Lag 1, som spilte Lørdag, møtte sterk motstand i de to første kampene og måtte nøye seg med én seier mot Kolbotn blå. Super innsats likevel da dette var sterke lag.

Lag 2 spilte søndag, og fikk tre strake seiere mot Oppsal, Ski og Oppegård. Gratulerer!

Kulinaris Kolbotn cup

2011-årgangen kan få Akademiet via Niffo.

Det er akademitrening 4 dager i uken, mandag-torsdag, der man kan velge 1-4 dager etter ønske. Keepertrening er mandag og onsdag, der man kan velge en eller begge dager. Vi tilbyr kvalifiserte trenere med utdannelse og erfaring.

Akademiet har et eget menyvalg på Niffo-siden

For informasjon, priser og påmelding

Velkommen!

Velkommen til fotballakademiet
Følg cupen på www.arvikacup.se. God tur til Arvika cup
Stiftelsesmøte for Nordstrand Håndball Elite (NHE)

Dato: Onsdag 18. juni
Tid: Kl 20.30
Sted: Nordstrandhallen, Store Sal

Se Innkalling og saksliste i dokumentarkivet til venstre.

Velkommen

Stiftelsesmøte for nytt idrettslag

Vi gratulerer 08-jentene Malin Karlsrud-Josephson, Nora Haug Khoury og Mille Helland Flø med uttak til Nordisk skoleidrettsstevne. Jentene er tatt ut i en tropp på 10 jenter, fra skoler i hele Oslo, som skal spille med flagget på brystet mot Reykjavik, Helsinki, København og Stockholm.

Nordisk skoleidrettsstevne arrangeres for 72. gang. Det er Oslo som er vertskap for arrangementet i år og idrettsaktivitetene vil foregå på Sportsplassen, i KFUM-hallen og på Ekeberg.

Det konkurreres i fotball, håndball og friidrett og det har vært arrangert uttaksstevner i de tre idrettsgrenene.

Følgende skoler er representert på Nordisk skoleidrettsstevne i år: Apalløkka, Groruddalen, Hovseter, Høyenhall, Jordal, Midtstuen, Nordseter, Nordstrand ungdomsskole, Oppsal, Skøyenåsen, Vollebekk, Wang-Ung.

Her kan du se programmet for stevnet om du har lyst til å heie på jentene

Lykke til! Vi heier på dere!

Klare for Nordisk skoleidrettsstevne!

Nordstrand IF Parasport søker nye hovedtrenere og assistenttrenere

Nordstrand IF har siden 2003 tilbudt idrett for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser og spesielt utøvere med utviklingshemning. I dag er det rundt 70 aktive medlemmer i Parasportgruppene våre fordelt på basis, håndball, fotball, bowling og klatring.

Vi søker nå nye trenere som kan styrke basisgruppene og håndballaget. Våre to basisgrupper trener på mandager mellom 18:00 - 20:00, mens håndballaget vårt trener torsdager mellom 18:30 - 20:00.

Basisgruppene trener inne i vinterhalvåret på Nordseter Skole og ute i sommerhalvåret ved Lambertseter Friidrettsstadion. Disse treningene legger vekt på allsidig trening der utøverne får trent hele kroppen og øvd på ferdigheter som koordinasjon, balanse, styrke og utholdenhet. Samtidig får utøverne trent på samarbeid og være en del av en gruppe. Alt dette ispedd mye moro, musikk og lek. Årets høydepunkt er Løvelekene som arrangeres på Lambertseter Friidrettsstadion hver sommer. Her deltar og konkurrerer våre Parautøvere og andre inviterte i flere øvelser med et profesjonelt arrangement rundt.

Til basisgruppene søker vi 1 - 2 nye hovedtrenere og 1 - 2 nye assistenttrenere.

Som hovedtrener vil du være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av treningene. Dette krever at du har forkunnskaper om fysisk aktivitet og erfaring med personer med utviklingshemning, men du vil også få opplæring og oppfølging av nåværende hovedtrener og Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF. Du må også evne å være en tydelig formidler og opptre som et godt forbilde for utøverne, assistenttrenere og utøvernes ledsagere. Selv om det forventes at du stiller godt forberedt til treningene og skaper forutsigbarhet for gruppen vil det av og til være behov for å tilpasse seg utøverne og situasjoner som oppstår.

Som assistenttrener vil du være en del av et team sammen med andre assistenttrenere og hovedtrener(e). Sammen vil dere tilby og legge til rette for gode, utfordrende, morsomme og aktive treninger. Forkunnskaper om fysisk aktivitet og erfaring med personer med utviklingshemning er en fordel, men et personlig engasjement for personer med utviklingshemning. Som assistenttrenere vil ditt ansvarsområde være å bistå hovedtrener med å gjennomføre treningene. Dette innebærer å forberede øvelsene, veilede og oppmuntre utøverne og bidra med godt humør og engasjement. Du vil også inviteres til å bidra i sesongplanlegging så dere sikrer et best mulig treningsopplegg for utøverne.

Håndballaget trener inne i Bjørnholthallen hele året og spiller også i TH-serien. Dette er en tilrettelagt håndballserie for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det omfatter i dag 14 lag fra Østlandsområdet og det spilles 5 serierunder i løpet av sesongen. Utøverne våre trener hver uke på å utvikle sine håndballferdigheter individuelt og som lag.

Til håndballaget søker vi 1 - 2 assistenttrenere.

Som assistenttrener vil du være en del av et team sammen med andre assistenttrenere og en hovedtrener. Håndballaget har i dag en rutinert hovedtrener og et lag som er sammensveiset og i stadig utvikling. Vi ønsker nå å gi satsningen vår for håndballaget et løft. Derfor vil det være et krav med håndballerfaring. Som assistenttrener vil ditt ansvarsområde være å bistå hovedtrener med å gjennomføre treningene. Det innebærer å forberede øvelsene, veilede og oppmuntre utøverne og bidra med godt humør og engasjement. Du vil også inviteres til å bidra i sesongplanlegging så dere sikrer et best mulig treningsopplegg for utøverne. For den rette kandidat kan også hovedtrenerrollen være aktuelt.

Både basisgruppene og håndballaget består av 3-4 trenere så du vil bli en del av et team som jobber sammen om å tilby så god idrettshverdag som mulig for utøverne våre. Nordstrand IF Parasport utvikler seg stadig for å tilby bedre idrettstilbud for våre aktive utøvere, men vi ønsker også å utvide vårt eksisterende tilbud til enda flere. I Nordstrand IF Parasport vil du få muligheten til å utvikle deg, være med på veksten til Parasport og for de rette kandidatene vil det være mulig for flere oppgaver og mer ansvar.

Hvem er du?

* Du brenner for å tilby høy kvalitet på trening til utøvere i Nordstrand IF Parasport

* Du ser utøverne dine

* Du er en lagspiller

* Du har erfaring med idrett

* Du er trygg på deg selv og evner å være tydelig

Hva kan vi tilby?

* Fantastisk gjeng med utøvere

* Muligheter til å utvikle seg

* Oslos største satsning på Parasport

* Mulighet for å øke kompetanse

* Lønn etter avtale

Dersom du er interessert i å vite mer om stillingene ta kontakt med Idrettskoordinator for Parasport, Christopher Knudsen på 93 08 42 08

For å søke på stillingene send CV og søknad til [email protected]

Tydeliggjør hvilke trenerstillinger du søker i søknaden.

Vi kaller inn aktuelle kandidater til intervju fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Nordstrand IF Parasport søker nye trenere

En 4.plass betyr også at jentene pr nå ligger på «Play off» til kvalik til eliteserien. Men håndball er ferskvare – og hva tabellen viser etter 20 spilte kamper, vet vi ikke enda. Likevel skal ingen ta fra jentene hva de har prestert så langt. Vi står nå med 6 seiere 1 uavgjort og 3 tap.

Utfordringer
Det har vært en første halvdel som har vært preget av mye influensa og forkjølelse i laget. Noe som har gjort treningshverdagen litt mer utfordrende enn hva den kunne ha vært. Vi ser også at kun 7 av jentene har vært tilgjengelig alle 10 kampene.

Lene tar steget videre
I tillegg viste Sola HK for et par uker siden interesse for å hente Lene K. Tveiten, med umiddelbar virkning. At vi er med på å utvikle spillere som er interessante for eliteserieklubber av det kaliberet, er en stor skryt til den jobben laget legger ned. Selv om det for laget sin del kommer litt ubeleilig til – midt i en sesong. Lene takket ja til det tilbudet, og vi ønsker henne masse lykke til der!

Flott innspurt før jul
Selv med utfordringer, har jentene mobilisert og stått på. Vi har fra kamp til kamp sett utvikling og mer trygghet spillemessig i gruppa. Etter en liten downperiode mot Reistad og Volda, som førte til to tap, har jentene vist at de ville mere enn som så, noe som har ført til 6 poeng av 6 mulige de 3 siste kampene; Levanger-Nordstrand 22-23, Nordstrand-Grane Arendal 32-25, og forrige helg dro vi i land en utrolig sterk borteseier mot tabellnabo Charlottenlund, 28-32 i vår favør. 

Bli med!
Laget tar steg og brygger på noe spennende, så det er bare å henge på og følge med på hva skjer siste halvdel av sesongen.

Men igjen har coronaen gjort sitt inntog i samfunnet – og de neste 4 ukene ansees ikke 1.divisjon som toppidrett. Så kampene frem til 16.januar er pr nå utsatt. Vi krysser alt av fingre for at vi i løpet av januar/februar kan gjenoppta normal trening og kampaktivitet. Slikat vi får fullført sesongen vi har startet.

Med det ønsker damelaget og trenerteamet alle en riktig god jul!

Hold dere friske – også håper vi at vi sees i hallen, til flere jevne og spennende kamper, i 2022🙂

Halvspilt sesong og 4. plass for 1.divisjonsdamene

Du kan se ledige plasser på https://vinterseriennordstrand.cups.nu/

I noen av klassene er det få eller ingen eksterne lag påmeldt. Vi gjør et siste stunt denne uken for å få tak i flere lag før klassene evnt strykes.

Samtidig venter vi spent på nye korona-retningslinjer innen utgangen av neste uke. Den første spill-helgen flyttes uansett fra helgen 14.-16. januar til 28.-30. januar. Resten av rundene går p.t. som oppsatt;

Spillhelger:
21.-23. januar
28.-30. januar
04.-06. februar
11.-13. februar
04.-06. mars

Vi tar sikte på å utarbeide et forleløpig kampoppsett neste uke.

Skulle det bli umulig å gjennomføre årets Vinterserie vil påmeldingsavgiften refunderes.

Vi krysser fingre!

Velkommen!

Ledige plasser i Vinterserien

Det er desember og den beste julekalenderen for oss håndballinteresserte er mesterskap for håndballjentene våre. 
Èn spiller skal vi med Nordstrandshjerte følge ekstra nøye; nr. 51, Vilde Mortensen Ingstad. 

Vilde, som er født i 1994 og oppvokst en liten langpasning fra Munkerud skole, spilte i Nordstrand frem til hun var 19 år. Hun brukte eliteseriespill i Oppsal som springbrett på vei til Team Esbjerg, der hun i dag lever av håndballen. Hun har denne høsten storspilt i den danske serien, og ble nylig uttatt på "Høstens All-star".
Nå er hun klar for nok et mesterskap for Norge, og har bygd seg godt opp for å gi motstanderne juling. Slik Vilde alltid har likt å gjøre.

Det er imidlertid liten tvil om at det er Nordstrand IF som er klubben i Vildes hjerte. Da hun var på omvisning i vår nye arena tidligere i høst, strålte hun som en sol. "Her var det fantastisk fint! Og for noen muligheter dette gir til klubbens unge utøvere. Med god og riktig trening, kan man nå helt opp til toppen. Det jobber jeg for hver dag."

Vi håper Vilde tar turen innom igjen i nærmeste fremtid, da kanskje med en medalje rundt halsen? 

Hei Norge og heia Vilde!

Lykke til i EM!

En ganske unik blanding av engasjement og samhold gjør at 06-jentene tok hele tre av fire plasser i semifinalene. I A-sluttspillet! Hovedtrenerne Damir Zeljkovic og Hans Jørgen Stensvold bruker mye tid på laget, og har sammen med øvrige bidragsytere skapt et svært godt miljø blant jentene.

«Det er fantastisk å lede så motiverte og fine jenter, som klarer å forene konkurranse og vennskap på en så fin måte, uttaler de.»

Nordstrand-Haslum 15-8
Nordstrand blå vant da også turneringen etter strålende innsats i finalen mot Haslum, storseier 15-8. Jentene hadde da kommet seg etter en thriller av en semifinale mot egne venninner, med både ekstraomganger og golden goal. Det var etter kampen tydelig at jentene ikke likte at lagvenninnene ikke ble med til finalen, typisk for det fine samholdet blant jentene.

Vi gratulerer jentene og ønsker lykke til videre, laget skal spille både Fredrikstad cup og Partille cup om kort tid.

 

j06_vinnere-kolbot--cup-2018_takkforkampen

 

Se opp for Nordstrand Jenter06
Mellom klokka 18-20 er kurset tilpasset deg (fra 12 år og eldre) som ønsker å dømme 5'er og 7'er kamper. Her går vi igjennom «basics», dvs. tegn- og fløytebruk, plassering og løpsmønster, samt regler i barne- og ungdomsfotballen.

Mellom klokka 20-21 er kurset tilpasset deg (fra 15 år og eldre) som ønsker å dømme 11'er fotball. Her går vi kort igjennom tegn- og fløytebruk, deretter løpsmønster, offside og øvrige regler i voksenfotballen.

Det er ingen betingelse at du må prøve deg som fotballdommer etter endt kurs. Men det regner vi med at du har lyst til etter denne kvelden. Som fotballdommer får du bedre forståelse av regelverket, samt at du får trening, gode venner og tjener penger.

Etter kurset kan du melde deg på som dommer til DNB Nordstrand cup. Kampene spilles i 2x12 minutter og lønn er kr 50 pr. kamp.

Dersom du ønsker å prøve deg som dommer på stor bane (11'er) har du også mulighet til å melde din interesse som dommer til Nordstrand Breddecup. Kampene spilles i 2x20. min og honorar er kr 200,- pr kamp.

Påmelding til kurset gjøres på e-post til: [email protected]

NB!! Kurset holdes i klubbhuset på Hallagern!

Sees på Hallagern torsdag 25. september kl 18!
Gratis klubbdommerkurs i fotball

verveflyer-j11_a5

Født i 2010 eller 2011?

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte 2024! 

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet, blant annet valg av styre, behandling av budsjett og utdeling av hedersbevisninger. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.

Fysisk årsmøte
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars klokka 19.00 i møterom Panorama/Engasjement i Nordstrand Arena. 

Saker på møtet
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, sendes styret senest 5. mars til [email protected]. Det ønskes at vedlagte mal brukes (se link helt nederst).

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine nettsider www.nordstrand-if.no. Medlemmer vil også få beskjed gjennom Spond.

Hvem har stemmerett? Hvem kan velges til verv?
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Foresatte til medlemmer i foreningen som ikke selv er medlem har anledning til å delta på årsmøte, men dersom de selv ikke er medlem, har de etter idrettens lover ikke egen stemmerett.  

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Nordstrand IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).

Velkommen til årsmøte!


Sportslig hilsen styret i Nordstrand IF  

 

Vedlegg:

Mal for å melde inn saker som skal fremmes på årsmøte

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2024
Sees på lørdag!
Første hjemmekamp på søndag!
Vi trenger din støtte
A-kamp på lørdag!

Book selv
Nå kan du selv booke møterom via booking-kalenderen vår. Den finner du som en knapp på forsiden av hjemmesiden eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/booking. Husk å krysse av for at du er medlem i NIF. (NB! Du trenger ikke være medlem for å booke møterom hos oss!)

Se også egen brosjyre: KURS-KONFERANSE-EVENT

Spørsmål
Har du spørsmål vedrørende booking av lokaler, gjøres dette til [email protected].

Bevertning fra Storstua
Dersom du ønsker bevertning, husk å notere dette i kommentarfeltet med antall deltagere, eller ta kontakt direkte med Storstua på [email protected].

Våre lags- og konferansemenyer:
>Interne lag
>Eksterne lag
>Møte- og konferansemeny

På forsiden av hjemmesiden finner du også en tilsvarende knapp direkte til Storstua, eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/storstua. Der finner du også konferanse-menyene. Har du ønsker utover standardmenyene, er det bare å ta kontakt med Storstua, så ordnes det meste til hyggelige priser.

All bespisning i møterommene skal gå via Storstua.

Velkommen!

Booking av møterom

Nordstrand IF (NIF), en av Oslos beste utviklingsklubber, søker etter ny Sportslig administrativ leder. Hovedmålet for NIF er å tilby et godt og inkluderende idrettsmiljø og et sportslig tilbud til barn, unge og voksne for å nå vår visjon; Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Sportslig administrativ leder (100 %)

Nordstrand IF ble stiftet i 1891 og er et fleridrettslag med to store avdelinger (fotball og håndball) og to mindre avdelinger (allsport og triatlon) samt Niffo (Nordstrand Idrettsforenings fritidsordning). Klubben aktiviserer i hovedsak barn og ungdom, i tillegg til flere seniorlag på dame- og herresiden i både håndball og fotball samt et seniorlag i triatlon.

Klubben holder til på «Niffen», Oberst Rodes vei 79 på Nordstrand i Oslo.

I 2018 åpnet Nordstrand Arena, en fantastisk arena som rommer idrettshall med to håndballbaner, treningsrom, møterom, Storstua Kafe samt et utendørsanlegg med to fotballbaner med undervarme. I tillegg har NIF to fotballbaner og et klubbhus på «Hallager» på Ljan.

Nordstrand IF har i dag ca. 1900 medlemmer i alderen 5-70 år. 80 fotballag, 50 håndballag, en allsport-gruppe som teller ca. 70 aktive og en triatlongruppe som har utøvere som konkurrerer i norgestoppen. Vi har 5 personer ansatt på heltid og 5 deltidsansatte, samt ca 400 frivillige trenere og lagledere.

Nordstrands visjon er; Flest mulig, lengst mulig, best mulig og målet er å være blant de beste utviklingsklubbene i Oslo der alle skal trives og oppleve et godt idrettstilbud tilpasset den enkeltes motivasjon og nivå. Det viktigste for oss er å utvikle våre spillere, trenere og ledere, både som mennesker og som utøvere, eller i rollen som trener eller leder. Sportslig administrativ leder er sentral i dette arbeidet. Vår visjon er underbygget av verdiene våre; Respekt, Samhold og Engasjement.  

SPORTSLIG ADMINISTRATIV LEDER er selve limet i klubben, og du vil få oppgaven med å lede medarbeidere og frivillige, støtte og følge opp klubbens lag, videreutvikle klubben og planverk for økt engasjement og mer aktivitet m.m. Du vil jobbe tett med daglig leder og samarbeide med styret. Du vil representere klubben inn mot idrettskretsen.

 

Personlige egenskaper:

-Du er en strukturert person med evnen til selvstendig arbeid

-Du er god til å samarbeide, er fleksibel og skaper et godt miljø rundt deg

-Du trives med en hektisk arbeidshverdag i et meget ungt miljø

-Du finner løsninger der andre ser probleme

 

Kvalifikasjoner:

-Erfaring fra og kunnskap om norsk idrettsorganisering

-Utdanning innen idrettsadministrasjon (minst Bachelor) eller annen kompetanse som erstatter dette

-Trenerutdanning innen idrett

-Erfaring med å være leder og evne til å lede, motivere og utvikle hel- og deltidsansatte, samt et stort frivilligkorps

-Erfaring med digitale løsninger og sosiale medier

-Stor idrettsglede og begeistring med å arbeide for barn og ungdom

-Personlig egnethet vektlegges i betydelig grad

-Kvinner oppfordres særlig til å søke

 

Vilkår:

-Ordnede lønns- og pensjonsvilkår

-Lønn etter kompetanse og erfaring, men i en bransje hvor idrettsgleden må være en betydelig faktor for å søke stillingen.

 

Søknad:

Skriftlig søknad inkludert CV og referanser sendes daglig leder på epost; [email protected] og merkes «Sportslig administrativ leder Nordstrand IF».

Søknadene vurderes løpende, forventet oppstart sommer/høst 2019.

Søknadsfrist: 19. mai 2019

Se finn-annonse

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

 

Nordstrand IF søker Sportslig administrativ leder

Vi har nå åpnet for påmelding til sommerens camper!

Vi har et bredt tilbud og arrangerer camper innen fotball, håndball, e-sport og friluftsliv i ukene 25, 26, 32 og 33.
Antall plasser begrenses av hall-/banekapasitet og det vil være «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

For mer info om de ulike tilbudene se: https://nordstrand-if.no/camper

Ønsker du å jobbe på campene?
Se denne utlysningen: https://nordstrand-if.no/onsker-du-sommerjobb-i-nordstrand-if

Velkommen på camp, både som deltaker og instruktør!

Velkommen til sommercamper 2022!
Nabooppgjør i Telenor cupen!

Tema for dagene: Fokus på individuelle ferdigheter. 1v1, 2v1, avslutninger. Vi ønsker å utvikle jentene og håper det gir ekstra selvtillit når man har ballen.

 • Tilbys for: Jenter født 2014 - 2008
 • Tidspunkt: Mandag-onsdag i uke 40 fra kl. 10.00-15.00
 • Sted: Niffen
 • Pris: Kr 1500

Deltakerene må selv ha med mat og drikke for dagen.

Påmelding via Spond: https://club.spond.com/landing/courses/nif/245778BA2C4540CAAFF9752B132D0170

Du trenger ikke spille eller være medlem i Nordstrand IF for å delta.

For ytterligere informasjon kontakt Thomas Holm, 41521902, [email protected]

Velkommen!

Jentedager med Solveig og Cecilie i høstferien
NM-fest på Niffen!

Ta med deg venner, familie og bekjente og lag fest i Nordstrand Arena en siste gang denne sesongen🎉. Det blir show både på og utenfor banen!

Ta også med hele laget og vinn lagspremie for beste heiagjeng!

VI SEES PÅ SØNDAG🤍

Sesongens siste hjemmekamp!

På Ekeberg er det begrenset kapasitet (3300 tilskuere), og etter publikumsrekorden i serieåpningen mot HamKam på 4018 tilskuere ønsker nå KFUM og samarbeidspartner OBOS å invitere hele Oslo-fotballen til Eliteseriekamp før man flytter hjem til KFUM Arena.

KFUM, OBOS og NFF Oslo inviterer alle i fotballfamilien til å bli med og sette ny rekord tirsdag 16. april klokken 19.00 på Intility Arena!

 • "Spillerbilletten" er sponset av OBOS, og koster kun 50,- (ordinær pris 125,-) og gjelder barn og ungdom opp til og med 19 år. Søsken kan også benytte rabatten!
 • Voksne i følge (trenere, lagledere, foreldre, andre) er også sponset av OBOS, og betaler kun 100,- (ordinær pris 250,-).

BENYTT PROMOKODE:  OBOSOSLO

KJØP BILLETTER HER

 • Inngang 10/Oslo Taxi-tribunen benyttes.
 • Effekter bortelag ikke tillatt.
 • Følg eventuell anvisning inne på arena til eget felt.
 • Dere kan komme sammen som lag, eller hver for dere. Ingen begrensninger.

 

Rabattert billett til KFUM-SIF

Treneren vil jobbe tett med Markus Cham, som også er klubbens hovedtrener på A-lag herrer. Treneren skal primært bidra på økter med lag 1, men også trene lag 2 og lag 3 av og til for å følge opp spillerne på hele kullet og sørge for å legge til rette for utvikling. Kullet har 3 økter pluss kamp.

Oppgavene er:
-bidra som kampleder på lørdager på lag 1
-bidra til å lage øktplaner for hele kullet
-månedsplaner på individnivå
-primært bidra på øktene med lag 1, men også være innom lag 2 og lag 3
-spillersamtaler

Vi ser etter deg som:
-brenner for å utvikle spillere
-er strukturert og god til å samarbeide
-har god kapasitet

Ønskede kvalifikasjoner:
-erfaring fra ungdomsfotballen
-NFF Grasrottrenerkurs del 1-4. (UEFA B lisens er en fordel)

Godkjent politiattest må fremlegges

Hos oss får du:
-et hyggelig miljø med engasjerte kollegaer i en klubb som er i stor utvikling
-trenerveiledning, trenerforum, trenerkurs
-trene en spennende årgang med mange talentfulle spillere
-lønn etter avtale

Søknad sendes: [email protected]

Vi søker medtrener på G 2010
Ny hjemmekamp!

7- og 8-åringene og 11-åringene spilte i Nordstrand Arena, mens 9- og 10-års klassen hadde hver sin dag i Bjørnholthallen. Det var stor aktivitet, full innsats og mye bra håndball i begge haller. Også ved tegnebordet var det stor aktivitet og det var mange flotte lagsplakater å se både på banen og tribunen.

En stor takk til de flotte dommerne våre, både fra egen klubb og fra Bækkelaget, Fjellhammer og Kolbotn som alle fikk gode tilbakemeldinger. Tusen takk for at dere stilte opp.

Og selvsagt en kjempestor takk til de hallansvarlige som manøvrerte oss trygt gjennom helgen og alle dere frivillige som enten stilte på vakt eller med medbrakt bakst eller frukt. Uten dere ingen cup!

Tusen takk for besøket alle spillere, foresatte, familie og venner!

og velkommen tilbake 26.-27. april 2025

eller allerede til Anton Sport cup 23.-25. august i år for 2012-årgangen😉

Vel blåst Puma cup 2024!

Niffo Håndball - gutter og jenter
Torsdager har vi plass til flere håndballspillere i 2.-4. klasse.

Vi ønsker velkommen til prøvedager torsdag 16. mai og torsdag 23. mai, vi henter ved skolenslutt hvis det trengs.
Alle som hentes eller kommer hit selv, krysses inn i resepsjonen ved ankomst Nordstrand Arena.

Vi har åpent fra kl 13.00. Det er mat i Storstua fra kl. 14.00, frilek i hallen frem til 14.45, og håndballtrening kl. 15.00-16.00. ​Fra kl 16.00 og frem til vi stenger kl 16.45 er det stikkball i basisrommet som er populært.

Niffo Fotball - jenter
Torsdager har vi fire fotballjenter på Niffo som ønsker flere å spille med og vi ønsker oss en egen jentegruppe. 

Vi ønsker velkommen til prøvedager torsdag 16. mai og torsdag 23. mai, vi henter ved skolenslutt hvis det trengs.
Alle som hentes eller kommer hit selv, krysses inn i resepsjonen ved ankomst Nordstrand Arena.

Vi har åpent fra kl 13.00. Det er mat i Storstua fra kl. 14.00 og frilek i hallen frem til 14.45. Deretter går fotballen ut og har trening kl. 15.00 - 16.00. Fra kl 16.00 og frem til vi stenger kl 16.45 er det stikkball i basisrommet som er populært.

Utkryss
Innen 16.45 må barna hentes eller gå hjem på egenhånd. Alle må krysses ut når de går for dagen, enten de går hjem selv eller hentes.

Ta kontakt ved spørsmål eller for å avtale prøvedag, da avtales også detaljer vedr evnt hentning. VELKOMMEN!

Med sportslig hilsen
Gunnar Flaten, leder Niffo
[email protected]

Gratis prøvedager 16. og 23. mai!

Laget med flest spillere er NIF J10 år (2013). 53 jenter deltok, godt synlige med rosa bøttehatter. De har gledet seg helt siden sin Fredrikstad Cup-debut for et år siden.

Gjennom helgen har jentene storkost seg med håndball, lek, tivoli, konsert og overnatting på skole. Det har blitt mange, gode felles opplevelser som styrker samholdet blant NIFs fremtidige håndballstjerner. Gjengen gleder seg allerede til å komme tilbake om et år.

j2013-fredrikstad_3

Ut på tur med felles buss

j2013-fredrikstad_2

Vel fremme alle mann, og Bamse

j2013-fredrikstad_4

God stemning og gøy på konserten

j2013-fredrikstad_5

Deilig med litt skygge under taktikkpraten

j2013-fredrikstad_6

Og opp på scenen for premieutdeling.

Vi gratulerer hele Team 2013 med herlig innsats og hyggelig reisebrev!

Blå-hvitt i Fredrikstad!

Dette er Niffo
Niffo er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive rett etter skolen. Hovedbasen er i Nordstrand Arena og tilhørende fotballbaner. På Niffo tilbyr vi sunn mat, leksehjelp og aktiviteter med kvalifiserte trenere. Håndball og fotball kan velges alle dager, alternativ aktivitet kan velges to dager i uken. 

Du trenger ikke være medlem av Nordstrand Idrettsforening for å delta på Niffo.

Oppstart
Niffo starter opp mandag 1. august og varer hele skoleåret.

Åpningstider og ferie
Åpningstiden er fra skoleslutt til kl. 16.45. Det er åpent alle hverdager, også i høst-, vinter- og første del av påskeferien. Vi holder stengt helligdager, juli og siste dag før juleferie er onsdag 21. desember.

Se øvrig praktisk informasjon på Niffo sin side.

Leke og oppholdsarealer
Arealene som brukes for Niffo er Nordstrand Arena, Nordstrand idrettspark, samt fasiliteter tilhørende Nordstrand IF ellers.

Påmelding

Velkommen!

Klart for nytt Niffo-år

Skjærgårdslekene er den største eliteturneringen i Norge, en invitasjonsturnering hvor målet er å samle de beste 16-, 18- og seniorlagene! 

I de innledende kampene møtte jentene lag som Sarpsborg, Flint Tønsberg og Oppsal. Vi spilte godt og kontrollert gjennom alle kampene, og gikk dermed ubeseiret til A-sluttspillet!

I semifinalen ventet Stavanger, laget som slo oss ut i PW-cup semien, og Nordstrandsjentene var innstilt på revansj. Det ble to nervepirrende omganger, men etter at Mina Arentz Bakstad satte straffe i siste sekund, kunne både jentene og trenerne juble for finaleplass. 

I finalen møtte de et sterkt lag fra Haslum. Til tross for litt slitne ben og armer etter mange tøffe kamper, jobbet jentene godt og disiplinert og ikke minst målbevisst gjennom hele kampen. Den gjeveste pokalen skulle de ha med seg hjem.

Resultatet ble til slutt 22-19, og med det beviste de nok en gang at de er best, ikke bare i by'n. 

Vel fortjent ble Mina Arentz Bakstad kåret til finalens beste spiller. 

Vi gratulerer!

skjergardslekene-vinnere-2022

 

J16 til topps i Skjærgårdslekene!
Elitebesøk fra Molde NB! NY TID

Når vi en omsetning hos Egon Nordstrand fra klubbens medlemmer og venner og familier får vi ytterligere 10.000 kr i spons.

NB! Kickback er ikke lagt inn i bestillings-appen på Egon, så gå i kassen og bestill!

Kos dere på Egon Nordstrand :)

Husk kickback hos Egon!

3-lags stoffmunnbind, vaskbart med NIF-logo til kun kr. 120 pr. stk.

Munnbindet kommer i et begrenset opplag og kan kjøpes i resepsjonen Nordstrand Arena fra og med mandag 14.12. Salget er mandag til fredag i tidsrommet kl. 16.45 – 18.00.

Det er også mulig å reservere munnbind og avtale henting ved å sende mail til [email protected]

 

Kjøp NIF-munnbind

Klubben ønsker å starte og avslutte sommerferien med masse idrettsglede. Engasjerte og dyktige instruktører skal sørge for god oppfølging av barna både sportslig og sosialt.

Aldersgruppe:
Jenter og gutter født 2007-2012

Uke 26: 24.-28. juni
Uke 33: 12.-16. august

Tidspunkt og pris:
Dagene vil vare fra kl 09.00 til 15.00, med mulighet for frokost fra 08.00.
Prisen er kr 2000,- pr spiller.
Inkludert i prisen er t-skjorte, frokost, frukt til mellommåltid og lunsj fra Storstua.

Påmelding og betaling: 
Uke 26: https://medlem.nordstrand-if.no/event/16
Uke 33: https://medlem.nordstrand-if.no/event/17
Det fylles opp etter "førstemann til mølla" prinsippet.

Niffo-deltakere kan avvente påmelding. Egen informasjon kommer. 

Spørsmål utover denne informasjonen kan rettes til Nordstrand Fotball v/Simon Hansen, [email protected]

Velkommen!

Velkommen til Fotballskolen 2019

Klubben ønsker å starte og avslutte sommerferien med masse idrettsglede. Engasjerte og dyktige instruktører skal sørge for god oppfølging av barna både sportslig og sosialt.

Aldersgruppe:
Jenter og gutter født 2007-2012

Uke 26: 24.-28. juni
Uke 33: 12.-16. august

Tidspunkt og pris:
Dagene vil vare fra kl 09.00 til 15.00, med mulighet for frokost fra 08.00.
Prisen er kr 2000,- pr deltaker.
Inkludert i prisen er t-skjorte, frokost, frukt til mellommåltid og lunsj fra Storstua.

Påmelding og betaling: 
Uke 26: https://medlem.nordstrand-if.no/event/8
Uke 33: https://medlem.nordstrand-if.no/event/15
Det fylles opp etter "førstemann til mølla" prinsippet.

Niffo-deltakere kan avvente påmelding. Egen informasjon kommer. 

Spørsmål utover denne informasjonen kan rettes til Nordstrand Håndball v/Mette Blomqvistg, [email protected]

Velkommen!

Velkommen til Håndballskolen 2019

I andre kvalifiseringsrunde denne helgen reiste vi med 14 spillere fra årets G18-stall til Trondheim for å spille mot Charlottenlund, Strindheim og Lillestrøm topphåndball.

Det ble en god start i første kamp på lørdag med seier over Strindheim. Deretter ble det tøffere mot Charlottenlund og Lillestrøm, og vi tapte mot begge disse lagene som har godt med 01-spillere i stallen. Med tre lag videre fra kvalifiseringsrunden til selve Lerøyserien, så er vi med – og første delmål for sesongen nådd!

Etter helgen var alle spillere og trenere enige om at vi må være enda tøffere i dueller for å prestere på det høyeste nivået, Lerøyserien. 

Lerøyserien (Interregional serie) for Gutter 18 spilles med 24 lag (2 avd á 12 lag). Disse spiller seriespill over 5 runder og de 4 best plasserte lagene i hver avdeling etter endt seriespill går til Nasjonalt sluttspill. 

Rundene spilles på følgende datoer:
Runde 1: 30.11. – 01.12 2019
Runde 2: 18.01. – 19.01.2020
Runde 3: 08.02. – 09.02.2020
Runde 4: 14.03. – 15.03.2020
Runde 5 (fellesrunde): 24.04. – 26.04.2020
Nasjonalt sluttspill: 22.05. – 24.05.2020

Vi gratulerer og ønsker lykke til i Lerøyserien!

Klare for Lerøy!

I forbindelse med overgangen til Spond som medlemssystem gjør vi en opprydding i medlemslistene. Det betyr at mange medlemmer og tidligere medlemmer vil motta en melding fra Norges idrettsforbund med spørsmål om dere fortsatt er medlem.  

Nordstrand idrettsforening tar nå i bruk Spond som medlemssystem. Fordelen er at all kommunikasjon med dere medlemmene blir enklere og mer oversiktlig. Vi vil også få et enklere system for innbetaling av medlemsavgift og treningskontingenter da også dette vil skje via Spond. Mer informasjon om dette kommer om kort tid.

For at vi skal komme i gang på en ordentlig og ryddig måte har vi hatt en opprydningsjobb i medlemslistene våre. Vi er snart i mål og nå gjenstår synkroniseringen mot medlemslistene til Norges Idrettsforbund. Det betyr at over 2000 tidligere utøvere og støttemedlemmer i Nordstrand idrettsforening som ligger inne i systemet må fjernes.

SMS
Det betyr at en del vil få melding fra Norges idrettsforbund på epost og/eller SMS om at de er fjernet som medlem. Dette gjelder tidligere medlemmer eller enkelte frivillige hos oss som ikke lenger er betalende medlem. Ingen som er registrert som betalende medlemmer i Spond blir fjernet.

I tillegg vil en del medlemmer få melding fra Norges idrettsforbund om at de må bekrefte at de er medlem i Nordstrand Idrettsforening. I denne prosessen må de klikke på en link på SMS og fullføre registrering.

Nedenfor ser dere eksempler på varsel fra Norges Idrettsforbund. Legg merke til at eposten sier navnet på medlemmet, mens SMS ikke informerer om hvem varslet gjelder for.

Epost
"Hei medlemsnavn Etternavn,
Ditt medlemskap i Nordstrand Idrettsforening er herved avsluttet. Dersom utmeldingen er feil, må du ta kontakt med ditt idrettslag.
Mvh
Norges idrettsforbund"

SMS
"Ditt medlemskap er avsluttet"

Misforståelser
Siden mange er registrert med foresattes kontaktinformasjon er det derfor rom for misforståelser. Dersom du/ditt barn er med i en Spond-gruppe i Nordstrand er dere fremdeles registrert som medlem av oss. I tillegg har vi fremdeles registrert et stort antall støttemedlemmer.

Er du usikker på om dere er oppført med riktig informasjon i medlemslistene våre? Ta gjerne kontakt på [email protected].

Spond som medlemssystem og opprydding i medlemslister

Betaling i Spond
Betalingsforespørsel foregår i Spond og vil dukke opp under «Betalinger» i Spond-appen, eventuelt på mail om du ikke bruken appen. Forespørslene sendes direkte til medlemmet eller til den som er registrert som betalingskontakt (vanligvis en av foreldrene). Om du som foresatt ikke har mottatt betalingsforespørsel for ditt barn, sjekk med barnet ditt eller med andre foresatte registrert på barnet ditt i Spond.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke avgifter den enkelte skal betale. For utøvere som er med i flere idretter, vedtok årsmøte i 2020 å gi en rabatt. Rabatten er gjengitt i høyre kolonne. 

Har du spørsmål vedrørende medlemskontingent og treningsavgift, kontakt oss på vår medlemsmail: [email protected].

Med vennlig hilsen
Sverre Kildahl
Daglig leder

Treningsavgifter for 1. halvår 2022:

  Ballidrett/e-sport Fotball Håndball Rabatt to idretter 1. halvår Tillegg fotball nivå 1 Tillegg Bring/Lerøy
2018 800          
2017 800 800 800 800    
2016 800 800 800 800    
2015 800 1 450 800 400    
2014 800 1 800 1 550 775    
2013 800 1 850 1 650 825    
2012 800 1 950 1 750 875    
2011 800 2 450 1 800 900    
2010 800 2 450 1 900 950    
2009 800 2 950 2 600 1 300 300  
2008 800 2 950 2 750 1 500 300  
2007 800 2 950 2 750 1 500 300  
2006 800 2 950 3 450 1 500 300 300
2005 800 - 3 450 1 500   300
Junior bredde - 2 950 3 250 1 500    
Junior elite/nivå 1 - 3 750 3 750 1 500   300
Junior 3 - fotball - 2 450 - 1 500    
             
2. divisjon herrer håndball     0      
3. divisjon herrer håndball     950      
1. divisjon damer håndball     0      
4/5 divisjon damer håndball     1 800      
A-lag herrer fotball -          
B/C-lag herrer fotball   1 450        
M40 herrer fotball   800        
A-lag damer fotball   1 200        
7er damer fotball   700        
             
Parasport 1 100          
Triatlon 250          

 

Treningsavgifter våren 2022

Nordstrand IF i det vanskelige koronaåret

2020 har vært ett av de mest krevende årene i Nordstrand IFs historie. 12. mars gikk hele Norge i lockdown på grunn av et virus som spredde seg over hele verden. Fram til sommeren var nesten all aktivitet avlyst. Ansatte ble permittert, hallen ble stengt, anleggene våre la brakk. Først i juni ble det åpnet for at barn og unge kunne være i aktivitet igjen. På sensommeren og høsten ble det også åpnet for kamper blant barn og ungdom i både håndball og fotball. I november kom derimot den tunge kontrabeskjeden, det aller meste av aktivitet måtte igjen stanses og vi gikk en tung vinter i møte. 

Hovedprioriteten til styret og administrasjonen har hele tiden vært å opprettholde så mye aktivitet som mulig – og samtidig bidra til den store dugnaden for å hindre at smitten sprer seg. Når vi ser tilbake på 2020 har vi lykkes med mye. Så langt vi har oversikt har ingen blitt smittet i forbindelse med aktivitet i regi av foreningen. Og alle som har vært en tur på Niffen har fått med seg at det midt oppi pandemien har foregått massevis av aktivitet. Alt dette kan vi takke administrasjonen og alle trenerne og de frivillige rundt lagene for, som har stått på i hele denne krevende perioden nettopp for at alle i Nordstrand IF skulle få et så godt tilbud som mulig. 

Saksliste og sakspapirene til årsmøtet finner du her

Da vi så hvor alvorlige konsekvenser pandemien ville få, nedsatte styret raskt en koronagruppe for å sikre at foreningen til enhver tid var løpende oppdatert på alle rådene og smittevernreglene som ble gitt fra både idretten, helsemyndighetene og kommunen. Året har vært en krevende tid for oss alle, og å drive et stort idrettslag med viktige aktiviteter for bortimot 1800 aktive utøvere og et stort frivillighetsapparat har slettes ikke vært enkelt. Stadig nye restriksjoner og regler har utfordret oss alle, den ene uka kunne vi ha publikum i hallen, den neste uka ble vi nødt til å stenge. Usikkerheten har vært stor, og ansatte, trenere og frivillige har på forbilledlig måte bidratt på alle mulige vis.

Det har vært flere lyspunkter. I mai åpnet vi en helt ny ballbinge, der den midlertidige hallen sto. Kanskje en av de største i hele landet. Det etterlengtede utstyrslageret for fotballen ble også åpnet. Gjennom fire sommeruker deltok mer enn 400 barn på Camp Nordstrand, der et stort antall av våre unge utøvere var engasjert som instruktører og ledere. Et viktig lyspunkt var at A-laget håndball damer rykket opp til 1. divisjon. Det er for øvrig blitt gjennomført et svært vellykket prøveprosjekt med e-sport. NIFFO har stort sett vært åpen fra slutten av mai. Erfaringen er at stadig flere barn ønsker å benytte seg av dette flotte tilbudet. Det samme gjelder akademiet og ikke minst det nystartete tilbudet ballidretten for de aller minste, som ved utgangen av året allerede teller godt over 100 håpefulle jenter og gutter. Koronatiden har på ingen måter gått utover rekrutteringen til foreningen!

Men alt har ikke vært like lyst. Alle fotball- og håndballcupene våre ble avlyst. Avlyst ble også Løvelekene og Ulvøya Rundt. Allsporten startet så vidt opp igjen, men ble raskt nødt til å stanse. Triatlon har fått trent, men ikke fått deltatt i konkurranser. Det har vært langt mindre aktivitet i både hallen og Storstua enn vi skulle ønske. Det er blitt færre møtepunkter mellom barn, ungdom og voksne. Men aller verst har koronaåret 2020 gått utover de voksne utøverne, de over 19 år. Med unntak av damelaget vårt, som har vært en del av toppidretten, har ingen av seniorlagene fått lov til å spille kamper. Håpet har hele tiden vært der, og skuffelsene like store hver gang det kom nye beskjeder. Også treningene for seniorene har vært utsatt for strenge begrensninger. Til tross for restriksjonene har flere av seniorlagene hatt et imponerende høyt aktivitetsnivå, med jevnlige treninger mange ganger i uka i periodene det var lov å trene. 

Medlemsutviklingen

Ved utgangen av 2020 var det 2183 medlemmer i Nordstrand IF, hvorav de aller fleste barn og unge under 20 år. Sett under ett har antallet medlemmer økt med 134 personer fra 2019 til 2020. Mye av økningen skyldes god rekruttering i de yngste årgangene i foreningen. Så langt er det usikkert hvor stor effekt koronatiden har hatt på frafallet i de eldre årsklassene. 

Styret

Styret har i 2020-21 bestått av tolv frivillige personer med ulik tilknytning til foreningen. Det har blitt gjennomført ni styremøter, hvorav de fleste digitalt. Styret har et overordnet ansvar for å videreutvikle foreningen, for å forvalte foreningens økonomi, og for at foreningen opererer innenfor rammene av norsk lov og lover og vedtak satt av idretten og foreningen selv. Styrets viktigste oppgaver i 2020 har vært knyttet til økonomi og til gjennomføring av mest mulig sportslig aktivitet innenfor rammene av koronarestriksjonene. Å sørge for god informasjon til medlemmer, trenerapparat og frivilligheten har hatt høy prioritet.

Styret har i 2020 jobbet videre med å implementere modellen innført i 2019 der foreningen ikke lenger har gruppestyrer for særidrettene, men kun ett felles styre for hele Nordstrand IF. Et viktig mål for styret er at frivilligheten skal finne sin plass med tydelige ansvarsforhold mellom administrasjonen og det frivillige arbeidet. På grunn av de mange restriksjonene knyttet til å møtes fysisk, har det vært krevende å finne nye måter å engasjere de viktige frivillige kreftene vi vet finnes i foreningen. Styret vil jobbe videre med dette og legger fram for årsmøte i 2021 en helhetlig organisasjonsplan som skal tydeliggjøre roller, utvalg og ansvarsforhold i foreningen.

Administrasjonen

Nordstrand Idrettsforening er en liten bedrift. I 2020 har det vært utført 6,0 årsverk i administrasjonen. I tillegg har i overkant av 130 ungdom og voksne mottatt lønn som trenere og instruktører på lagene våre, NIFFO-akademiet, ballidrett og Camp Nordstrand. 

Administrasjonen har vært ledet av Sverre Kildahl. Kildahl har ledet arbeidet på en svært god måte. Foreningens sportssjef, Anna Collett, har hatt det overordnete ansvar for foreningens sportsavdeling og alle våre idretter. Mette Blomqvist har hatt administrative roller innen håndballgruppen. I fotballgruppen ble det administrative fordelt mellom Stig Steive, Thomas Holm og Simon Hansen, der flere også har hatt treneransvar for mange av våre fotballag. Gunnar Flaten har hatt ansvar for Niffo-akademiet. Rune Svendsen og Ken Flisvang har hatt ansvar for drift av anleggene våre, sammen med Håkon Arnesen - vår arbeidsomme vaktmester-assistent, som også i 2020 har utført sine arbeidsoppgaver utmerket.

Sportsavdelingen har foruten den daglige administrative oppfølgingen, blant annet arrangert temakvelder og kurs, trenertreff med veiledere, hatt fokus på spillerutvikling, jobbet systematisk med tanke på rekruttering til de yngste årgangene, rekruttering av trenere, samt hatt ansvar for fotball- og håndballskoler og andre tilbud i skoleferiene (Camp Nordstrand). 

Styret er svært godt fornøyd med hvordan administrasjonen har skjøttet sine oppgaver i et spesielt krevende år. Det er i 2020 ikke blitt rapportert om skader eller ulykker for våre ansatte.

Niffo-akademiet

Niffo er Nordstrand Idrettsforenings «etter skolen-tilbud» til barn i Nordstrand bydel fra 1. til 5. klasse. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å være fysisk aktive rett etter skolen, og et alternativ til Aktivitetsskolen. På Niffo får barna sunn mat servert fra Storstua, de får hjelp til lekser, og barna tilbys ulike idretter og aktiviteter fra kvalifiserte trenere og instruktører. Hovedbasen er Nordstrand Arena og tilhørende fotballbaner. 

I 2020 har Niffo-akademiet hatt ansvar for akademitreninger på fotball og håndball. Niffo-akademiet er et tilbud til barn fra 4. – 8. klasse hvor det legges vekt på ferdighetsutvikling, mestring og idrettsglede i trygge omgivelser.

Frivilligheten

Det flotte tilbudet til våre medlemmer ville aldri latt seg gjennomføre uten den iherdige innsatsen fra de hundrevis av frivillige som står på for foreningen og lagene sine gjennom hele året. I 2020 har godt over 300 frivillige trenere vært i sving. I kroner og øre ligger det en betydelig verdi i alt det frivillige arbeidet som også foreldrekontakter, hallvakter, billettvakter, sponsoransvarlige, dommere, anleggsansvarlige, lagledere og mange, mange andre personer i viktige funksjoner nedlegger. Og minst like viktig er den betydningen det viktige frivillige arbeidet har for alle barna våre og for miljøet i vårt nærområde. 

Tusen takk til alle dere frivillige, for alt dere gjør for våre medlemmer, samtidig som dere videreutvikler Nordstrand Idrettsforenings verdier knyttet til respekt, samhold og engasjement.

Allsport

Allsport-gruppen har ca. 80 medlemmer i alderen fem til 30 år. Gruppen er organisert i fire undergrupper – Allsport Basis, Allsport Håndball, Allsport Fotball og Allsport Bowling. Gruppen samarbeider med andre klubber på følgende aktiviteter: Allsport Innebandy (Sagene IF), Allsport Svømming (Lambertseter Svømmeklubb), Allsport Golf (Grønmo Golfklubb), Allsport Klatring (Kolsås klatreklubb). I tillegg har gruppen etablert et samarbeid med DNT Oslo & Omegn for å arrangere turer én gang i måneden. Tanken var at turene skulle være et alternativ til treningene, men denne aktiviteten ble også nedstengt i november. 

Pandemien har hatt store konsekvenser for aktivitetene i 2020. Siden nedstengningen har gruppen kun hatt sporadiske aktiviteter og det er usikkerhet rundt hvor mange som kommer tilbake etter pandemien. Det antas at aktiviteter kommer i gang i løpet av sommer og høst 2021. Løvelekene 6. juni vil muligens være første aktivitet i 2021. 

Fotball

Fotballgruppen har ved utgangen av 2020 rundt 900 aktive utøvere. Antall aktive fotballspillere har over tid vært relativt stabilt, både blant jenter, gutter, menn og damer. I barneårgangene er det engasjert mange ivrige foreldretrenere, og det er stor oppslutning om frivilligheten rundt årgangene. I ungdomsårgangene har foreningen mange kompetente trenere ansatt eller på kontrakt. Takk til alle dere på årgangene for den betydelige arbeidsmengden dere nedlegger.

Det er stor bredde på nesten alle årganger, i tillegg mange gode årganger og lag, og en rekke talentfulle spillere. Ekstra gledelig er at de yngste årgangene er i gang med store grupper gutter og jenter. Vi ligger fortsatt på en jenteandel på ca. 20 prosent.

Nordstrand A-lag herrer skulle spilt i 3. divisjon etter en flott 5. plass som nyopprykket i 2019. A-laget kom aldri i gang som følge av pandemien. A-lagene for herre og dame har ikke kunnet spille treningskamper siden mars i fjor og har ikke fått trene med kontakt. Likevel har de holdt motet oppe og trent bra. Alle årgangene våre ble rammet slik at de fikk kun spilt en begrenset høstsesong. Likevel er inntrykket at årgangene i fotballen har klart seg bra under de rådende forhold.

Håndball

Håndballen har 700 aktive spillere. Vel halvparten er tilknyttet barnehåndballen, 37 prosent ungdoms-håndballen og 10 prosent er seniorspillere. Antall aktive spillere er uendret fra 2019 til 2020. Målet er å få enda flere håndballspillere på alle nivåer. Det er fortsatt langt flere jenter enn gutter som spiller håndball, og det er et uttalt mål å rekruttere og beholde enda flere gutter. 

I samsvar med foreningens motto «Flest mulig - lengst mulig - best mulig», er det viktig for Nordstrand håndball å ha både et dame- og herrelag i toppen av norsk håndball, med flest mulig spillere med lokal forankring. Det var derfor et stort lyspunkt i 2020 at damelaget rykket opp til 1. divisjon! 

For å beholde landets beste junioravdelinger både på gutte- og jentesiden, er det etter styrets vurdering viktig at det finnes lag på høyere nivå som gir yngre spillere noe å strekke seg etter. Samtidig er det kostnader forbundet med å ha to lag i landsdekkende seriespill, og det er enighet om at vesentlig egeninnsats er nødvendig for at håndballgruppen skal kunne bære de økonomiske konsekvensene. Styret mener at senioravdelingen ikke skal belaste bredden vesentlig økonomisk, og har lagt klare føringer om betydelig dugnadsinnsats for å holde kostnadene nede på et minimum for foreningen. 

Foruten seriespill i 1. divisjon ble det minimalt med kampaktivitet fra mars og ut året. Med de strenge koronarestriksjonene har alle lag blitt berørt. Bortsett fra damelaget har ingen seniorlag trent i hall, eller med nærkontakt fra mars og ut året. Etter nedstengingen i høst fikk heller ikke ungdomshåndballen trene inne. Trenere forteller at det har vært et meget krevende år og at det har vært utfordrende å holde motivasjonen oppe hos spillerne over så lang tid. Vi er imponert over innsatsen og engasjementet trenere, foreldrekontakter og andre frivillige har lagt ned i året som har gått. Tusen takk for innsatsen, den har vært uvurderlig.

I året som har gått har håndballgruppen jobbet for at kommunikasjon og dialog med trenere og foreldrekontakter skal bli enda bedre. I 2020 ansatte klubben to trenerveiledere – en til ungdoms-håndballen og en til barnehåndballen. Trener-veilederne har vært et svært positivt og viktig tilskudd for dialog og oppfølging av trenere. Det er også jobbet for å øke samarbeidet mellom trenere på tvers av årsklasser, særlig mellom junior og senior. I 2020 er det foretatt en gjennomgang av lønnsstrukturen på trenersiden, for å sikre større grad av forutsigbarhet og likhet på tvers av foreningen. Det er også jobbet godt med å sikre nok dommere til alle kamper og med utvikling av nye dommere.

For håndballgruppen har de organisatoriske endringene som ble gjennomført i 2019 vært krevende. Færre frivillige i sentrale posisjoner og begrensede administrative ressurser har medført stort press på styret og administrasjon. Sportssjef har dedikert mye tid til håndballgruppen, og det er jobbet mye med å finne gode trenerløsning både på lang sikt og ad hoc når det har vært behov for det.

Triatlon

Gruppen har rundt 40 aktive medlemmer. Triatlongruppen har lagt et år bak seg med lite konkurranseaktivitet, men har klart å gjennomføre en del fellesaktiviteter. Egentreningen fortsatte uavbrutt bortsett fra økter i treningsrommet. Nytt av året var felles sykkeløkter på en treningsplattform ved navn Zwift. Her møtes medlemmer for spesifikke sykkeløkter og ‘sosialiserer’ gjennom chat. Denne nye formen for økter vil bli tatt med videre i årene som kommer da dette er ansett som en suksess.

Gruppen har som vanlig god kontroll på økonomien og året 2020 ble året hvor svært lite ble gjort av innkjøp. Ulvøya rundt, som er et samarbeid med Lambertseter svømmeklubb, ble dessverre avlyst. Håpet er at dette lar seg gjennomføre i 2021.

Nabolagsklubb

Oslo Idrettskrets inviterte høsten 2020 alle fleridrettslag i Oslo til å delta i et nytt kvalitetsprogram, som kalles for «Nabolagsklubb». Styret besluttet at Nordstrand IF skulle søke og er nå tatt opp i dette toårige utviklingsprogrammet sammen med 24 andre idrettslag i Oslo. Målet med «nabolagsklubb» er å utvikle idrettslag i Oslo til å ta et utvidet samfunnsansvar med særlig fokus på å nå idrettens overordnete mål «idrettsglede for alle». 

Gjennom deltakelse i programmet vil Nordstrand IF i årene framover ha et særskilt fokus på å rekruttere og beholde enda flere av bydelens barn og unge i foreningens aktiviteter og jobbe for at familiens økonomi ikke skal være en barriere for deltakelse. 

Programmet innebærer en egen ungdomssatsning, med særskilte ungdomstiltak, satsning på lederutdanning av unge i foreningen og en egen ungdomsrepresentant i styret. Programmet tilbyr også kursing av frivillige og et opplegg for å jobbe enda bedre med frivilligheten. Det skal utarbeides en klubbhåndbok, som skal svare på de viktigste spørsmålene om foreningen og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i foreningen. 

Å gjøre Nordstrand IF til en god nabolagsklubb vil ha høy prioritet de neste to årene.

E-sport

I 2020 har det vært gjennomført et prøveprosjekt der et begrenset antall barn og unge i alderen 9-14 har fått tilbud om trening i e-sport gjennom Nordstrand IF. Treningene har bestått av fysisk aktivitet, teori og undervisning samt det å trene på strategier og spille kamper. Prosjektet har jobbet etter tre hovedmål: mestring og utvikling, fysisk utfoldelse i trygge omgivelser samt samhold og sosial tilhørighet. 

Tilbudet har lykkes i nå alle disse målene, og spillergruppen består ved inngangen til 2021 av 23 gutter som har knyttet vennskap på tvers av alderstrinn og skoletilhørighet. Gruppen har trent hver fredag kveld i Nordstrand Arena og spillerne har deltatt på flere turneringer og i breddeserie i to spill. 

Styret ser på tilbudet om e-sport som et viktig og framtidsrettet tilbud, og ønsker å satse videre på dette gjennom å etablere e-sport som en permanent gruppe i Nordstrand IF. Flere idrettslag har gjort det samme. Gjennom e-sport vil Nordstrand IF nå ut til flere barn og unge i Nordstrandsområdet enn de som tradisjonelt søker seg til foreningen. At det er ventelister for å være med på prøveprosjektet viser at interessen og behovet for tilbudet er stort.

Anlegg

Nordstrand IF har i 2020 hatt driftsavtale med Bymiljøetaten om Nordstrand idrettspark (Niffen) og Hallager/Hundejordet. Avtalen innebærer at foreningen gjennom sommerhalvåret disponerer banene etter klokka 16 på hverdager og hele tiden i helgene. Foreningen har også en avtale om vinterdrift, som gjør at vi i året som gikk fikk full bruk av Storekunsten og Lillekunsten med fungerende undervarme. 

Undervarmen medfører driftskostnader, men betyr svært mye for fotballen og for de som ønsker å spille og trene hele året. Gjennom vinteren 2020 har foreningen også leid ut til andre klubber som ikke har undervarme. 

Anleggsgruppen har kartlagt behovet for oppgraderinger i Nordstrand idrettspark og vedlikehold av bygninger. Kartleggingen førte til at styret vedtok en femårig anleggsplan, der nytt utstyrslager for fotballen og en ballbinge på «minikunsten» hadde høyest prioritet. Disse to tiltakene ble realisert i 2020. Det er også søkt om og fått midler til å få realisert en sandhåndballbane i det nordøstlige hjørnet av Niffen. Planen er at denne skal realiseres i 2021.

Nordstrand Arena

Nordstrand Arena åpnet august 2018. Arenaen drives av Nordstrandhallen AS, et aksjeselskap der Nordstrand IF eier alle aksjene. Det er få idrettslag som kan smykke seg med å være eier av sin egen idrettshall, og som har en så flott kafé. Hallen og Storstua er blitt et viktig samlingspunkt for alle våre medlemmer, både sportslig og sosialt. 

Hovedoppgavene for hallen er drift av Storstua og treningssenteret, utleie av lokaler, gjennomføring av arrangementer, parkering og salg av sponsoravtaler. Selskapet endte i 2020 med et overskudd på kr. 412.905,-. På grunn av alle restriksjonene har 2020 likevel vært et krevende år også for Nordstrand Arena.

Styret i Nordstrandhallen AS har i 2020 bestått av Vegard Aaløkken (leder), David Aarstein, Mads Syversen (fram til 1. oktober), Sigbjørn Hoem, Aslak Førde og Hauk Jensen. Therese Lunde har hatt ansvar for Storstua og Rune Svendsen for drift, sammen med Ken Flisvang. Nordstrand IF takker alle som jobber for Nordstrandhallen AS. Til tross for strenge restriksjoner har dere alle bidratt til at Nordstrand IF har den beste hallen en idrettsforening kan ønske seg.

Nytt system for medlemshåndtering

I 2020 besluttet styret at foreningen skal bruke klubbløsningen i Spond. Med dette ble de mange Spond-gruppene som allerede var opprettet i foreningen bundet sammen i ett felles system. Med Spond Club fikk foreningen en ny kommunikasjonskanal og et nytt system for medlemshåndtering. Fra 2021 blir medlems-kontingenten og treningsavgifter fakturert gjennom det nye systemet.

www.nordstrand-if.no

Nordstrand IF sine nettsider - www.nordstrand-if.no - blir flittig brukt, og i 2020 har det vært publisert nærmere 60 nyhetsoppslag. Foreningen er aktiv på sosiale medier og har mange følgere. Takk til alle dere som bidrar med å lage oppslag, og til å spre store og små nyheter om det som skjer i foreningen.

Økonomi

Nordstrand IF er en stor klubb og det å ha en trygg økonomi er viktig for totaltilbudet til medlemmene. Til tross for korona er foreningens økonomiske situasjon god og årsregnskapet for 2020 endte med et overskudd på kr. 718.625. Egenkapitalen er forbedret og gjelden redusert. 

Foreningen har gått glipp av inntekter, men også utgifter er blitt borte. De ansatte har tatt en stor del av støyten gjennom permitteringer og medlemmene har bidratt til tross for redusert tilbud. Myndighetenes koronastøtte har også vært et viktig bidrag. 

Det ble tatt betydelig grep for å redusere kostnader og øke inntekter i 2020. Samtidig skaper koronasituasjonen fortsatt stor usikkerhet for 2021. Budsjett som legges frem for årsmøtet forutsetter ordinær drift. 

Ved utgangen av 2020 er foreningens egenkapital kr. 6.797.184,-. Det er ingen ting som taler imot videre drift av Nordstrand idrettsforening.

 

Hilsen styret, som i 2020/21 har bestått av:

Anders Bakken, leder
Lars Erik Østgaard, nestleder
Christian H. Johansen, leder allsport
Bjørn Rudjord, leder fotball
Kristine Høgh, leder håndball
Thomas Larsen, leder triatlon
Fritz Hansen, styremedlem
Karianne Bøe Hasle, styremedlem
Kenneth Juul, styremedlem
Tone Langbakken, styremedlem
Camilla Ryste, styremedlem
Stig Søderstrøm, styremedlem (fram til 8.2.2021)

 

Oppsummering 2020

Åse Risberg kom til Nordstrand IF fra Ulefoss som 20 åring i 1953 og spilte seg raskt inn på Dame A-laget til NIF i håndball. Det ble hele 23 sesonger på A laget, som er rekord i Nordstrand og kanskje også rekord i Norge på toppnivå?

Etter endt karriere fortsatte Åse som oppmann og frivillig i hjelpeapparatet rundt Dame A-laget og det skulle vare i godt over 30 år.

Åse stilte etter hvert sitt hjem til rådighet i mange ti-år for spillere og ledere før hver hjemmekamp, hvor det ble avholdt taktikkmøte og Åse serverte hjemmebakst med kaffe og påsmurte rundstykker.

Åse kan beskrives som en svært snill og lojal person – hun har vært oppmann/kvinne under mange ulike trenere og alltid med NIFs beste for øyet. Åse var selve limet i lagmiljøet og lagånden og hadde et stort bankende hjerte for NIF, omsorgsfullt opptatt av jentene på laget, og fikk etter hvert kallenavnet «Mor Åse».

Åse Risberg har vært medlem av Nordstrand IF i 68 år – det er nok rekord i Nordstrand, hun fyller 88 år i juni i år og er fortsatt i full vigør.

Åse Risberg er også medlem av Representantskapet i NIF

Mange gratulasjoner fra klubben, Åse!

Åse Risberg er tildelt Æresmedlemskap i Nordstrand IF

Nordstrand IF Allsport har siden 2003 hatt et tilbud for barn, ungdom og unge voksne med en funksjonsnedsettelse. Våre utøvere har primært en utviklingshemming. Allsport-navnet er avledet av allidrett som var det første navnet på gruppa. Men på grunn av sammenblanding av allidrett for barn og ungdom gikk man bort fra Allidrett og endret til Allsport. Allsport er også benyttet av andre klubber og i miljøet vet alle hva allsport er. 

For at Allsporten også skal være i tiden er det viktig å benytte oppdaterte ord og uttrykk. Idrett for personer med en funksjonsnedsettelse kalles nå paraidrett. Paraidrett er en fellesbetegnelse og defineres som idrett for mennesker med en funksjonsnedsettelse. Paraidrett brukes også i dagligtalen i Norges idrettsforbund. Paraidretten har fire grupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede. 

Som en naturlig følge av dette er vi glade for å presentere Nordstrand IF Parasport som nytt navn på gruppa.

 

Allsportgruppen endrer navn til Parasportgruppen
 • Har du tanker om hvordan klubben bør jobbe for å få inn mer sponsorpenger?
 • Kanskje du har erfaring fra salg eller søknadsskriving?

Da setter vi stor pris på å høre fra deg!

Tidsbruk og innsats styres i stor grad av den enkelte. Om du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Kenneth Juul (styremedlem) på mobil 99008269 eller epost [email protected] 

Vi håper å høre fra deg!

Har du ideer rundt sponsorarbeid?

Nordstrand IF er en klubb med ca 2000 medlemmer og som er i vekst. Vi er i sterk posisjon som klubb, en posisjon som vi kan være stolte av og som vi skal ta vare på gjennom videreføring og kontinuitet i det fantastiske arbeidet som legges ned av frivillige og tillitsvalgte.

Visjon og verdier
Visjonen vår: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig», skal stå som en ledestjerne i arbeidet vårt, og skal underbygges av verdiene våre; «Respekt, samhold og engasjement».

Vi søker en motivert og dyktig hovedtrener til vårt 2009 jentelag for kommende sesong.

Hvem er du?

 • Du brenner for fotballen
 • Du har erfaring som trener på barne- og ungdomsnivå
 • Det er positivt om du har erfaring som trener for jenter
 • Du bør ha, eller være interessert i å ta, trenerutdanning
 • Du er en dyktig menneskebehandler
 • Du er trygg i deg selv og har gode lederegenskaper
 • Du er tydelig
 • Du er selvdreven og initiativrik
 • Du er interessert i å utvikle den enkelte spiller du har ansvaret for

Hva kan vi tilby?

 • En fantastisk fin gjeng med motiverte spillere
 • Et veldig godt miljø i og rundt lagene
 • Et sterkt fagmiljø på fotball i klubben generelt
 • Muligheter for kompetanse-påfyll
 • Et av Oslo’s fineste og nyeste anlegg
 • Lønn etter avtale

Dersom du er interessert i å finne ut mer om denne stillingen ta kontakt med Sportssjef Anna Collett på 98 29 52 20.

For å søke på stillingen send CV og søknad til [email protected].

Vi tar inn aktuelle kandidater til intervju fortløpende.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vi søker trener til jenter 2009

Før kampen hadde laget felles middag i storstua, med fine ord fra både klubb, spillerne og Vitor selv.

Det ble en tårevåt seanse, men Vitor fikk alle de gode ordene han fortjente etter så mange år med tjeneste for Nordstrand IF.

Vi som klubb vil takke ham for hans dedikerte innsats rundt gutter 05, Juniorjentene og Damelaget. I tillegg til de utallige timene han har lagt ned på feltet som instruktør for akademiet vårt.

Joao Vitor er en fantastisk ung mann som brenner for faget sitt. Som spillerutvikler er han i særklasse.

Tusen takk for alt du har betydd for Nordstrand – og vi ønsker deg det beste for fremtiden!

Joao Vitor takket av som trener i klubben

Nordstrand IF har den store gleden av å presentere en ny spillerutvikler i klubben.

Den tidligere Moldespilleren Madiou Konate har signert for oss for kommende sesong.

Madiou skal være tilknyttet junior herrelaget som assistenttrener. Her vil han gå inn sammen med Simon Hansen og Kristian Gjerstadberget.

I tillegg skal han ha ansvaret for spillerutviklingen nedover i klubben. Hans fokus vil være på ungdomsfotballen. 

Siste oppgaven Madiou skal ta på seg er skadeforebyggende arbeid i fotballen. Her vil han rulle ut hvordan vi som klubb skal forbedre vårt skadeforebyggende arbeid fremover.

Madiou er fra Senegal, men har tilbrakt sine voksne år som proffspiller i blant annet Egypt, Syria, Saudi-Arabia og Molde. Han er serievinner med Molde fra 2007-sesongen.

Madiou Konate er UEFA-B trener, og har blant annet jobbet i Viking, Strømmen og Skeid før han nå setter fot hos oss. Ved siden av coachingen jobber Madiou for NISO med ansvaret for å følge opp utenlandske proffspillere i Norge.

Vi er utrolig glade for signeringen, og ser virkelig frem til å dele fotballhverdagen vår med Madiou. Velkommen!

Ny spennende trenersignering for klubben!

Første gruppe har kampstart kl 10.00, mens andre gruppe har kampstart kl 14.15.

Vi ber alle lag registrere seg og levere lagslister i resepsjonen ved ankomst.

Vi har et P-hus i kjelleren som vi oppfordrer til å benytte.

Det benyttes ikke måltavle og det skal heller ikke føres mål internt i lagene eller på tribunen.

Se ellers informasjon sendt til alle lag.

Kontaktpersoner for runden: 
Janne Osmo Eriksen, 90982727
Øystein Løvsland, 94167871

Vi gleder oss! Velkommen skal dere være!

Velkommen til Intersport 4'er runde

Siden kvalifiseringen i september, har team G02 gledet seg til første Bring-runde. Motstanderne denne helgen var Bjørnar og Sotra. To lag vi ikke kjente fra før. 

 

Vi fløy vestover lørdag formiddag, og brukte resten av dagen til sightseeing i Bergen. Vi tok Fløibanen og så på utsikten over byen, før vi hadde en god middag på Fridays. 

 

I første kamp på søndag møtte vi Bjørnar. Vi fikk en ganske god start, men en del skuddbom førte til at kampen var jevn til pause. I andre omgang hadde premierenervene lagt seg, og vi dro sakte men sikkert fra Bjørnar. Vi vinner 23-13, hvor alle spillerne bidrar positivt - våre to første Bring-poeng var et faktum! 

 

I andre kamp mot Sotra, brukte vi litt tid på å komme i gang. Også i denne kampen var det ganske jevnt til pause. I andre omgang leverer vi angrep, forsvar- og målvaktsspill på høyt nivå. Seier 28-14. Hele laget bidrar positivt - en solid lagseier. Med fire poeng av fire mulige ser vi tilbake på en veldig positiv helg, både sportslig og sosialt. 

 

Mange foreldre tok også turen til Bergen, og lagde god stemning på tribunen. Takk for støtten! 

 

Nå ser vi fremover mot neste runde 8-9 desember i Bodø. 

 

Oppsummering - Bring

Ola har tråkket sine barneår igjennom fotballgruppa i Nordstrand IF. Hans dedikasjon og rettferdighetssans førte han etter hvert nærmere å passe på at spillet ble riktig gjennomført, fremfor å spille selv. Dette har i dag ført han helt opp blant de beste fotballdommerne i Norge, hvor han i dag dømmer i eliteserien.

Han har vært FIFA-dommer siden 2015, dømte i 2017 Cupfinalen mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08 og fikk sin internasjonale debut samme år da han dømte Europa League. 23. april i år dømte han toppkamp i egyptisk Premier League mellom Pyramids FC og El Zamalek.

Ola gjør i tillegg en årlig fenomenal innsats med å skaffe og organisere dommere under Nordstrand fotball sine cuper.

Vi gratulerer med vel fortjent utmerkelse og ønsker Ola lykke til videre i dommergjerningen.

Sølvmerke til Ola Hobber Nilsen

Et ungt og lekent, men også meget bestemt Junior Elite-lag startet høstsesongen i Interkrets A på en fabelaktig måte da de meget fortjent sendte HamKam hjem til Hedmark med 0-2 i bagasjen. Dermed byttet de to lagene plass på tabellen.

Det var et sterkt juniorlag de gledelig mange fremmøtte i solskinnet fikk se på Niffen. Gutta tok tak i matchen fra start, og bare 12 minutter var spilt da Marius Johnsrud hamret inn 1-0 på et lekkert langskudd. Utover i første omgang var det et spillemessig bare bedre og bedre Nordstrand-lag som vasket fram noen riktige store sjanser. Og hjemover var det full stopp. Her skulle det ikke slippes til målsjanser. Gutta kunne og burde ledet mer til pause. Både i første og andre omgang dirret tverrliggeren etter nye gode Nordstrand-skudd. Men først 10 minutter før slutt kom den endelige spikeren i kista da Bjørn Martin Kristensen resolutt satte 2-0 alene med keeper.

Etter hvilen hadde gjestene fått med seg en alvorstale i garderoben og presset Nordstrand mye hardere. De stresset også hjemmelaget, som ikke fikk spillet til å gli som de første 45. Men det oppofrende forsvarsspillet gjorde at vi nærmest bare satt og ventet på den kontringen som gikk helt hjem og avgjorde kampen. Og den kom til slutt etter noen riktig store sjanser som ikke førte frem.

Alt i alt en meget fortjent seier til de hvite og blå, som fikk en glimrende start på høsten.

Se hva HamKam skriver om kampen her: http://www.hamkam.no/nyheter/twiddy-vi-moter-ikke-opp-fra-start

I LSK-hallen spilte Lillestrøm og Fredrikstad 1-1. Mens Sarpsborg 08-Follo og Vålerenga-Stabæk spilles i dag.

Stabæk på Nadderud er neste oppgave for gutta våre.

Strålende start for juniorgutta
Puma Van Tour!

Treningsdag:
Tirsdager

Løpe-, sykkel- og svømmetrening:
-Løpetrening: Oddetallsuker kl 18.30-19.30, oppmøte på Niffen
-Svømmetrening: Partallsuker kl 19.30-20.30, Økern bad
-Sykkeltreningen starter opp igjen når det blir bart på veien

Medlemskap og treningsavgift:
Barnet må være medlem av Nordstrand IF, medlemskap kr 500 pr år*. Innmelding i klubben skjer via Spond som er klubbens medlemssystem, følg lenge til gruppen https://group.spond.com/XCGDD. Etter nedlasting av Spond-appen ber du om å bli medlem av Spondgruppen vår med denne koden XCGDD. En administrator vil da akseptere medlemskapet ditt. Ps! Spond kan brukes på desktop, men innmelding via gruppekode må gjørs på mobil.

Treningsavgiften er kr 125 i halvåret.

*Merk at medlemskapet inngår i familiemedlemskapet dersom familien har dette (maks kr 2000 pr husstand).

Man kan være medlem av en gruppe i 1 måned før man også må melde seg inn i klubben.  

Kontaktperson
Pål Fredriksen
e-post: [email protected]
mobil: 45 50 06 57

 

Junior

Arrangementet startet med registrering av deltakerne og utdeling av startnummer. Start og mål var under målbuen ved hovedinngangen til Nordstrand Arena. Løypetrasé var én runde med løping rundt lillekunsten, løpe ned i garasjen for å hoppe på sykkelen og sykle tre runder der nede, av sykkelen igjen før man løp én ny runde rundt lillekunsten og i mål.

Løypa ble gjennomgått med deltakerne før start (racebrief), med særlig fokus på sikkerhet i forbindelse med overgang løp-sykkel og sykkel-løp (skiftesone).

Vi takker Norges triatlonforbund for økonomisk støtte til startnummer og saft, og Kiwi Nordstrand for deilig frukt i målområdet. 

Dugnadsånden er tydeligvis også sterk i triatlonmiljøet på Nordstrand i og med at ca 10 medlemmer m/familier sørget for rigging opp og ned, og selve gjennomføringen av arrangementet. 

I etterkant av arrangementet har Nordstrand triatlon startet opp en sykkelgruppe for barn. I starten er målet å etablere en treningsgruppe som møtes for sykkeltrening tirsdag ettermiddag. Første fellestrening ble gjennomført 26. september på Nordseter skole. Vi gjør aktiviteter som utfordrer koordinasjonen og samspillet på sykkelen. Eksempelvis balansere på sykkelen innenfor avgrensede områder og sykle gjennom hinderbaner. Dette er et tilbud til alle som ønsker å delta, uansett alder. 

Vi har en egen Spond gruppe: https://group.spond.com/XCGDD

Ytterligere info kan du få på nordstrand-if.no/triathlon/junior

Takk for deltakelsen!

duatlon_bro

Løpetraseen er klar

377926534_1263883130907404_4263041142545277424_n

Syklene er klare til dyst

duatlon_racebrief

Racebrief og gode tips for syklingen

duatlon_lop-kjeller2

Imponerende innsats i en tøff motbakke

duatlon_lop2

Og det gikk unna i svingene

duatlon_frukt2

Etter løpet var det påfyll av saft og frukt fra Kiwi Nordstrand.

Tusen takk til alle som deltok med forrykende innsats!

40 deltakere på duatlon junior!

Betaling i Spond
Betalingsforespørsel foregår i Spond og vil dukke opp under «Betalinger» i Spond-appen, eventuelt på e-post om du ikke bruken appen. Forespørslene sendes direkte til medlemmet eller til den som er registrert som betalingskontakt (vanligvis en av foreldrene). Om du som foresatt ikke har mottatt betalingsforespørsel for ditt barn, sjekk med barnet ditt eller med andre foresatte registrert på barnet ditt i Spond.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke avgifter den enkelte skal betale. For utøvere som er med i flere idretter, vedtok årsmøte i 2020 å gi en rabatt. Rabatten er gjengitt i siste kolonne pr halvår. 

Har du spørsmål vedrørende medlemskontingent og treningsavgift, kontakt oss på vår medlemsmail: [email protected].

Med vennlig hilsen
Nordstrand IF

Treningsavgifter for 2. halvår 2023:

skjermbilde-2023-10-06-133555

Lagsdugnad Håndball
Alle håndballag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i regionserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontingenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

*Vinteravgift fotball
Treningsavgift fotball 2. halvår inkluderer vinteravgift som dekker merkostnader knyttet til vinterdrift av kunstgressbanene med undervarme. Vinteravgiften gjelder for årgangene fra og med 9 år til junior. Vinteravgiften er kr. 300 fra årgangene 9-11 år og kr. 500 for 12 år og eldre.

 

Treningsavgiften høsten 2023

Oppsettet finner du på cupsiden; https://nordstrand5cup.no/

Velkommen!

Kampoppsettet til 5'er cupen er publisert

Det var en perfekt ramme rundt arrangementet med spill på full arenabane, speaker og musikk. Dette var en avgjørende runde der NIF burde tatt med seg 6 poeng for å være mer sikre på å komme til Bring-sluttspillet.

NIF - LFH09 33-22
Jentene gikk ut med full gass og tok ledelsen 6-1. Tempoet ebbet noe ut og LFH09 hentet inne mye av målene til 9-7. Til pause stod det 14 -13. Den andre omgangen fortsatte jevnt i 10 minutter før Nordstrand tok tak i kampen igjen og løp fra motspillerne. Vi vant til slutt komfortabelt 33-22.

BB: Nora B. Lilleng

NIF - Storhamar 22-25
Helgens høydepunkt skulle være kampen mot Storhamar men vi kommer litt tungt ut og blir raskt hengende bakpå. Vi kjemper oss inn igjen, men Storhamar står solid i forsvar og NIF-jentene har store problemer med å få slått hull på muren. Uansett hva som ble forsøkt så ble Storhamar et knepp for gode.

BB: Celine Amundsen
Grønt kort: Johanne Jensen

NIF - Sjetne 24-24
Lagene fulgte hverandre tett de ti første minuttene, før Sjetne giret om og tok ledelsen 13-7 når det kun stod igjen 5 minutter av første omgang. Jentene kjempet seg på ny innpå med noen mål, men Sjetne ledet fortsatt 15-10 til pause. 2. omgang startet med en ny kalddusj og Sjetne ledet med 7 mål. Så startet vi en utrolig opphenting med mange kontringer og stor fart. To av Sjetne sine mest toneangivende spillere får rødt kort, og 8 minutter ut i omgangen er det 19-19. Et minutt igjen av kampen på stillingen 24-24 får Sjetne straffekast. Celine redder og det tas time out med 20 sekunder igjen og vår ball. Sjetne klarer å motstå vårt siste trykk og det sikres 1 poeng i den siste kampen denne runden.

BB: Tiril B. Rosenberg
Grønt kort: Sara Notto

Vi gratulerer med flott innsats og ønsker lykke til i siste runde i Lillehammer 2. og 3. mars, der jentene møter Haslum, Sotra og Reistad. Stå på, det fortsatt mulighet for sluttspill!

Tabellen

En stor takk til speaker, klubben og foreldre som bistod for å gjøre dette til en flott idrettshelg for lagene.

 

Tre poeng for Bring-jentene
Årsmøtene er utsatt
  Første Nyhetsbrev for NHE

Kjære spillere, foreldre, frivillige, trenere, tillitsvalgte og andre i Nordstrand IF

Det har skjedd mye siden vi 12. mars ble nødt til å avlyse all aktivitet i klubbens regi. Heldigvis har det blitt mange oppmykninger av de strenge koronarestriksjonene. Dette gjelder særlig for aktiviteter rettet mot barn og unge, som er så viktige for oss i klubben. I juni ble det lov for barn og unge å trene med kontakt. På samme tid kunne treningssenteret i Nordstrand Arena gjenåpnes. Storstua har også åpnet, og fra 1. august er det lov til å gjennomføre kamper for barn og ungdom. Det gleder vi oss veldig til. 

Men smittefaren er ikke over. Det er fortsatt mange begrensninger. Vi kan fortsatt ikke åpne den flotte hallen vår for publikum, og vi har sett oss nødt til å avlyse tradisjonsrike arrangementer som Hummel Cup og Ulvøen Rundt. Med unntak av 1. divisjonslaget i håndball har ikke våre utøvere over 19 år lov til å spille kamper og heller ikke trene med kontakt. Det er heller ikke lett å gjennomføre allsport under de gjeldende koronareglene. Vi har derfor inntil videre utsatt oppstarten av aktivitetene i allsporten.

Status i dag er likevel at svært mye av den ordinære aktiviteten i klubben kan gjennomføres. Fra klubbens side er det viktig at all aktivitet i regi av klubben skjer i tråd med smittevernreglene. Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med på den store dugnaden – at hver og en av oss gjør det vi kan for å begrense faren for smittespredning.

Smittevernstiltakene som nå gjelder for norsk idrett kan bli langvarige. De viktigste for å hindre økt smitte i idretten er: 

 • Hold avstand – minimum 1 meter 
 • Vask hendene før og etter trening
 • Rengjør felles utstyr før og etter trening
 • Syk? Bli hjemme
 • Bruk egen drikkeflaske

Ved å følge disse enkle reglene, bidrar alle til at klubben vår kan drive mye av aktiviteten vi savnet gjennom våren, selv om koronafaren i samfunnet ikke er over. Jeg håper alle stiller opp og tar sin del av denne viktige dugnaden. Og vi oppfordrer alle foreldre til å snakke med barna og ungdommene sine om at de også må være med å passe på dette. 

Hva må lagene passe på?
For at vi i Nordstrand IF skal kunne gjennomføre aktiviteter på en forsvarlig måte, har vi nå laget en egen nettside, som viser de gjeldende retningslinjene for gjennomføring av treninger og kamper i regi av klubben. Nettsiden vil bli oppdatert etterhvert som det kommer nye regler og retningslinjer fra myndighetene og fra idretten. Hovedtrenere og årgangsansvarlige/foreldrekontakter har fått beskjed om at alle treninger og kamper skal gjennomføres i henhold til disse. De skal også alltid være oppdatert på hvilke regler som gjelder. Alle våre lagledere og trenere holdes jevnlig informert om endringer. 

Alle lag har fått tildelt treningstider i henhold til klubbens baneplan. Alle lag må respektere tidene og forlate banen raskest mulig slik at neste lag kan starte. Ventende lag blir i garderoben til trener fra det ferdigtrente laget gir klarsignal om at banen er ledig.

Vi har bedt samtlige lag om at de fortløpende fører en logg over alt Koronarelatert i sin gruppe. Det vil si; mistanke om smitte, testing, karantener, påvist smitte (også i nære relasjoner) og eventuelt sykehusinnleggelser. Denne loggen skal kunne sendes til administrasjonen på forespørsel, til enhver tid, på kort varsel, slik at vi sikrer at de riktige tiltakene blir iverksatt så fort som mulig.

Gjennomføring av kamper og treninger
Samtidig ønsker vi å informere om rammene for gjennomføring av aktivitet i Nordstrand IF. Her er de viktigste punktene alle må forholde seg til i forbindelse med aktivitet i klubben vår:

 • På treningene skal det maks være 20 personer i samme treningsgruppe. Trenere kommer i tillegg. Flere grupper kan trene samtidig, men de skal holdes atskilt. Gruppene skal i størst mulig grad være faste, men det er åpning for å rullere eller bytte gruppe. Det skal holdes oversikt over hvem som har vært tilstede på treningene, for å lette eventuell smittesporing.
 • For å holde kontroll på situasjonen ønsker vi at kun spillere, trenere og de som har blitt gitt oppgaver er tilstede på fotballanlegget og i Nordstrandhallen under trening. Foreldre og andre foresatte må i så stor grad som mulig unngå å komme inn på selve anlegget. 
 • Det åpnes for tilskuere på fotballkamper, men da kun i egne publikumssoner atskilt fra innbyttere og trenere. Lagene som skal spille hjemmekamp har ansvar for å ha egne kampverter, som skal bidra til at smittevernreglene overholdes. Det er viktig at alle støtter dette arbeidet, blant annet skal alle tilskuere på kamper registrere sitt navn og telefonnummer.
 • Det er laget en egen instruks for kampvertene, både for håndball og for fotball
 • Foreløpig åpner vi ikke for publikum på håndballkamper, med unntak av kamper i 1. divisjon. Bakgrunnen for dette er at det foreløpig er mange uavklarte momenter for hvordan vi som klubb skal kunne gjennomføre dette innenfor rammene av smittevernreglene. Det har høy prioritet for oss å kunne åpne for publikum, men foreløpig må dette vente. 
 • Vi vil minne om at det ofte er under den uformelle aktiviteten før, under og etter trening at det er lettest å glemme smittevernreglene, særlig «énmeters-regelen». Eksempelvis under transport, mens vi drikker vann eller mens vi strekker ut og prater med hverandre etter trening. Ikke vær redd for å si fra hvis noen kommer for nære. Vi oppfordrer alle foresatte til å snakke med barna sine om at det alltid skal holdes en meter avstand når det ikke spilles fotball eller håndball.
 • For fotballen minner vi om at alle spillere, trenere og ledere fra 13 år og opp, inkludert junior- og breddefotballen, må gjennomføre det obligatoriske kurset «Fotballens koronavettkurs», senest innen utgangen av august. Man får ikke spille kamper før kurset er gjennomført. Kursbeviset må sendes til ansvarlig lagleder på hvert enkelt lag. Link til kurset her.

Klubbens koronagruppe
Hver årgang i klubben har en hovedtrener og en kontaktperson (årgangsansvarlig). Hvis dere har spørsmål eller kjenner dere utrygge - snakk med treneren på laget deres. Dersom du har behov for å kontakte noen av disse direkte, finner du en oversikt over de ansvarlige for fotballen her og for håndballen her

Styret har opprettet en koronagruppe, som består av styreleder Anders Bakken, daglig leder Sverre Kildahl, sportssjef Anna Collett og driftsleder for Nordstrandhallen Rune Svendsen. Koronagruppas oppgave er å følge med på de regler og rammer som myndighetene til enhver tid setter for klubbens virksomhet, og på de retningslinjene som idretten selv setter. Koronagruppen har også jevnlig kontakt med lokale smittevernmyndigheter og idrettskretsen. Det er koronagruppen som har ansvar for å oppdatere retningslinjene for aktivitet, og for at trenere og årgangene er godt informert.

Dersom du har behov for å kontakte noen i klubbens ledelse angående koronasituasjonen, kan du ta kontakt med sportssjef Anna Collett ([email protected], 98 29 52 20) eller klubbens styreleder Anders Bakken ([email protected], 46 50 20 76.

Vi gleder oss til å se dere på feltet. Lykke til med treninger og kamper. 

Sportslig hilsen

Anders Bakken

Leder Nordstrand IF

Smittevern og rutiner på treninger og kamper under korona

Ønsker du kortet før jul, send en melding til Nordstrand Fotball på Facebook, https://www.facebook.com/NordstrandFotball, så kan vi avtale levering⚽️🤩

Trenger du et julegavetips?

2021 har vært nok et krevende og annerledes år. Det begynte tøft og ble ganske så bra igjen etter sommeren. At det strammet seg inn igjen nå rett før jul var en nyhet ingen av oss trengte. Vi krysser fingrene for at det ikke blir langvarig og at vi kan starte opp igjen som normalt så fort som mulig etter nyttår.

Oppi det hele er det gledelig at vi nå er over 2400 medlemmer i Nordstrand IF. I fjor var tallet 2200 og rett før pandemien var vi like over 2000. At vi er en klubb i vekst i en så krevende periode viser bare hvilken betydning idrettslaget har som møteplass for små og store i vårt nærmiljø.

Til tross for pandemien har vi sammen klart å holde hjulene i gang. Dette skjer ikke av seg selv, men er et resultat av alle dere som hver dag bruker tid og krefter på å legge til rette for at barn, ungdom og voksne kan drive med idrett.

Styret vil rette en takk til alle for innsatsen dere har lagt ned i året som har gått.

Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med dere inn i 2022 for å skape nye gode idrettsopplevelser for alle medlemmene i klubben vår.

Riktig god jul og godt nytt år til dere alle!

Hilsen styret i Nordstrand IF

Åpningstider jul og nyttår:

 • Nordstrand Arena holder stengt for aktivitet fra onsdag 22. desember - t.o.m søndag 2. januar.
 • *Arenaen er likevel åpen for fyrverkerisalg i romjulen, se egen sak på hjemmesiden for åpningstider
 • ​Det er begrenset åpningstid for treningssenteret f.o.m 15. desember, informasjon er sendt til senterets medlemmer.
 • Administrasjonen er åpen igjen fra mandag 3. januar.
 • Niffo åpner forhåpentligvis tirsdag 4. januar, informasjon vil bli sendt ut mandag 3.

Vi sees!

Nordstrand IF ønsker alle en god jul
Siste frist i dag og mandag kl 18-20!

Vi forholder oss til Idrettsforbundets retningslinjer som er som følger:

 1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
 5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
 6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes. 

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt.

Last ned Samtykkeerklæring

Les mer om Idrettsforbundets retningslinjer: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Damekamp på søndag!

«Vi har god intensitet i strukturen vår defensivt, samtidig som vi har mange strenger å spille på offensivt. Vi har fått en god start på sesongen, men vi vet også at det er her lista ligger hvis vi skal fortsette å ta poeng. Å være stabil er noe av det vanskeligste i livet, også på fotballbanen. Hver kamp, uavhengig av om det er en treningskamp eller en seriekamp, er en finale for oss. Den mentaliteten og kulturen skaper utvikling sammen med tilhørighet og trygghet.

Stallen vi har idag er en konsekvens av mange års systematisk jobbing nedover i kullene i klubben vår. Det er mange trenere, ledere og foreldre her som kan være stolte av jobben som har vært gjort og gjøres daglig. 70 % av A-stallen er Nordstrandgutter, med en snittalder på 20,4 år, derfor har vi også over 150 tilskuere på kampene våre til nå. Man trenger ikke jage etter å dra til en klubb høyere opp i divisjonene i ung alder med den treningskulturen og kompetansen vi har i klubben her.

Interessen for laget og klubben er stor. Barna nedover i kullene våre gjenkjenner A-lagsgutta og vil "være dem" på Niffo. Uavhengig av resultater i år mener jeg at det fellesskapet vi har her på Nordstrand er unikt i klubbsammenheng i Norge. For meg virker det som at det å komme inn på Nordstrand Arena er noe man gleder seg til uavhengig om man er liten eller stor. Vi håper at enda flere kommer på kamp utover så skal vi gjøre alt vi kan for å skape gode opplevelser.»

Les også artikkel om Stabæk-kampen i Nordstrands Blad

Velkommen til neste hjemmekamp lørdag 25. mai kl. 16.00 mot Rommen

Heia Nordstrand, én klubb!

Flott sesongstart for A-laget

På klubbkvelden vil lagene møtes, både håndball, fotball, triathlon og allsporten er hjertelig velkomne.

En fin sosial happening for lagene og en fantastisk mulighet for alle lag til å treffe andre grupper i klubben.

Førstkommende fredag vil det serveres taco m/drikke; kr 100 pr pers.

Vi holder dørene åpne kl 19-21. 

Meld på ditt lag til; [email protected] - førstemann til mølla!

Meld på så raskt som mulig - påmeldingen er bindende og vi gleder oss til å se dere.

Hilsen Storstua

Klubbkveld i Storstua fredag 12. oktober

Vil du ta med deg laget ditt på kamp på søndag og heie på jenten våre?

100 GRATISBILLETTER TIL UTDELING

Etter år med pandemi og tomme tribuner inviterer Oppsal til oppstartsfest i Oppsal Arena.

Vi har fått 100 gratisbilletter og deler ut 5 lagspakker á 20 billetter (antallet kan justeres) til lag som lover å heie mest.

Sendt en epost til janne@nordstrand-if om ditt lag vil ha billetter!

Førstemann til mølla!

Nabooppgjør i seriestarten på søndag!

Det ble arrangert internkamper med mixlag, med god stemning. Lagene er nå i gang med forberedelser mot neste sesong og vi gleder oss til å følge dere.

Det er mange unge lovende talenter i klubben og fremtiden ser lys ut.

Heia Nordstrand!

Her er Nordstrand Håndballs fremtid!

Du finner all informasjon på cupsiden.

Velkommen!

Velkommen til Nordstrand Hummel cup

Vi ønsker Kolbotn, VIVIL, Lillestrøm, Herulf Moss, Ull/Kisa, BUL og Linderud velkommen til Nordstrand Arena.

Les mer om Hjerteligaen.

hjerteligaen2

Hjerteligaen lørdag 14. januar

Etter årets niende seier i serien mot Romsås i går kveld er A-laget vårt virkelig med i kampen om opprykk.

Trener Thomas Holm har følgende kommentar til kampen:
«Vi burde ledet med 4-5 mål til pause utifra spill og sjanser. Romsås blir slitne etter en times tid og vi kontrollerer kampen inn. Nå skal vi legge ned en jobb i sommer og forberede oss til en spennende høstsesong. Gutta har levert bra hittil, det handler om å være på vårt eget nivå hver uke, da vil mange slite med å ta poeng mot oss.»

Kampfakta
Romsås - Nordstrand 1-3 (0-1)
⚽️Kenneth
⚽️⚽️Kristiansen

Se også artikkel på noblad.no.

Heia Nordstrand!

Sommerferie på sølvplass

Oppstart bordtennis

Nordstrand IF har den store gleden av å annonsere at vi nå starter opp et bordtennistilbud og treningene vil foregå i underetasjen i Nordstrand Arena. Vi har i dag 5 bord og vil tilby gratis treninger i februar. Det vil være organiserte treninger tirsdag 1. februar, tirsdag 8. februar og tirsdag 22. februar i første omgang.

Parti 1 kl. 17 - 18: Barn og unge i alderen 8 - 12 år

Parti 2 kl. 18 - 19: Ungdommer i alderen 13 - 18 år

PS! Parasportutøvere er også velkomne til å melde seg på begge partiene.

For å delta på dette må du melde deg på ved å sende en e-post til: [email protected]. Skriv hvem som skal delta, alder, dato(er) og hvilket parti det gjelder. Nordstrand IF stiller med racket og baller, så deltakere trenger kun treningstøy og innesko. Treningene i oppstartsperioden er gratis.

PS! Det er kun 15 plasser på hvert parti. Ved stor pågang vil vi forsøke å fordele deltakere på ulike datoer.

Fritrening på fredager

De tre siste fredagene i februar (11. feb, 18. feb og 25. feb) tilbyr vi gratis fritrening for alle aldre kl. 17 - 19. Nordstrand IF stiller med racket og baller, så du trenger ikke noe annet enn treningstøy og innesko. Her vil det ikke være nødvendig med påmelding, men bare å møte opp. Om det blir kø, vil man måtte rullere eller gå av etter en viss tid. Nordstrand IF vil stille med en ansatt som organiserer eventuell kø.

Trygg trening

Vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette for trygge treninger i henhold til gjeldende retningslinjer. Er du syk eller har symptomer skal du holde deg hjemme og vi legger til rette for å holde avstand på trening. Dette vil informeres om tydeligere på trening.

Vi ønsker dere alle velkomne til å prøve ut gleden ved bordtennis. Har du spørsmål kan du sende en e-post til: [email protected]

Vil du prøve bordtennis?

Retningslinjer om bruk av rusmidler i Nordstrand Idrettsforening 

Nordstrand IF har en tydelig holdning til bruk av alkohol og andre rusmidler i forbindelse med klubbaktiviteter. Barn og unge under 18 år som deltar i aktiviteter i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der rusmidler ikke har noen plass. Dette forutsetter at ansvarspersoner i foreningen er forbilder og rollemodeller, også når det gjelder rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Nesten 1 av 10 barn har en forelder som sliter med alkohol, og sjeldent vet man hvem disse barna er. Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der det er trygt og der en blir sett.

Gjennom retningslinjene tar klubben et tydelig standpunkt mot rusmidler i idrettssammenheng. Denne policyen gjelder alle involverte – både ledere, trenere, foreldre/foresatte og utøvere.

1. Ingen skal komme påvirket til trening, konkurranser eller andre aktiviteter i regi av klubben. Her er det nulltoleranse.

2. Alle som representerer klubben skal fremstå som gode forbilder og ingen skal drikke alkohol eller bruke andre rusmidler i samvær med barn og unge. Det samme gjelder foresatte og andre som er med på reise i regi av klubben. I forkant av cuper, treningsleir o.l skal retningslinjene for bruk av rusmidler gjennomgås.

3. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det ikke nytes noen former for rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol i private sammenhenger. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptre deretter.

Brudd på retningslinjene bør løses gjennom dialog framfor sanksjonering. Alvorlige eller gjentatte brudd kan få konsekvenser i samsvar med forseelsen som er gjort.

Trenere og ledere i Nordstrand IF skal kjenne til retningslinjene om bruk av rusmidler. De skal gjøres kjent gjennom møter med trenere, årgangsansvarlige og andre med roller i Nordstrand IF. Retningslinjene er et viktig verktøy for at alle skal vite hva som ikke er greit og hva det kan varsles om. Retningslinjene inngår i Nordstrand IF sin klubbhåndbok. 

Vedtatt av styret i Nordstrand IF 31. mai 2022

Vi søker flere til arrangementsgruppa
Det norske laget gjør sine siste forberedelser i selveste Nordstrand Arena før EM i Montenegro i starten av august og vi trenger noen flere frivillige. Har du lyst til å bidra ved en eller flere av kampene kontakter du Geir Mong på e-post [email protected] eller på tlf 48 11 35 11. Oppmøte er 2 timer før kamp.

KAMPOPPSETT:

Onsdag 27.7
Kl. 18.00 Norge – Portugal
Kl. 20.00 Spania – Sverige

Torsdag 28.7
Kl. 18.00 Norge – Sverige
Kl. 20.00 Portugal – Spania

Fredag 29.7
Kl. 10.00 Sverige – Portugal
Kl. 12.00 Norge – Spania

Billetter
Det spilles to kamper om dagen, og med dagspass får du tilgang til begge kampene. Kjøper du tredagerspass, kan du se alle kampene i turneringen. Barn under 4 år som ikke trenger eget sete, kommer gratis inn.

Dagsbillett koster kr. 150, og tredagerspass koster kr. 300.

Her kan du kjøpe billetter

Her kan du se den norske troppen

Velkommen!

ScandIberico på Niffen 27.-29. juli, vi trenger frivillige
God sommer!

Har du idéer om hvordan vi kan bli en enda bedre klubb for våre medlemmer? Har du lyst til å bruke litt av fritiden din på å gjøre Nordstrand Arena til det beste samlingspunktet for barn og unge på Nordstrand? Da har du muligheten nå!

Nordstrand håndball er på jakt etter nye styremedlemmer for neste periode. Vi er allerede en engasjert og dedikert gjeng, men vi trenger enda flere folk med på laget. Nye representanter velges på årsmøtet i mars, og du kan melde din interesse til oss allerede i dag!

Styret i Nordstrand håndball har allsidige oppgaver. Vi møtes fast en gang i måneden, men har også andre mindre møter med lag og administrasjon etter behov. Styret har jobbet med å få på plass en ansvarsfordelingsmodell, som gjør at hvert styremedlem har sin dedikerte oppgave. Vi har også opprettet foreldredrevne komitéer, som har fått mye av det operative ansvaret for løpende oppgaver knyttet til det å drive en håndballklubb. Vi har fått til mye, men det er fortsatt mye som kan forbedres. Vil du være med?

Vi ser etter positive folk som har et ønske om å gjøre Nordstrand håndball til et sted man ønsker å være lenge. Du trenger ikke å ha styreerfaring fra tidligere - vi er mer opptatt av at du har et engasjement og er villig til å ta i et tak.

TA KONTAKT!
Hvis du er interessert selv, eller har forslag om noen andre som kunne passe til å bli med oss i styret, send en melding til [email protected].

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Utlysning!

Barn fra syv skoler
Vi har nå barn fra følgende skoler: Munkerud, Nordseter, Nordstrand, Ljan, Steinerskolen, Lambertseter og Nedre Bekkelaget. Barna på de nærmeste skolene kommer hit til fots på egenhånd eller blir hentet. På skolene lengst unna blir de hentet med bil.

Maten er populær
Når barna kommer hit er de veldig sultne. Da er de heldige som får variert, og som oftes varm, mat i Storstua. Følg med på Niffo på hjemmesiden angående menyen. Ta med matpakke hvis dere vet at barna ikke spiser dagens rett.

Håndballtreningen
Jeanette med sine faste trenere, Julie og Hans Petter, har god kontroll på at det sportslige blir ivaretatt på en god måte. Mange velger håndball, og det er 40 barn på håndballen både tirsdager og torsdager. Det er varierte økter med innlæring av grunnferdigheter.

Fotballtreningen
Selv om det er vinter er det veldig fint å trene fotball ute. Vi har undervarme, men korter ned tiden eller avholder trening i hallen hvis det er for kaldt, eller det er for dårlige forhold ute. Opplegget planlegges for perioder på 4-5 uker, med ulike temaer de forskjellige ukedagene. Dette for at temaene skal bli kjent, slik at vi kan se fremgang over tid. Madeleine, som klubbens jenteansvarlig, har ansvaret for opplegget.

Det er stort sett faste trenere: A-lagsspillerne Markus, Petter, Sindre og Foad, Ola fra A-lagstrenerteamet og juniorspillerne Anders, David og Michael.

niffo_fotball_2019

Basistrening
Basistreningen ledes av Victoria, og det er stort sett faste trenere tilknyttet gruppene. Det er tre stasjoner:

TURN: Barna har vist stor fremgang, og det er populært å bli tatt tiden på i en fast runde vi setter opp. Vi skal kjøpe mer utstyr for å bygge på det vi er i gang med.

FRILEK: Stasjonen ivaretar krav til vår type virksomhet som aktivitetsskole, som sier at barn skal lære gjennom frilek. Hverdagen til barna består ellers av mye organisert aktivitet, så her tilrettelegges det for at barna selv skal organisere aktiviteten. Mål for aktiviteten er kreativitet og samarbeid.

MENTAL TRENING: Da vi startet opp hadde mange problemer med å konsentrere seg og roe seg ned. Nå hender det at noen sovner.😊

Fredagene
Fredagen er populær. Da er barna inne i hallen hvor de har det gøy med ballek og høy aktivitet. Vi har også på musikk. Støynivået er litt høyt for undertegnede, men unge trenere og barn tåler det og setter tydeligvis pris på det.

Leken og det uorganiserte
Forskning og vår erfaring er at barn lærer mye gjennom lek, og at de bygger en fysisk plattform for fremtiden. Dette får barna på Niffo. Er de slitne, eller ikke helt i form, er det rom for å slappe av her også. Vi viser til viktig artikkel; https://nordstrand-if.no/niffo/barn-bor-vere-i-mye-fysisk-aktivitet

Kanonball, lekser eller avslapping
Etter treningen er det veldig populært med kanonball/stikkball i basisrommet. Mange spurter ned for å komme i gang, og de vil ikke bli hentet.

Det er også noen som velger leksehjelp. Der er det stille og rolig, og mulig å gjøre det de ønsker av skolearbeid. Andre sitter og tegner og slapper av etter en lang dag.

Lurer dere på noe?
Spør oss gjerne om råd i forhold til barna deres og hva som er lurt mht. aktivitet. Vi sitter på mye kompetanse, og er nå godt kjent med barna som går her.

Til slutt en uttalelse fra årgangsansvarlig på fotball gutter 2010 – Jørgen Dønnum, noe som bekrefter det vi legger opp til:

"Niffo har blitt en viktig sosial og sportslig utviklingsarena for våre 2010-gutter. Niffo har klart å kombinere et lavterskeltilbud med et tilrettelagt fotballfaglig opplegg, noe vi ser har resultert i ekstra fremgang og utvikling for våre spillere".

Med vennlig hilsen
Gunnar Flaten
Leder for Niffo

niffo-handball_2019_liten

Klar for fart og moro

Niffo er godt i gang med det nye året

I dag arrangeres PW Cup (Peter Wessel Cupen) over tre turneringshelger, fordelt på alderstrinnene 11, 12-13, 14-15 og 16-18 år. Cupen trekker hvert år de beste lagene i aldersgruppen 11 til 18 år fra hele Norge til dyst i Larvik.

I år deltok 39 lag i J13-klassen og våre jenter var i pulje med Lørenskog, Skreia og Tønsberg Turn. Vi snublet i første kamp, og taper dessverre mot Lørenskog tidlig på morran (8-11) men så går det slag i slag med en overlegen seier over Skreia (13-5), Tønsberg Turn (15-7) og over svenske Ônnered (23-6) i 1/16-finalen.  

Sluttspill
I 1/8-finalen mot Vang, som også var i Norden Cup, ble det tøft, men vi haler i land en seig 1-målsseier til slutt (11-10) og kvarten neste. Mot BSK i kvartfinalen stenger vi målgården i 2.omgang totalt, og vi vinner komfortabelt (12-5) og det lukter medalje.

Nå var det bare Sinsen-Refstad IL som stod i veien for en ny PW-finale på denne gjengen. De ble som forventet en hard nøtt å knekke, men vi holder hodet kaldt og haler i land en grei seier til slutt (12-8).

Finalethriller
Finalen mot Stavanger ble en skikkelig thriller. Etter endte ordinære omganger ble det ekstraomgang på 5 min. Da heller ikke dette avgjorde, ble det Sudden Death og Jon Arne trekker gulloddet om å starte. I siste sekund før passivt ble blåst, klarer vi å dundre inn et etterlengtet mål.

All star team
Tre av NIF-jentene kom på Allstar laget; Aurora Steen, Mina Bakstad og Nora Thorsell, og kampens mest verdifulle spiller ble vår egen Aurora Zimmer Stensvold. Vi gratulerer!

Vi har hatt en helt fantastisk helg, både spillere, trenere, foreldre, søsken, tanter og besteforeldre.

Vi gratulerer hele bunten med en fantastisk prestasjon!

 

J2006 med gull i PW!

Har du lyst til å bli med på Camp Nordstrand E-sport?
Nordstrand IF tilbyr to uker (uke 27 og 32) med E-sport i våre lokaler på Niffen.
Opplegget er at deltakerne trener på spillene Overwatch og/eller Rocket League.
Det vil være trenere tilstede som lærer barna å spille sammen og utvikle egne ferdigheter i spillene. Gjennom uka vil deltakerne oppleve utvikling i eget spill, samhandling og kommunikasjonstrening – samt det sosiale rundt det å trene og bli bedre på noe sammen.
Hver dag vil inneholde to perioder med friluft. Den ene blir organisert som en variert trening ute i ballbingen på Niffen, mens den andre utetimen vil være frilek ute. Barna får også en lunsjpakke hver dag.

Deltakerne må ta med egen rigg/utstyr til spilling.

TRYKK HER FOR PÅMELDING
Campen er for gutter og jenter født 2005-2010. Du trenger ikke være medlem av klubben for å delta.

Camp Nordstrand E-sport uke 27

LENKE TIL MØTET

 

Saksliste til årsmøte 2021

Sak 1   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2   Velge dirigent(er)
Sak 3   Velge protokollfører(e)
Sak 4   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5   Godkjenne innkallingen
Sak 6   Godkjenne sakslisten
Sak 7   Godkjenne forretningsorden
Sak 8   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10   Behandle forslag og saker
  10.1  Allsportgruppen endrer navn til parasportgruppen
  10.2. Innmelding i bordtennis- og padleforbundet
Sak 11   Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12   Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13   Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14   Foreta følgende valg
  14.1   Styre
  14.2   Kontrollutvalg
  14.3   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  14.4   Valgkomité
Sak 15   Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16   Utdeling av hedersbevisninger

Klikk her for å laste ned Årsmelding 2020 med alle saksdokumenter.

Praktiske opplysninger

For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken.

Møt opp i god tid, så vi får registrert alle stemmeberettige før møter starter (vi åpner 18.30). Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes registrere seg innen 22. mars klokka 16.00 via denne mailadressen. Forhåndsregistrering vil lette gjennomføringen da det før møtet kan lages liste over deltakere på årsmøtet med stemmerett. 

Det er også mulig å delta på møtet uten å registrere seg på forhånd. Vi ber i så fall om man møter opp fra 18.30 for en utsjekk av medlemskap, slik at møtet kan starte så presist som mulig.   

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om gjennomføring av møtet og hvem som har stemmerett, se opprinnelig innkalling.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg

Årsmelding 2020 Nordstrand Idrettsforening
Forretningsorden

 

Årsmøte i Nordstrand IF 2021

Vil Nordstrand avgi poeng og Lyn sikre opprykket eller vil opprykksspøkelse fortsette å hjemsøke Lyn som ved tidligere muligheter?

Vi forventer stort trykk på billettsalget og det vil lønne seg å være tidlig ute for å sikre deg billett. Denne kampen vil du ikke gå glipp av, sammen lager vi #kokpåniffen!

Pris: Voksen/barn kr 100/50 ved forhåndskjøp på Ticketco, kr 150/75 i døra.

Billettlink

Velkommen!

Nå skal det avgjøres!

Nordstrand Allsport vil at flere unge og ungdom med en nedsatt funksjonsevne kommer seg i aktivitet. I dag er det nesten 90 utøvere som har stor glede av alle våre tilbud. Utøvere er fra de minste fra rundt 5 år og opp til de som er i slutten av tyveårene.

I uke 7 arrangeres derfor AllsportUka. AllsportUka er for foresatte som gjerne vil at deres barn med en funksjonsnedssttelse, skal delta på en aktivitet, men er usikre på om dette er noe for dem. 

Prøv våre aktiviteter basis, klatring, svømming, fotball, bowling, håndball og/eller innebandy. Dere er velkomne å delta på våre treninger som i denne uken er spesielt åpne og tilrettelagt for nye og nysgjerrige utøvere. 

Programmet finner du på våre Facebook sider HER

Har du spørsmål? Ta kontakt med Christian H Johansen, 91839282 eller [email protected], som er gruppeleder. 

Velkommen!

AllsportUka 2020

Santander 3v3 cup 18. april

3v3 er en spillform som er både morsom og lærerik. Alle spillerne får mange ballberøringer og det scores mange mål. De fleste deltagerne får oppleve gleden ved å score, dette bidrar til økt mestringsfølelse og fotballglede! I 3v3-ligaen tilbyr vi en utviklende og morsom spillform for barn.

Man spiller Santander 3v3-ligaen på små baner med små mål uten keeper. Alle lagene spiller minimum 5 kamper, 7 minutter pr. kamp. Kampene for ditt lag avvikles i løpet av 3-4 timer.

Cupen foregår på Nordstrand kunstgress - lørdag 18.april. Vi kan by på god mat og hyggelig atmosfære i Storstua i Nordstrand Arena.

400,- pr. lag
Påmeldingsfrist: 03. april.

Santander 3v3 cup

AllsportUka har så langt vært en suksess. Basis, Svømming og Klatring har gjennomført sine treninger. 

Nysgjerrige utøvere og foresatt har møtt opp på alle treningene. Alle er godt fornøyd med t-skjorter og drikkeflaskene som er sponset av Torshov Sport.

Gjengen i Oslo Klatresenter har hatt en ny potensiell klatrer på besøk. Flere har også henvendt seg til gruppa for å komme på senere treninger. 

AllsportUka fungerer godt som en markedsføringsarena. Det gir foresatt mulighet til å holde seg orientert om gode aktiviteter. 

Husk at uka fortsetter i kveld med både Fotball og Bowling!

Programmet finner du på våre Facebook sider HER

Har du spørsmål? Ta kontakt med Christian H Johansen, 91839282 eller [email protected], som er gruppeleder. 

Full fart i AllsportUka

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars til [email protected].

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på NIF sine websider www.nordstrand-if.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Nordstrand IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Nordstrand IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet, samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Norges idrettsforbunds lovnorm. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styrets leder kontaktes ([email protected]).


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

Innkalling til årsmøte i Nordstrand IF 2020

Temaet for campen var allsidighet og overføringsverdi. Før lunsj mandag og tirsdag var vi gjennom mange idretter. Basketball, volleyball, kanonball, innebandy og basistrening med fokus på kondisjon, balanse, koordinasjon og kommunikasjon gjennom lek. Storstua har vartet opp med frokost, lunch og frukt hver dag. 

Etter lunsj har vi hatt foredrag. Mandagens foredrag tok for seg konseptet eat, move, sleep. Vi snakket også om hva allsidighet er og hva vi kunne overføre fra de idrettene vi drev med på formiddagen til vår egen idrett - håndball eller fotball. 

På tirsdagen snakket vi om det å slappe av i en hverdag som går i 100 fra man står opp til man legger seg. Vi prøvde oss også på mental avslapning med muskelavspenning.

 

Onsdag var det klart for et aktiv foredrag med koordinasjonsnatursti der de måtte svare på spørsmål fra de to første foredragene. Vi opplever foredragene som en fin pust i bakken fra en aktiv dag og mange reflekterte og ivrige barn i samtalene rundt temaene vi tar opp. 

De to første dagene ble avsluttet med valgt idrett. Håndballen ble godt tatt vare på av Jeanette med trenerteam inne og Ola med trenerteam ute. 

Siste dag er som kjent cupdag. Her konkurrerte vi i alle idrettene vi hadde vært i gjennom. Lagene var også blandet av kjønn, alder og idrett. 
Gjennom konseptet eat, move sleep og under temaet eat hadde vi en smoothiekonkurranse gående hele campen. Deltagerne kunne lage en smoothie hjemme og sende inn bilde og oppskrift. Vi trakk fire finalister som på onsdagen deltok i en smakskonkurranse der vi kastet trening. Vinneren ble Hanna fra J2008 fotball. 

Takk til alle som deltok som utøvere og trenere. Dere var med på å skape en flott vintercamp på Niffen! 
Nå gleder vi oss til sommerens camper i håndball og fotball i uke 26 og 33. Påmelding er rett rundt hjørnet!

Allsidig og morsom Camp Nordstrand i vinterferien
   
NIF-styret 2023/2024  
20. januar 2024 Styremøte nr 7
12. desember 2023 Styremøte nr 6
31. oktober 2023 Styremøte nr 5
26. september 2023 Styremøte nr 4
29. august 2023 Styremøte nr 3
13. juni 2023 Styremøte nr 2
25. april 2023 Styremøte nr 1
NIF-styret 2022/2023  
7. mars 2023 Styremøte nr. 10
31. januar 2023 Styremøte nr. 9
3. januar 2023 Styremøte nr. 8
29. november 2022 Styremøte nr. 7
25. oktober 2022 Styremøte nr. 6
27. september 2022 Styremøte nr. 5
30. august 2022 Styremøte nr. 4
9. august 2022 Styremøte nr. 3
31. mai 2022 Styremøte nr. 2
26. april 2022 Styremøte nr. 1
NIF-styret 2021/2022  
 
22. mars 2022 Styremøte nr. 9
6. mars 2022 Styremøte nr. 8
25. januar 2022 Styremøte nr. 7
2. november 2021 Styremøte nr. 6
28. september 2021 Styremøte nr. 5
24. august 2021 Styremøte nr. 4
15. juni 2021 Styremøte nr. 3
1. juni 2021 Styremøte nr. 2
20. april 2021 Styremøte nr. 1 
NIF-styret 2020/2021  
3. mars 2021 Styremøte nr. 8
26. januar 2021 Styremøte nr. 7
15. desember 2020     Styremøte nr. 6
24. november 2020 Styremøte nr. 5
27. oktober 2020 Styremøte nr. 4
22. september 2020 Styremøte nr. 3
25. august 2020 Styremøte nr. 2
9. juni 2020 Styremøte nr. 1
NIF-styret 2019/2020  
5. mai 2020 Styremøte nr. 6/2020
16. april 2020 Styremøte nr. 5/2020
2. april 2020 Styremøte nr. 4/2020
19. mars 2020 Styremøte nr. 3/2020
3. mars 2020 Styremøte nr. 2/2020
   
   

 

Camp Nordstrand Ballidrett uke 33
Vi ønsker velkommen til våre yngste rekrutter.
En uke på ballidrett vil by på en trygg og leken tilnærming til klubbens to ballidretter – håndball og fotball. Gjennom leken ønsker vi å gi barnet idrettsglede og mestring av grunnleggende ferdigheter som koordinasjon, balanse, selvfølelse og trygghet med ball. Vi vil også gå små turer i nærområdet hver dag og legger opp til fri lek i skogen.
Deltakerne får en lunsjpakke hver dag, inkludert i prisen. Vi tar forbehold om nok påmeldte og kompetente instruktører med tanke på gjennomføring.
Camp Nordstrand Ballidrett uke 33

Ta kontakt med Madeleine Valø for spørsmål, [email protected].

Camp Nordstrand Ballidrett uke 33

Hege har både en fantastisk spillerkarriere bak seg, i tillegg til mange år som trener for forskjellige årskull. Hege brenner for spillerutvikling og er i klubbens øyne perfekt for å fylle denne rollen.

Dette inngår i stillingen til Hege fra nå og fremover:

 • Veilederen skal veilede samtlige trenere fra og med oppstart håndball i klubb, til og med 12 år, på både jente- og guttesiden. Hovedfokus vil være på hovedtrenerne pr årskull, men også resten av trenergruppene når naturlig.
 • Veiledningen gjelder i hovedsak håndballfaglige områder, men vil også inkludere organisering av kullene, nivå og inndeling, oppfølging av struktur rundt lagene (foreldreorganisering etc) og eventuelle andre utfordringer.
 • Det håndballfaglige styres av klubbens sportsplan, og også NHF sine planer og mål for barnehåndball.
 • Veilederen vil samarbeide med klubben om felles rekrutteringstiltak mot barn
 • Veilederen vil være administrativt ansvarlig for Ballskole i regi av NIF
 • Veilederen vil være fagansvarlig for interne kurs og temakvelder for håndballen på barnehåndball nivå.

Hege vil ta kontakt med de forskjellige årskullene fortløpende.

Velkommen skal du være, Hege!!

Trenerveileder for barnehåndballen

Camilla har erfaring fra journalistikk, media og kommunikasjon, i tillegg til politisk erfaring. Hun er i dag kommunikasjonssjef i Norges automobilforbund (NAF). I NIF har hun vært foreldrekontakt på håndballaget til Jenter 2009, og har også en datter som spiller fotball på jenter 2012. 

Fritz har erfaring fra media, salg og markedsføring. Han jobber som markedsdirektør i INTUNOR Group, og har tidligere erfaring som salg- og markedssjef i blant annet Amedia Marked og i A-pressen. Han har to barn i Nordstrand fotball og er trener på både fotball Gutter 2010 og Jenter 2008.

I tillegg ble Kristine Høgh, gjenvalgt som leder av håndballgruppen NIF.

Styremedlemmene velges for ett år av gangen.

Takket av
På årsmøtet ble Anne Marie Østgård og Vegard Aaløkken takket av fra styret, etter henholdsvis tre og ett år i styret. Stor takk til Anne Marie og Vegard for god og viktig innsats for klubben vår!

Hovedstyret i NIF har nå slik sammensetning:

Leder: Anders Bakken

Nestleder: Lars Erik Østgaard

Leder for fotballgruppen: Bjørn Rudjord

Leder for håndballgruppen: Kristine Høgh

Leder for triatlon: Thomas Larsen

Leder for allsport: Christian H. Johansen

Styremedlemmer:

Kenneth Juul

Karianne Hasle

Tone Langbakken

Stig Søderstrøm 

Camilla Ryste

Fritz Hansen

 

Valgkomiteen ved
Tonje Vang (leder) og Kristine Wessel

 

Nye medlemmer i hovedstyret

Påmeldingsfrist: 9. juni for alle tre mesterskap, og det er førstemann til mølla!

Oppsett, tider og regler kommer 10.-11. juni

"NM" i straffekonk fredag 12. juni

Organisering:
Dere melder dere på i lag på 5 stk. Har du ikke har noe lag skriver du det i påmeldingen, se under.

Påmelding:
Vipps deltakeravgift til 609587. I meldingen på Vipps skal det stå: "straffekonk, en e-postadresse, navn på deltager 1,2,3,4,5 + klasse". Om du ikke har noe lag, meld deg på og skriv "ønsker lag" i teksten.

Klasseoppsett og deltakeravgift:

Klasse Alder Deltakeravgift
A 2008-2007 Kr 20,-
B 2006-2004 Kr 20,-
C Jr (2003-2001) Kr 20,-
D A-lag herrer/damer Kr 20,-
E Trenere/lagledere/ansatte Kr 20,-

Tidspunkt:
Klasse A-C kl.16.00-18.00
Klasse D-E kl.18.00-19.30

For klassene D-E møtes vi på Egon til sosialt treff etter konkurransen. Husk å skriv ”ønsker å delta på Egon” ved påmelding i Vipps.

Det blir kåret en vinner i alle klasser, med premie! I noen klasser blir det premier til alle.

---

"NM" i fotballtennis lørdag 13. juni

Organisering:
Meld dere på i lag på 2 stk.

Påmelding:
Vipps deltakeravgift til 609587. I meldingen på Vipps skal det stå: "fotballtennis ,en mailadresse, navn på deltager 1 og 2 + klasse". 

Klasseoppsett og deltakeravgift:

Klasse Alder Deltakeravgift
A 2010-2009 Kr 20,-
B 2008-2007 Kr 30,-
C 2006-2004 Kr 40,-
D Jr (2003-2001) Kr 40,-
E Senior 1 (2000-1991) Kr 40,-
F Senior 2 (1990>) Kr 40,-

Tidspunkt:
Oppstart kl 11.00.
Puljeoppsett og tider vil komme. Hvor lenge det varer kommer an på antall påmeldte. Minimum 3 kamper per lag + sluttspill i klassene C-F. I klassene A-B blir det minimum 2 kamper per lag.

Premie til alle i klassen A. I klassene B-F blir det kåret en vinner i hver klasse!

--

"NM" i fotballgolf søndag 14. juni

Organisering:
Meld dere på i grupper på opptil 5 personer. I klassene A-C må det minimum være med en voksen i gruppa. 

Påmelding:
Vipps deltakeravgift til 609587. I meldingen på Vipps skal det stå: "fotballgolf ,en mailadresse, navn på deltager 1-5 og klasse + ønsket puljetid (3 ønsker)". 

Klasseoppsett og deltakeravgift:

Klasse Alder Deltakeravgift
A Under 7 år Kr 10,-
B 7-10 år Kr 10,-
C 11-12 år Kr 20,-
D 13-16 år Kr 40,-
E 17-25 år Kr 40,-
F 26-65 år Kr 40,-
G Over 65 år Kr 40,-

Pulje og starttid:

Pulje Kl Antall
Pulje 1 10.00 48
Pulje 2 11.00 48
Pulje 3 12.00 48
Pulje 4 13.00 48
Pulje 5 14.00 48
Pulje 6 15.00 48
Pulje 7 16.00 48

Premie til alle i klassene A-C. I klassene D-G blir det kåret en vinner i hver klasse!

Velkommen til tre aktive dager på Niffen!

'NM' i straffekonk, fotballtennis og fotballgolf

Ekspedisjonsprogram uke 27:

 • Mandag – Vi starter uka med en rolig tur inn i lysløypa på Lambertseter. Her bygger vi gapahuk, lager oss en liten naturlekeplass og spikker pil og bue. Hvem er den fødte indianer og får pilen til å gå lengst?
 • Tirsdag – Vi lærer oss grunnleggende teknikker for kart og kompass. Vi går stolpejakt i nærområdet. Hvor mange stolper greier vi å finne?
 • Onsdag – Turen går på sykkel inn til Nøklevann. Vi deler gruppa i to ut i fra ferdigheter/tempo på sykkelen. Ved nøklevann vil det bli muligheter for bading om være tillater det. Vi vil også ha en grunnleggende gjennomgang av førstehjelp.
 • Torsdag – På torsdag drar vi på trolltur. Turen går fra Grønmo og inn til Trollkjerka. Her blir det lek og morro resten av dagen. Kanskje treffer vi på et troll?
 • Fredag – Uka avsluttes med en tur langs Ljanselva. Hvilke dyr/insekter lever langs og i elva? Vi lager barkebåter og kjører kappløp ned elva.

TRYKK HER FOR PÅMELDING UKE 27
Campen er for gutter og jenter født 2008-2013. Du trenger ikke være medlem for å delta.

PÅMELDING UKE 32

Camp 59° Nordstrand uke 27 og 32

Lier IL var vertskap og hadde invitert klubber fra Østlandet til turnering i mange populære spill.

Nordstrand stilte med et lag i Valorant og gikk like godt helt til topps og sørget for pokal med hjem til klubbhuset vårt på Hallager.

Dette var ekstra gøy fordi det var første gang det ble arrangert bredde-turnering i dette spillet, et spill våre gutter ikke har trent på i mer enn et halvt års tid.

Gratulerer så mye til Nordstrand IF e-sport!

E-sporten tok gjev pokal i helgen

Ulvøen Rundt er et lokalt utendørs svømmestevne som arrangeres i et samarbeid mellom Nordstrand IF Triathlon og Lambertseter Svømmeklubb. Arrangementet passer for alle som er glade i svømming, unge og gamle, mosjonister og aktive.

Ulvøen Rundt var en god tradisjon fra 1930-1952. Tradisjonen ble gjenopptatt i 2014 og har kun vært avlyst grunnet en viss pandemi.

Du finner ytterligere informaasjon på www.ulvoenrundt.no

Følg oss også gjerne på Facebook for nyheter om arrangementet: https://www.facebook.com/ulvoenrundt/

Håper vi sees!

Ulvøen Rundt onsdag 23. august
Anton sport inviterer til handledager
Nordstrands G99 manglet tre av sine beste spillere. To av gutta er i Kina og følger sine brødre i ungdoms-OL i Nanjing (G16), men tredjemann spiller for NIF G16.....

G15-klassen hadde så bra deltagelse av mange av de beste norske lagene, at vi klarte å få med ett av Sveriges beste guttelag til årets Nordstrand Hummel cup. På guttesiden holder svenske lag veldig høy standard sammenlignet med norsk håndball.

NIF G99 møtte Skuru SK i innledende puljespill og tapte kampen 14-12 etter en jevnspilt kamp. Med 2. plass i puljen og seiere i sluttspillet over Fjellhammer og Storhamar møtte vi igjen Skuru i finalen.

Kampen ble denne gangen ennå jevnere og våre gutter hadde absolutt muligheten til å vinne. Vi ledet 14-13, men etter noen små forsvarsglipper i sluttminuttene avgjorde Skuru til sin fordel og vant tilslutt 17-15. Alle på benken fikk også spille litt i finalen!

Vi gratulerer med flott innsats!

2. plass like bra som seier
  Hummel med salgs-stand i helgen
På Niffen ble dagen startet med å snakke om viktigheten av gode holdninger, selvtillit, vennskap og samarbeid, både på og utenfor banen.

Barna kom med mange gode forslag til hvordan de skal behandle hverandre, og videre skape et godt samhold. En stor takk til Lions og deres program "Det er mitt valg" for fine armbånd med påskriften "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".Nordstrand håndballcamp er godt i gang
Begge lagene gjorde en glimrende innsats, men det endte til slutt med tap i kvartfinale og finale (nivå 2).

Se utfyllende artikkel og bilder på G2001 sin egen side.

Glimrende innsats i Hamar

Løvelekene
Løvelekene er et friidrettsstevne for barn og unge med utviklingshemning. Dette finner sted på Lambertseter Stadion, Glimmerveien 42, 1155 Oslo. Det er det 14. året dette arrangeres og første gang siden 2019. Det skal konkurreres i 60m, 100m, 400m, lengde og kast liten før det hele avsluttes med stafetter. Under arrangementet vil det også være innmarsj, åpningstale, felles oppvarming, musikkorps, underholdning og premiering.

Påmelding
Påmelding gjøres via denne lenken: https://club.spond.com/landing/courses/nif/3E03057CBA3045C0B0E5315A501563B5
For medlemmer av Nordstrand IF Parasport er det ingen påmeldingsavgift da denne er inkludert i treningsavgiften til alle våre medlemmer. For eksterne vil det være en påmledingavgift på 350 kr frem til 8. mai. Om vi har ledige plasser etter denne datoen vil påmeldingavgiften øke til 400 kr for eksterne. Påmeldingsavgiften dekker gjennomføring av arrangementet, t-skjorte, diplom og medalje.

For mer praktisk informasjon om arrangementet gå inn på denne lenken: https://nordstrand-if.no/parasport/lovelekene-sondag-12-juni-2022 og følg arrangementet på Facebook for ytterligere informasjon og oppdateringer: https://www.facebook.com/lovelekene/

Vi har 100 plasser tilgjengelig og det vil være førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, så ikke nøl med å melde deg eller ditt barn på.

Har du spørsmål om arrangementet eller påmelding ta kontakt med Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF, Christopher Knudsen på e-post: [email protected] eller på tlf: 93084208

Vi gleder oss til å samles igjen på Løvelekene!

Velkommen til Løvelekene 2022

Veiledning:

 • Skru på scoreboard
 • For ny kamp, trykk Game reset / OK 
 • For endring av spilletid, trykk Setup / 2-Period tid / tast riktig tid / OK
 • Tiden skal telle oppover, trykk Setup / B-Sida ½ mer / 1-Räknemoden endre til pil opp / OK
 • Det skal trykkes for: Start/stopp av tid etter dommertegn, mål, timeout og 2-minutter
 • Ved Timeout; 1: Stopp tiden når TO-kortet legges, 2: Trykk lydsignal for å varsle dommer, 3: Trykk Lag timout 
 • Ved Utvisning; 1: Stopp tiden på dommerens tegn, 2: Trykk utvisning for hjemme- eller bortelag
 • Når 1.omg er ferdig, trykk Time Reset og det er klart for 2.omg.
 • Pausetiden tas manuelt, ca 5-6 minutter, bli enig med dommer når det er på tide å starte
 • (PS. Alle har krav på 10 minutter pause, så ber de om det må de få det, men de fleste nøyer seg med ca 5)
 • Se også manal for scoarboard

Problemløsning:

 • Går du tom for strøm, hent lader i safen og skjøteledning/trommel på veggen ved siden av safen
 • Får du seriøse problemer med scoarboardet ligger det et reserveboard i håndballskapet i resepsjonen. Se under boardet for veileding for programmering for korrekt bane.
Ny kamp på serielederen
Sesongåpning i Norsk Tipping-LIGAEN
Motstander for anledningen var VIF Jr.2 på Valle Hovin kunstgress. Sist lagene møttes vant Nordstrand 11-1 på Niffen, men det hører med til historien at Enga kun klarte å stille 9 mann til kamp den gangen. Helt andre forutsetninger til dagens kamp altså.

Nordstrand tok kommandoen fra første spark på ballen og dominerte store deler av første omgang. Det Vålerenga klarte å skape oppsto etter slurv i pasningsspillet fra vår side, men det ble aldri de helt store sjangsene for hjemmelaget. Våre gutter, derimot, spilte seg til flere gode sjangser, men ballen ville ikke inn. Ved ett tilfelle hadde NIF-gutta 6-7 cornere på rad uten å få lurt ballen i målet bak Vålerengas keeper. Til tross for et kjempetrykk fra Nordstrand sto det altså 0-0 til pause.

I pausen blir vi enige om å luke ut pasningsfeilene av spillet vårt og ha litt mer ro på siste tredjedel for å få de etterlengtede målene. Og sånn ble det. Tidlig i omgangen presser vi frem en corner som Marius Nicolaysen slår inn i feltet hvor ballen, etter litt om og men, ender hos Håkon Kjeldsen som iskaldt setter den forbi Engas keeper! 1-0 Nordstrand.

Kun minutter senere spiller vi frem Henrik Syversen i en en-mot-en situasjon med deres back som ender med frispark i livsfarlig posisjon til unge Syversen. Det tar Simen Strøm seg av og plasserer ballen lekkert helt oppe i krysset, utagbart for keeper! 2-0, vel fortjent!

Og mer skulle det bli!
Det målet går vel ikke å toppe tenkte vi på sidelinja, men Nordstrandsgutta hadde andre planer! Ballen slås i bakrom på Syversen som klinker ballen inn til Simen Strøm som står helt alene på bakerste hjørne av 5-meteren. Han velger å dunke til på volley og ballen, den suser via krysstanga og inn! 3-0, deilig!

Og ikke nok med det, etter en god gjenvinning drar Henrik Syversen seg innover i feltet, på tvers av 5-meteren. Han tar med seg keeperen over til venstre og legger ballen rolig tilbake i høyre hjørnet og sørger for 4-0 til Nordstrand.

Etter et nytt angrep med mye fine kombinasjoner ender ballen nok en gang hos Syversen på høyrekanten som drar seg inn i feltet og slår en krempasning 45 grader ut til Marius Nicolaysen på straffemerket som bruker 2 touch og setter inn Nordstrands femte for dagen!

Alt i alt, vel fortjent!
Gutta leverte kjempespill med masse fine pasninger og kombinasjoner langs bakken. Kristian Tveitstøl mellom stengene fikk ikke så mye å jobbe med i dag, men det lille som kom tok han seg av med stor stil. Det var aldri tvil om hvilket lag som fortjente seieren og med siferene 5-0 har Jr.2 startet høstsesongen med et brak!

Vi gleder oss til fortsettelsen!

PS: Jr.1 Ville ikke være noe dårligere og leverte varene mot Ski som ble slått 7-0 av våre gutter! En god dag for Team Junior altså! Jr.2 serieåpnet med et brak!

Petter Nyhus hadde sonet ferdig karantenen sin etter det røde kortet mot Bækkelaget, han var i det spillesugne slaget og sørget for at halvparten av dagens NIF scoringer var signert ham selv. 

Andreas Madsen Holm scoret i tredje kamp på rad, mens Ivan Rodriguez satt sin første i NIF drakta. Remi Memsihi satt den siste scoringen. 

Nordstrand hadde kontroll fra start til slutt i dag, selv om Rommen begynte å yppe seg litt på stillingen 3-1. Det er ganske tett kampprogram om dagen og allerede Lørdag er det klart for ny kamp for våre gutter, det var nok i tankene til trenerapperatet underveis, det ble byttet mye den siste halvtimen på Rommenbanen.

KAMPFAKTA: 
Rommen - Nordstrand 2-6 (0-2)

0-1 27 min Memishi (Woldsund)
0-2 33 min Nyhus (Jatta) 
0-3 51 min Madsen Holm (Woldsund)
1-3 54 min
1-4 66 min Nyhus (Woldsund)
1-5 70 min Nyhus (Memishi)
1-6 80 min Rodriguez
2-6 87 min

GK: Niang

BB: Nyhus (bilde)

Nordstrands lag:
Gruen Österström (Ruud fra 70) - Jatta (Niang fra 78), Akselsen, Niang (Bjark fra 75), Mercado - Madsen Holm, Wøhni (Abbas fra 70) - Nyhus, Fladby (Krämer fra 68) - Woldsund (Rodriguez fra 71), Memishi (Høgh fra 75). Tre glade NIF spillere etter storseieren
mot Rommen (Ivan f.v, Børsa og Cheikh)

Øvrige resultater avdeling 1: 
Fossum - Bækkelaget 2-2
Grei - Frigg 2 (ikke klart)
Rommen - Nordstrand 2-6
Abildsø - Lille Tøyen 4-0 
Korsvoll 2 - Wam-Kam 3-2 

Tabell: 

1. Grei                 34
2. Nordstrand   29
3. Korsvoll 2      29
4. Lille Tøyen    22

Revansje mot Rommen for A-laget

Hei alle 2010 og 2012 i Nordstrand 

Mandag 20. - onsdag 22. tilbyr vi akademitrening for følgende grupper:
G2010
J2011/2012 (minimum 8 for å få gjennomført)
G2011(minimum 8 for å få gjennomført)
G2012(minimum 8 for å få gjennomført)

Praktisk info: 

09.45 Oppmøte i garderoben. Skifte til fotballsko/leggskinn og gjennomgang av dagens økt/tema
10.00-12.00 Økt
12.00 Vi går i garderoben og dusjer/skifter, husk håndkle og skiftetøy
12.20 Mat i Storstua
Ca kl 13.00 Avslutning

 

Pris for 3 dager:
Kr 800 inkludert mat og t-skjorte 

Vi har kun 20 plasser i hver gruppe, så her er det førstemann til mølla. 

Påmelding:
Påmelding i Spond
Frist: 12.02.2023

For ytterligere informasjon:
Madeleine Valø, [email protected]

Velkommen til akademiet i vinterferien

Vi søker

-Ansvarlig for sportslig basis og/eller turntrening, samt utarbeidelse av ukeplaner i samråd med daglig leder

-Håndballtrenere til å gjennomføre treningsøktene 

-Fotballtrenere til å gjennomføre treningsøktene 

-Assistenter til henting av barna, bespisning, leksehjelp etc

Du finner ytterligere informasjon om stillingene her

Søknadsfrist:15. juni

På jakt etter ny jobb?

Nordstrand gutter 2008 stilte med to lag til årets store begivenhet Fredrikstad Cup. Været viste seg ikke fra sin beste side, men lagene slapp stort sett unna utendørskamper i regnvær.

Det ble både uavgjort, seiere og tap, men i denne cup-en er det jo også alle de andre tingene som er vel så viktig som å vinne kamper: To overnattinger, aktiviteter, konsert og tivoli. Når siste kamp var ferdig på søndag, virked de fleste vel tilfredse og sikkert ganske slitne.

Fredrikstad Cup 2019

Informasjon om kundeklubben etc kommer så snart vi mottar det.

 

Intersport Lambertseter blir Anton Sport

"I vinter jobbet vi hardt for å få på plass et tilbud til jr. 3. Det er viktig at klubben har et tilbud til gutter som detter utenfor klubbens satsing på elite og jr. 2 som holder et meget høyt nivå.

I det legendariske 2001-kullet vet vi det er mange gutter som ønsker å fortsette å spille fotball og for å ha en ekstra gulrot blir vi enig om å melde på et lag i Norway Cup. Alle 2000- og 2001-spillere på jr. 3 får tilbud, i tillegg spør vi alle som tilhører jr. 2-stallen, men som spiller en del kamper på jr. 3 for å få kamptrening. Ryktet sprer seg og flere melder seg på fra jr. 2 og gode kamerater fra jr. elite ønsker også å delta, hvis det passer i oppkjøring til høstsesongen.

Én spiller gjør comeback på jr. 3 etter å ha sluttet for 2 år siden og vi får i siste liten med en keeper som har lagt opp, men som ønsker å spille en siste gang med gode kompiser.

Til slutt er vi 18 gutter. 3 fra elite, 6 fra jr. 2, og 9 fra jr. 3 (inkl. comeback-gutta)

Vi samles til to treninger i forkant av cupen og stiller spent til første kamp på Lambertseter stadion. Seier 3-0 over Åsane. En feiende flott kamp. Kan vi gå til A-sluttspill?

Kamp nummer to går på Ekeberg mot Strindheim Toppfotball 2, som vant sin første kamp. Nok en kjempekamp. Seier 2-0. A-sluttspill er i boks.

Kamp nummer tre går på Rustad mot Alvdal. Vi vet at hvis vi blir puljevinner slipper vi 8-dels finale, men nå er det slitne kropper og skader begynner å komme og vi velger å gjøre en del endinger.

Vi taper, men blir likevel puljevinner.

Det innebærer at neste kamp er kvartfinale fredag. Der møter vi meget gode Sotra, som gutta har sett rundspille Lyn i 8-dels finalen. Nok en kjempekamp og vi vinner 2-0.

Semifinale neste og dette er første gang vi stiller med alle tre gutta fra elite i startoppstillingen. Vi møter Stjørdals/Blink. De har slått ut Bordeaux i kvartfinalen og dette blir en tett og jevn kamp. 0-0 og seier på straffekonk. Stjørdals/Blink vinner for øvrig bronsefinalen.

I finalen møter vi Djerv 1919 som kommer til finalen med 35-2 i målforskjell. Djerv 1919 består i hovedsak av spillere fra deres G19 elitelag. Flere av spillerne har kamper for A-laget som leder 4. div. i Rogaland fotballkrets. Det ble tap 3-4 på overtid, etter å ha ledet 3-1. Skader, slitne ben og mye bytter. Alle skal selvsagt spille og oppleve dette.

Målscorere i finalen var som det skal være: 1 fra elite, 1 fra jr. 2 og 1 fra jr. 3.

-At Nordstrand er i Norway cup finale har vi opplevd mange ganger før, men forutsetningen denne gang var veldig annerledes. Vi håper dette er en inspirasjon til alle om at med hard jobbing og godt samhold kommer man utrolig langt og kan oppleve stolte øyeblikk. Mange klubber satser hardt inn mot Norway cup og det er mange gode lag som er med."

Vi gratulerer med et flott sølv i Norway Cup!

Overraskende finalebragd

Camp Nordstrand Fotball har i mange år tidligere vært kjent som Fotballskolen. Våre yngste spillere (født 2014-2010*) får muligheten til å utfolde seg i variert aktivitet fra kl. 09:00 til 15:00. Campen blir ledet av dyktige instruktører hovedsaklig fra klubbens eldre lag. Storstua leverer lunsj og frukt hver dag.

Påmelding uke 25

Påmelding uke 26

Påmelding uke 32

*Barn født i 2010 kan velge mellom Camp Nordstrand Fotball og Camp Nordstrand Fotballakademi

Camp Nordstrand Fotball

Velkommen til innebandytrening
Nordstrand IF Parasport er glade for å kunne tilby våre medlemmer et innebandytilbud. Dette er en idrett som kan passe mange, store og små. Vi har fått inn en innebandytrener med lang og god innebandyerfaring både som spiller og trener. Han har i tillegg god erfaring med parautøvere.

Innebandytreningene vil bestå av god fysisk trening, tekniske øvelser og spill. Treningene er tilrettelagt for personer med utviklingshemming og vil være åpent for alle aldre. Blir det store variasjoner i alder, størrelse og nivå vil treningene bli differensiert slik at alle skal ha glede og utbytte av treningene.

Treningstider
Onsdager kl. 20 - 21

Treningslokale
Nordseter skole. Adresse: Ekebergveien 200, 1162 Oslo. En topp moderne gymsal.

Treningsutstyr
I første omgang trengs det treningstøy og sko til å trene inne. Trener stiller med innebandykølle og baller i starten.

Spørsmål
Har du spørsmål om innebandytilbudet kan du kontakte Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF, Christopher Knudsen, på e-post: [email protected]

Nordstrand IF Parasport lanserer innebandy

Årets vinterserie arrangeres for årgangene 2010 og 2011

Rundene spilles følgede helger:
Runde 1: 26. og 27. november
Runde 2: 3. og 4. desember
Runde 3: 21. og 22. januar
Runde 4: 11. og 12. februar
Runde 5: 11. og 12. mars

Vinterseriens første runde i helgen

G2010 spiller for første gang med tabell og sanket 3 poeng på alle tre lagene. J/G2011 er på vei inn i sin første sesong på 9'er og får gjennom vinterserien mange fine treningskamper. Gutter 2012 stilte opp på kort varsel da det manglet et lag.

Vi gleder oss til 5 fotballfylte helger gjennom vinteren. Neste runde er allerede neste helg. Ta dere en tur på Niffen og se fin fotball fra ivrige NIF-spillere, med en varm kaffe fra Storstua

vinterserien1_kamp

Manglerud Star og Ski møttes i første kamp

vinterserien1_taktikkg12

2012 gjennomgår taktikk før første 9'er kamp

vinterserien1_high5

2010 etter seier i første runde

vinterserien1_frivillig

Takk til årgangene for organisering

Første runde i vinterserien i helgen

Last ned appen "Club INTERSPORT" på din telefon!

Klubbkoden til NIF er NIF2023
Butikken bruker strekkoden i appen for å gi deg korrekt rabatt og riktig kickback tilbake til klubben. 
For hjelp, se brukerveiledning for nedlasting og registrering i appen.

 

Klubbrabatter på veiledende priser, kickback

 • 30% rabatt på fellesbestilling av klubbprodukter, fakturert klubbkjøp
 • 20% på klubbprodukter i butikk og app
 • 15% rabatt på øvrig butikksortiment*
 • 10% rabatt på skipakker og sykler*

*Rabatten gjelder i alle Intersports butikker i Oslo, samt Strømmen og Vinterbro
NB! Strekkode i appen må scannes i kassen for rabatt

 • Klubben mottar kickback på alt kjøp som registreres i appen. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å gjøre sine sportskjøp på Intersport Lambertseter, da det vil gagne oss alle!


Trykk
Trykk av NIF-logo, NIF-buen og tall eller initialer får du gjort på Intersport Lambertseter.

Nye drakter
Både fotball- og håndball-lagene våre vil få nye hvite drakter til seriestart. 

Hummel-utstyr
Det er fullt tillatt å benytte eksisterende Hummel-tøy.

Informasjon om kolleksjonen, Pumakatalogen, bestillingsrutiner for lagbestilling og klubbens retningslinjer, finner du på www.nordstrand-if.no/utstyr

Puma-/Intersportavtalen er i gang!

Trond har spilt på A-laget til Nordstrand siden han som 16-åring kom fra Vålerenga Fotball sammen med daværende trener Rikard Vestre. Midtstopperen har en imponerende statistikk fremover på banen med sine 37 scoringer og 27 målgivende pasninger for klubben. 

Foruten Nordstrand og Vålerenga har Trond spilt for Tveita. Han er sønn av mangeåring lagleder Gunnar "Ging" Ingebretsen. 

Trond Ingebretsen #10
Spiss / Midtstopper
Født: 1987
Eks: Tveita, VIF
Sesonger i NIF: 10
Kamper: 150
Mål: 37
Målgivende: 26
Gule kort: 6
Røde kort: 1

Kaptein Ingebretsen passerte 150!

Egne påmeldingslenker er sendt ut for uke 26.

Påmelding til nytt Niffo-år kommer i juni og nye barn vil fortløpende få tilsendt registreringslenker for uke 32 og 33.

Camp-ukene:

Uke 26
(24/6-28/6)
Uke 27*
(1/7-5/7)
Uke 32
(5/8-9/8)
Uke 33
(12/8-16/8)
Camp Fotball Camp Fotball Camp Fotball Camp Fotball
Camp Håndball Camp Håndball Camp Håndball Camp Håndball


*Det er mulig å delta på camp i uke 27, men disse inngår ikke i "Niffo-rabatt" da uken faller i juli

Velkommen!
 

Sommer-Niffo

KAMPFAKTA:
Nordstrand - Abildsø 7-0 (2-0)

1-0 4 min Wøhni
2-0 33 min Nyhus (Madsen Holm)
3-0 52 min Woldsund (Madsen Holm)
4-0 54 min Woldsund (Johansen)
5-0 57 min Johansen (Fladby)
6-0 61 min Memishi (Johansen)
7-0 85 min Madsen Holm (Memishi) 

Nordstrands lag:
Gruen Österström (Tveitstøl fra 75) - Mercado (Abbas fra 60), Vold, Ingebretsen, Eikeland (Rodriguez fra 68) - Svensen (Jatta fra 68), Wøhni (Krämer fra 60) - Nyhus, Madsen Holm (Fladby fra 55), Johansen - Woldsund

A-laget utklasset Abildsø
  Nordstrand Hummel cup på Facebook
I Obos-cup skal gutta møte Haslum i 1/8 finalen etter å ha vunnet mot Lyn i forrige runde.

Adidas Cup ble innledet med gruppespill hvor våre gutter kapret 2. plassen i gruppen etter Skogstrand, kun slått på målforskjell. I neste runde står Kjelsås for tur på Grefsen stadion den 20. juni.

Stå på! G2001 videre i cup-spillet
Ekstraordinær Generalforsamling i Nordstrand IF

Dato: 18. juni
Tid: kl. 19.30
Sted: Store sal

Saksliste:
1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
5. Lovpålagt endring av organisasjonsform mellom NIF og NDE
6. Endring av NIFs lov, ref. sakslistens pkt. 5

Dokumenter vil være tilgjengelig i dokumentarkivet en uke før Ekstraordinær Generalforsamling.

Velkommen

Ekstraordinær Generalforsamling

Vi har forlenget påmeldingsfristen
Retter også en stor takk til «bestemor» som på vegne av sitt barnebarn sto på til siste slutt!

God sommer til dere alle sammen
Tusen takk til dugnadsgjengen

Christopher Gyve har vært på Reg.samlinger tidligere, mens det er Teodor Bjerke Retvik sin første.

Teodor skal i tillegg til Portugal med Norges ungdomslandslaget (LM06) for å spille Scandiberico fra 31. oktober - 5. november. Det blir hans andre turnering med flagget på brystet, og fjerde samling totalt med LM06-gutta.

Linus Lederhilger og Alexander Andersen Restrup er med fra Gutter 2007. Linus er dessverre skadet, mens Alexander er en spennede type som kun har spilt håndball et års tid.

linus-og-alexander-g07

Linus Lederhilger og Alexander Andersen Restrup.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer og ønsker dere en flott opplevelse!

 

 

Fire gutter på Reg.samling!

Alexander er venstre kantspiller, Bastian er venstre bakspiller.

Samlingen foregår i Nordstrand Arena på onsdag.

Vi gratulerer og ønsker dere en god opplevelse!

Her kan du se hele uttaket.

Også to 07-gutter på Reg.samling!

En erfaren idrettsleder

– Kristian blir en viktig ressurs for klubben. Han er en erfaren leder som har svært god kjennskap til alle sider ved idretten, og som kjenner klubben og Nordstrand godt, sier styreleder Anders Bakken. 

56 år gamle Kristian Gjerstadberget bor på Nordstrand og har jobbet med idrett og hatt en rekke frivillige verv i idretten store deler av livet. Han kommer til Nordstrand IF fra jobben som generalsekretær i Norges Volleyballforbund, en stilling han har hatt de siste ti årene. 

Mange av medlemmene i Nordstrand idrettsforening vil dra kjensel på Kristian. I 2020 ble han tildelt Nordstrand IF sitt sølvmerke som takk for hans frivillige innsats gjennom mange år og i 2021 ble han kåret til årets grasrottrener i Norges fotballforbund Oslo. Han var også ansatt som daglig leder i klubben fra 2010 til 2012. 

- Vi er veldig glade for at Kristian har lyst til å komme tilbake til administrasjonen. Klubben opplever medlemsvekst og det er mye positivt som skjer både på årgangene og i elitelagene våre. Med Kristians erfaringer og kompetanse er jeg trygg på at denne utviklingen vil fortsette, sier Bakken. 

Kristian er utdannet faglærer i idrettsfag fra Norges idrettshøgskole, har trenerutdanning i elleve idretter, har vært fotballtrener i 30 år og håndballtrener i tre år. 

- For meg betyr det mye å komme tilbake til Nordstrand, en klubb som jeg er veldig glad i. Jeg ønsker å bidra til å ta idrettsforeningen et skritt videre, være med å bygge en god og inkluderende kultur tuftet på klubbens verdier og gode møteplasser, sånn at vi kan finne veien videre i fellesskap, sier Kristian. 

Kristian Gjerstadberget tiltrer i løpet av våren.

Takk til Sverre Kildahl

Anders Bakken takker samtidig avtroppende daglig leder Sverre Kildahl. Kildahl ga i høst beskjed om at han ønsket å fratre rollen som daglig leder etter snart fire år i jobben.  

- Sverre har gjort en kjempeinnsats for klubben. Under hans ledelse har vi utviklet og utvidet tilbudet til medlemmene, opplevd medlemsvekst til tross for at samfunnet i lange perioder var nedstengt på grunn av pandemi og ikke minst tatt kontroll over økonomien, sier Bakken. 

Ny daglig leder ansatt

Ytterligere info finner du på cupsiden: https://antonsportcup.no/

Direkte til påmelding for lag

Direkte til påmelding for dommere

Velkommen!

Velkommen til Anton Sport cup

Kurskalenderen

Introkurs (3 timer)
Sjekk kurskalenderen

Grunnkurs (2 dager, 16 timer)
Sjekk kurskalenderen

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Fritz Hansen på [email protected] eller mobil: 90062255

Kurskalenderen vår

Tre ganger fra onsdag 10. september vil vi holde fotballøkter for barn som ønsker å prøve seg på fotball. Øktene varer fra klokken 1700-1800 og holdes på Hallagerbanen på Ljan (Herregårdsveien 34).

 

Tilbudet er åpent for alle barn i den aktuelle aldersgruppen. Man er ikke bundet til å starte med fotball etter endt rekrutteringsperiode.

 

Rekrutteringsskolen vil foregå på følgende tidspunkt i høst:

                10. september, klokken 17-18 på Ljan 

                17. september, klokken 17-18 på Ljan

                24. september, klokken 17-18 på Ljan 

 

Det vil være godt kvalifiserte trenere som leder øktene under rekrutteringsskolen. NIF ønsker å etablere en ny årgang for dette kullet, hvor man får en smidig overgang fra rekrutteringsskolen til fotballaget. Trenerne og lederne for årgangen og laget vil få god og kyndig veiledning underveis.

I forbindelse med den første økten på Ljan onsdag 10. september vil Nordstrand IF holde et informasjonsmøte for foreldrene i klubbhuset. I tillegg til informasjon om rekrutteringsskolen vil temaet her også være oppstart av ny årgang. Klubben vil her være representer med sportssjef Per Inge Jacobsen, samt representanter fra sportslig utvalg og fra klubbens fotballstyre.

 

For påmelding:

Send en mail til [email protected] med navn på spiller, adresse, navn på foresatte og telefonnummer til foresatte.

Velkommen!Rekrutteringsskole for barn født i 2009

Jentene skal ha samling og spille EM i Stare Jabłonki i Polen fra 27. juni til 8. juli.

Beachjentene har siden sitt gjennombrudd i Italia-EM 2007 (3. plass), hvert år kjempet om medaljer i EM, VM og World Games. Gull i VM 2010 og i EM 2017 er de største høydepunktene. Det ble sølv i EM 2009, EM 2015 og VM 2018. Bronsemedaljer er vunnet i EM 2007, VM 2012, EM 2013, VM 2014 og VM 2016. I World Games 2013 i Colombia ble det bronse. 

Her kan du se hele uttaket

Vi ønsker deg en flott turnering!

Heia Norge og Nordstrand!

Katta med i EM-troppen!

Vi tilbyr utleie av vår 11’er-bane på Niffen. Banen har nytt kunstgress (juli 2018) med topp kvalitet og undervarme som ble installert og startet opp 2018.

Vi tilbyr leie til og med 31. mars 2020. Det leies ut 90 minutters sloter, hvorav pris på leie er kr. 2500 pr. slot. Det følger da med to garderober i Nordstrand Arena. Banetiden kan benyttes til trening for flere lag fra samme klubb, eller til treningskamper.

Vi ønskes primært at det leies for en lengre periode, helst hele perioden, men ved ledig kapasitet vil det være mulig å leie enkeltsloter for trening eller treningskamper.

Det er fortsatt ledige tidspunkter på lørdager og søndager. Ta kontakt for å høre hvilke som er ledige.

Helgene 21./.22 desember og 28./29. desember vil anlegget være stengt.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med Rune Svendsen – [email protected], eller på telefon – 484 31 581

Leie av vinterbaner 2019/2020
God sommer!
Handledager på Lambertseter
 • Laget som stiller med flest tilskuere vinner penger og premie til en verdi tilsvarende kr 10 000.
 • Registrer laget ditt og antall ved ankomst i hallen

Program lørdag 18. februar:
-Dørene åpnes kl 15.00
-Kule konkurranser med premier
-Kampstart kl 16.00 NIF-Herulf
-Bringserien G16 kl 18.15 NIF-Fyllingen

Delta i kronekampen
Du eller din bedrift kan også selv delta med et beløp i Kronekampen.
Les mer og last ned skjema HER

kronekampen_tv

 

Vinn kr 10.000 til laget ditt!

For ytterligere informasjon og påmelding, se https://nordstrandpumacup.cups.nu

Håper vi sees!

Nordstrand Puma cup 21.-23. april

Greier vi å ta Norges største FotballtrøyeFredag-bilde?

Etter bildet blir det aktiviteter for hele familien;
- På Lillekunsten blir det fotballtennis, 3v3-spill i vantene og løkkefotball
- I Storstua kan du spille FIFA og i Basisrommet i kjelleren blir det bordtennismatch
- Kl 18.30 spiller Herrer C mot Frelsesarmeen på Storekunst, og 19.10 er det G2013 sin tur på Lillekunst

Storstua er åpen og halvparten av inntektene på kaffe og vafler denne kvelden går til Barnekreftforeningen!

Alt ligger til rette for en finfin fredag på Niffen! Vi håper å se mange av dere!

fotballtroyefredag_logo    

fotballtroyefredag-bilde

Jennter 2008 fra FotballtrøyeFredag 2022

Bli med på FotblltrøyeFredag 5. mai

Samlingen foregår i Ulricehamn i Sverige i juni.

Kathrine var med å vinne VM sølv i Kazan i 2018 og ble i tidliger i år hyllet i Oslo Rådhus for sin innsats samen med de andre spillerne fra de ulike Oslo-klubbene. Landslaget Kvinner Beach var representert med fem Oslo-spillere.

Vi gratulerer med uttaket!

Kathrine på samling med Beach-landslaget
Nordstrand ligger før kampen 1 poeng bak, noe som igjen betyr serieledelse med seier. Vi vet det er veldig kort varsel, men er glad for hver og en som klarer å få inn i planen sin at de møter på Niffen i morgen (tirsdag) klokken 18.30.

Det var mange som gjorde en utrolig jobb med å få folk til å komme å støtte opp om kampen mot VIF, så vi rundt A-laget synes det hadde vært artig å fått til noe lignende på Niffen med mye mennesker som kommer for å støtte også mot Grei.

Vi oppfordrer spillere og foreldre om å komme på Niffen i morgen klokken 18.30 iført NIF-drakten (de som har) for å støtte. Klarer vi 200 totalt hadde det vært veldig moro, noe jeg vet A-spillerne våre ville satt stor pris på.

Med sportslig hilsen
Per Inge Jacobsen
A-lags trener

  A-laget møter Grei i opprykkskamp

Da klubben, gjennom årsmøtevedtak har iverksatt organisasjonsendringer, medførte dette endrede arbeidsoppgaver for flere av de ansatte. Deriblant oppgaver og arbeidsbrøk for området Sport i klubben som Anna var leder for. Over tid har disse endringene blitt diskutert, og det har endt med at klubben, og Anna selv, har blitt enige om at hun fratrer sin stilling.

Dette skjer nå i høst og i den forbindelse ønsker klubben Anna Collett lykke til videre, og takker for innsatsen for Nordstrand IF. Anna bor i nabolaget og har sine barn i klubben, så vi vil sikkert få se Anna på Niffen i tiden fremover. 

Anna sier takk for seg

Som vi informerte om på klubbens nettsider før årsmøtet tidligere i år er det økonomisk krevende tider for Nordstrand Idrettsforening. (https://www.nordstrand-if.no/krevende-a-eie-egen-hall-nar-kostnadene-oker)

Samtidig som vi opplever en svært positiv utvikling der vi får stadig flere og nye medlemmer, er det flere ting som har endret seg raskt de siste årene og har hatt negativ påvirkning på klubbens økonomi.

Først de svært høye strømkostnadene i fjor vinter. Deretter økende renter som gir betydelig økte kostnader på lånet klubben tok opp da vi bygget Nordstrand Arena for fem år siden.

Styret og administrasjonen har jobbet hardt og systematisk for å kutte i kostnader uten at det rammer tilbudet til medlemmene. Vi har også ønsket å unngå å sette opp trenings- og medlemsavgiftene i år.

Klubbdugnad
Medlemmene i håndballgruppa deltar for tiden på en dugnad hvor de selger Bambusa-sokker til inntekt for klubben. Litt senere i år blir det tilsvarende klubbdugnad i fotballgruppa gjennom salg av vaskemidler.

Både styret og administrasjonen har stor forståelse for at det kan bli mye dugnad når både årgang og klubb trenger inntekter. Samtidig er innføringen av klubbdugnad gjort for å holde presset på økte trenings- og medlemsavgiftene nede. Hvis klubben skal komme seg gjennom denne økonomiske tiden, trenger vi at alle medlemmene bidrar.

Tungt sponsormarked
Klubben er kontinuerlig på jakt etter bedrifter, personer og stiftelser som ønsker å sponse virksomheten vår. Vi søker på alle relevante støtteordninger, og har forespurt både bedrifter og stiftelser om små og større sponsorbidrag.

Klubben sett under ett får inn betydelige sponsormidler hvert år, men så og si alt kommer inn til årgangene. Det er svært vanskelig å få sponsorer som ønsker å støtte på klubbnivå.

Dersom noen av medlemmene/foresatte kjenner til bedrifter, personer eller stiftelser som kan tenke seg å bli klubbsponsor, ta gjerne kontakt med daglig leder Kristian Gjerstadberget. Alle bidrag vil bli høyt verdsatt og sponsoren vil få god synlighet på våre fysiske og digitale flater.

Leieinntekter og økonomisk støtte
For 2023 og første halvår av 2024 har vi klart å sikre oss en leieavtale med utdanningsetaten i Oslo / Brannfjell skole som leier hallen på dagtid. Vi har også leid ut til eksterne arrangementet i helger. Dette gir kjærkomne inntekter, men er dessverre ikke nok til å dekke hele inntektsbehovet. Det gir heller ikke den langsiktigheten vi ønsker for neste år og årene som følger.

Styret har vært tydelige overfor politikerne i Oslo om at vi trenger mer økonomisk støtte og bedre langsiktighet. Vi har hatt møte med avtroppende byråd for kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), og vi har skrevet brev til partiene Høyre, Venstre, KrF og FrP i Oslo som utgjør det nye flertallet etter kommunevalget og bedt om møte med den påtroppende byråden.

Grunnen til at økonomien vår er relevant for politikerne er at hvis vi kommer i en situasjon hvor vi ikke klarer forpliktelsene og hallen slås konkurs må kommunen, som har garantert for lånet, overta eierskapet. Dette er ikke noe vi som klubb ønsker, og det tror vi heller ikke politikerne ønsker.  

Fakta om eierskapet og driften i Nordstrandhallen AS

 • Nordstrandhallen AS er skilt ut i et eget selskap, som er 100 prosent eid av Nordstrand idrettsforening. 
 • Hallen drives etter forretningsmessige prinsipper. 
 • Hallens største inntektskilde er leieinntekter fra Nordstrand Idrettsforening, som dekkes inn gjennom det medlemmene betaler av medlemskontingent og treningsavgifter. I tillegg har hallen inntekter fra eksterne leietakere og inntekter fra salget i Storstua, parkeringsavgift, treningssenteret og sponsormidler. 


Fakta om økonomien i Nordstrandhallen AS

 • Nordstrandhallen AS har et lån på 74,1 millioner kroner, som er garantert for av Oslo kommune. 
 • Driftsinntektene i 2022 var på 9,9 millioner kroner. 
 • Renteutgiftene i 2023 er nær 1,2 millioner høyere enn i 2021 og går mot ytterligere økning på 2,0 millioner i 2024. Dette kommer i tillegg til utgifter til strøm og drift, som også har økt betydelig. 
 • Styrene i Nordstrandhallen og idrettsforeningen var på slutten av 2022 i møte med byråd for idrett og kultur, Omar Samy Gamal (SV). Det er foreløpig ingen signaler fra kommunen om en økning i den økonomiske støtten til hallen, som er på 1,85 millioner kroner i året. 

 

 

 

Krevende økonomiske tider for klubben

Gutter 15:
NIF-Gml. Fredrikstad, tirsdag 14. mars kl 18.20, Nordstrand Arena 2

Jenter 14:
NIF-Kolbotn, fredag 17. mars kl 16.30, KFUM-hallen

Jenter 16:
NIF-Haslum, tirsdag 21. mars kl 19.25, Nadderud Arena 1

Damer 4. div (klassen 3/4-div):
NIF-Skogstrand/Råde/Lervik, mandag 27. mars kl 19.30, Rådehalllen

Heia heia!

Fire NIF-lag fortsatt med i Regionscupen!

Det er ikke dårlig å være 5/6 år første gang man er med i verdens største fotballcup.

Det ble en fantastisk dag på sletta. Jentene fikk med seg alt en cup har å by på. Mange flotte kamper der jentene virkelig begynner å få dreisen på fotballen og is og lek med vann ble en ”høydare” i varmen.

Vi feiret bursdag til Hedda som ble 5 år og etter en fortjent premieutdeling ble det også tid for ansiktsmaling og annen aktivitet på sletta. Utenom kamper ser vi store skritt innen det sosiale. Jentene begynner å bli kjent med hverandre og trygge på hverandre, noe som er med på å skape utrolig mye smil og glede i leiren! Med sommerens cupeventyr varm i minne er vi klare for å begi oss ut på høstens nye fotballeventyr.

j2013_nc19_juble

Måååål...

j2013_nc19_medaljeseremoni

Medalje og pokal som seg hør og bør

j2013_nc19_venner

Mange bestevenner er gull verdt

j2013_nc19_bamse

Og selsagt har vi maskoten vår med

j2013_nc19_spark

Herlig innsats fra begge lag

j2013_nc19_ansiktsmaling

Ansiktsmaling må vi selvsagt ha

j2013_nc19_vann

Både deilig og moro med vann i varmen

j2013_nc19_rekke

Lang lang rekke

j2013_nc19_heier

Herlig med de store 05-jentene som kom å heiet på jentene våre

Heia Nordstrand!

Norway cup debut for jenter 2013
Sees i morgen!

Oslo Kretsmester 2018 skal kåres av de tre avdelingsvinnerne i 4. divisjon. 

Laget vårt møter i kveld Årvoll på Ekeberg kunstgress kl. 20:15. 

Hovedtrener Thomas Holm sier følgende om kampen: 

I disse to kampene kommer vi til å bruke hele stallen vår. Vi gjør en del utskiftninger etter den avgjørende kampen mot Lyn 2.
Mange i stallen er klare for å vise seg frem og dette er en perfekt anledning til det.
Vi møtte Årvoll i en treningskamp etter sommerferien og det er et rutinert lag med mange gode enkeltspillere, så vi forventer en tøff kamp. 

Møt gjerne opp og støtt gutta! 

Søndag 28. oktober kl. 12:00 spilles den siste kampen mot Rommen. Også på Ekeberg, men denne gangen på KFUM-arena.

A-laget spiller KM

Nordstrand hadde med seg to jevne lag til årets langhelg i Fredrikstad - de mest fysiske og kontringsvillige lagene i cupen. Begge lagene vant 3 av 4 kamper i det innledende gruppespillet. Deretter bar det videre til A-sluttspill:

Lag 1:

1/8 - finale: NIF 18 - Vestby 14

1/4 - finale: NIF 8 - Elverum 12

Lag 2:

1/8 - finale: NIF 15 - Frogner 6

1/4 - finale: NIF 11 - Bodø 9

1/2 - finale: NIF 12 - "Linje 5" 13

 

Høy underholdningsfaktor har de også klart å gi oss og alle andre lag utenfor banen.

Vi gratulerer med herlig innsats!

Gutter 2006 storspilte i Fredrikstad cup

Et meget spennende oppgjør på Briskeby endte med poengdeling og en goal til hvert lag.

HamKam satte opp et voldsomt tempo fra start og presset Nordstrand-gutta de første 10-15 minuttene. Bare 8 minutter var spilt da de laget en vakker skåring. Da hadde de allerede også truffet stolpen. 

Men våre gutter er laget av stål. Sakte men sikkert kjempet det unge og relativt urutinerte Interkrets A-laget seg inn i kampen, og da Endrias Nikedimos satte 1-1 etter 35 hadde vi allerede hatt et par store målsjanser uten uttelling. Våre to 02-spisser Endrias og Bjørn Martin Kristensen gjorde en glimrende kamp og var fryktelig nære å få flere skåringer.

To gode keepere hadde begge matchvinnerredninger i løpet av 90 fartsfyllte minutter. Dermed ble det aldri noe seiersmål i andre omgang.

Vår egen Andreas Amundsen hadde en fantastisk reaksjonsredning på en heading fra kort hold ti minutter før slutt og viste ellers solid keeperspill og spesielt at han har tatt steg i feltarbeidet i vinter.

I motsatt ende av banen hadde Lamin Kanyi den aller største, også cirka 10 minutter før slutt, da han ble spilt helt fri, men fikk en dårlig touch og en sterk HamKam-målvakt gjorde seg ekstra stor.

Begge lag satt nok etter kampen med en følelse av å kunne ha vunnet, men samtidig litt lettelse over ikke å ha tapt.

Se hva HamKam skriver om kampen:
http://www.hamkam.no/nyheter/g19-med-poengdeling-i-seriepremieren

- Det er en god fotballkamp i høyt tempo mellom to gode lag. Ikke minst viste den våre mange nye unge spillere hvor lista ligger for å få poeng i Interkrets A, sier en relativt godt fornøyd Nordstrand-trener Lars Bache.

Neste torsdag er det årets første hjemmekamp på Niffen kl 18.30 - mot et Stabæk som slo Vålerenga hele 6-3 i første runde, med vår gamle helt Younes Amer i en av hovedrollene.

Møt opp og se topp norsk juniorfotball og hei våre gutter fram mot nye mål.

Uavgjort på Briskeby

Joshua var ekstremt imponert over anlegget vi har fått og opplegget for barna på Niffo og Akademiet.

Takk for besøket!

Storfint besøk på Niffo

Murphys lov - det som kan gå galt, vil gå galt - gjaldt for juniorlaget i det drømmen om et nytt NM-eventyr ettertrykkelig ble knust på Fosshaugane. Til slutt sto det ydmykende 6-0 på tavla.

Regjerende Norgesmester Sogndal sendte nok avgårde et skremmeskudd til alle andre om at de også i år har planer om å komme langt. Og det var våre gutter det gikk ut over.

Nå skal det sies at Nordstrand-gutta aldri helt fikk sjansen til å lage kamp. Og til slutt var det bare om å gjøre å få avsluttet marerittkampen.

Det var en lovende første halvtime gutta våre gjorde. Sogndal-spiss Akor Adams ble meget godt tatt vare på av midtstopperparet vårt. Og i motsatt ende var det Nordstrand-gutta som fikk kampens to første ordentlig sjanser. Men etter 32 minutter kom en skåring ut av ingenting da et langt oppspill havnet i bakrommet vårt, og ballen lå i kassa etter klabb og babb der målvakt Andreas Amundsen og Sogndal-angriperen nådde ballen helt likt. Til slutt ble den trillet i nettet.

Nordstrand-gutta hadde tenkt å gå til pause på 0-1 vel vitende om at dette var full mulig. Men på omgangens aller siste spark, det vi si nikk, satt 2-0 på en dødball slått inn i feltet, att på til i en situasjon der bortelaget mente at det slett ikke burde vært frispark i det hele tatt. En kjip skåring å gå i garderoben med.

Stemningen var likevel optimistisk. Dette var mulig. Men da Sander Sønsterud nydelig nikket inn en helt ufarlig situasjon i eget nett i starten av andre omgang, gikk luften ut av Nordstrand. Ballen skulle nikkes inn til målvakt Andreas, men kommunikasjonen dem i mellom var ikke spesielt imponerende, og et absurd selvmål var et faktum.

Nordstrand forsøkte å late som det ikke var over, men det var det. Og et Sogndal med trygghet og selvtillit fikk lage ytterligere tre mål mot slutten av kampen.

Nå samles juniorgutta til en siste trening fredag, dropper kampanalysen, men har fokus på å ha en fin sommerferie. Vårsesongen har vært fin, selv om avslutningen av den ble veldig vond.

Takk til alle som følger oss, vi ønsker dere en riktig god sommer!

Fikk en midt i fleisen

De fem er:
Axel Steive, bakspiller, midt
Nikolai Abrahamsen Lunde, bakspiller, venstre 
Herman Reinemo, kantspiller, venstre 
Ibrahim Lama Kromah, linjespiller 
Filiph Manfred Tilge, linjespiller 

I tillegg er Fabian Sivertsen, bakspiller, venstre, reserve.

Her kan du se hele uttaket

Vi gratulerer de fem, men også hele Team 2002, med uttaket og ønsker dere en god samling!

 

Hele fem 02-gutter på reg.samling

Velkommen på kamp

Vi holder et høyere tempo enn Kolbotn og kampen ble som forventet. Samtidig skal gutta ha kred for en solid gjennomføring. Deilig å holde nullen også før vi skal igang med seriespillet.

All honnør til Batu, som holder junioralder, og gjør en strålende kamp som midtstopper i sin debut for Nordstrand.

Vi gleder oss over at over 200 supportere hadde møtt opp på våre nye tribuner. Utrolig gøy med så mye interesse rundt laget vårt!

Kampfakta:
Nordstrand - Kolbotn 5-0 (2-0)
⚽️⚽️Nyhus
⚽️⚽️ Woldsund
⚽️ Kristiansen

Vi venter i spenning på hvem vi møter i 1. runde.

Heia Nordstrand!

 

 

Videre til 1. runde i cupen!

Dette blir en kjempefest, Niffen skal fylles!

Mer info om billettsalg kommer.

Heia Nordstrand!

Cup fest på Niffen!

Dette var mange stepp opp siden første seriekamp. Med mye løping og god timing satt mye som det skulle.

Toppscorer og BB ble Hanne Aasgaard med 11 fulltreffere. Bakover stengte Benedikte Lunde med 17 redninger. Og vi fikk en ny debutant i 2. divisjon, Mirjam Sevland, gratulerer!

Neste kamp er søndag 22. september borte mot Lillehammer. Bli med da vel!

Vi benytter anledningen til å gratulerer damer 3.divisjon med seier over Lisleby 25-20 og jenter 14 med 14-12 over Njård i en meget spennede kamp.

En flott start på lørdagskvelden! Heia Nordstrand!

Ny seier for damelaget

G2012 avsluttet sesongen 2019 med deltakelse i MS Cup 2019 i Manglerudhallen og tok steget opp fra 3-er til 5-er. 

Vi deltok med åtte lag og totalt 55 spillere. 5-er cup med tre kamper á 17 minutter ble en stor overgang fra  3-er, men guttene behersket dette på en fantastisk måte! Med fantastisk engasjement, humør og enormt med fotballglede ble det spilt 24 fartsfylte kamper i løpet av lørdagen. 

Spillere, lagledere, foreldre og familie gjorde dette til en morsom dag med mye fotballglede, gode pasninger, imponerende spill, frekke mål og elegante redninger!

Det er gøy med 5-er fotball og G2012 er klare for en ny sesong!!  

 

G2012 spilte 5-er i MS Cup 2019!

Priser
Ordinær pris kr 1400,-
Niffo-barn kr 700,-
25 % søskenrabatt (Gjelder ikke Niffo-barn)
Link til påmelding

Spørsmål utover denne informasjonen kan rettes til Madeleine Valø, [email protected] 

08.30-09.00 Frokost i Storstua for de som ønsker (registrering i resepsjonen)
09.00           Oppmøte med registrering i resepsjonen innen kl. 09.00
09.15-10.30 Alternative idretter (inne i hallen)
10.30-10.45 Konkurranse (semifinale mandag og tirsdag, finale onsdag)
11.00-11.30 Lunsj
11.45-12.15 Foredrag
12.30-13.30 Håndball (inne) / Fotball (ute)
13.30-13.45 Frukt
13.45-15.00 Håndball (inne) / Fotball (ute)
(onsdag 19.02 blir det cupdag)

Les mer om Campen vi arrangerte i høstferien her

VELKOMMEN TIL EN AKTIV VINTERFERIE !

Camp Nordstrand i vinterferien

Nordstrand Idrettsforening er en av Norges eldste idrettslag med ca 2.500 medlemmer innen håndball, fotball, parasport, triatlon og e-sport. I tillegg tilbyr vi etter-skole tilbud som akademi og fritidsordning med fysisk aktivitet. Klubben eier sin egen idrettshall – Nordstrand Arena, som ble ferdigstilt i 2018, og som innehar håndballbaner, ulike treningsrom, klubblokaler, serveringslokale, møterom og parkeringsanlegg. I tillegg eies og driftes andre klubbhus, og også utendørsanlegg som fotballbaner, beachhåndballbane m.m.

Som driftsleder er du ansvarlig for den daglige driften av idrettsforeningens eiendomsmasse og utendørs idrettsanlegg. Driftslederen er selvgående og evner å utføre et bredt spekter av oppgaver som; ansvaret for og oppfølging av driftstekniske anlegg, driftsavtaler, serviceavtaler og diverse praktiske oppgaver. Dette innebærer å være vaktmester når det trengs og driftsleder når det kreves.

Vi ser etter deg som ønsker å utvikle deg selv i en jobb med stor grad av selvstendighet. Du er strukturert, har godt humør og ønsker å jobbe med idrettsanlegg. Din evne til å tenke helhetlig, kombinert med gjennomføringsevne blir viktig for deg i hverdagen.

Vi ønsker oss et kinderegg av en ressurs som både vil jobbe med tekniske anlegg, er økonomisk og praktisk anlagt, og forhåpentligvis også har interesse for idrett.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse og erfaring innen elektro/SD anlegg
 • Interesse for drift av idrettsanlegg
 • Praktisk anlagt, men også behersker digitale verktøy
 • Gode muntlige og skriftlige egenskaper
 • Løsningsorientert og gjennomføringsevne

Til daglig vil arbeidsoppgavene foregå i et uformelt miljø, med hyggelige kollegaer, i vår flotte Nordstrand Arena i Oslo.

Stillingen er 80 – 100 % avhengig av rett ressurs. Arbeidstid er fleksibel, men det må påregnes noe kveldstid og helgearbeid. Førerkort er en forutsetning for kjøring mellom våre anlegg lokalt i Nordstrandsområdet.

Synes du dette virker spennende? Da vil vi gjerne høre fra deg. Om du har spørsmål eller ønsker å søke, ta gjerne kontakt med daglig leder Sverre Kildahl på telefon 901 42 345 eller e-post [email protected].

FINN-kode: 254170871

Søknadsfrist innen 30.04.22.

 

Vi søker driftsleder

Kampene spilles 21. og 22. januar på Lystlunden i Horten og i Telemarkshallen i Bø.

Nif 2009 har forøvrig hele 8 spillere med på sone denne sesongen. Klubben med flest spillere.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer og ønsker dere en fin helg!

 

Kretskamper på tre 2009-gutter
Ingen Ballidrett mandag 9. oktober

Vi tilbyr et variert aktivitetstilbud med håndball, fotball, bordtennis, andre idretter i hallen og lek.

Vi har et fantastisk anlegg med to håndballbaner innendørs og eget bordtennislokale. Ute har vi to fotballbaner og Norges største ballbinge.

Praktisk informasjon

 • Uken er åpen for alle, du trenger ikke være medlem av NIF
 • Åpningstider er mandag-fredag kl 9.00-15.00.
 • Oppmøte med registrering i resepsjonen i 1. etasje i Nordstrand Arena.
 • Det vil bli servert lunsj.

Instruktører
Instruktørene er dyktige trenere fra Niffo (skolefritidsordningen vår) og fra vårt håndball- og fotballakademi.

Påmelding
Tilbudet er gratis, men det er forhåndspåmelding som gjøres i Spond (følg linken under):
Uke 27 (5.-9. juli): Påmelding
Uke 30 (26.-30. juli): Påmelding
Påmeldingsfrist: 1. juli

Alle påmeldte vil få tilsendt en bekreftelse med ytterligere informasjon.

Har du spørsmål, kontakt
Ola Nyhus
mobil 40464987
e-post: [email protected]

Håper du har lyst til å være med!

Gratis allidrettsuke i uke 27 og 30. NOEN LEDIGE PLASSER

Vi har også jobbet med forsvarsteknikker og duellspill i dag, men aller morsomst var det å skyte både fra kant og som bakspiller. Alle trenerne er populære, men i dag fikk herrespillerne ekstra oppmerksomhet. De er kule!

Vi avsluttet dagen med kontringer. Noen får av og til litt vondt et sted når det blir litt vanskelig eller «kjedelig». Så derfor har vi har snakket litt om at man må holde ut, og at det fine med håndball er at vi alle er forskjellig. Noen liker en ting bedre enn en annen.

LUNSJ er og blir et populært innslag. I dag var det kylling, ris og salat – og selvsagt ble det tomt også i dag.

Håndballskolens «beskytter» og trygge hånd, er Magnus Berg. Han jobber i Nordstrand og synes godt både nede på gulvet hos oss, og i gangene. I tillegg forbereder han nå Nordstrand Hummel Cup, som starter i morgen – to kjempearrangement på kort tid!

handballskolen2018_magnus

Magnus Berg er ansvarlig for håndballskolen og Nordstrand Hummel cup, to store arrangementer denne uken.

Oscar er «poteten» vår som både er med på treningene som trener, som trøster spillere og som tar bilder til en liten overraskelse fredag. Han blir godt kjent med alle spillere og kan fortelle at det er ekstra gøy å se at så mange blir venner på tvers av klubber og lag innad i Nordstrand.

Hvor fint er det ikke å møte Nit-Hak til kamp i høst og kunne si «Hei! Vi var på håndballskole sammen på Nordstrand!». Vi er stolte av å ha med spillere fra mange klubber i Region Øst, samt én spiller fra Stavanger.

Fredag blir det småspill, flyball og turnering før avslutning klokken 14.00. Dette har vært en tipp topp uke!

Dagen vi ble skuddsikre

Gutter 2013 har deltatt i sin første cup allerede som 5- og 6-åringer. Triaden Cup gikk av stabelen i Fjellhammarhallen 9. mars, og Nordstrand stilte sterkt med fem lag. Cupen er en 3 mot 3 cup med små mål og vant rundt banene, og 20 minutter lange kamper.

"Triaden Cup ble en positiv opplevelse med god stemning, full fart og mye spilleglede. Vi bygger lag, og opplevelser som denne skaper samhold. Tusen takk til alle spillere, trenere, støtteapparat for øvrig og alle foreldre som sørget for at dette ble en fin erfaring."

Vi gratulerer Team Gutter 2013 med flott innsats!

 


 

Første cup for Gutter 2013

Sist helg ble Troeful Carpati Cup spilt, med Norge, Italia, Tsjekkia og Romania som deltagende nasjoner.  

Første kamp endte med storseier, 35-17 over Italia og 4 mål av Silje. Andre kamp mot Tsjekkia ble mye jevnere og endte til slutt med uavgjort 26-26. Det samme ble siste kamp, hvor Norge dro i land en ettmåls seier i siste sekund, 31-30, etter å ha ligget under hele kampen. Norge vant dermed turneringen.

Silje ble toppscorer i begge des to siste kampene med henholdsvis 7 og 6 mål. 

Vi gratulerer med en flott gjennomført turnering! 

Silje Alvestad på ny LK02 samling

Book selv
Nå kan du selv booke møterom via booking-kalenderen vår. Den finner du som en knapp på forsiden av hjemmesiden eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/booking. Husk å krysse av for at du er medlem i NIF. (NB! Du trenger ikke være medlem for å booke møterom hos oss!)

Se også egen brosjyre: KURS-KONFERANSE-EVENT

Spørsmål
Har du spørsmål vedrørende booking av lokaler, gjøres dette til [email protected].

Bevertning fra Storstua
Dersom du ønsker bevertning, husk å notere dette i kommentarfeltet med antall deltagere, eller ta kontakt direkte med Storstua på [email protected].

Våre lags- og konferansemenyer:
>Interne lag
>Eksterne lag
>Møte- og konferansemeny

På forsiden av hjemmesiden finner du også en tilsvarende knapp direkte til Storstua, eller som egen meny under Om NIF; nordstrand-if.no/storstua. Der finner du også konferanse-menyene. Har du ønsker utover standardmenyene, er det bare å ta kontakt med Storstua, så ordnes det meste til hyggelige priser.

All bespisning i møterommene skal gå via Storstua.

Velkommen!

Booking av møterom
Se hva som skjer

Vi kan med glede annonsere at vi har ansatt en meget dyktig ledergruppe på Niffo. Gunnar Flaten vil, i tillegg til å ha det daglige ansvaret, inntil videre også ha ansvaret for fotballopplegget. Med på laget får han Victoria Telle Hjellset med ansvaret for å utvikle basistreningen og den alternative aktiviteten samt å bidra inn mot kostholdsplanen. Michael Kleppen har ansvaret for det fysiske opplegget og Jeanette Røhmer vil være ansvarlig for opplegge rundt håndballen.

Her følger en presentasjon av de fire;

gunnar-flaten

GUNNAR FLATEN
Gunnar er 49 år, gift og har tre barn på 6, 16 og 19 år. Han har arbeidet i Skiforeningen i 6 år, i forsikringsbransjen i 20 år og de siste 1,5 år som Daglig leder i HSV Fotball (Hølen, Son og Vestby).

Gunnar har vært fotballspiller i ulike divisjoner, hatt verv innen fotballen i mange klubber, sist 12 år i Nordstrand som Sportslig leder og styrerepresentant. Han har vært aktiv langrennsløper og det er fortsatt en stor interesse ved siden av fotballen. Han har trenerkurs i fotball, langrenn, telemark og friidrett.

victoria-telle

VICTORIA TELLE HJELLSET
Victoria er Cand. Scient, Fysisk aktivitet og helse, fra Norges Idrettshøyskole; Ph.D. Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo og nå postdoktor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Hun har vært med i en av gruppene som er ansvarlige for den nye nasjonale retningslinjen for diabetes. Som forsker i over 20 år i Folkehelsevitenskap har Victoria hatt fokus på stress og mestring og forståelsen av hvordan det det psykologiske og det fysiologiske henger sammen. Hun har vunnet en rekke priser for sitt forskningsarbeid bl.a Folkehelseprisen i 2008 og prisen for beste forskningsarbeid i 2012 fra Kunnskap Oslo for sin forskning på diabetes blant innvandrerkvinner.

Victoria var med på å starte og utvikle NIH Fitness, nå NIH Aktiv ved Idrettshøgskolen i 2002, og er fortsatt tilknyttet NIH som foreleser. I tillegg har hun i en årrekke vært tilknyttet Nordstrand turnforening, som utøver, trener, leder og medlem av styret frem til ferdigstillelse av ny hall i 2016.

Hennes oppgaver blir å legge til rette basistrening, alternativ trening, bidra på alternativ dag med innhold og jobbe med å få inn de barna som i dag ikke er aktive eller står utenfor idretten. Hun blir også en ressurs inn mot kosthold og utvikling av «basisrommet».

michael-kleppen

MICHAEL KLEPPEN 
Michael er utdannet kiropraktor og har en mastergrad i fysisk prestasjonsevne fra Norges idrettshøgskole. Temaet for masteroppgaven var å undersøke sammenhengen mellom treningsbelastning og skader hos unge fotballspillere.

Etter avsluttet profesjonsstudium i 2013 har Michael jobbet med muskel- og skjeletthelse, med spesielt fokus på trening og rehabilitering. Hans hovedkompetanse ligger innen idrettsmedisin, prestasjonsfremmende trening hos idrettsutøvere og skadeforebygging.

Michael har selv allsidig treningsbakgrunn innen fotball, basketball, ski og kampsport. Til daglig jobber han som fysisk trener i Nordstrand fotball, ved siden av arbeidet som treningsterapeut innen muskel- og skjeletthelse.

Michael kommer til å bidra på Niffo på timesbasis med rådgivning og veiledning for tilrettelegging av trening og aktiviteter. 

jeanette-rohmer

JEANETTE RØHMER
Jeanette er Nordstrandsjente med 18 års erfaring som håndballspiller og 6 år som hovedtrener for yngre lag.

Per i dag er hun hovedtrener for Nordstrand Jenter 2002. Hun er utdannet fysioterapeut, og har nettopp fått sin Trener 3 autorisasjon. Hun har siden endt utdannelse jobbet med barn og ungdom i alderen 6-18 år, i både skole-, basistrening- og håndballsammenheng. 

Skal bidra på Niffo på timesbasis
Gunnar Flaten er veldig glad for at alle tre ønsker å bidra på Niffo på timebasis, ved siden av andre jobber og prosjekter. 

"Det viktigste er å legge til rette for aktivitet for barn og unge. I dette tilfelle at Niffo blir et trygt sted å være, det ligger i bunn. Vi ønsker å gi barna trygge rammer fra de kommer til de skal hjem. Det skal være et sted alle barn, uansett bakgrunn eller forutsetninger, kan komme for å ha det gøy og utvikle seg."

Har du ikke meldt på ditt barn ennå, kan det gjøre via påmeldingssiden

Vi gleder oss alle til å møte barna ved oppstart 20. august.

Ledergruppen på plass
Åpningstidene i romjulen
144 barn (ny deltagerrekord) er klare for å utfolde seg sammen med spillerne på Nordstrand Damer Elite. Dersom noen har barn som skal delta, men ikke har mottatt informasjon, så finnes det her;

Informasjonsskriv

Velkommen!

Håndballcampen kastes i gang mandag
Direkte til kampoppsett; linken direkte til Profixio.

Endringsmeldinger finner du også under Kampoppsett/resultater, men vi minner om at gjeldende kampoppsett alltid er det du finner i Profixio.Avkast i Hummel cup i morgen

Antall deltakende lag har blitt fastsatt av NHF og i denne turneringen skal Region Øst stille med tre guttelag og tre jentelag, hvor hvert lag skal bestå av 14 spillere og 2 trenere. Lagene har stedsnavn, men hvert lag vil bestå av en mix av spillere fra Region Øst. 

Bylagstrenerne har gjort et uttak av en bruttotropp som består av 21 spillere per lag. Bruttotroppen skal trene tre økter sammen før man gjør et endelig uttak. Mandag 17. februar publiserer den endelige troppen på 14 spillere per lag som skal representere Region Øst i turneringen.

Fra klubben er tre spillere tatt ut;
Julie Marie Killerud Orveland, bakspiller
Mikkel Aas-Jørgensen, kantspiller høyre
Magnus Løken Aubert, målvakt

Du kan lese mer om Bylagsturneringen og se hele uttaket på handball.no

Vi gratulerer og ønsker dere fine samlinger!

Tre spillere i bruttotroppen til Bylaget

For hvem
Barn i alderen 6-10 år (1.-5. klasse) fra alle skolene i Nordstrand bydel. Du trenger ikke være medlem av Nordstrand Idrettsforening for å delta på Niffo!

Bemanning
Instruktørene vil ha en pedagogisk og eller sportslig kompetanse. Normen for bemanningen er 15 barn pr. instruktør. I tillegg skal det vurderes ekstra ressurser når det er barn med spesielle behov.

Leke og oppholdsarealer
Arealene som brukes for Niffo er Nordstrand Arena, Nordstrand idrettspark, samt fasiliteter tilhørende Nordstrand IF ellers.

Oppstart
Niffo starter opp mandag 31. juli og varer hele skoleåret 2023-24.

Åpningstider og ferie
Åpningstiden er fra skoleslutt til kl. 16.45. Det er åpent alle hverdager, også i høst-, vinter- og første del av påskeferien. Vi holder stengt helligdager, juli og siste dag før juleferie er onsdag 20. desember. Vi åpner igjen tirsdag 2. januar 2024. Planleggingsdag i 2024 er dagen etter Kristi Himmelfartsdag, fredag 10. mai. Siste Niffo dag skoleåret 2023/24 er fredag 21. juni, så innlemmes de i Campene uken etter som er uke 26.

Antall dager
Man velger selv hvor mange dager i uken man ønsker å delta, antall dager kan endres underveis. Det er også mulig å melde seg på i løpet av året. Etter innmelding vil man automatisk motta påmelding for neste periode på e-post.

Melding av fravær
Foresatte plikter å informerer oss om barnas fravær, fortrinnsvis innen kl. 11.00 samme dag. Fravær skal meldes på basetelefonen (41769664).

For sent henting
I tilfeller der barn hentes etter stengetid som er 16.45 vil foresatte bli belastet med kr 100 første kvarter, kr 250 andre kvarter, og kr 250 videre til klokken 18.00.

Priser
Se egen meny for priser. Endring i betalingssatser kunngjøres i e-post senest 2 måned i forkant.

Betaling
Pris for antall dager heltids- eller deltidsplass, fremkommer i påmeldingsskjemaet. Vi har 10 % søskenmoderasjon, velg da "Påmelding Niffo - x dager i uken - Månedsbetaling - Søskenmoderasjon (fra barn nr. 2)". Vi refunderer siste mnd. for de som skal ha søskenmoderasjon (Spond har ikke løsning på dette pr. nå).

Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær, for eksempel ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, minimum 3 uker fravær.

Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i mer enn 2 måneder, vil plassen kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre restansen gjøres opp i sin helhet eller at det inngås en betalingsavtale med Nordstrand IF.

Betaling av Idrettsfritidsordning hos Nordstrand IF er fradragsberettiget på skatten. Se skatteetaten.no.

Oppsigelse
Det er 2 måneders oppsigelsestid, fra den 1. i hver måned. Hvis du melder deg ut den 8. mars må du betale til og med mai samme år.

Permisjon
Søknad om permisjon fra Niffo-plassen sendes til leder for Niffo, eller fungerende leder innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Leder avgjør om søknad om permisjon fra Niffo-plassen er gyldig. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Klagen sendes til daglig leder i Nordstrand IF.

Permisjon kan innvilges når:
-Foreldre / foresatte har omsorgspermisjon.
-Ved alvorlig sykdom i familien.
-Familien er i en krisesituasjon.
-Ved uventet arbeidsledighet i familien.
-Andre spesielle grunner.
-Alvorlige skader på barnet som gjør at det ikke kan delta på aktiviteten.

Forsikring
Alle barn er ulykkesforsikret gjennom Gjensidige Forsikring.

Stenging av Niffo
Stenging av Niffo som følge av uforutsette forhold avgjøres av daglig leder. Driftsstans grunnet uforutsette forhold gir ikke grunnlag for betalingsfri.

Ved liten påmelding til Niffo vil ikke tiltaket bli gjennomført, påmeldte skal ha beskjed senest 1. august hvert år.

Taushetsplikt
Alle som forvalter Niffo-saker, er underlagt opplæringslovens regler om taushetsplikt (Jf paragraf 15 pkt. 3 og 4).  

Meldeplikt
Personalet ved Niffo har meldeplikt til barnevernet dersom de har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Politiattest
De som arbeider i Niffo skal fremlegge tilfredsstillende politiattest. Dette gjelder også vikarer og andre som jobber med Niffo.

Unntak fra vedtektene
Ved særskilte grunner kan det gjøres avvik fra vedtektene, dette avgjøres av daglig leder for Niffo og daglig leder i Nordstrand IF.

Klage
Klage i forbindelse med Niffo tas opp med leder for Niffo. Går klagen på ledelse av Niffo, tas klagen opp med daglig leder i Nordstrand IF.

 

På Landslagsskolen får guttene mulighet til å trene og teste ferdigheter med utvalgte spillere fra de andre klubbene i Oslo.

Vi ønsker lykke til med treningsvinteren og satser på at både de utvalgte guttene og kullet forøvrig drar nytte av inspirasjonen disse nye erfaringene gir! 

07-gutter på Landslagsskolen

Joao Vitor har fått et velfortjent godt rykte for å være en dyktig fotballtrener. Vi er derfor strålende fornøyde med å kunne si at han er ny leder for Akademiet vårt. Han kommer til å være ute på feltet mandag til torsdag for å inspirere og utvikle våre fotballspillere.

Her er det bare å kjappe seg, for påmeldingen starter allerede neste uke! Flere spennende nyheter om Akademiet kommer i nær fremtid.

Se mer om Akademiet her

Joao Vitor er ny leder for Akademiet

Turneringen arrangeres i regi av Region Øst og i årets utgave deltok hele 148 guttelag og det ble spilt over 330 kamper i løpet av tre dager. Kampene ble avviklet i Jessheim is- og flerbukshall og Frogner Idrettspark.

G2005
Gutta slo Ski, Langhus, Asker og Kjelsås, lagene som herjer i toppen av Norge i 2005-klassen! For en gjeng! 🙌🏽🙌🏽

Vi gratulerer hovedtrener Chris Sndrè Beilegaard Inglingstad og resten av teamet og selvsagt gutta med en flott prestasjon.

Gutter 14 A-sluttspill

G2007
Team 2007 stilte med tre jevngode lag og etter gruppespillet lørdag var alle tre lagene i A-sluttspill. Dessverre møttes NIF1 og NIF2 allerede i 8. delsfinalen der NIF2 gikk seirende ut av den bataljen.Begge lag vant så kvartfinalene; NIF2 vant 12-6 over Njård, mens NIF3 vant 6-7 over naboene våre på Bjørndal. NIF3 måtte gi tapt for Ull/Kisa i semifinalen.

Mens disse gutta her; NIF2 gikk helt til topps i turneringen! Hvilken bredde! 👏🏻👏🏻💪🏆

"Vi er stolte av å klare alle tre lag i A-sluttspill og to lag i semifinaler, samt turneringsseieren! Disse gutta tror vi dere får se mere til fremover."

g07_unisport2019_2

G2007 - Lag 2

Gutter 12 A-sluttspill

Vi gratulerer alle sammen!

 

To gull i Unisport cup 2019

Nordstrand jenter 2002 fikk i dag sin første spiller som debuterte på damelaget i 2. divisjon. NIF møtte Fyllingen og lå under med 5 mål til pause. Litt ut i 2. omgang fikk den fotrappe og kreative Nora B. Lilleng sin debut mot større og tyngre kvinnespillere. Hun spilte kun angrep, men gjorde seg markert fra start og scoret raskt på en lekker underarm, samt skaffet NIF en straffe i den korte perioden hun fikk på banen.

Vi gratulerer med flott innsats og dette blir nok ikke siste kampen damelaget vil ønske å ha med seg denne spilleren.

NIF tapte forøvrig kampen 22-28.

02-jenta Nora debuterte i 2. divisjon

Årskavalkade 2018

Treninger på Niffen gjennom vinteren ble avløst av seriespill med femmerfotball allerede i slutten av april. I tillegg til seriespill og treninger var 3-er cup på Kalvøya høydepunktet på vårsesongen.

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.54.58
Første seriekamp på Hundejordet

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.55.16skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.55.36

 God stemning og artige kamper på Kalvøya cup

I August var det tid for Norway Cup, og det ble en flott dag med fine kamper og Norway-cup stemning!

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.55.53
Norway Cup for de minste er supert!

I høstsesongen var laget med på KFUM’s 3v3 Mikroserie, med flere treerkamper hver onsdag. Her stilte vi med to lag – og hadde mange flotte og morsomme kamper i uformelle former på Ekebergsletta.

Det ble også flere cuper i høstsesongen, det startet godt med Nordstrand Femmer Cup på Hallager. Artig med cup på hjemmebane!

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.56.19skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.57.13

Nordstrand Cup på Hallager

Senere ble det inneturneringer med Haslum 3v3 cup i Bærum og USBL (Kolbotn) cup i Valhall. I disse stilte vi med lag i begge årgangene, altså lag i både 2010-klassen, og 2011. Det ble mange gode og morsomme kamper, og alle var enige om at innendørs kamper er flott på senhøsten!

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.57.44skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.58.19

Pokalen heves i Haslum 3v3 cup!

skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.58.53skjermbilde-2018-12-31-kl.-12.59.11
USBL cup i Valhall

Sesongavslutningen ble markert med flott julefest med god mat, god stemning, leker, Quiz og alt som hører julefest til.

Vi gratulerer med et flott fotballår i 2018!

Morsomt fotballår for J2010/11

Vi har 250 plasser og det er førstemann til mølla. Påmelding til [email protected] innen fredag 25. januar.

Heia Norge!

Bli med på finalefest i Storstua!

Jentene gikk flott ut og ledet langt ut i den første omgangen mot tabelltoeren, men mot slutten ble det noen mål i mot og vi gikk til pause ett mål bak 14-15. I den andre omgangen klart vi ikke helt å holde følge og endte tre mål bak 25-28. Men herlig innsats av 16-åringen.

Vi gratulerer Silje med en flott kamp!

Se artikkel på noblad.no

Onsdag skal det igjen deles ut poeng. Da kommer Nit-Hak på besøk kl 19.00. Håper vi ser deg på tribunen og støtter jentene til seier.

Heia Nordstrand!

Flott seniordebut av Silje

Samlingen avholdes mandag 26. februar i Frogner Idrettspark

De fire er:

Axel Steive, bakspiller midt
Herman Reinemo, kantspiller venstre
Ibrahim Lama Kromah, linjespiller
Filiph Tilge, linjespiller

Se hele uttaket

Vi gratulere med innkallingen og ønsker dere en fin samling!

 

4 NIF-gutter på Regional landslagssamling

Nimer Elhaj har vært en del av klubben i mange år, både som spiller og trener. Han har selv spilt på A-laget, men har de siste årene kun vært trener. Nimer fullfører sesongen som hovedtrener for Junior 2 før han erstatter Ola Nyhus som assistent i A-lagstrenerteamet. Vi ønsker å takke Ola for innsatsen på A-laget over flere år. Han har vært en sterk bidragsyter til å forme et lag som aldri har sett bedre ut. 

Hovedtrener for A-laget, Thomas Holm, er fornøyd med å kunne ønske Nimer velkommen i teamet:
- Nimer har gjort sakene sine bra på Junior 2. Han kjenner godt til klubben og tilfører mye energi og erfaring. Vi gleder oss til sesongoppkjøring i begynnelsen av november! 


 

Nimer er ny assistent på A-laget

NIF-Gjerpen 22-29
Årets første hjemmekamp og sesongåpning ble spilt mot Gjerpen. Gjerpen har tydelig uttalt at det som gjelder for dem i år er opprykk til Rema 1000-ligaen. Vi gikk derfor inn i den kampen med visshet om at dette kunne bli tøft. En kamp hvor vi hadde alt å vinne, og ingenting å tape. 

Kampen ble som forventet tøff. God motstand kombinert med litt startnerver gjorde at Gjerpen styrte store deler av kampen. Det endte i et 7-måls tap. Men ser man på resulatetene Gjerpen har hatt i sine neste kamper, ser det ut til at vår prestasjon mot dem ikke har vært så halvgæren likevel.

Ekstra gøy var det at nesten 300 tilskuere hadde tatt turen til hallen for å støtte jentene!

Randesund-NIF 33-34
2. runde i serien ble spilt borte mot Randesund. Sett i lys av fjorårets sesong, dro vi til den kampen med en tydelig forventning om seier. Jentene startet forrykende og gikk kjapt opp i en 5-måls ledelse, men Randesund viste at de ikke ville bli kastet rundt med og jobbet seg sakte men sikkert inn i kampen igjen. 2.omgang startet på samme måte som 1.omgang. Vi rykker i fra - og har mulighet til å "drepe" kampen. Noe vi ikke makter. Randesund kommer igjen tilbake, og siste halvdel av 2.omgang blir en spennende affære. Randesund utligner til 33-33 med 20 sekunder igjen på klokka. Hvorpå vi legger vår siste time out.

En time out som fungerer, og Hanne Aasgaard setter vinnermålet med 2 sekunder igjen av kampen.

Statistikken vår med seiere på bortebane, holde vi fortsatt gående. Og med sesongens første 2-poenger, ble bussturen hjem søndag kveld litt lettere å ta.

NIF-Haslum Bærum Damer 22-20
Andre hjemmekamp for året, og Haslum sto på motsatt halvdel. Sist sesong vant Haslum med 9 mål, og etter en seier og et tap mot dem i oppkjøringen, hadde nok Haslum et lite favoritt-stempel på seg. Vi vet også at vi har hatt litt vansker for å sanke poeng på hjemmebane, men lysten til å bryte den trenden er blitt større og større hos jentene.

De første 20 minuttene av kampen viste at jentene ønsket dette. Gjennom solid forsvarspill og en god keeper bak i mål, jobbet vi oss opp i en 13-5 ledelse. Deretter får vi en overtallsperiode som vi taper - noe som preger oss resten av omgangen. Hvor Haslum spiser seg innpå. Til pause sto det 13-9. 

Med fornyet tro gikk Haslum ut i hundre i 2.omgang. Hvorpå lagene fulgte hverandre tett hele veien. For vår del manglet vi litt rytme og flyt fremover på banen, men heldigvis holdt vi nivået oppe i forsvar. Og Benedikte fortsatte å plukker baller som kom mot henne. 

Jentene viser styrke og vilje til å dra seieren i land. Sesongens andre 2-poenger ble innkassert - og det på hjemmebane!

Førstkommende onsdag er det 1/8-dels finale i NM mot Tertnes.

Neste hjemmekamp i serien er 24. oktober mot Fjellhammer. En kamp vi gleder oss til, og ser frem til. Nærmere et lokaloppgjør kommer vi nesten ikke, og gleder oss til å se alle i blått og hvitt på tribunen

nm_damer_tv_ny_1

NB! Sesongkort gjelder ikke på NM-kamper

 

 

Sesongen er i full gang!

Etter det historiske opprykket forrige sesong har Nordstrand i 2019 for første gang et lag i toppfotballen. Norsk Tipping-ligaen er nasjonal, noe som innebærer en del kostnader for klubben. Det blir blant annet mye reising på oss og anleggene trenger oppgradering til ligaens krav. Vi håper å få med flest mulig til å støtte oss til å gjennomføre en god sesong. Vi gjør i hvertfall det vi kan for å forberede oss på best mulig måte. Vi har økt treningsmengden, signert spennende spillertyper både fra egen junioravdeling og utenfra, og vi har et godt trenerteam. Heia Nordstrand!

Se også Sponsinvitasjon til kick-off

Håper vi sees torsdag!

 

sponsor-kick-off_flyer

Velkommen til Sponsor-kick-off 24/1

Årsmøte i Nordstrand IF - Triathlongruppa
Onsdag 27/2 kl. 19-20
Sted: Nordstrand Arena

Dagsorden: 

 

Forslag 
Alle medlemmer kan komme med forslag de ønsker behandlet på årsmøtet.
Forslag skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Dokumenter vil være tilgjengelig i Dokumentarkivet en uke før møtet.

Velkommen!

Årsmøte 28. februar kl 19

Siste ball er sparket og kastet for denne sommerens Camp Nordstrand
Vi ønsker å takke for fire herlige uker med aktivitet i Arenaen, på Niffen og Hallager. Det er første gang vi arrangerer fire uker med camp. Basert på responsen virker det som noe vi absolutt burde vurdere til neste år. I tillegg til de populære campene håndball og fotball har vi prøvd ut nyvinningene E-sport, 59° Nordstrand og Ballidrett - i tillegg til akademier for både håndball og fotball. Vi håper de flere hundre barna som har gått løs på dagene fulle av pågangsmot har hatt det gøy hos oss! Takk til alle som har bidratt til det vi kan kalle en vellykket Campsommer; deriblant de 67 unike instruktørene som har vært gode forbilder for barna.
Takk for fine uker med Camp Nordstrand

Grunnet situasjonen vi har i samfunnet er det viktig at alle som ønsker å delta sender en mail til:
[email protected]

Det er fri trening de første ukene!

Treningene blir gjennomført på Lambertseter vgs tirsdager og torsdager fra kl 17-18.
Vi starter opp tirsdag 01. september.
Ta med innesko. Vi stiller med myke baller til utlån.

Gleder meg til å se dere!
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe.
Hege
(Tlf. 909 34 354)

Oppstart ballskole 2014
Bli med på quizen!

Markus er 21 år og har vært Nordstrandgutt siden barnefotballen. Han spiller på klubbens A-lag og har gjort det siden han var 15 år, bare avbrutt av studieopphold i USA.

Tidlig i juniorårene var Markus aktuell for flere eliteserieklubber, men han har blitt en lojal klubbspiller i Nordstrand. Nå satser han på å score masse mål for Nordstrand i klubbens første år i toppfotballen.

Vi er veldig fornøyd med Markus, han er flink med barna og er veldig aktiv på feltet. Barna nyter godt av hans erfaring til tross sin unge alder.

Møt Markus Woldsund

Året går mot slutten og det er igjen gledelig å kunne melde om ny medlemsrekord i Nordstrand IF. Vi nærmer oss 2650 medlemmer. Det sier mye om hvor viktig møteplass vår kjære idrettsforening er i nærmiljøet på Nordstrand.

Det har heller aldri før vært så mye aktivitet noen gang i idrettsforeningen som i år. Når jula nå nærmer seg, er det derfor tid for en velfortjent hvil til alle dere som har vært involvert med små og store oppgaver. Vi er takknemlige for hver eneste en av dere, som gjør idrettsforeningen vårt til et pulserende fellesskap av dedikerte idrettsutøvere, støttespillere og frivillige – som hver dag bruker tid og krefter på å legge til rette for at barn, ungdom og voksne kan holde på med idrett innenfor rammene av et sosialt og trygt fellesskap. 

Styret og admistrasjonen vil rette en takk til alle for innsatsen dere har lagt ned i året som har gått. 

Nordstrand Arena er stengt fra julaften tom. 1. januar og åpner igjen tirsdag 2. januar. I romjulen er treningssenteret åpent i forbindelse med fyrverkerisalget i foajeen. Overskuddet fra fyrverkerisalget går rett tilbake til idrettslaget, så kjøp gjerne årets forverkeri på Niffen.

Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere inn i 2024 for å skape nye gode idrettsopplevelser for alle medlemmene i klubben vår.

Takk for et fantastisk år, og gledelig jul til dere alle!

Hilsen adminstrasjonen og styret i Nordstrand IF

 

Nordstrand IF ønsker alle en god jul

Jentene startet dagen med å spille en svært god kamp mot Viking, og vinner 32-18. Her blir Aurora Hjelseth-Steen kåret til banens beste, som også klinket inn hele 9 mål i kampen. Det grønne kortet gikk til Nora Thorsell.

I siste kamp møtte vi Strømmen-Glimt! Det var jevnt til pause, men vi rykker fra i andre omgang og vinner til slutt 23-16! Charlotte Trondal Elisenberg blir banens beste.

"Vi er godt fornøyde med full pott, og ser frem til Norden Cup om en ukestid."

Tabellen avdeling 1

Vi gratulerer og ønsker dere en god tur til Gøteborg!

 

To nye Bring-seire for jentene!

Målet med Ballidrett er å skape en trygg og leken tilnærming til klubbens to ballidretter – håndball og fotball.

Gjennom leken ønsker vi å gi barnet idrettsglede og mestring av grunnleggende ferdigheter som koordinasjon, balanse, selvfølelse og trygghet med ball.

Treningene holdes hver mandag fra 16.00-17.00 i Nordstrand Arena. 

Mer informasjon finner du under Praktisk info og Påmelding og priser i menyen.

Påmelding skjer gjennom mail til [email protected] 

Velkommen!

20 nye plasser på Ballidretten!

Kun den siste finpussen står igjen med vasking, flikking, testing og kontroller som utføres i disse dager. I løpet av juli fylles hallen opp med møbler, kontorutstyr, treningsapparater og annet nødvendig inventar før vi er klare til å ta det hele i bruk når Nordstrand Hummel-cup arrangeres i midten av august.

hallen-trapp-juni_18

Lys flott foaje der du kommer deg videre opp til tribunene og kafeen, og ned til fotballgarderobene og parkeringskjelleren.

hallen-garderobejuni_18

Delikate garderober med dusj.

hallen-garasje-juni_18

Stor parkeringskjeller med oppgang til foajeen.

Vi gleder oss!

 

Siste innspurt!

invitasjon-oppstart-g&j2013

Fotball for 2013-kullet

Er det noe du savner, har innspill på, eller noe som er feil på hjemmesiden, ta kontakt med
Janne Eriksen, [email protected], mobil 90982727

For oppdatering av lagskontakt-info:

Oppdateringer for håndball sendes til [email protected] og blir endret på Håndball / Kontakt oss / Lagskontakter

Oppdateringer for fotball sendes [email protected] og blir endret på Fotball / Kontakt oss / Lagskontakter

Nyheter
For innsending av artikler til hjemmesiden, se https://nordstrand-if.no/artikkelmal

Bilder
Alle bilder må være godkjent for bruk på hjemmesiden og i sosiale medier.
Sett deg inn i Idrettens retningslinjer for publisering av bilder og film

Gutter 14-klassen er først ut fredag kveld med oppgjøret Oppsal - Skeid kl 18.45 etterfulgt av Manglerud Star - Nordstrand kl 20.00.

Lørdag er Gutter og Jenter 14 i aksjon på Storekunsten, mens søndag spiller Jenter 13 på Storekunsten og Gutter 12 på Lillekunsten.

Garderobene er stengt men Storstua er åpen! Dommerne er klare!

Her finner du kampoppsettet

Ytterligere informasjon finner du på Vinterserien sin informasjonsside og på Nordstrand Fotballcuper på Facebook

Velkommen til spillere, trenerteam, dommere og publikum!

Oppstart av Vinterserien i morgen

Intersport Loppetassens visjon er å skape en tidlig interesse for idrett og spesielt håndball, for utøvere, søsken, foresatte og øvrig familie. Loppetassen spilles som minihåndball med 4 spillere på banen inkl målvakt. Det deles inn i puljer med fem lag og i hver runde spiller alle lag fire kamper á 15 minutter, som spilles i løpet av en for- eller ettermiddag.

Vi hadde felles innmars til musikk, flagg, nasjonalsang, felles oppvarming, speaker, spill på fem baner + en egen bane med lekeaktiviteter og masse godt å spise og drikke i Storstua.

Lørdagen kort oppsummert i tall:
- 14 klubber
- 45 lag
- ca 300 spillere
- ca 400 tilskuere

loppetassen22_aktivitet

Tusen takk til alle deltakere og publikum som gjorde dagen så flott!

loppetassen22_dommere2

Og selvsagt tusen takk til de flotte dommerne våre, vel fortjent gullmedalje til alle!

Og takk til trenere og foresatte på Jenter og Gutter 2014/2015 som stod for arrangementet!

Gøy med Loppetassen Gullrunde

Informasjon og påmelding på https://nordstrandhummelcup.cups.nu/

Velkommen!

Påmeldingen er åpnet!

Finn startet sin håndballkarriere på aldersbestemte lag i BSK og han var medlem av BSK fra 1966-1973.  I BSK ble han Kretsmester i 1968. Han meldte overgang til Nordstrand IF etter hvert og kom til oss i sesongen 76/77. Finn markerte seg ganske raskt som en habil bakspiller på høyreback og med sin enorme fysikk og 204 høyde, så var han en konstant trussel i angrep mot et hvert lag. Han var i den første tiden i Nordstrand, kanskje ikke verdens mest treningsvillige spiller, men det hadde vel sin naturlige årsak i hans størrelse.

På håndballbanen kunne Finn av og til virke kanskje litt for rolig og snill, men bak fasaden var det et stort temperament, som han ofte viste hvis noen taklet han ufint eller ukorrekt på banen. Da så vi ofte en Finn som tente på alle plugger og han viste frem hvilken enormt skuddpotensiale han hadde.

Han må kunne karakteriseres som en svært «fair spillende» håndballspiller. Sjelden ble han utvist og han viste håndballklokskap på banen gjennom hele sin aktive karriere.

I sesongen 78/79 trappet Finn ned og han tok en pause i sesongen 79/80. Gunnar Helgevold var nå trener og Finn ble spurt om han kunne gjøre comeback i sesongen 80/81. Under Gunnars treningsregime, så var det viden kjent at han la ingen ting i mellom – det fysiske skulle og måtte være på plass og Finn ble kjørt knallhardt på treningene, kanskje mye mer enn han egentlig hadde lyst til. Dette resulterte i at Nordstrand plutselig hadde en avslutter av stort kaliber i Finn. Gunnar Helgevold husker svært godt kampen i Kristiansand mot KIF, hvor keeper Marcussen ble ordentlig svimmel av kanonene til Finn – 10 mål.

Finn toppet håndballkarrieren med å bli seriemester med Nordstrand i sesongen 80/81 – et stort høydepunkt for han og alle på laget.

Han trappet igjen ned etter 81/82 – sesongen og han fristet nå sin håndballtilværelse på Nordseter Ballklubb i 5. div (pensjonerte spillere fra NIF’s A-lag).

Nordstrand IF var klubben i Finn’s hjerte. Etterhvert engasjerte han seg i administrativt arbeid og ble kasserer i Damegruppen/håndball og Finn var svært nøye med alt han foretok seg av oppgaver for klubben. Han var å se på alle herre – og damekamper og han var aktivt deltagende i mange arrangementer og var en betydelig bidragsyter på mange plan i idrettsforeningen.

I 1991 ble han hedret med Diplom fra Nordstrand IF, som takk for den enorme innsatsen han la for dagen.

Finn var et stort tilskudd til NIF’s A-lag med sitt gode humør, smittende latter og en snillhet som kom oppriktig fra hjerte.

Vi som har lært han å kjenne gjennom mer enn 50 år, vet at du var «verdens lengste Finn» og «verdens snilleste og beste Finn» - klok og engasjert i lokalsamfunnet, samfunnsengasjert – helt til det siste.

Takk for at vi fikk lov til å bli kjent med deg og være sammen med deg i den tiden du var her – vi vil alle sammen bære et dypt savn og aldri glemme hvilken fantastisk person du var, både på og utenfor håndballbanen.

Vi lyser fred over Finns minne.
Spillere og ledere i Nordstrand IF

finn-stenberg_2

Foto: NIFs arkiv

Finn Aage Stenberg 17.9.1952 – 13.4.2020

Påmeldingsfristen er tirsdag 2. april, men vi tar forbehold om fulltegning før fristen.

For ytterligere informasjon og påmelding se www.nordstrandpumacup.no.

Følg oss gjerne også på facebook: nordstrandpumacup

Håper vi sees!

Velkommen til Puma cup!

Hos Flügger får alle våre medlemmer, venner og familie 20 % rabatt på maling og verktøy.

Si fra i kassen at du ønsker å støtte Nordstrand Idrettsforening og Flügger gir i tillegg 5% til klubben via Flügger-avtalen.

Vi takker for støtten, det kommer godt med!
 

fln_flugger_avis_tabloid_full_246x365_v2_edited

 

Takk for støtten, Flügger!

Brasiliansk kampsport
Vår mangeårige parasporttrener på basisgruppene og håndballgruppa, André (på bildet), starter nå et kampsporttilbud i Nordstrand IF Parasport. André har vært en aktiv utøver innen Capoeira i mer enn 20 år, og jobbet som instruktør nesten like lenge. Han er tillegg aktiv Jiu Jitsu-utøver på høyt nivå. André er brasilianer og begge kamsportgrenene stammer fra Brasil.

Treningene vil bidra til å bedre konsentrasjon, selvtillit, disiplin og fysikken. Treningene vil være preget av fysiske øvelser, akrobatikk, lek, musikk og sang. Tilrettelagt for utøvere med utviklingshemming og vil være åpent for alle aldre. Treningene vil være trygge og det vil ikke trenes på nærkamp.

Treningstider
Tirsdager kl. 18 - 19 (barn og unge opptil 15 år) og kl. 19 - 20 (unge og voksne over 15 år)
Aldersinndelingen er veiledende, møt opp på det tidspunktet som passer best.
I første omgang er det åpne treninger tirsdag 11. oktober, 18. oktober og 25. oktober.

Treningslokale
I underetasjen på Nordstrand Arena. Adresse: Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo. Det er myke matter på gulvet.

Treningsutstyr
Treningslokalet har matter på gulvene og man trenger kun komfortabelt treningstøy.

Capoeira
Dette er en afro-brasiliansk kampsport som blander elementer av kamp, akrobatikk, dans og musikk.

Brasiliansk Jiu Jitsu
Dette er en kampsport utviklet fra Judo og man lærer teknikker i bakkekamp.

Spørsmål
Har du spørsmål om kampsporttilbudet kan du kontakte Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF, Christopher Knudsen, på e-post: [email protected]

Nordstrand IF Parasport lanserer kampsport

Charlotte Trondal Elisenberg og Martine Brekke er tatt ut som reserve.

Sara, Vanessa og Charlotte er også reserver til EM, som foregår i august. 

Her kan du se hele uttaket til begge mesterskapene

Vi gratulerer og ønsker dere en super opplevelse!

 

Juniorjentene til European Youth Olympic Festival! 

U-jentene endte tilslutt på en 10.plass, og Vanessa var toppscorer i en av kampene!

Her er en oppsummering av hvordan det gikk.

Dette er gøy, vi gratulerer!

Vanessa tilbake fra EM med U-landslaget!

Jentene våre ligger pr i dag på en 4. plass i avdeling 2 med like mange poeng som Lillestrøm på 3. plass. De tre beste i hver av de fire avdelingene etter fem runder går til sluttspill.

Les mer om Bringserien

Håper du kommer og støtter jentene!

5kampoppsett

Bring til helgen!

Dommerne og assistentdommerne i Eliteserien, og FIFA-dommere og FIFA-assistentdommere i Toppserien, reiste forrige lørdag tradisjonen tro til La Manga. Dommerne har vært gjennom et tettpakket fysisk og faglig program hele uken, med to treningsøkter om dagen og faglige sekvenser både morgen og kveld.

«Vi er heldige som har muligheten til å forberede oss under slike forhold til årets sesong», sier FIFA-dommer Sarah Fatemeh Zangeneh. 

På La Manga var NFF sin dommerseksjonen med dommersjef Terje Hauge i spissen. Et viktig tema var årets retningslinjer og fokusområder, i tillegg til fysiske tester og øvelser på treningsfeltet. Nordstrandsdommerne ser definitivt frem til ny sesong med FIFA-merket på brystet.

"Vårt mål er å levere gode prestasjoner nasjonalt såvel som internasjonalt", sier FIFA-assistentdommer Sonia Skjold-Khan.

Nordstrand ønsker alle dommere i klubben lykke til med årets sesong! 

dommersamling_nff_2019

Hoveddommere og assistentdommere i Eliteserien og FIFA-dommere med støtteapparat fra NFF.


 

Nordstrands FIFA-dommere på La Manga

Trøtt start
Første kamp var kl.10.00 søndag morgen mot vertene Randesund. Trøtte gutter spilte en rufsete og ujevn 1. omgang med mange sjanser, men med mye nøling og ukonsentrerte avslutninger. Under 9-11 til pause. Men hvilen hjalp og nivået hevet seg betraktelig, seier hele 29-19. Godt samarbeid og tøffe fightet både i forsvar og i satsingene fremover gjorde susen.

g06bring2_jonathan

Jonatan Bjerkrheim ble BB for Nordstrand.

g06bring2_lovsland

Også veldig moro med Ludvig Løvsland som kom inn på høyre kant, stod opp i forsvar og scoret 4 fine mål.

Skulle vi klare Kragerø på tredje forsøk?
Spenningen var stor før kampen mot Kragerø som har gått for å være Norges beste 06-lag siden de var 10-12 år. Våre gutter har møtt dem to ganger i cup tidligere uten å ta dem. Kragerø tok føringen med 1-2 mål de første 10 minuttene, og med 4 landslagsspillere var de veldig vanskelige å stoppe. De møtte oss med sitt viktigste våpen 3-3 offensivt forsvar uten at gutta lot seg stresse.

Sakte men sikkert tok vi over føringen og da vi gikk opp i ledelse 11-10 ved Noah Bøhm Ottar førte vi kampen inn til en femmåls seier 33-28.

Vi beholdt roen og fokuserte på vårt spill fremover og knallhardt forsvar bakover. Midtforsvaret med Georg/Noah, Theodor, Jonatan og med Christoffer i spissen lot aldri Kragerøs gode angrepsspillere komme inn i kampen igjen i 2. omgang.

Hele laget var supertente og holdt fokus gjennom hele kampen, enten de var på banen eller på benken. Vi hadde altså verdens beste energi og støtte fra gutta på benken til enhver tid.

Jonatan er et giftig våpen fremover og gjør en god jobb for laget. Theodor blir kåret til BB for Nordstrand. Iskald fra straffemerket 4 ganger + 5 herlige scoringer.  Georg får fair play prisen «grønt kort».  Laget får også gode tilbakemeldinger fra hotell og arrangør på at de er en særdeles høflig og hyggelig gjeng.  Vi er stolte 😊

g06bring2_teodor

Theodor Bjerke Retvik blir kåret til BB for Nordstrand.

g06bring2_georg

Georg Andreas Egner, vinner av det grønne kortet.

Tabellen avdeling 4

Vi gratulerer hele Team 2006, og vi er også stolte!

High five for gutta!

Målet med Ballidrett er å skape en trygg og leken tilnærming til klubbens to ballidretter – håndball og fotball.
Gjennom leken ønsker vi å gi barnet idrettsglede og mestring av grunnleggende ferdigheter som koordinasjon, balanse, selvfølelse og trygghet med ballBallidretten er for barn født i 2015 og har økt onsdager kl. 16:15-17:00 i Nordstrand Arena.

Vi har fortsatt plass til flere. Har du lyst til å komme og prøve en økt?
Ta kontakt med [email protected] 

Ballidretten er i gang!

Se NFF sine retningslinjer for Fair play-hilsen.
NFF ønsker at Fair-play hilsen gjennomføres før og etter kamper ved at begge lag og dommer stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til uten håndtrykk. Det er opp til hvert lag hvor kreative andre hilsningsformer kan være med ben, albuer, nikk eller lignende.
 

Fair play-hilsen og koronavirus
Toppoppgjør på onsdag!

Kretslagssamlingen har foregått over to dager der jentene hadde trening i Vallhall går, og i dag var det offisiell kamp mot NFF Akershus i LSK-hallen.

Sofia har vært fast inventar på Sonelaget til NFF Landslagsskolen J2011 hele 2023-24-sesongen, sammen med NIF-jentene Cassandra Hansen og Marthe Fossen Brustad, men dagens uttak til en offisiell kretskamp for NFF Oslo er hennes første.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer både med uttak og scoring!
 

sofia-khoury_kretslag-2024_2

Sterk seier med Sofias 4-0 scoring

Sofia med scoring i sin første kretslagskamp!

Samlingen foregår i perioden 18. - 21. mars, og det er tatt ut to tropper for 14-åringene og to tropper for 15-åringene. For 2010-kullet, som nå er G14, er det første gang de er tatt ut på nasjonalt tiltak. 

Målet med samlingen er at spillerne skal få nye erfaringer og referanser, og få kjenne på hvor lista ligger nasjonalt, slik at de kan fortsette å utvikle seg i hverdagen, og forhåpentligvis prestere for Norge internasjonalt i årene som kommer. 

Wilmer er 2010-gutt men har tilhørt spillergruppen til G2009 i ca 1 år. I sommer var han med å vinne Norway cup med G2010.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer og ønsker deg en spennende samling!
 

wilmer-zachariassen_nc2023

Wilmer på Equinor Talentleir!

Det er mulighet for frokost for de som skulle ønske det, og det blir servert lunch, frukt og spennende foredrag hver dag.

Campene er for disse årgangene:
Fotballcamp: Født 2013-2003
Håndballcamp: Født 2010-2003

Priser
Ordinær pris kr 1400,-
Niffo-barn kr 700,-
Søskenrabatt, fra søsken nr 2: kr 1000,-

Link for påmelding

Spørsmål utover denne informasjonen kan rettes til Madeleine Valø, [email protected] 

Program mandag og tirsdag: 

Fotball: 2009-2003, Håndball 2010-2003:

08.30-09.00: Frokost i Storstua for de som ønsker (registrering i resepsjonen)

09.00: Oppmøte med registrering i resepsjonen

09.15-10.45 Økt

10.45-11.00 Semifinale straffekonk (mandag), semifinale triksekongen (tirsdag) 

11.15-12.00: Lunch

12.15- 12.45: Foredrag

13.00-14.00: Økt

14.00-14.15: Frukt

14.15-15.00: Økt 

 

Fotball: 2013-2010

08.30-09.00: Frokost i Storstua for de som ønsker (registrering i resepsjonen)

09.00: Oppmøte med registrering i resepsjonen

09.15-10.15: Økt

10.15-10.30: Fri lek / organisert lek / fotballkamp (tilpasses gruppa) 

10.30-10.45: Semifinale straffekonk (mandag), semifinale triksekongen (tirsdag)

11.00-11.30 Lunch

11.45-12.15: Foredrag

12.30-13.30: Økt  

13.30-13.45: Frukt

13.45-15.00: Fri lek / organisert lek / fotballkamp (tilpasses gruppa) 

 

Program onsdag:

Fotball: 2009-2003, Håndball 2010-2003:

08.30-09.00: Frokost i Storstua for de som ønsker (registrering i resepsjonen)

09.00: Oppmøte med registrering i resepsjonen

09.15-11.00: Cup

11.15-12.00: Lunch

12.15-12.45: Foredrag

13.00-13.45: Cup

13.45-14.00: Frukt

14.00-14.45: Cup

14.45-15.00: Felles avslutning på Camp Nordstrand (finale straffekonk og triksekonkurranse)

 

Fotball: 2013-2010

08.30-09.00: Frokost i Storstua for de som ønsker (registrering i resepsjonen)

09.00: Oppmøte med registrering i resepsjonen

09.15-10.15: Cup

10.15-10.45: Fri lek / organisert lek / cup (tilpasses gruppa) 

11.00-11.30 Lunch

11.45-12.15: Foredrag

12.30-13.30: Cup  

13.30-13.45: Frukt

13.45-14.45: Fri le k/ organisert lek / cup (tilpasses gruppa) 

14.45-15.00: Felles avslutning for Camp Nordstrand (finale straffekonk og triksekonkurranse)

VELKOMMEN TIL EN AKTIV HØSTFERIE!

Camp Nordstrand i høstferien

Nordstrand IF sitt fotballakademi er åpent for årgangene 2011 til 2013.

Det er akademitrening 4 dager i uken, der man kan velge 1-4 dager etter ønske. Keepertrening er mandag og onsdag, der man kan velge en eller begge dager. Vi tilbyr kvalifiserte trenere med utdannelse og erfaring.

Informasjon, priser og påmelding

Praktisk informasjon:
Nytt tema hver 14. dag
• Leksehjelp fra etter skoletid og frem til mat
• Varm mat serveres i Storstua mellom kl. 14.30 og 15.00 (utvides hvis behov)
• Treningsøkten starter kl. 15.30, oppmøte på banen senest 10 minutter før
• Treningsøkten varer 60 minutter
• Oppsigelsestid, inkl ved endring av antall dager, er 2 måneder fra den 21. i neste mnd. (betalingsdato).
• Akademiet følger skoleplanen
• Oppstart i uke 34, siste uke er uke 24 i 2024.

Kontaktpersoner:

Leder/ansvarlig:
Gunnar Flaten
Mobil: 916 46 471
E-post: [email protected]

 

Akademiet Fotball

Klokka 17.00 i ettermiddag blåses det i gang på Fosshaugane i NM-kampen mellom regjerende Norgesmester Sogndal og våre unge håpefulle. Nordstrand-gutta var oppe 05.30 og var i ulik forfatning på Gardermoen. Men nå har laget landet i saftbygda og fått frokost.

Dagen tilbringes på et hotell i byen, hvor de kan slappe av og gå ut og ‘gjøre’ et Sogndal badet i sol. Laget har vært noe preget av småskader etter en lang sesong, men de fleste er friskmeldt til kampen i dag. Det blir imidlertid en tøff oppgave som venter.

Sogndal vant NM i fjor etter seier over Rosenborg i finalen og ble også nordiske mestre så sent som i november. Blant spillerne Nordstrand-gutta møter finnes både en norsk U19 og en nigeriansk U20 landslagsspiller. Alle med Nordstrand-hjerte vet imidlertid at vårt eget junior elite-lag også kan ta fram store prestasjoner, så vi krysser fingre for at det skjer på Vestlandet i ettermiddag.

Heia Nordstrand

Junior Elite klare for NM

Ta kontakt med lagleder/hovedtrener  for å bli medlem.

Det ble tap i semifinalen for Da-Shin Elementary School fra Taiwan som vant turneringen til slutt, men jentene har virkelig levert. Og ikke nok med flotte bronsemedaljer, jammen fikk de også med seg et nettbrett som var satt opp som premie til det laget som slapp inn færrest mål bakover av alle lag i årets turnering (innledende kamper). Et snitt på 2,8 mål pr kamp tyder på godt forsvar og godt målvaktsspill.

j06-trope-bronse-partille

Det synlige beviset på 3. plassen

Vi gratulerer hele Team J06!

Øvrige resultater for deltakende Nordstrandlag;

Lag Plassering
Jenter 12 Bronse i A-sluttspillet
Jenter 14 Knepent tap 14-15 for Elverum i B-1/32
Jenter 15 Nådde B-1/8
Jenter 16-1 Knepent tap 13-14 for Randesund i A-1/16
Jenter 16-2 Tap 8-12 for Åsane i B-1/4
   
Gutter 12-1 Tapte stort for finalevinner Zagreb i A-1/8
Gutter 12-2 Knepent tap 6-7 for Ankare i A-1/16
Gutter 15-1 Knepent tap 15-17 for Sävehof 1 i A-1/16
Gutter 15-2 Nådde B-1/16

Flott at så mange ønsker å legge sesongavslutningen til Partille cup! Cup er jo kjempegøy! Og gratulerer med finfin innsats!

 

Partille-bronse på J06!

Allerede første uken i august deltar 50 av fotballagene våre i Norway cup og G15 stiller med to lag i Eskilscupen i Helsingborg.

Når det gjelder fotballbanene er det mye som skjer. Arbeidene med å skifte undervarme på storekunsten er i rute og etter planen kommer gresset 1. august. Banen vil åpnes for bruk i starten av august så fort arbeidene er ferdige. Vedr lillekunsten komme vi tilbake med mere informasjon etter hvert. I mellomtiden er både Hallager og Hundejordet klare for treninger og treningskamper for de som ønsker dette.

Sommerbaneplan ligger ute med de lagene som ønsket trening. Baneplanen for høsten forblir som før sommeren. Ta evnt kontakt med Simon hvis behov.

Nordstrand Arena er nå vår, men det gjenstår fortsatt litt arbeid før den er klar til bruk, og håndverkere vil holde på ut juli. I uke 31 og 32 kommer møbler og inventar til hallen og administrasjonen vil bruke disse ukene til å komme på plass slik at arenaen blir klar til bruk.

Av kommende aktivitet kan vi nevne:

A-laget starter opp høstsesongen på hjemmebane mot Fagerborg 7. august kl 20.15

G19 starter opp borte mot Follo 9. august kl 18.00.

OBOS cup går sin gang og vi har fortsatt mange lag med videre.

I uke 33 er det fotball- og håndballskole. Da åpnes det også for bruk av garderober for fotball og håndball, og for trening i hallen på ettermiddag og kveld. Baneplan for Nordstrand Arena vil komme i starten av august.

17.-19. august er det Nordstrand Hummel cup.

20. august ønsker vi velkommen til Niffo.

1. - 2. september arrangerer vi NM Junior Jenter 20.

8. og 9. september arrangerer vi første runde for både Bring (J16) og Lerøy (J18). G16 spiller sin første runde i Vestfold.

I 2. runde NM Senior får herrelaget besøk av 1. divisjonslaget St. Halvard, mens damene møter Gøy på bortebane.

Lørdag 22. september blir det et dobbeltarrangement. Herrelaget har allerede serieåpnet i Bodø og Tromsø men møter denne lørdagen Toten kl 16.00, mens damene serieåpner mot Runar kl 18.00.

-Og selvsagt hundrevis av håndball- og fotballkamper for både junior- og senior!

Bobla
I sommer kan Bobla benyttes til trening for de lag som ønsker (brakkene med garderober og toaletter er fjernet). Baneplan for Nordstrand Arena vil komme i starten av august.

Vi gleder oss til stor aktivitet! Heia Nordstrand!

Fortsatt god sommer!

Samlingen er en dagssamling og foregår i Langhushallen 29. oktober.

De uttatte er:
Aurora Hjelset-Steen, venstre bakspiller
Charlotte Trondal Elisenberg, linjespiller
Mia Hjertø Alagic, venstre kantspiller
Nora Thorsell, høyre bakspiller

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer!

Fire 06-jenter på Regional samling

I løpet av helgen spilte jentene sju fotballkamper, og ikke en eneste av dem endte med at motstanderne fikk inn flere mål enn oss. I finalen ble sluttresultatet 0-0. Det endte likevel med sølv for Nordstrandjentene, fordi motstander Hei fikk flest hjørnespark i det som ble en veldig spennende finale. Sterkt gjort i en cup der 36 jentelag fra hele østlandet deltok.

Etter å ha kommet seg til 1/8-delsfinale i Norway Cup var jentene fra 2005 klare for ny innsats allerede helgen etter. Trener Madeleine Valø hadde med seg 12 jenter i bagasjen. Og det skulle vise seg at disse jentene var klare for å vise seg fram i det som er blitt Norges største helgeturnering - Sandarcupen i Sandefjord.

At jentene var klare for å nå langt var tydelig allerede i lørdagens innledende kamper, som endte med gruppeseier til Nordstrand. Én uavgjortkamp og to seire.

fullsizeoutput_455d.

Søndag ble det klart at vi skulle møte Skeid i 1/8-finale. Skeid hadde nettopp vunnet 7-0 i Norway Cup-finalen, og jentene var temmelig spente på hva som skulle vente dem ute på banen. Men jentene gikk inn i kampen med den nødvendige råskapen og det endte med 2-1 til Nordstrand. Selv om det ikke var helt det samme Skeid-laget som deltok i Norway Cup, var det en sterk seier som bidro til å høyne selvtilliten til jentene. Deretter gikk det slag i slag og Nordstrandjentene klarte altså å karre seg helt til finalen.

Finalen startet høytidelig med utmarsj og oppstilling på midtbanen. Motstander var Hei fra Porsgrunn. Kampen var jevn, og det gikk til ekstraomgang uten at det ble skåret noen mål. Men det endte altså med sølv på grunn av regelen om at det laget som får flest hjørnespark vinner. 

fullsizeoutput_452f.

Jentene og trenerteamet var strålende fornøyd med både innsats og resultat. Og ikke minst med det samholdet som jentene viser både på og utenfor banen. Fredag var det pizza, quiz og lek sammen med J2006 og lørdag fikk vi tatt et fellesbilde med de to andre Nordstrandlagene som deltok i cupen. Tid til godteri ble det også.

fullsizeoutput_43d4.

42 spillere fra Nordstrand deltok i Sandarcupen - fra J04, J05 og J06

fullsizeoutput_454e.

En fornøyd kaptein som kunne konstatere at sølvpokalen kunne bli med hjem til Nordstrand

fullsizeoutput_454b.

Mat og drikke og godt samhold

fullsizeoutput_455b.

Spill hører med når man overnatter på skole

fullsizeoutput_454d.

Cup er moro. Her er jentene kledd ut som poteter. Hvorfor ikke?

Når jenter 2005 drar på cup, skriver jentene dagbok etter endt dag. Denne legges ut på Facebooksiden til foreldrene. Her er et utdrag fra det jentene skriver etter siste dag: "Dagen i dag startet med at vi ble vekket 07.45. Vi pakket ut av klasserommet og gikk for å spise frokost på en annen skole. Etter frokost kjørte vi til Andebu for å spille sluttspill. Først spilte vi 1/8 finale mot Skeid hvor stikkordet for kampen og gjennom cupen var "råskap". Kampen mot Skeid endte 2-1 til oss og vi var videre til kvartfinale. (...) I finalen spilte vi mot Hei, vi var slitne så vi var ikke helt på topp. Vi gjorde alt vi kunne for å score mål men fikk det ikke til. Desverre hadde vi laget fler cornere enn Hei og vi tapte finalen på cornere. Vi syntes det var en litt kjip måte å tape på, men vi er ekstremt fornøyd med å ha kommet så langt i cupen. Vi vil takke trenerne for en fantastisk cup og foreldrene som kunne heie og kjøre."

Vi gratulerer jentene på 2005 med sølv i Sandarcupen!

Sterk 2. plass i Sandarcupen for J05

Kl 14.00 2.div menn NIF-Kolbotn
Herrelaget ligger før siste runde på en 2. plass på tabellen. Motstander er Kolbotn, med noen tidligere NIF-gutter på laget, plassert som nummer 6. Med seier er gutta garantert 2. plass i årets serie. Skulle det blir noe annet enn seier er vi avhengig av at Vestli tar poeng mot Bækkelaget 2 for å oppnå samme plassering.

Kl 14.40 G16 A-sluttspill NIF-Ski
Dette er siste sluttspillkamp for G02 og siste kamp før det bærer avgårde til Bring-sluttspill i Stangehallen neste helg. Tabelltoer Ski er motstander og gutta får en tøff oppgave. Ski har to lag i sluttspillet og har seks av sine spillere inne på topp 10 på scoringsstatistikken.

Kl 18.00 Eliteserien sluttspill BSK-Elverum
BSK møter serietoer Elverum til andre kamp i kvartfinalen av sluttspillet. Tidligere i sesongen har BSK gått på to tap, og fått et uavgjort mot laget fra Hedemark.

Kom og støtt lagene våre til å avslutte sesongen på en best mulig måte!

Speaker: Geir Mong

Gratis inngang for alle med klubbtøy!

Heia Nordstrand og Bækkelaget

 

 

NIF-Kolbotn, NIF-Ski og BSK-Elverum

Jenter 12 åpnet finaledagen i Eika Fet Arena på Fetsund denne lørdagen med kamp mot Sinsen-Refstad. En jevn kamp der våre jenter ledet 8-7 til pause men koblet grepet i andre omgang og rykket i fra, sluttresultat 17-14.

Damer 3./4. divisjon spilte sin 4. finale på rad. I de to siste finalene har Tveter vært motstander og begge gangene ble det gull med hjem. Denne lørdagen ble det en overlegen seier mot et lag jentene ikke har klart å slå i sesongens seriespill. Vi ledet 18-11 til pause og vinner til slutt 34-30.

Vi benytter anledningen til å gratulere Tveter som ender som nummer 1 eller 2 i seriespillet og allerede er klare for opprykk til 2. divisjon. 

Vi gratulerer alle spillere, støtteapparat og supportere med gullet!

To NIF-gull i Regionscupen
14 spillere var klare i forkant før Scandinavian Open, og fem spillere var aktuelle for de to gjenværende plassene i VM-troppen. Henriette var en av disse. 

Les intervju med Henriette på nordstrandhandball.no.

Her kan du se hele uttaket.

Vi gratulerer og ønsker god tur! Henriette med til junior-VM
Gutta spiller i Menn 48, 2. divisjon avdeling 2, og ligger etter mandagens kamp på 3. plass på tabellen, kun ett poeng bak nevnte Ready, og har en kamp tilgode på både Ready og serieleder Høybråten/Stovner.

Kveldens lag bestod blant andre av 4 fettere, samt 3 som spilte sammen på Nordstrands myggelag som vant Kolbotn cup i 1974. Ikke nok med det, 6 spillere med til sammen flere hundre A-kamper for NIF.

"Det blir mange år og mange kampers samspill og erfaring...ikke rart vi vinner"


Bak fra venstre: Jan Egil "Ivers" Iversen, Finn Erik Madsen, John Erling Aarnes, Pål Gunnar Henriksen, Håkon Lier Madsen og Jon Seip. Foran: Jørn E. Henriksen og Tom Hjorth. Spilleren bak kamera: Eddie Lien.


Fire fettere; Finn Erik Madsen (v), Jørn E. Henriksen (foran), Pål Gunnar Henriksen (bak) og Håkon Lier Madsen (høyre).

Vi gratulerer med storseier og ønsker gutta en god kamp også neste uke;
Mandag 11. august kl 20.15 mot Oppegård på Hallagern.

M48 feide Ready av banen med 9-1

" Takk til Gamle Oslo for en fin kamp! Og takk til Stein som stilte opp som dommer på kort varsel!

Nå er det en uke til Hummel cup og vi skal trene godt og prøve å forsvare gullet fra i fjor! "

Heia Nordstrand!

K3 med seier i kveldens treningskamp

Helgen etter Hummel Cup er det Ski Cup. Her stiller vi med to lag. Nordstrand 2 er i pulje B, mens Nordstrand 1 er i pulje C. Kampoppsettet finner du her: https://www.profixio.com/matches/hcs2018/k/kl/1083363-g15-gutter-2003.

Trenerteamet har tatt ut følgende lag: 

Lag 1: Alfred F, Filip R, Nicolai E, Jonathan R, Julius B, Nicolai H, William B, Vetle N, Nicolai F, Mats H, Felix J, Mikkel M, Matias T

Lag 2: Henrik C, Kristoffer H, Eirik B, Mads T, Emir, Gabriel H, Adam L, Tobias O, Emil K, Emil N, Aksel H, Tord V, Fillip S

Agenda:
  1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen
  2. Godkjenning av stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 til å signere protokoll
  5. Behandling av Foreningens årsberetning 2018
  6. Behandle foreningens regnskap for 2018 i revidert stand
  7. Fastsettelse av medlemskontingent 2019
  8. Behandle budsjett for 2019
  9. Behandle foreningens organisasjonsplan
10. Hedersbevisninger
11. Valg

Årsberetning med innkomne forslag

Lenke til klubbens lover finnes nederst på denne siden.

Opprinnelig innkalling

Vel møtt!

Generalforsamling i Nordstrand IF

Jentene fikk en røff start på høstsesongen med kamp mot favorittene, Tune, under første innledende kamp i Ski Cup. Jentene kjempet og holdt tritt med laget, som til slutt vant hele cupen, frem mot pause, men tapte til slutt 18-11. Neste kamp mot Ullensaker/Kisa ble spennende hvor vi ledet hele kampen, men med et siste straffekast til motstanderne endte vi ett mål bak, 17-18. Det ble seier mot Eidsberg, og med en tredjeplass i puljen gikk laget videre til B-sluttspill.

Sluttspillet ble spennende med første seier mot Oppegård og deretter ventet en tøff kamp mot Vang i semifinalen. Jentene spilte godt og kontrollert gjennom kampen, vant 14-11 og kunne dermed juble for finaleplass.

I finalen møtte de et sterkt lag fra Halsen. Til tross for slitne kropper, jobbet jentene knallhardt og fightet seg målbevisst gjennom kampen. Når dommerne blåste av stod det 14-10 til Nordstrand på måltavlen. Jentene, trenerteamet og supportergjengen kunne slippe jubelene løs over gullet og pokalen som velfortjent ble overlevert til gulljentene.

Nordstrand J16 er klare for høstsesongen med vår egen Anton sport cup til helgen og ikke minst Bring-kvalik i september.

Gratulerer med gullet og en fantastisk innsats under hele cupen!!

Gull til J16 i Ski Cup, B-sluttspillet

Med så mange salg i en rekke år på rad er ikke dette tilfeldig lenger. Det viser at Nordstrand er en perfekt arena for spillere med ambisjoner og at det gjøres mye riktig. 

Vi tok en prat med Abbas:

Gratulerer med overgangen, hvorfor tror du at du har lykkes?
«Hardt arbeid og tålmodighet er to nøkkelord. Samtidig som at jeg har vært i en gruppe med dyktige trenere og spillere som har spilt en stor rolle i min utvikling de siste 3-4 årene her i Nordstrand.»

Hvordan har din tid i Nordstrand vært?
«Tiden min har vært fantastisk. Det er en klubb man blir veldig glad i. Har alltid blitt tatt godt vare på av klubb, trenere, spillere og alle rundt. Det jeg spesielt liker er hvordan høytsatsende Nordstrand har blitt og det viser seg jo med alle salgene som har blitt gjort de siste årene til høyere divisjoner.»

Hva er dine ambisjoner videre?
«Jeg har alltid hatt en klar ambisjon om å spille proff i utlandet. Men akkurat nå er KFUM hovedfokuset mitt og jeg gleder meg til å bygge videre på karrieren min i et fantastisk treningsmiljø som de har. Ambisjonene mine for i år og frem i tid blir å jobbe meg inn i 11ern der og utvikle meg så mye som jeg kan som fotballspiller.»

Vi tok også en prat med Thomas Holm som sier dette om dagens overgang;

«Først vil jeg si at det er veldig fortjent, Abbas har vært på hver eneste økt de siste årene, uavhengig av omstendighetene. Derfor har han også hatt en fin utvikling i tillegg til å være en ydmyk og fin gutt. 

Han har stått i det og jobbet hardt med kvalitet over tid til tross for et tøft yrke som snekker ved siden av fotballen. 

Han brukte også tid på å spille seg inn her, som de fleste andre som har blitt solgt herfra. Fellesnevneren er at man må ha egenskapen i å stå i motgang og jobbe hardere enn de som spiller. Det er ikke klubben, været eller banen som gjør at du ikke spiller, det er deg og dine kvaliteter. Kommer man forbi det stadiet vil en ny verden åpne seg, dessverre velger for mange spillere det enkle valget med garantert spilletid og komfortsonen. Det får man ikke her, derfor produserer vi spillere år etter år.

Nå får han trene på formiddagen og jeg er sikker på at han har det som skal til for å ta ytterlige steg med enda bedre rammer. Med ekstrem fart og mentalitet har det vært et spørsmål om tid før en overgang ville skje. Jeg har enda til gode å se at han blir løpt ifra. 

KFUM følger med i timen, noe de har vist i flere år i Oslo-markedet, derfor ligger de også an til opprykk i Eliteserien nå. Dette bør gi en ekstra motivasjon for alle over 20 år, som fort tenker at løpet er kjørt hvis man ikke er solgt når man er 18 år. Det synes jeg har blitt en uting i fotballen. 

Vi er naturligvis også stolte av å ha vært med på å ha jobbet frem Abbas til topp en 3 klubb på Norges nest høyeste nivå.»

Hele klubben ønsker deg lykke til Abbas, vi heier på deg.

Mohammed Abbas klar for topplag i Obos ligaen!

Og for en fest! Med et aktivitets- og lydnivå godt over normalen hele dagen var vi gjennom innmarsj med flaggborg og flotte lagsplakater, nasjonalsangen, presentasjon av lagene, BlimE-dansen, masse flott håndball, slitne maskoter, full fart på lekeområdet, pølser og is og vafler, tegnehjørnet, ny innmarsj og premieutdeling - og alt sammen to ganger.

Tusen takk til alle spillere, trenere og supportere! Tusen takk til dommerne!

Og en stor takk til alle foresatte på Nordstrands årganger 6 og 7 år som stod for arrangementet, en fantastisk jobb!

dommere-loppetassen_18.03.23

Et knippe av dommerne på formiddagsskiftet. Vel blåst!

 

Tusen takk for besøket!
Serielederen kommer på besøk

Lørdag 4. mars, i strålende solskinn, startet løpsfesten klokken 1500 fra Malmøya. Totalt åtte personer deltok på løpedelen hvor tre personer testa formen i 10k løype med vending ved Fiskevollbukta, to personer løp en 5k i området Nordstrand bad, mens tre personer kjørte et individuelt løpsopplegg. Fellesnevneren var at vi var samlet før start og vi møttes i badstua etter løpet for god stemning.

For de som måtte være nysgjerrig på hvem i NIF triathlon som skjuler seg bak raske sko, briller og fett klubbtøy så er ikke svaret mer spennende enn at det er folk i alle aldre i alle slags former på forskjellig nivå. Spennet går fra unge lovende via småbarnsforeldre til storbarnsforeldre. Mulig vi har noen besteforeldre med og. Flesteparten er nok i midtskitet. Initiativtakere i klubben organiserer svømming mandager og innendørs sykkelrulle tirsdager og søndager i vintersesongen hvor vi møtes på chatten i Messenger. Ellers blir det noen sporadiske felles løpeturer og sykkelturer. Terskelen er lav, nivået, aktivitetsnivå og ambisjonene er spredt.

For de som måtte være nysgjerrig og ønsker å kombinere trening med det sosiale, les mer om oss her https://nordstrand-if.no/triathlon/om-oss

tri2

tri3

NIF triathlon - løpefest med badstu og sjøbad

NIF Gutter 40 leverte i helgen til tider strålende spill i Veteran NM håndball i Stavanger. Dette er første gang på mange år NIF stiller lag i Veteran.

På slutten av 90-tallet hentet klubben fire titler i jente-klassene. 1800 håndballvenner fra hele landet deltar hvert år.

Neste år håper vi flere vil være med til Trondheim 25.-27. oktober. Det er mye fokus på det sosiale, men også viktig å prestere på banen. 

Nordstrand i Veteran-NM

Vi merker at det er stor interesse for å prøvespille for Nordstrand IF nå. Vi har allerede signert 3 fra juniorstallen i Vemund, Mikkel og Fouad og vi kommer til å jobbe med å signere de vi ønsker å ha med videre fra stallen i år både på A- og Rekruttlag.

Stammen i laget ønsker vi selvfølgelig å beholde, og vi jobber som alle andre klubber med å forsterke oss. Jeg ser for meg 6-8 spillere inn, men skal noen komme med i troppen her må det være spillere vi tror kan heve laget og de må være innstilte på å trene mye og utvikle seg.

A-lagssiden kan du fortløpende følge med på nysigneringene våre.

Fasilitetene her er blant de fineste i Oslo så alt ligger til rette for gutta. Vi har fått på plass keepertrener Oskar Wardzala og Ola Nyhus er med videre og vi jobber med å få på plass en trener til. Vi er også veldig spente på avdelingen som kommer nå i begynnelsen av desember.

Perioden fra mandag 26. november til 13. desember er det åpent for prøvespill, og ved oppstart i januar ønsker vi å ha satt stallen og bruke tid på de vi har her.

Vi gleder oss til ny sesong!

A-laget forbereder ny sesong

Nordstrand idrettsforening skal velge ny styreleder og nye styremedlemmer til hovedstyret for klubben. Valgkomitéen er i disse dager på jakt etter gode kandidater, og vi tar nå i mot nominasjoner.

Fristen for å nominere kandidater er 1. februar.

Nordstrand Idrettsforening er en klubb i vekst med ca 2000 medlemmer. Klubben har en sterk posisjon i nærmiljøet, en posisjon som vi kan være stolte av. Klubbens visjon er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Denne visjonen står som en ledestjerne for klubbens arbeid, og skal underbygges av verdiene; «Respekt, samhold og engasjement».

Nominasjoner gjøres per e-post til [email protected] og [email protected] innen 1. februar, og skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten sammen med begrunnelse for nominasjonen.

Vennlig hilsen Nominasjonskomitéen ved Tonje Vang og Kristine Wessel

Er du klubbens nye styremedlem?

Ta med deg laget og se kamp i Storstua!

Påmeding til [email protected] så vi vet hvor mye pizza vi skal lage

Vi gleder oss!
Hilsen Storstua

logo_storstua_a

Håndballkveld i Storstua

Hvorfor ønsker du å bli værende i Nordstrand?
-Samholdet er ekstremt bra, ikke vært med på noe lignende før. Bra trenerapparat, jeg har fått tillit, og det er veldig bra fasiliteter her, mye høyere enn 3. div nivå.

Egen målsetning for 2022?
-Jeg ønsker å skyte Nordstrand til Post-Nord og bli toppscorer.

Hva tenker du om laget inn mot neste år?
-Jeg føler vi har et meget bra lag, et ungt lag som er sultne på å ta steg så det ser veldig bra ut.

«At Oliver ønsker å bli, med de ambisjonene han har, sier det meste om posisjonen klubben har i sitt utviklingsarbeid. Oliver hadde flere klubber som var interessert ifra Post-Nord, men ser at det fort kan lønne seg å prestere her en stund til for eventuelt å kunne få tilbud enda høyere opp i divisjonssystemet. En målgeit som er ekstrem i boksen, vi skal jobbe med å få foret han enda mer så vi får maks ut av spisskompetansen hans»,
sier Thomas Holm.

Oliver Midtgård (20) klar for et nytt år!

Først ut i ettermiddag var Rekruttlaget vårt i 3.divisjon. 

Oppegård-Nordstrand 2 24-37 (10-20)
Det tok ikke lange tiden å skjønne at poengene ville bli med i NIF-bagasjen hjem fra Østre Greverud Idrettspark. 0-4, 2-10 og 10-20 til pause. Derfra gikk det slag i slag og til slutt stod det hele 24-37 på tavlen. 2 poeng innkassert!

Thea Østreng ble toppscorere med 10 (2) mål, med Emilie Karlsrud-Josephson tett bak med 8 og Tilde Pileberg og Sofia Hajaj Helland med 7 hver. 

Så skulle A-laget vårt til pers i Trøndelag og det skulle bli en kamp av det mer spennende slaget

1.divisjon Levanger-Nordstrand 22-23 (11-14)
I Trønderhallen lå vi bak fra start med både ett og to og tre mål til det stod 10-7 atten minutter ut i omgangen. Men så snudde vi kampen og gikk fra 11-8 til 11-14 som også var pauseresultatet. I den andre omgangen var det vår tur til å ligge tilsvarende mål foran, men det var svært jevnt og vi vant til slutt med minst mulig margin. 4 poeng innkassert!

Lene Kristiansen Tveiten ble belønnet som vår beste og ble toppscorer med 6 mål.

Til slutt var det duket for avslutning på kvelden i Haugerudhallen.

4. divisjon Haugerud-Nordstrand 3 19-24 (8-13)
Det var heller aldri tvil om at K4-jentene ville sørge for full pott for damelagene i kveld selv om vi slipper oss litt ned fra en timeout på 4-13 til 8-13 til pause. Vi øker til en nimåls-ledelse utover i omgangen, men igjen slipper vi litt opp men vinner komfortabelt 19-24. = 6 poeng!

Kveldens toppscorer ble Iselin Eidskrem med 7 kasser.

Så vi kan melde en nice dag på jobb for damene i dag!

Heia Nordstrand!

3x full pott på damene i dag!

Velkommen på trening
Nordstrand IF har nettopp startet opp et bordtennistilbud i klubben vår i egne lokaler på Nordstrand Arena og har per i dag 4 bordtennisbord. Vi ønsker å etablere et parti for parasportutøvere på tirsdager kl. 18 - 19 med egne bordtennistrenere. Hver tirsdag frem til påsken kl. 18 - 19 er det åpne treninger for parasportutøvere. Det vil si 1. mars, 8. mars, 15. mars, 22. mars, 29. mars, 5. april og 12. april i første omgang.

Nordstrand Arena
Nordstrand Arena har adresse Oberst Rodes vei 69, 1165 Oslo. Hallen har universiell utforming, med bla. parkeringshus i kjelleren med direkte adkomst til bordtennislokalet. Vi har også heis i alle etasjer som bidrar til å gjøre hallen tilgjengelig for alle. 74-bussen stopper rett utenfor hovedinngangen på busstoppet Nordstrandhallen.

Lang er erfaring med Parasport
Nordstrand IF har siden 2003 hatt et idrettstilbud for parasportutøvere og spesielt for personer med utviklingshemning. I dag tilbyr vi et bredt tilbud av idretter som: basis, fotball, håndball, bowling og klatring. Vi legger nå til bordtennis i tilbudet vårt, samtidig som vi stadig er på jakt etter å utvikle oss og utvikle nye tilbud.

Ta kontakt
Vi ønsker alle velkommen på trening og det er gratis og uforpliktende å være med for å finne ut om bordtennis er en aktivitet for deg. Ønsker du å melde deg på, send en e-post til Idrettskoordinator for Parasport, Christopher Knudsen på: [email protected] eller ring 93 08 42 08 om det er noe du lurer på angående bordtennistilbudet vårt eller våre andre tilbud.

Nordstrand IF Parasport søker bordtennisspillere

Vi har tatt en liten prat med Mauro ett år etter han sluttet som trener for NIF Jenter 2005 og samtidig måtte ta en pause etter sammenhengende 13 år som trener og 6 år som spillerutvikler for NHF Region øst.

-Hva er grunnen til at ferden har gått til India?

Jeg jobber i Utenriksdepartementet og en del av jobben er muligheten til å tjenestegjøre på en av Norges 99 utenriksstasjoner. Jeg tjenestegjør på Ambassaden i New Delhi og skal være her med familien i tre år. 

-Hvordan trives dere i et helt nytt land?

Familien trives godt her i New Delhi, et land med en utrolig rik kultur, veldig god mat, mangfoldig, mm. Utrolig mange flotte opplevelser og nye erfaringer for familien. Vi håper snart å få familie og venner på besøk, nå som covid-19-restriksjoner letter og det er enklere å søke visum og reise.

-Er det noe idrett på dere i India?

Barna driver med idrett på skolen: Fotball, volleyball, bordtennis, basket og svømming, så de har nok å holde på med.

Jeg har tilbudt meg å bidra som trenerressurs på skolen, men mye foregår på dagtid og da er jeg på jobb, men håper å kunne bidra ved en senere anledning. Jeg har også vært i kontakt med klubber i Delhi og Håndballforbundet men alt ble satt på vent under covid-19 bølge 2 her. Nå letter tiltakene så jeg håper å komme og se noen kamper etterhvert. Jeg har også noen idrettsprosjekter på gang som jeg ikke vil røpe detaljer på enda, det blir spennende.

Håndball er en liten idrett her i India og det jobbes for å promotere det på skoler, og kamper sendes på TV mer enn tidligere. I 2020 var befolkningen i India på 1,38 milliarder og er et av verdens mest folkerike land etter Kina, så det burde være mulig å finne noen gode håndballspillere her.

-Hvorfor har du valgt å kjøpe sesongkort til A-lagskampene våre når du ikke får sett noen kamper?

Jeg synes alltid det er viktig å støtte og selv om jeg ikke er i Norge valgte jeg likevel å kjøpe sesongkort på fotball og håndball. Jeg støtter også NIF gjennom Grasrotandelen, det er enkelt å registrere seg og jeg oppfordrer flere til å gjøre det. Jeg støtter også gjennom å kjøpe virtuelle lodd som foreldre deler ut via sosiale medier.

NIF gjør et utrolig godt arbeid på topp og bredde og jeg synes det er viktig å støtte. Heier på dere.

-Du får kanskje fulgt med litt på det som skjer her hjemme og?

Jeg streamer mye idrett via norske kanaler og ser så mye jeg kan av både landskamper og klubbkamper. Det er også gøy å høre og se spillere som jeg har kjent fra de var ungdom ta steget opp både på fotball og håndball. Jeg har også fått med meg mange kamper til J06 i år som de streamer på sin egen facebook-kanal, så takk til J06 for at jeg får være medlem av gruppen. 

Jeg følger klubben i sosale medier og ser at fotballen signerer mange gode unge talenter så det blir spennende å følge med på utviklingen. Håndballgutta og -damene heier jeg alltid på og følger godt med på livekamper.

Utrolig gøy å se at Parasport vokser med nye tilbud og aktiviteter, og det samme med e-sporten - jeg husker da de startet opp med rundt 10 medlemmer og sist jeg hørte med noen foreldre så er gruppen vokst til over 40 medlemmer, Gratulerer!

Vi takker for entusiasmen og støtten, Mauro, og ønsker deg en flott helg!

Mauro er årets NIF-supporter 2020!

Guttene stilte denne gang opp med to lag i hver sin gruppe der alle tre kamper ble spilt søndag i Nordstrand Arena. Motstandere var Oppsal, Nesodden og Kjelsås.

Det ble både seiere og tap men begge lagene spiller hverandre gode, og jobber virkelig som et lag.

Og alle virket vel fornøyde når premiene ble delt ut søndag kveld. 

Takk til alle foresatte som heiet frem guttene og stilte opp på cup-dugnad!

Gratulerer med flott innsats!

Vel blåst av G2008

Espen Eskås og Ola Hobber Nilsen startet som rekrutteringsdommere sammen i 2004 og dømmer i dag i Eliteserien. De har begge dømt den norske cupfinalen i fotball og har vært med på en innholdsrik reise nasjonalt og internasjonalt. Nå ønsker de to gutta å invitere deg inn i dommernes verden.

Første episode tar for seg regelnytt, og er ypperlig for spillere, trenere, dommere og fotballentusiaster som ønsker en rask innføring før årets sesong setter i gang.

Hør podcasten på iTunes, Spotify eller direkte fra nettsiden her

Vi hørs!

Fotballpodden Dommerjævel

Vi inviterer til følgende onsdager: 10/10, 17/10 og 24/10
Tidspunkt: Kl 18.00-19.00
Sted: Gymsalen på Munkerud skole

På første trening tar du med deg:

- Innesko/hallsko (ikke sorte såler)
- Behagelig treningstøy
- Vannflaske
- Godt humør :-)

Vi inviterer til håndballskole for gutter og jenter på det første trinnet på barneskolen. Videre trening og organisering skjer på samme måte som for eldre barnegrupper, dvs. basert på frivillig innsats fra foreldre.

Informasjonsmøte
Vi holder informasjonsmøte for foresatte under siste trening onsdag 24/10 kl 18.00 i nærliggende lokale av gymsalen, der det vil bli lagt en plan for videre organisering.

Ordinær oppstart onsdag 7. november. (Ingen trening onsdag 31. oktober, grunnet Halloween)
Ordinær trening vil foregå i Munkerud skoles gymsal, onsdager kl. 18.00-19.00.

Deltagelse inkl. velkomstpakke kr 500,-
Pakken inneholder håndball, drikkeflaske og t-skjorte.

Fyll ut og ta med Skjema for registrering.
Betaling gjøres ved oppmøte (kun kortbetaling og Vipps).

Ønsker du ytterligere info, ikke nøl med å ta kontakt!
NORDSTRAND IF HÅNDBALL
v/Magnus Berg
Telefon: 95220282 eller e-post: [email protected]

Velkommen til alle nye spillere - og alle nye og gamle foreldre :-)

Ballskole 10., 17. og 24. oktober

Alle de tre spillerne på Tromsø med A-kamper for Tippeliga-klubben skåret på Vemund Gulbrandsen på Niffen denne kvelden. Det hjalp ikke. Younes Amer skåret nemlig fire alene. Og da juniorkaptein Jacob Stubberud nikket inn 5-4 i ekstraomgangene sendte han gjestene hodestups ut av cupen og inn på flyet.

Det ble en bragdkamp av Junior Elite-gutta. Younes satte en lekker skåring allerede etter 58 sekunder, fremspilt av Stian Andersen, og dette ga bud om at noe stort var på gang.

Men i kraftig medvind så det lenge ut som Tromsø var for gode. Det ble 1-1 og 2-1 før pause, og bare to minutter etter sidebyttet ble det 3-1 til gjestene.

Men dette hadde juniorgutta snakket om i pausen. Hjemmelaget fikk medvind i andre omgang, i dobbel forstand. Og aller mest medvind hadde Younes Amer. En glimrende gjenvinningsjobb og knallhardt press høyt i banen av Mikkel Breen, Subhan Shakoor og Christian Njøten gjorde at Younes fikk pirket inn 2-3 etter 65 minutter.

Fem minutter senere må det brukes et annet ord enn pirke. Da spilte Amin Asskali fram Younes som tok med seg ballen forbi tre Tromsø-forsvarere og hamret inn 3-3 i krysset. Kveldens øyeblikk på Niffen.

Så var hjemmelaget ute av cupen igjen for en stund. Et meget bra Tromsø-lag ristet av seg sjokket og laget 4-3 med kvarteret igjen. Men de pådro seg også hele sju gule underveis, og fem minutter før slutt fikk Sigurd Grønli som spilte Eliteseriefotball mot Rosenborg på Lerkendal i juli, sitt andre, og våre gutter satte inn en siste innspurt.

Det var dagen for marginer. Tøffe-Tage Haukeberg gikk rett på sak inne i feltet, fikk straffe på overtid, og den fikk dagens målskårer Younes Amer plassert i hjørnet via keeperens hånd, men det var nok. Vi var klare for ekstraomganger - med en mann mer på banen.

Tromsø var rystet. Det var vår dag. Og den hodesterke kapteinen Jacob Stubberud fikk gleden av å bli matchvinner etter at Sander Sønsterud brassesparket et innlegg inn igjen i boksen.

Vi utroper likevel hele juniorteamet til dagens menn. Og gleder oss til videre cupeventyr i slutten av september.

Fantastisk gøy, gutter!!

Slo ut Tromsø etter cupdrama

Agenda kommer senere.

Vel møtt!

Generalforsamling i Nordstrand IF

2011-årgangen kan få Akademiet via Niffo.

Det er akademitrening 2 dager i uken, tirsdag og torsdag, der man kan velge en eller begge dager etter ønske. Vi tilbyr kvalifiserte trenere med utdannelse og erfaring, samt målvaktstrener på hver økt. Det er 20 deltakere i hver gruppe med to trenere. Nivå- og aldersinndeling tilstrebes.

Akademiet har et eget menyvalg på Niffo-siden.

For informasjon, priser og påmelding

Velkommen!

Velkommen til Håndballakademiet

Vi har tatt en prat med hovedtrener Thomas Holm fire dager før eliteserielaget Sarpsborg 08 kommer til 2. runde i cupen.

Hvordan er status i dag, etter en lang og varm affære mot Bærum og fire dager før en ny tøff kamp?
Vi har trent bra de siste ukene, noe vi fikk se mot Bærum. Dessverre var ikke de 120 minuttene helmaks for oss med så få kamper i beina (4 kampen på 2 år), noe som har resultert i en del skader. Status i dag er at vi teller 6-7 spillere som er uaktuelle til søndag. Heldigvis er troppen bred og dekningen god på alle plasser.

Hva tenker du om våre muligheter søndag?
Sarpsborg er naturligvis soleklare favoritter, men cup er cup er det noe som heter. Jeg forventer et kampbilde hvor gjestene har mest ball og sikkert vil prøve å «drepe» kampen fortest mulig. De har alt av press på seg, men uavhengig av det er dette en kamp de bør vinne med endel mål gitt forutsetningene.

Hva synes du om oppslutningen fra Nordstrand-supporterne?
Det er utrolig morro å se hvor stor interessen er blant Nordstrandsfolket. Vi hadde ca 100 betalende tilskuere mot Bærum, i beste strand-tid en lørdag midt i ferien, og for søndagens kamp har vi solgt 200 billetter på noen timer. Med supporterne i ryggen kan det fort bli mer spennende enn eliteserielaget ønsker.

Du er også involvert i de yngre årgangene i klubben, hva tror du en slik kamp vil si for interessen for disse?
Det at mange unge Nordstrandspillere får se eliteseriespillere "live" på Niffen, tror jeg virker inspirerende. Da kan de se hvor lista ligger for å være blant de beste i Norge.

Takk for praten, Thomas, da håper vi på en morsom opplevelse på søndag!

Og for deg som enda ikke har kjøpt billett så kan den kjøpes her:
(begrenset antall plasser, førstemann til mølla)

vippsplakat-a4

Klare for ny kamp
Damelaget mot Levanger

Det var en spennende kveld i 1. divisjon for juniorer i går. Serieleder Lyn slo serietreer Grei på overtid, mens Nordstrand-gutta laget det litt for spennende mot Asker på Føyka.

I en førsteomgang hvor gutta styrte det meste, satte Petter Kristiansen både 1-0 og 2-0 da han først var framme på en retur og deretter løsnet et skudd fra rundt 20 meter.

I andre omgang tok hjemmelaget over en god del av kampen mot et Nordstrand som ikke helt fikk spillet til å gli. Og tross et solid overtak for de for anledningen blå i antall hjørnespark, var det hjemmelaget som nikket inn en kårner denne kvelden. 2-1 med cirka 20 minutter igjen å spille.

Først fem minutter før slutt løp Magnus Aaløkken inn 3-1 i tomt bur, før Petter Kristiansen fullførte det hele med sin tredje skåring for kvelden da han satte et straffespark i sluttminuttene, som Magnus hadde skaffet.

Juniorgutta har lagt grunnlaget for at høsten blir tøff og tett og spennende.

3 x Petter ga ny seier
  Superspennende avslutning

Etter en kontrollert og god første omgang ledet juniorgutta meget fortjent 2-0 over Bærum, og det kunne godt ha vært mer. Så lot vi gjestene redusere tidlig i andre omgang og ble litt stresset. Ingen stor prestasjon siste 45 av våre, men 13 minutter ut i andre omgang skjedde kampens store høydepunkt: En goal som burde skjedd med tv-kameraer til stede fra alle vinkler.

Vi var ganske upresise og skåret ikke på de angrepene der vi burde ha skapt noe. Men hva gjorde vel det da Henrik Syversen løftet innlegget inn i boksen til Stian Høgh. Den tidligere turneren tok ikke ned ballen på 16-meteren slik vi ba om. Han kastet seg opp i luften, traff klokkerent på et ekte brassespark av den sorten som faktisk er et brassespark, og ballen føk som et prosjektil inn i lengste hjørne, totalt uten mulighet for gjestenes målvakt som kastet seg så lang han var.

Vakrest på Nordstrand i år, kanskje i Oslo, og vi har vel egentlig ikke sett på tv noen gjøre det samme denne sesongen heller.
Jakob Kollandsrud og Stian laget ellers hver sin også i første omgang.

Det unge juniorlaget vårt er i ferd med å levere en meget sterk sesong, og vi håper å plukke nok poeng framover slik at det blir spennende helt ut.

TABELLEN

Kanonskåring av Stian

Trenere og spillere i NIF-tøy = gratis inngang, ellers kun kr 60.

Alle kampene går på stor bane.

Håper vi sees!

Bring-kvalik for G16 på søndag

Vi hadde meldt på tre lag til årets Kulinaris Cup, inndelt i tre jevngode lag. Da vi var ferdigspilt på lørdagen, hadde vi to puljevinnere (Nordstrand 1 og 3) og ett lag som endte på 3. plass (Nordstrand 2).

Det ene laget gikk rett til semifinalen i A-sluttspill, mens det andre laget måtte via kvartfinale mot Ski. Det var et tøft Ski-lag, og det beste av deres tre lag. Gutta brettet opp ermene og vant en vel fortjent seier, hvor alle på laget kom på scoringslisten. Da ble det internoppgjør i semifinalen, Nordstrand 1 mot Nordstrand 3, og vi var garantert et lag i finalen i årets Kulinaris cup.

Det er aldri morsomt å slå ut sine egne, men Nordstrand 1 trakk det lengste strået og var dermed klare for finalen. Der møtte vi Kjelsås, som kun hadde med et toppet lag. Gutta fikk beskjed om å ha det gøy, og ikke ha høye skuldre. Vi hadde vel ikke helt trua på at vi skulle vinne, men gutta tok tak og spilte med en helt vanvittig innsats, og vi ledet med ett og to mål hele kampen. Og jammen ble det en flotts seier 21-16!

For noen av gutta var dette deres første finale, og det er stort når man går fra G11 til G12, og plutselig skal spille sluttspill. Men denne kampen vant vi som et LAG. De andre gutta kom og heiet frem lagkameratene, og dette var en lagseier.

Vi endte da med ett lag som vant finalen i A-sluttspillet, ett lag som ble slått i ut semifinalen i A-sluttspillet og ett lag som ble slått ut i semifinalen i B-sluttspill. Dette er vi utrolig godt fornøyd med, og det viser at vi gjør noe rett i Nordstrand ved å satse på bredde.

Vi gratulerer med flott innsats!

g07_kulinaris_metal

Litt avslapping og mental trening gjorde susen før finalen.

G07 til topps i Kulinaris cup!

Antallet barn varierer noe de ulike dagene i uken med en desidert topp på den alternative dagen onsdag med 110 barn. Vi er 10-14 instruktører daglig som hjelper til med henting, bespisning, lekshjelp og er i aktivitet sammen med barna. I tillegg jobber det tre personer i Storstua med å tilberede og servere god mat.

På fotballbanen har det gått over all forventning
Vi har hatt en uke der ansatte og barn har kjent og følt seg frem. I starten av uken jobbet vi med å finne gode økter som tilsvarer Niffos verdier. Vi har fokus på lek, fotball gjennom lek og allsidighet. Koordinasjon og balanse har stått på programmet hver dag.

Etter felles oppvarming har vi delt inn litt etter klassetrinn og hatt stasjonsøvelser i grupper på 6-8 spillere per trener. Vi er opptatt av trygghet og at alle barna blir sett, og dette viste seg å være en fin størrelse på gruppene. Vi unngår kø og får vært mye i aktivitet.

Fredag var det løkkefotball. Barna var helt enige om at dette var den beste dagen. Vi øvde oss på minimerket og teknikkmerket. Dette er merker barna skal få lov til å ta utover høsten. Vi kjørte også "trenerchalleng" - veldig populært!

fotballoppvarmin

Utrolig spreke barn under felles oppvarming

Mange ivrige små håndballspillere i arenaen
Det har variert i antall fra 10-23 barn pr økt, men uavhengig av antall har smilet vært på plass hos alle. Barna har vært igjennom kroppskontroll, hinderløyper, fotarbeid, skudd, finter, lek og stafetter. Med stor innsats og glede har de prøvd seg på de forskjellige øvelsene de har blitt gitt.

Vi trenere har også vært aktive sammen med barna, som keepere - hvor de skyter av full kraft for å score på oss, og som deltagere på lik linje i stafetter og konkurranser. Alle har kommet seg gjennom første uken - og vi gleder oss til fortsettelsen, og å bli enda bedre kjent med barna.

stigehopp

Flott innsats i hinderløypene

Avspenning, litt gøy og litt rart
Onsdagen hadde vi grupper der barna øvde på å puste og slappe av, og vi kjørte en avspenningsrunde med muskulaturen i hele kroppen. Noen syntes det var godt og noen syntes det var kjedelig, men alle jobbet veldig bra, og vi følte det vare en positiv opplevelse for de aller fleste. Det er mye inntrykk i løpet av en dag, og barn har godt av å kunne være tilstede her og nå og finne ro.

hvilestund

Deilig å slappe av

Oppsummert
Vi opplevde litt "armer og bein" i starten, men nå har vi virkelig kommet i gang. Vi har inntrykk av at barna har hatt en kjempeuke både på feltet, i arenaen og i "Storstua" (kafeen). Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger. Og har du noe på hjertet - ta kontakt med oss!

Ps! Vi tar fortsatt i mot nye barn alle dager bortsett fra onsdager, der vi har en inntaksstopp frem til høstferien.

Vi gleder oss til nye uke! Hilsen alle trenerne!

En herlig oppstart av Niffo
Seier mot Nesodden

Et eventyrlig halvår endte med poengdeling på Nadderud. Junior Elite tar dermed ferie på tabelltoppen i Interkrets A - 3 poeng foran gårsdagens motstander.

Og Stabæk skal faktisk være ganske fornøyd med at luken opp til våre gutter er på 3 og ikke på 6 poeng når vi tar ferie. For selv om hjemmelaget i kjent stil hadde ballen mye, var det Nordstrand som vasket fram de fleste farlighetene i toppkampen. Og da Younes Amer banket ballen i krysset kvarteret før slutt, flott frispilt av Per Stenseth, så det ut som det kunne gå mot borteseier på Nadderud. Like etter fikk imidlertid Stabæk et straffespark, som med Nordstrand-øyne så svært billig ut, men en ellers svært god dommer pekte på 11 meter i en tilsynelatende ganske ufarlig situasjon inne i Nordstrands 16-meter. Et egentlig mislykket innlegg gikk forbi Nordstrand-kaptein Mathias Jensrud som skled og datt på baken, men Amin Asskali tok ballen (og mannen mente dommer). Dermed endte det 1-1.

Nordstrand-trener Lars Bache klarte ikke å la den utlikningen prege det faktum at sesongen har vært et eventyr for Nordstrand-gutta så langt.

- Dette er en helt fantastisk gjeng gutter som har villet veldig mye, som har kultur for å bli gode, som har et fantastisk miljø og samhold seg i mellom, og som har prestert gang etter gang. Vi så tendensene i noen av treningskampene i vinter, som ga overraskende gode resultater. Men at vi skulle gå ubeseiret gjennom første halvdel av Interkrets A, og helt fortjent ha fått alle de poengene vi har, det hadde jeg ikke sett for meg, sier han.

I sommer kommer Junior Elite til å forynge laget.

- Det gir gutter som har tilegnet seg kulturen gjennom hardt arbeid i lang tid den muligheten de står og skraper på døra for å få. Den muligheten fortjener de, og vi skal bite veldig godt fra oss i fortsettelsen også, lover treneren.

Seriespillet starter opp igjen borte mot Follo 9. august. Da får alle lagene i tur og orden sjansen til revansje mot våre gutter.

16. august kommer Tromsø på besøk til Niffen i 3. runde i NM.

Resultater fra i går:
Stabæk-Nordstrand 1-1
Bærum-Follo 3-0
Sarpsborg 08-HamKam 2-1
Vålerenga-Lillestrøm 1-2

Vi gratulerer med topp innsats!

Junior Elite ubeseiret
Jentene hadde sin første innledende kamp fredag ettermiddag mot Pors, en grei gjennomkjøring som endte med seier 26-9.

Lørdag var det Sola sin tur til å kjenne på Nordstrands-tempoet, seier 23-16 til våre jenter, og dermed vinner av pulje 2. 

Da var det klart for semifinale mot vinner av pulje 1, Sarpsborgalliansen. Dette var et meget godt lag, og det ble en uhyre jevnspilt kamp, der det stod 18-18 ved ordinær tid. Finaleplassen skulle altså avgjøres på straffekast, og her trakk NIF-jentene det lengste strået og vant med 6-5 på straffer, sluttsiffer 24-23. Her stod Andrea meget godt i mål, og reddet den avgjørende straffen.

Gjerpen knuste Randesund 22-8 i den andre semifinalen og ble dermed vår finalemotstander. Jentene kom godt i gang i finalen og ledet 5-1, men etter fire utvisninger tok Gjerpen innpå, og kampen var jevn en stund, men ble aldri veldig spennende. Jentene våre har trent godt i sommer og det var tydelig at vi orket mer en motstanderen.

"Vi har flere nye spillere på laget vårt, og det hyggelig å se at det er mange som melder seg på. Nå er det treningsleir i Rakkestad kommende uke, og Nordstrand Hummel cup til helgen, det gleder vi oss til", sier en meget fornøyd trener, Line.

SLUTTSTILLING
 1. Nordstrand
 2. Gjerpen
 3. Sarpsborgalliansen
 4. Randesund
 5. Oppsal
 6. Fredrikstad
 7. Sola
 8. Flint
 9. Fram/LHK
10. Bækkelaget
11. Skrim
12. Pors

Vi gratulerer med en flott seier!

Så gratulerer vi selvsagt også Damer Elite med en finfin 3.plass, etter å ha slått Oppsal 24-22 i kampen om 3.plassen. En god Nordstrand-helg!

Junior til topps i Skjærgårdslekene

Endelig var dagen her.
Son var destinasjonen og NM miks stafett var kun noen timer unna. To spente NIF-lag, med biler tungt lastet med sykler og utstyr, sto samlet ved Son Spa klokken 09:00 søndag 30. juni. I sitt eget skadefravær hadde Martin Gulliksen satt av denne søndagen til å være coach, motivator, orakel og «handler» for begge lag. Han oste av erfaring etter å ha overværet lørdagens regelrytteri i den individuelle sprinten hvor diskvalifikasjoner og «penaltys» ble delt ut over en lav sko. Etter at Gulliksen og lørdagens individuelle deltagere hadde delt sine erfaringer, var NIF 1 og 2 tydelig preget og fylt av angst for å trå over streken. Ansvarsfølelsen for laget og klubben tynget og pulsen var allerede godt over terskel.

ALT skal oppi boksen i skiftesonen!
Etter å ha utfordret forbundets fleksibilitet med lisensutløsning fikk NIF bekreftet endelig lagoppsett og de utvalgte var klare for «race brief» klokken 10:00. Teknisk delegat gikk detaljert og hurtig gjennom regelverk, løypenett og konsekvenser ved brudd, for samtlige deltagere og oppmenn-/kvinner. ALT skal oppi boksen i skiftesonen!, Håndklede skal IKKE stikke ut lengre enn hjulet i skiftesonen!, HUSK filbytte i sykkeltrasé!, Én fot i bakken FØR streken ved endt sykkel! HVIS DU BRYTER REGLENE……..DISKVALIFISERING (litt overdrevet)! 

Det var en alvorstynget gjeng som rant ut av møterommet.
Her var det mye å huske på og det var tydelig at de nå skulle følge elitens regelverk. Samlet gikk lagene mot skiftesonen for å legge en slagplan. Etter å ha famlet gjennom det som ble sagt under «race brief» var konklusjonen klar, begge lag er her for å ha det moro, én for alle og alle for én! 

I deilig varmt vær var det duket for start.
Startskuddet gikk 12:00 og damene stupte ut i vannet i første etappe av miks stafetten. For NIF var det Kristin og Katrine som la på svøm. Kristin skaffet NIF 2 en liten luke opp av vannet og lå på en 6. plass, men som Katrine tok igjen i T1. Våre jenter syklet samlet ut etter T1. Noen minutter senere kommer Kristin som en rakett inn for T2 og har parkert både Katrine, men også en forvirret konkurrent (!). Katrine kommer inn i skiftesonen et par minutter etter Kristin, men hadde på ingen måte gitt opp. Jentene smalt ut for 2x900 m løp. Kristin veksler med rutinerte og evigunge Pål, som elegant fosser gjennom vær og vind i sin 300 m svømmeetappe. Vekslingen mellom Katrine og Magnus er også vellykket. Svømmingen til NIF 1 sin andreetappemann står dessverre i sterk kontrast til alt annet som skjer i vannet denne dagen. Dette ble både opplevd og observert som en 7 minutter lang drukningsulykke som heldigvis gikk bra. Over i sykling var heldigvis begge NIF-lagene sine andreetappemenn i sitt rette element. Og det skulle gå fryktelig fort. Etter å ha snudd i enden av sykkeltraséen setter Magnus i NIF 1 ny løyperekord og knuser bestetiden på sykkel med over ett minutt (!). Pål og NIF 2 veksler likevel noen minutter foran NIF 1 og ut i vannet for NIF 2 fosser Ann frem. Det går fort! 5:35 i krevende vær og vann. For NIF 1 sendes Kristina ut for sin etappe. Det skal så vise seg at hun blir den siste som får lov til å svømme denne miks stafetten. Som følge av at det nærmet seg et tordenvær, skulle svøm for de øvrige startende, byttes ut mot én runde med løp. Etter to knalletapper av Kristina og Ann var det duket for ankeretappene ved vår store leder, Thomas for NIF 2 og Robert for NIF 1. Thomas peiser på med vill løping og Robert knaller til med en lynrask sykling. Ankeretappene blir fullført i eksemplarisk stil med NIF flagget i hånden. NIF 2 kommer først i mål med en respektabel «5.» plass og NIF 1 på en «10.» plass.

To tankekors var litt uklare.
Lagene står sammen etter målgang og refleksjonene rundt etappene har dessverre avdekket et par ubevisste forhold. Det ene var verdensrekorden til Magnus på sykkel og den andre var at Kristin klarte å ta igjen to deltagere, Katrine og en til, på sykkel uten å sykle forbi. Merkelige episoder som dessverre skulle vise seg å være to små hjernedrypp i samme rundkjøring. Begge hadde misset en avstikker og kuttet traséen med noen hundre meter. «Heldigvis» var pallen utenfor rekkevidde så konsekvensen var begrenset. 

Etter målgang stod NIF igjen samlet.
Selv med deilig vær og flotte rammer ble det et amputert arrangement, men med mye innhold. Konklusjonen er at triathlon er en innholdsrik idrett med mange elementer og at alt må trenes på. Neste år skal vi være med i toppen. Det er en spennende målsetning. Nå er det trening for alle muggær! God sommer til alle sammen😊

Vi takker for en herlig oppsummering av NM miks stafett!

tri_nm-miks_2019_skifte

tri_nm-miks_2019_lope

tri_nm-miks_2019_hei

Heia Nordstrand!

NM Miks stafett 2019 i Son

5-årsgruppa (født 2015)
 

Årgangsansvarlig er ansvarlig for at det til enhver hjemmekamp er utpekt en kampvert. Dette gjelder både treningskamper og seriekamper. Kamper skal ikke gjennomføres uten kampvert.

 

Instrukser for kampvert

Før kampen

 • Kampverten skal sende en epost med informasjon til motstander før kampen (bruk gjerne malen nedenfor). Kontaktinformasjon om bortelaget finnes på fotball.no 

Under kampen 

 • Kampverten skal gå med gul vest  
 • Kampverten ønsker bortelaget velkommen og viser laget og publikum hvor de skal være (publikumssone på en side av banen, innbyttersone på den andre) 
 • Kampverten skal lage en liste med navn og telefonnummer på alle som er tilstede under kampen (spillere, trenere, dommer, publikum).
 • Kampverten skal informere om at helsemyndighetene krever dette og at informasjonen kun skal brukes i forbindelse med en eventuell smittesporing   
 • Kampverten må informere publikum om at 1-metersregelen gjelder

Etter kampen

 • Listen med navn og kontaktinformasjon skal oppbevares av kampverten i ti dager etter kampen.

Her er det en link til et banekart, med oversikt over hvor publikum og innbyttere/trenere skal være under kampen.

Ved spørsmål om kampvertens rolle, ta kontakt med sportssjef Anna Collett ([email protected], 98 29 52 20)  

 

********************

MAL FOR MAIL TIL MOTSTANDERLAG

********************

Nedenfor følger en mal som kampverter kan brukes for å ta kontakt med bortelaget. Kopier og lim inn i en mail.

NB! Fyll ut alle felter som er markert i <klamme>

                                                                                                                                              

Hei og velkommen til kamp mot Nordstrand IF

Jeg tar kontakt fordi du er satt opp som kontaktperson for en håndkamp som skal spilles mot Nordstrand IF. 

Jeg ønsker å orientere om at jeg vil ha rollen som kampvert under kampen.   

Som kampvert vil jeg passe på at kampen foregår i tråd med de retningslinjene som vi har i Nordstrand IF for å gjennomføre fotballkamper så lenge det er fare for koronasmitte.

Mine viktigste oppgaver er:

 • Å ta imot laget deres når dere ankommer arenaen. Jeg ber om at ansvarlig leder ved ankomst til anlegget så raskt som mulig tar kontakt med meg på <TELEFONNUMMER>, slik at jeg kan geleide laget til riktig bane/garderobe. 
 • Å utarbeide en liste med navn på alle som er tilstede under kampen. For å lette dette arbeidet, ber jeg om at ansvarlig leder hos dere har klart en liste over alle spillere, trenere og ledere som deltar på dagens kamp, med kontaktinformasjon. I tillegg vil vi gjerne motta en ferdig liste over navn og kontaktinformasjon på alle de tilskuerne som følger dere fra sidelinjen. Denne listen vil bli oppbevart i 10 dager og vil kun bli brukt til eventuell smittesporing i etterkant.
 • Å passe på at 1-metersregelen overholdes utenfor selve banen

Jeg vil gå med gul vest under hele kampen.

 

Vi gleder oss til kamp! Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.  

 

Med vennlig hilsen

<Nordstrand IF LAG>

<KAMPVERTENS NAVN>

<KAMPVERTENS TELEFONNUMMER>

 

Se vår hjemmeside for utfyllende informasjon om Korona

https://nordstrand-if.no/om-nif/koronainformasjon

Adressen til våre anlegg er: 

Nordstrand idrettspark/Nordstrand Arena: Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo

Hallager kunstgress/Hundejordet: Herregårdsvn 34, 1168 OSLO

 

Ved parkering Nordstrand Idrettspark/Nordstrand Arena: Bruk gjerne vårt parkeringshus i kjelleren i Nordstrand Arena. Dersom laget ankommer i privat buss, er det muligheter for parkering bak hallen. 

Instrukser for kampvert fotball

Som følge av ny sesong, har alle lagene på guttesiden rykket opp et hakk. LM04 har blitt U-gutta, mens LM02 har rykket opp til å bli Juniorlandslaget. 

Under samlingen i Skien står fysiske økter og trening i hall på programmet for begge lagene.

Her kan du se hele uttaket der vi finner noen kjente navn også på Junior-uttaket.

Vi ønsker deg en flott samling, Lucas!

Lucas Fronth Sanderholm på U-samling

Trenerattesten tar for seg de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til trenere, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Etter fullført Trenerattest, blir kompetansen synlig på trenerens idretts-CV, med tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine. 

Logg inn på trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

Ta Trenerattesten

Frostrøyk, flomlys og felleskap satte fine rammer for kvelden. Norge leverte på banen, i en kamp Belgia ikke fikk komme til. Hele 4 mål fikk vi å juble for. Etter kampen stod jentene igjen, med skjerfet over hodet og sang av full hals - alt for Norge.

norge-belgia_skjerf

norge-belgia_norge

Fornøyde jenter som gjerne gjentar suksessen

norge-belgia_selfie3 norge-belgia_selfie1 norge-belgia_selfie2

Stor stas at landslagsjentene kom og tok "selfies" med jentene.

#sterkeresammen

Drømmekveld på Ullevaal

Bækkelagsgutta vant med 4 mål i oppgjøret i Rema1000 ligaen for noen uker siden. Kan de gjøre det igjen? Vi håper på topp stemning og stormende jubel i arenaen. 

Både Storstua og kiosken er åpne og vi håper mange vil komme og lage en flott ramme rundt kampen.

Vinn en treningsøkt med en av BSK-spillerne!

Det avholdes heie-konkurranse og det lages som stiller med den beste heia-gjengen vinner et besøk av en av BSK Elite-spillerne så her er det bare å stå på.

Og for denne gangen; Heia BSK!

NM-kvartfinale onsdag kl 18.30

Se NIF-kolleksjonen: https://bit.ly/2WCqU8v

Klubbkolleksjonen har ferdig rabatterte priser på nett.

Benytt rabattkode: HUMMEL30 på Hummel-produkter i nettbutikken.

Hummel-varer: https://bit.ly/3gpj3lq

Velkommen!

Torshov Sport
Sandakerveien 35 B, 0477 Oslo

handledager-torshov-sport-hosten-2021-(1)

Minner om: Handledager hos Torshov Sport 6. - 12. september

Hamar Talent Cup leverte et meget proft opplegg med gode lag og kamper spilt på ærverdige Briskeby Stadion - en stor opplevelse for alle tilreisende.

Gutta vant alle seks kamper lørdagen, mot lag fra Hamar, Trøndelag, Stange, Oslo og Bærum, og fikk derfor spille finaler i flomlys og Champions League-stemning på søndagen. Det ble en opplevelse gutta sent vil glemme, og topp fire plassering på begge Nordstrandslagene.

Gutta gleder seg til fortsettelsen, heia Nordstrand!

Følge gjerne Nordstandslagene på instagram, G09 på nordstandg2009.

Vi gratulerer!

g08_talentcup21_pep

g08_talentcup21_smil

g08_talentcup21_bue

g08_talentcup21_lagbilde

g08_talentcup21_pokal

 

 

Nordstrand G 2009 på tur!

Som en avslutning på Disney Playmakers inviterte vi KFUM Jenter 2015 over på en minicup. Hele 50 jenter var samlet til en 3v3 cup og det stod ikke på innsatsen og fotballgleden denne kvelden.

Livets første cup, drakter, BlimE-dansen og utdeling av pokaler har nok gitt mersmak på cuplivet. I tillegg stilte 15 jenter fra 2008 opp som trenere og dommere. Det er stor stas for de minste når de litt eldre jentene tar seg tid og er med. Motsatt setter også jentene fra 2008 pris på å få bli med og føle på trener- og dommerrollen.

3v3-playmaker-cup-2021_bane

Over 50 jenter var i aksjon

3v3-playmaker-cup-2021_trener

God coaching gjennom kampene

3v3-playmaker-cup-2021_instruktor

God steming mellom spillere og trenere

3v3-playmaker-cup-2021_crowd

3v3-playmaker-cup-2021_blime

Før premieutdelingen var det full innsats under BlimE-dansen

Tusen takk til alle jentene fra NIF, KFUM og J2008 for en flott cup 😊

 

 

 

 

3v3-cup-suksess!

Innløpingen sammen med to spillere fra alle de yngre årgangene i klubben, med hvert sitt NIF-flagg, sørget for en flott start på kvelden. Ivrige 2007-gutter, som har fulgt A-lagstreningene interessert de siste ukene fikk æren av å være ballgutter og utførte oppgaven med glans.

Så ble kampen blåst i gang og vi hadde to-tre gode muligheter til å ta ledelsen i 1. omgang selv om vi ble løpende for mye mellom. Etter ca halvtimen slipper vi inn et mål på en corner, men med 0-1 til pause er vi fortsatt med i kampen.

Det kjappe 0-2 målet rett etter pause ødela mye for oss og utover i omgangen kom kvalitetsforskjellen tilsyne på lagene selv om gutta jobbet iherdig. Til slutt kom 0-3 målet som også ble sluttresultatet og snipp, snapp, snute for årets Norgesmesterskap.

Vi vil rette en stor takk til alle de fremmøtte! Det var veldig morsomt med så mange NIF-supportere på kampen, det setter vi veldig stor pris på!

Nå retter A-laget blikket mot seriestarten på Niffen neste mandag kl 19.00 mot Stabæk 2. Vi ser deg gjerne igjen da!

Heia Nordstrand!

nm-08_oppstilling

Flotte representanter fra våre yngre årganger sammen med kveldens helter.

nm-08_keeper

En av flere flotte redninger av Christopher Bugge.

nm-08_tribune

Nordstrand-supporterne stilte opp og skapte en flott ramme rundt kampen.

Stor stemning på Niffen i kveld

Seks kamper kr 300,- gir deg en kamp i rabatt.

Vipps nr 13404

Håper du vil støtte oss!

(ps. Sesongkortene for 2020 gjelder for 2021).

Kjøp årets sesongkort

Nordstrand er i selskap med Stabæk og Vålerenga de eneste lagene fra Oslo fotballkrets som er kvalifisert for NM G19. Sistnevnte gjester Niffen torsdag kl. 18.00 for den første tellende kampen på altfor lenge. 

Vi kan love topp innsats og håper mange tar turen for å heie oss til avansement!

Storstua er åpen fram til andre omgang starter. Gratis inngang.

Juniorgutta tar i mot Vålerenga til cupkamp

Disse tiltakene gjelder fra 14. januar og inntil videre;

 • PUBLIKUM
 • Vi åpner for maks 30 tilskuere på tribunen/galleriet, altså maks/ca 1 pr spiller
 • Alle aldre teller med i antallet
 • Vi oppfordrer til å ta hensyn slik at alle spillere får med seg minst en tilskuer
 • Publikum må registrere seg via QR-koden i hallen, evnt med navn/nr i billettluken
 • Det er påbud om munnbind
 • Vi ber om at publikum er raske med å forlate tribunen etter kampslutt slik at nye kan komme inn

Ps! Vi tar kun vipps i "billetten"

 • LAGENE
 • Lagene får tildelt "spritet" garderobe av lagvert ved ankomst
 • Lagene får ikke gå inn på banen før spillende lag har forlatt den, bli i garderoben til baneverten gir beskjed om at det er klart
  Vi ber om at alle lag er raske med å forlate banen etter kampslutt slik at vi kan få "spritet" benker og få de neste lagene inn på banen!
  Følg forøvrig anvisninger fra vertene i hallen.
 • All lag fra 13 år må registreres i TA. 
 • Alle lag under 13 år SKAL levere lagliste med kontaktinformasjon, leveres til lagvert ved ankomst

Velkommen på kamp!

Skal du spille håndballkamp i Nordstrand Arena?

Madeleine Valø har valgt å si opp sine administrative stillinger i Nordstrand IF. Fra og med nyttår vil hun fokusere på trenergjerningen, da for jenter 2008 og gutter 2011.

Madeleine har jobbet i Nordstrand i nesten ti år. Hun kom til klubben som jenteansvarlig i 2012. Siden da har hun vært en drivkraft på jentesiden av fotballen i klubben. Hun har trent mange forskjellige lag, vært trenerveileder for alle trenerne på jentesiden (det siste året for begge kjønn født 2010-2012) og holdt trenerkurs på vegne av NFF Oslo.

Hun har vært delaktig i faginnholdet og oppfølgingen på fotballcampene og holdt instruktørkurs for våre ungdomstrenere.

Noe av det siste Madeleine gjorde for klubben var å utvikle og igangsette konseptet rundt Ballidretten. Dette har ført til at hallen hver onsdag mellom kl 16-17 er fylt med 100 barn i 4-års alderen som løper, hopper, ruller, kaster, sparker og svetter. Det er rett og slett en kjempesuksess.

Det gjelder det meste Madeleine har involvert seg i for klubben vår. Hun har en stor drivkraft og vilje, og jobber strukturert og kjapt med å løse de oppgavene hun tar på seg.

Vi er utrolig glade for at hun fremdeles vil jobbe som trener i klubben og ønsker henne lykke til med det hun liker aller best – å utvikle bedre fotballspillere på feltet.

Madeleine takker av administrativt

I samråd med trenerne på de ulike gruppene i Parasport er det besluttet at treningene inntil videre avlyses til nye retningslinjer blir presentert. Dette for å ivareta utøvere, foresatte, ledsagere og trenere. Det er spesielt anbefalingen om å holde avstand på 1 - 2 meter som er utfordrende å gjennomføre i praksis.

Vi følger nøye med på situasjonen og vil komme med oppdatert informasjon så fort situasjonen endrer seg.

Har du spørsmål angående dette eller annet som omfatter Nordstrand IF Parasport, ta kontakt med Idrettskoordinator for Parasport: Christopher Knudsen - [email protected]

Koronainfo Parasport

Skedsmohallen

3. serierunde skulle egentlig blitt spilt i Sofiemyrhallen i januar, men har blitt utsatt til april grunnet koronasituasjonen. Derfor var det ekstre gledelig at TH-serien nå er i gang igjen og dermed ble det duket for en heidundrande serierunde i Skedsmohallen, lørdag 12. februar.

Gode resultater

Nordstrand IF Parasport har hatt gode resultater så langt i sesongen og fulgte opp med nye gode kamper. Det ble seire mot Vivil og Ull/Kisa, mens Lillestrøm ble for sterke i to oppgjør. Nordstrand IF Parasport stilte sterkt og tilbydde til og med å låne ut noen spillere da enkelte lag hadde stort frafall. 

Hovedtrenerer, Anders Färje var en godt fornøyd trener etter kampene og ble spesielt imponert over utviklingen i spillet som de har terpet på trening.

- Det som var flott at se var at det vi trener på begynner at sitte. Vingene er mer involvert i spillet og større bevegelse i angrep. Nå skal vi trene godt den neste måneden og stille klare til neste serierunde som arrangeres på vår egen hjemmearena, Nordstrand Arena lørdag 19. mars.

18

72

9-(1)

3. serierunde i REMA 1000 TH-serien

Takk til både spillere og foreldre for en strålende gjennomført Fredrikstad Cup!

Ny cup allerede første helgen i juni på Fjellhammer (1-3. juni), og kampoppsettet finner du her: http://bonaquacup.no/2018/result/division/16448617

Lykke til!!

Bon Aqua Cup 2018
Kamp onsdag!

Vi opplever stor interesse for akademiet hvor vi nå har ca. 70 barn innom ukentlig. 

På akademiet har vi månedstemaer og vi terper mye på detaljer.

Det serveres deilig varm mat i Storstua før hver akademi-økt.

Du finner ytterligere info på Akademi-siden

Påmelding
 

Velkommen!

Oppstart på Akademiet
 • Vii har begrenset antall billetter.
 • Billettene er unummererte så det er førstmann til mølla både for billett og plass.
 • Hjemmesupportere går inn fra Lillekunsten, bortesupportere går inn fra Freidigveien.
 • Egen kiosk og toalett for hjemme- og bortesupportere.
 • Vennligst "sjekk inn" på arrangementet via qrona.no ved ankomst, følg QR-kode på arenaen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt:
Anna Collett, 98 29 52 20
Janne Eriksen, 90 98 27 27

Sees på kamp!

Billett til NIF-Sarpsborg 08

Billetter kr 60 kjøpes på Vipps #13404.

Gratis for barn/ungdom under 16 i NIF-tøy.

Håper vi sees!

NIF-Stabæk 2

Allerede i slutten av februar var vi i gang med å samle opp gummigranulat rundt på anlegget etter vinterens måking av banene, og i dag satte vi i gang med å rense og legge granulatet tilbake på banene. Dette er den tidligste starten på vårklargjøring for oss i Nordstrand.

I dag gjennomførte også Nordseter skole sin årlige solidaritetsdag, og vi fikk gleden av å ha tre arbeidsomme jenter på jobb hos oss. Denne dagen går ut på at elevene bytter ut skoledagen med en betalt arbeidsdag. Elevene donerer et dagsarbeid til et solidaritetsprosjekt, og årets aksjon går til inntekt for Flyktninghjelpen, et prosjekt som er høyaktuelt i disse dager, og som vi i Nordstrand IF helt klart støtter oppunder.

Nora, Mina og Mira er kjente fjes for det håndballglade Nordstrandspublikummet. Til daglig er de elever ved Nordseter skole, håndballspillere på vårt gode jenter 2006 lag, og i dag har de gjort en innsats for å bedre forholdene for alle klubbens fotballspillere.

Utstyrt med rive, kost, spade, løvblåser og ikke minst en god porsjon arbeidslyst og pågangsmot, gikk jentene i gang med å samlet opp mengdene med gummigranulat som har fulgt med snøen ved brøyting av fotballbanene i vinter. Granulatet ble samlet i hauger og sekker, før det ble fylt opp i rensetrommel, og Ken bistod med utkjøring.

granulat2022_sekk

Dette er et viktig arbeid for å bedre spilleforhold på fotballbanene, og ikke minst er det viktig å fjerne granulatet fra snøen slik at vi får en god smelting. Dette er et tidkrevende arbeid, men med den starten vi har fått nå, så er det jo håp om at vi kan bli ferdige med dette arbeidet tidligere enn før.

granulat2022_jentene

Takk for innsatsen i dag Mira, Mina og Nora og lykke til med resten av håndballsesongen.

Forhåpentligvis er våren kommet for å bli, slik at vi kan fortsette dette arbeidet fremover, og sørge for bedre og bedre fotballbaner uke for uke.

 

Det nærmer seg fotballsesong

Nordstrand IF med støtte fra Bufdir skal arrangere to aktivitetsleir for personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser. Den ene fra 10 - 17 år og den andre fra 18 - 35 år. Dette er åpent for alle, og man trenger IKKE å være medlem av Nordstrand IF. Under følger lenke til påmelding til aktivitetsleiren. Påmelding åpner 20. mars.

Påmelding
 aktivitetsleir 1 (10 - 17 år): https://club.spond.com/landing/courses/nif/F4F084CFAA994CAEA9C0EDD69DE32563
Påmelding aktivitetsleir 2 (18 - 35 år): https://club.spond.com/landing/courses/nif/952DC80A1E7247BFB24752C0EEBCD879


Det er 20 plasser på aktivitetsleiren og det er førstemann-til-mølla som gjelder
PS! Ansatte eller ressurspersoner rundt deltakeren kan også utføre påmeldingen på vegne av deltakeren og familien ved behov. Bruk den samme lenken og forklar relasjonen til deltakeren.

Tidspunkt og sted
Aktivitetsleir 1 - 10 - 17 år: Mandag 24. juni til og med fredag 28. juni
Aktivitetsleir 2 - 18 - 35 år: Mandag 1. juli til og med fredag 5. juli

Aktivitetsprogram mellom kl. 09:00 - 15:00 hver dag. Oppmøte og avreise på Nordstrand Arena, Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo.

Program
Hver Aktivitetsleir vil bestå av ca. 20 deltakere og 12 ansatte og vil bli delt inn i mindre grupper. Hver dag starter med en gruppesamling der gruppene går gjennom dagen 09:00 - 09:30. Deretter er det formiddagsaktiviteter 09:30 - 12:00. Mellom 12:00 - 13:00 er det lunsj og pause. Etter lunsj er det ettermiddagsaktiviteter mellom 13:00 - 15:00. Dagen avsluttes med gruppesamling og avreise 15:00 - 15:15. Program vil bli publisert og sendt til påmeldte deltakere i forkant.


Aktiviteter
Gjennom uka vil alle deltakerne få prøve seg i mange forskjellige aktiviteter. Program og praktisk info vil bli sendt per e-post til de påmeldtes kontaktperson i forkant av Aktivitetsleir og presenteres den første dagen. Vi kan love mye moro og spennende aktiviteter i trygge og forutsigbare rammer. Målet er at deltakerne skal få oppleve mestring og glede i kjente og nye aktiviteter og få mulighet til å bli kjent med andre.

Se noen av høydepunktene fra en av fjorårets Aktivitetsleirer øverst på nettsiden eller her: https://youtu.be/lGBK6OXNj2Q

For alle
Vi ønsker at alle med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser skal føle seg velkomne til å delta på Aktivitetsleirene. Det vil være engasjerte unge mennesker som jobber på leiren, både med og uten erfaring med målgruppen. Om din deltaker har et tilretteleggingsbehov som krever eget personal eller assistenter, ta kontakt med leirkoordinator for Aktivitetsleiren, Helene Utgård, på e-post: [email protected] for å avklare hvordan vi løser det. Det vil være mulig å ha med seg ledsager(e).

Gratis påmelding
Med økonomisk støtte kan vi tilby gratis påmelding til alle som vil være med. Alle aktiviteter, lunsj og frukt hver dag og utflukter er dekket. I tillegg er leirene godt bemannet med ansatte som passer på at alle blir ivaretatt og har det bra. Påmelding er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer av Nordstrand IF Parasport.

Fotografering
Vi gjør oppmerksom på at fotografering vil foregå under Aktivitetsleiren. Dette vil bli brukt til å lage enkle dagsrapporter og en leirfilm på Nordstrand IF Parasport sine sosiale medier på Facebook og Instagram. Det vil også lages individuelle minnepermer med bilder fra hele uken. I påmeldingsskjemaet huker du av for om du godkjenner eller ønsker å reserve ditt barn. Det vil også være anledning til å reservere sitt barn eller omgjøre reservasjonen i løpet av Aktivitetsleiren.

Spørsmål
Har du spørsmål om Aktivitetsleirene kan du kontakte leirkoordinator, Helene Utgård, på e-post: [email protected]

 

I Gutter 15 slo NIF2 ut NIF1 i semifinalen, etter ekstraomganger og med knappest mulig margin, 19-18, og møtte Linje 5 i finalen. Der var det igjen jevnt men denne gangen ble det tap med ett, 13-14, og sølvbøtte.

Gutter 16 hadde ett tap i innledende runde og gikk til B-sluttspill. Her gikk de helt til topps og fikk med seg gullbøtte hjem.

Gutter 20 fikk en pangstart på cupen hvor de møtte Lerøyvinner Follo i første kamp og tapte kun med to, men det ble tre tap innledende og dermed B-sluttspill. Der gikk gutta helt til topps, slo Bækkelaget Ældre 14-12 i finalen og ny gullbøtte hjem til Nordstrand.

Jenter 15 gjorde som de pleier, vant finalen etter 13-10 over Rølvsøy, og sørget for vår fjerde pokal.

Vi gratulerer alle sammen med flott innsats!

jenter-15-fredrikstad-cup-2022

Jenter 15

g16-fredrikstad-cup-2022

Gutter 16

gutter-20-fredrikstad-cup-2022

Gutter 20

 

Fire bøtter med hjem fra Fredrikstad!

Før siste Fellesrunde i Bring var det fire lag i vår pulje som kunne gå til sluttspill. Bryne var allerede klare, men ØHIL, Bjarg og NIF kjempet om den siste plassen.

Da vi hadde Bjarg på innbyrdes, måtte vi vinne mot ØHIL for å gå videre, så den første kampen var avgjørende. Gutta kjempet og hadde ledelsen stort sett gjennom hele kampen, og da fløyta gikk stod det 26-32 i vår favør og sluttspillet var sikret!!!!

Kampen mot Ull/Kisa senere på dagen var da uten betydning, og det bar den også preg av. Vi kom tidlig bakpå og klarte aldri å hente oss helt inn så den kampen måtte vi se oss tapt med 31-35.

Men en fantastisk jobb av gutta å nå sluttspillet, og nå skal det trenes godt før vi møter CSK i kvartfinalen 27. april i Fredrikstad.

Gøy for klubben å nå Bring-sluttspill for andre året på rad.

I kampen mot ØHIL ble Marius Jakobsen Nordeng tildelt Grønne kort som anerkjenner gode lagspillere og positiv og ønsket atferd på håndballbanen.

Bastian Kraft Ophus endte som nr 2 på toppcore-listen i avdelingen med 60 mål, og nevnte Marius på en fin 10. plass med 46, se statistikk.

Heia Nordstrand!

Gutta klare for Bringsluttspill!

Nordstrand Arena har nå følgende åpningstider (hoved- og garasjeinngang):

Mandag – torsdag kl 08.00-20.30
Fredag kl 08.00-18.30
Lørdag og søndag etter aktivitet

 • Alle med adgangsbrikker vil ha tilgang utover dette
 • Lag som har trening i hallen etter at dørene låses må organisere innslipp selv
 • Alle må forlate arenaen innen kl 23.00 da alarmen aktiveres
Åpningstider Nordstrand Arena

NHF Region Øst: www.handball.no/regioner/region‐ost
Melde skade: https://www.gjensidige.no/meld-skade/idrettsforsikring 
 

Rolle Navn Mobil e-post
Spond, lagkasse, utstyr, treningstider Mette Blomqvist 96622260 [email protected]
Arrangement Janne Eriksen 90982727 [email protected]
Leder håndballgruppen, fung. sportslig leder Kristine Høgh 47024118 [email protected] 

 

 

Adam er kantspiller og skal på samling for spillere født 06/07, på Niffen på onsdag.

Peter er høyre bakspiller og har allerede deltatt på samlingen for spillere født 05, i Langhushallen på torsdag.  

Vi gratulerer begge to ønsker Adam lykke til på onsdag!

Her kan du se hele uttaket for G06/07 og G05.

To Rekrutt-gutter på Reg.samling!
Åpningstider i julen

Nordstrand J13 vant Peter Wessel cup i 2023 og fikk derfor invitasjonen som ett av 18 lag fra Island, Finland, Danmark, Sverige og Norge. 

Nordstrand var i pulje med Helsinge Atlas fra Finland og Skuru og Kärra fra Sverige. Første kamp mot Atlas var preget av nerver og trøbbel med uvant klister på ballen og dermed en del tekniske feil og ikke helt flyt i angrepsspillet. Nordstrand tar likevel en kontrollert seier 19-16 og er godt i gang etter noen fridager i julen. Mot Skuru i kamp to blir det grei skuring ☺️ og NIF vinner 18-13 og er klar for kvartfinale allerede før siste kamp mot arrangørlaget Kärra. Kampen blir en ren gruppefinale og Kärra er et seiersvant lag med seiere i flere svenske cuper på cv-en. Gruppefinalen blir jevnspilt, men Nordstrand ligger foran med 3-4 mål stort sett hele veien. På slutten klarer likevel Kärra å komme kun ett mål bak, men Nordstrand holder hodene kalde og sikrer seieren 18-16. 

I kvarten står Hammarby på motsatt banehalvdel. Heltente Nordstrands-jenter går ut i et forrykende tempo og paralyserer Hammarby fullstendig. NIF går til pause med 8-målsledelse og andre omgang blir en transportetappe hvor NIF cruiser inn til seier 18-9 og dermed semfinale i Norden cup som første Nordstrands-lag noensinne! 

Tidenes beste j13-lag motstander i semi
I semifinalen møter NIF igjen Stockholmslaget Täby. Det er samme lag NIF tapte mot i semifinalen i Partille cup og et lag som aldri(!) har tapt en eneste kamp, til tross for at de også spiller en årsklasse opp i hjemlig serie. Laget omtales i svenske medier som antagelig tidenes beste j13-lag og vinner stort sett alle sine kamper med kalassifre. I puljespillet i Norden cup har de i gjennomsnitt vunnet kampene sine med 20(!) mål og scoret mer enn 30 i alle kamper. En formidabel motstander som spiller offensivt forsvar og kjører høyt tempo i kontra og angrep. Ikke ulikt Nordstrands spillestil. Dessverre får NIF en uheldig start med en tidlig, billig utvisning i mot og noen stangskudd og straffebom. Dermed står det 1-7 på tavla etter 7 minutter og det skal vise seg å bli umulig å hente inn. Jentene kjemper seg likevel tilbake i kampen og gir Täby motstand hele veien. NIF klarer uavgjort i andre omgang, men kampen ender 20-12 og Täby går fortjent videre til finalen hvor de vinner 32-25 mot Skanderborg fra Danmark. Nordstrand og Skanderborg er de eneste lagene som har tapt med mindre enn 14 mål mot Täby i hele turneringen. 

Bronsekampen
I Norden cup spilles det om alle plasseringer fra 1 til 18 og Nordstrand skal dermed ut i bronsefinale mot Önnereds for å kåre bronsevinner. Nok et sterkt, svensk lag med offensivt fysisk tøft forsvar og høyt tempo i angrep. Önnereds har studert NIF nøye og starter blant annet kampen med frimerke på NIFs back Aurora (som for øvrig fikk frimerke mot seg i 4 av 6 kamper). Dette løser Nordstrand veldig godt i første omgang og går til pause med en trygg 6-målsledelse. I andre omgang klarer svenskene sakte men sikkert å spise opp forspranget og noen minutter før slutt er ledelsen til NIF nede i 2 mål. I løpet av de siste to minuttene blir NIF avblåst veldig raskt for passivt spill flere ganger og 30 sekunder før slutt klarer Önnereds å redusere til bare ett mål bak på stillingen 16-15 og det koker godt på tribune, benk og bane i intime Kärra sportshall. Nordstrand klarer likevel å holde buret rent de siste 30 sekundene og blir bronsevinner av Norden cup og tredje beste lag i Norden! 

De andre norske lagene i topp ti ble Vestby på 6. plass og Rival på 10. plass. 

Nordstrand J2010
Nordstrand j2010 består av 45 spillere og 8 trenere. Laget har fire lag i Regionserien i j13 og ett i j14. To av lagene er i a-sluttspill og to lag er også i 1/8-finale i Mobile Regionscupen. Følg oss på https://www.instagram.com/nordstrand.j2010.

Se video av Eline med et viktig mål etter fint spill i bronsefinalen mot Önnereds. Kilde: handbollplay.se

Se også artikkel på noblad.no

j13-norden-2023-pokal

Nordstrand tredje best i Norden!
Tusen takk!

Akademiet tilbyr;

 • Trening for årgangene 2008 til 2011
 • Kvalifiserte trenere med utdannelse og erfaring.
 • Keepertrening på mandag og onsdag.
 • Fritt antall dager pr uke; 1, 2, 3 eller 4
 • Stillerom for de som ønsker å gjøre lekser
 • Varm mat i Storstua

Følg link for ytterligere informasjon og påmelding

Velkommen!

Akademi-påmeldingen er åpnet!

Akademiet tilbyr;

 • Trening for årgangene 2008 til 2011
 • Kvalifiserte trenere med utdannelse og erfaring, hvis behov er det også målvaktstrener på øktene
 • 20 deltakere i hver gruppe med to trenere, og nivå- og aldersinndeling tilstrebes
 • Fritt antall dager pr uke; 1, 2, 3 eller 4
 • Stillerom for de som ønsker å gjøre lekser
 • Varm mat i Storstua

Følg link for ytterligere informasjon og påmelding

Velkommen!

Akademi-påmeldingen er åpnet!

Malin er venstre kantspiller og trenger ikke reise så langt, da samlingen foregår i Nordstrand Arena.

Vi gratulere med innkallingen og ønsker deg en morsom samling!

 

Malin Karlsrud-Josephson på Reg-samling

Vi dro til Notodden for kvalifiseringsrunde der vi møtte Øyestad i første kamp. Tross dårlig uttelling fra 6-meter vinner vi 22-12. Den andre kampen var mot vertene Notodden, her har vi god kontroll hele veien og vinner komfortabelt 13-31 og i den siste kampen vinner vi 39-18 over LFH09.

Vi får satt et bra forsvar i helgen, der vi fremprovoserer tekniske feil hos motstander, lager mye brudd og er kompakte. De gangene det glipper bakover har vi to gode målvakter i Christian Amundsen og Jacob Johnsen som stenger sjappa. Tross svakere motstand gjør gutta jobben og viser at vi er best. Resultatet er 3 seier, 6/6 poeng og 92-45 i målforskjell.

Lerøyserien spilles det fire runder og et nasjonalt sluttspill for de best rangerte lagene etter endt seriespill.

Vi gratulerer!

Spilledatoer Lerøyserien 2023/24
Kvalifisering: 9.–10.9. og 30.9.–1.10.
Runde 1: 11.11.–12.11.
Runde 2: 20.1.–21.1.
Runde 3: 10.2.–11.2.
Runde 4: 8.3–10.3. (fellesrunde)
Sluttspill: 26.4.–28.4.

peter-vilhelm-dalholt-ivan_2023

Peter Vilhelm Dalholt Ivan

marcus-carlsson_2023

99 Marcus Carlsson

jakob-borge-sandbakk_2023

Jakob Borge Sandbakk

christian-amundsen,teodor-bjerke_2023

Christian Amundsen

christopher-gyve_2023

Christopher Gyve

Jentene ble nr 2 i sin pulje og får en ny mulighet i ekstrakvalik.

Heia Nordstrand!

G18 kvalifisert til Lerøy 23/24!

Begge dagene har startet med velsmakende frokost for både håndball- og fotballskoledeltakerne i Storstua, kafeteriaen i nye Nordstrand Arena. Deretter har de eldste barna blitt transportert med buss til Hallager, mens de yngste har utfoldet seg på det nye kunstgresset på Niffen. Frisk, oppskåret frukt blir servert mellom øktene – og Storstua har sørget for god, varm lunsj til alle.

I morgen er det alternativ dag, da skal alle få brynet seg på øvelser vi vanligvis ikke gjør på fotballtreningene.

Vi gleder oss!

fotballskolen2018_dag2_g10

Et herlig vær har skapt en flott ramme rundt fotballskolen.

fotballskolen2018_dag2_middag

Servering av god, varm lunsj i Storstua.

Moro med fotballskole

Gjensidige Cup 2019 er den tredje i rekken. Da skal håndballgutta måle krefter mot Island, Brasil og Nederland. De to første kampene ble spilt i Oslo Spektrum torsdag, i helgen får vår egen Nordstrand Arena sin ilddåp som landskamparena. Kampene er de siste oppkjøringskampene før VM i Danmark/Tyskland for Håndballgutta.

Lørdag
15:30 Brasil - Island
18:15 Norge - Nederland

Søndag:
15:30 Island - Nederland
18:15 Norge - Brasil

Vi gleder oss til å arrangere håndballfest og har gjort vårt ytterste for å ta i mot lagene, supportere og gjester fra inn- og utland på en god måte.

Det er fortsatt noen ledige ståplasser til kampene på søndag, kjøp billett her

Vi oppfordrer alle til å benytte seg av kollektivtransport til og fra hallen på kampdagen. Buss nr 74 stopper rett utenfor hallen, og det er ikk lange biten fra Munkelia T-bane og Munkerud bussholdeplass 

Ytterligere cupinfo:

gjensidig-cup_lie-hansen.

Velkommen!

Klart for Gjensidige Cup 2019

Nordstrand IF er en klubb med ca 2600 medlemmer og er stadig i vekst, håndballgruppen har ca 750 aktive. Vi er i sterk posisjon som klubb, en posisjon vi kan være stolte av og som vi skal ta vare på gjennom videreføring og kontinuitet i det fantastiske arbeidet som legges ned av frivillige og tillitsvalgte.

Vi søker nå trenere for:

Gutter 20
Muligens to lag, antall uvisst

Gutter 2008/2009
Felles treningsarena for G2008/2009 kommende sesong, men med lag i både G16- og G15-serien. Vel 30 spillere, ønske om å kvalifisere til Bring.

Jenter 2009
Fire lag i seriespill inneværende sesong, vel 30 jenter.

Gutter 2011
En veldig god årgang med vel 30 gutter. Godt potensiale mot mot Bring og Junior.

Søknad med CV sendes fungerende sportslig leder:
Kristine Høgh, [email protected], mobil 47024118

Vi håper å høre fra deg!

Nordstrand håndball søker trenere

Til tross for første deltagelse i en turnering med sluttspill leverte våre jenter fantastisk.

Vi kommer fint gjennom de innledende rundene med et knallsterkt forsvar og et fint angrepsspill. I kvartfinalen spiller laget en av sine beste kamper og knuser Rygge 16-9, en skikkelig lagseier. Semifinalen mot Stag leder jentene hele veien og en sterk laginnsats gjør at vi vinner til slutt 11-9.

Kolbotn i finalen
I finalen står Kolbotn for tur i gigantiske Jotron Arena, et veldig sterkt lag med 10 av 12 spillere født 2010. Kampen preges av nerver og lagene følger hverandre tett. Det skiller aldri mer enn to mål gjennom hele kampen. Et nervedrama og en kjempeprestasjon som ender opp i 1x5 min ekstra omgang. Begge lag setter sine sjanser og scorer hvert sitt mål 11-11. Finalen i Petter Wessel Cup 2024 måtte derfor avgjøres på «sudden death».

Sudden death
Kolbotn vinner avkastet ved «stein-saks-papir og scorer etter få sekunder. Nordstrand jenter 2011 imponerer stort, en kjempeprestasjon og super innsats.

Alle scorer, to på All Star laget og finalens mest verdifulle
Alle spillere med gode prestasjoner og opplevelser, både bakover og fremover. Samtlige spillere scorer flere mål i turneringen og i finalen har vi hele 7 målscorere. To av NIF-jentene kom med på All Star laget; Filippa Bordonado Riise og Isabel Vinden. I tillegg ble Isabel Vinden kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Nordstrand jenter 2011 jobber knallhardt sammen og skal fortsette å utvikle årgangen og ha det gøy sammen!

Klubben gratulerer med sølv i PW, det er imponerende og en stor prestasjon av hele laget, årgangen, trenere og foreldre. Vi ser frem til å heie på dere i fremtiden, det blir spennende å følge 2011-jentene i årene som kommer.

J2011 med sølv i PW!

Samlingen foregår til Ungarn 2.-7. april der det også skal spilles kamper mot Slovakia, Ungarn og Spania.

Kampprogram
4. april kl. 18.00 Norge - Slovakia
5. april kl. 18.00 Ungarn - Norge
6. april kl. 12.30 Spania - Norge

Kampene spilles i Gyál og streames på det ungarske håndballforbundets youtube-kanal.

Her kan du se hele uttaket

Grattis med uttak begge to og god tur Sara (foreløpig😊)

Sara til Ungarn med U-landslaget, Vanessa er reserve
Kom på kamp i kveld!

Og som vanlig tre kjappe:

Hvorfor ønsker du å signere ny kontrakt?
Grunnen til at jeg valgte å signere ny kontrakt med Nordstrand, er at jeg trives veldig godt her og jeg har alt tilrettelagt for å utvikle meg til å bli en bedre spiller. I tillegg jeg ønsker å være med på eventyret videre med klubben og spillergruppen.

Egne ambisjoner for 2019?
Mine ambisjoner er å utvikle meg selv som spiller og få en en plass i startelleveren, i tillegg til å bidra til gode resultater.

Hva syns du om spillergruppa vi har nå?
Spillergruppen vi har nå i klubben er det meget høyt nivå på, og jeg tror alle er sultne på å vise seg fram til sesongstart. Miljøet i gruppen er meget bra, nå har jeg bare vært i klubben i et halvt år, men jeg har blitt tatt godt i mot og jeg gleder meg til starten på en ny sesong med Nordstrand.

Hygelig du blir med videre, Fredrik!

En blid bergenser, check

Nordstrand IF ønsker å invitere alle utøvere født 2006 - 2003 til aktive dager i uke 8. Vi ønsker å sette fokus på viktigheten av god og riktig fysisk trening hos våre unge utøvere enten det er oppkjøring til fotballsesong eller inn mot avslutning av håndballsesongen.

Mer informasjon og påmelding finnes her

Fysisk trening i vinterferien

Lørdag 5. og søndag 6. januar er Nordstrand IF vertskap for Gjensidige Cup i håndball. Norge, Island, Brasil og Nederland skal kjempe om heder og ære i VÅR arena! Tenk dere det! Dette er siste stopp for håndballgutta før de reiser videre til Danmark, for å kjempe om medaljer i VM. I den anledning trenger vi MANGE frivillige som vil bidra til å gjøre dette til en uforglemmelig håndballfest.

Vi vil inviter alle som melder seg på til et felles informasjonsmøte, med kaffe og vafler i Storstua i første halvdel av desember.

Påmelding og spørsmål gjøres til [email protected] eller på tlf. 48113511.

Bli med da vel!

Vi søker frivillige!
Juletilbud - kjøp rett klubbutstyr

Innledende var det mye rart, vi tapte kamper vi burde vunnet og taklet pøsregnet sånn passe. Men når det gjelder tar gutta seg sammen og viser virkelig hva som bor i dem. 1/16-, 1/8-, 1/4- og semifinalen vant gutta med god margin, men i finalen ble det dessverre et surt ettmålstap.

Nå tar vi en velfortjent sommerferie, før vi startet neste sesong med Anton Sport Cup!

Vi gratulerer!

G14 med sølv i Partille!
Søndagsaction på Niffen!

Det manglet bare seks dager på at gullsesongen skulle runde et helt år. 10. november i fjor startet Junior Elite å trene og mer enn 200 treninger senere, 4. november i år, ble punktum satt da gullmedaljene for seieren i Interkrets A hang rundt halsen.

Etter fotballkamp på Olympiastadion, ishockeykamp i Mercedes Benz Arena og en historietime på Berlinmuren, var det klart for høydepunktet søndag kveld. På festmiddagen kom landslagskeeper Rune Jarstein med den store pokalen fotballkretsene Akershus, Oslo, Østfold og Indre Østland har satt opp - og datteren Line kom bærende på de flotte gullmedaljene som gutta får til odel og eie. Det ble et stolt øyeblikk da spilleren som topper Kickers spillerbørs for Bundesliga overrakte det synlige beviset.

Bildet vitner vel om et lag struttende av glede over prestasjonene de har oppnådd denne sesongen.

Følgende 23 spillere kan for all fremtid si at de vant Norges beste juniorserie for Nordstrand IF i 2018: Vemund Gulbrandsen, Andreas Amundsen, Sander Sønsterud, Amin Asskali, David Andersen, Jacob Stubberud, Mathias Jensrud, Stian Andersen, Mikkel Breen, Per Stenseth, Subhan Shakoor, Fouad Chemlal, Aleksander Berg, Rasmus Eggen Vinge, Fredrik Hægermark, Henrik Tangen, Tormod Simonsen, Marius Johnsrud, Bjørn Martin Kristensen, Tage Haukeberg, Erling Fjelstad, Younes Amer, Christian Njøten.

Årets spiller

Det er først og fremst et Lag - med stor L - som har fungert som et maskineri hele sesongen.

- Jeg kan ikke forestille meg noe annet lag med så godt humør og så godt samhold, miljøet vårt er unikt og kulturen i dette laget er fabelaktig, og jeg tror det er den viktigste grunnen til at gutta klarer det kunstykket å overraske alle med dette seriegullet, sier trener Lars Bache.

Medtrenerne Jørgen Berg og Dan Tapus, og laglederkorpset Nils Haukeberg, Rune Vinge og Kristian Berg, skal også få stor ros for stort bidrag til dette miljøet. Her går alle mann virkelig en meter lenger enn de får betalt for. Juniorlaget ønsker også å rette en stor og ektefølt takk til en rekke mennesker i og rundt klubben og laget som har vært positive støttespillere og heiet fram gutta gjennom en lang sesong, faktisk gjennom mange år.

Men også i lagidretten fotball er det rom for utmerkelser til enkeltspillere. I Berlin fikk også disse sine pokaler.

Younes Amer (17) ble toppskårer i hele Interkrets med sine 9 mål på 14 kamper. Han spilte 13 av de. I tillegg huskes vel Younes fra i år som 4-målsskårer da Tromsø ble slått i NM-kampen på Niffen med 5-4 etter ekstraomganger.

Sander Sønsterud (17) fikk prisen som Årets unge spiller. Den deles ut til en underårig guttespiller eller en førsteårs juniorspiller. Sander presterte en uslåelig rekord. Han har spilt alle kampene. Og han har vært på alle treningene! 203 av 203 er utrolig. Og det skal legges til at han i tillegg trener tre ganger i uka på skolen, spilte Norway Cup og kom til finalen med Jr3, og spør til stadighet om å få spille jr2-kamper.

Spillerne får også selv velge sin Spillernes spiller. På tredjeplass i avstemmingen kom Tage Haukeberg (18), den tøffeste gutten i klassen og visekaptein på laget. Sander Sønsterud ble nummer 2. Og aller flest stemmer fikk lagkaptein Jacob Stubberud (19).

Til slutt ble den gjeveste prisen delt ut. Og det var svært fortjent og gøy å kunne gi pokalen som Årets spiller denne sesongen til Jacob Stubberud. Lagkapteinen vår har jobbet seriøst i mange år og gått gradene fra reserve på guttelaget til fast på guttelaget, via den tøffe førstesesongen på junior, til å være støttespiller og visekaptein i fjor - til i 2018 å være lederskikkelsen både på og utenfor banen. Da mange av de eldste forsvant i sommer, sto Jacob bare enda mer fram. Og han var utvilsomt den aller beste i 2018.

Klubben gratulerer med en fantastisk sesong!

Jarstein delte ut Interkrets-gullet

Sportslig Utvalg er engasjert av styret i Nordstrand Håndball, med ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av de sportslige aktivitetene innenfor de økonomiske rammer og øvrige rammebetingelser som besluttes i styret.

Blant oppgavene i Sportslig Utvalg er:

- Engasjere ansvarlige trenere til årganger

- Bistå klubbens trenere med utarbeidelse av planer, målsettinger og utvikling av spillergruppen

- Følge opp at lagene arbeider balansert innenfor sportsplanens rammer og målsettinger.

- Følge opp trenere og støtteapparat med tanke på utvikling og evaluering.

- Følge opp Lagleder/Oppmann og foreldrekontakter for å avdekke støttebehov eller konflikter.

- Fordeling av treningstid i egen og innleide haller

- Arrangere Trenerforum

- Vedlikeholde og utvikle Sportsplanen

Klubbens visjon er «Flest mulig, lengst mulig, best mulig». Denne visjonen står som en ledestjerne for Sportslig Utvalg sitt arbeid, og skal underbygges av verdiene; «Respekt, samhold og engasjement».

TA KONTAKT!
Ønsker du å være med å legge til rette for de sportslige rammene for klubbens spillere, ta kontakt med Per Gunnar Gulliksen for en uformell prat.

Mobil: +47 975 45 173
E-post: [email protected]

Håper vi snakkes!

Interessert i håndballen i klubben?

- Nordstrand IF gratulerer Younes så mye med å nå sitt mål om å bli eliteseriespiller. Vi er veldig glade på Younes sine vegne, og også stolte over at vi har klart å utvikle en spiller til Eliteserien. Det viser at måten vi jobber på er riktig og at det å spille fotball i Nordstrand kan være både for dem som vil spille for gøy, men også for dem som satser på å komme gjennom det trange nåløyet det er å bli profesjonell fotballspiller, sier Sportssjef i Nordstrand Lars Richard Bache.

- Først og fremst har Younes selv tatt store steg, jobbet med svakheter i spillet sitt, og fremstått som en seriøs toppidrettsutøver som virkelig har ønsket å utvikle seg og nå målene sine, sier han.

- Vi tror Stabæk er et fint neste steg for Younes. Jeg kjenner Stabæk-miljøet godt gjennom mange år. Stabæk er kjent for å satse på unge fotballspillere, og vi har forsøkt å bidra til at denne overgangen skulle komme i stand. Vi ønsker å takke Stabæk for god dialog og godt og hyggelig samarbeid, og det er en glede å overlate Younes til Stabæk, sier Bache.

Han har også vært Younes sin trener på Junior Elite-laget de seneste sesongene. Younes ble tatt opp i Junior Elite allerede sommeren 2016, som 15-åring, og har tilhørt laget i 2,5 år. I 2018 ble Younes toppskårer i Interkrets A og var således en viktig bidragsyter for at klubben overraskende for hele Norge markerte seg som ett av de beste juniorlagene i landet og vant Interkrets A. Aller best fra i fjor huskes nok de fire målene han laget på Niffen da juniorgutta våre slo ut Tromsø 5-4 etter ekstraomganger i Norgesmesterskapet. Younes fyller 18 år i april.

Takknemlig
- Jeg er veldig glad for at jeg har spilt på et lag med det miljøet juniorlaget i Nordstrand har. Det har også vært høyt nivå på treningene som har utviklet meg mye. Og jeg har fått lov å være meg selv, sier Younes.

- Jeg føler jeg har fått veldig god hjelp av trenerne og støtteapparatet. De har hjulpet meg med mye, blant annet lært meg å ha fokus. Når det er pasningsøvelse, så er det pasningsøvelse. Når det er drikkepause er det litt mer tull og tøys, smiler Younes.

- Nordstrand har betydd veldig mye for meg. De har backet meg opp og alltid vært der for meg, sier han.

Nå gleder han seg til nye utfordringer.

- Jeg er veldig glad for å få denne muligheten til å spille i Stabæk. Og se om jeg mestrer den. Målene mine er å få spilletid i Eliteserien, jeg skal gripe sjansen hvis jeg får den, men jeg skal også hjelpe andrelaget når jeg spiller der, og hjelpe de opp en divisjon. Stabæk er kjent for å være flinke med unge spillere, og jeg tror dette er helt riktig klubb for meg, sier 17-åringen.

Stabæk fornøyde
Det har vært flere klubber som har ønsket seg Younes Amer. Stabæk trakk det lengste strået.

Sportslig leder Inge Andre Olsen i Stabæk uttaler:

"Stabæk og Nordstrand IF ved Lars Richard Bache har over tid snakket godt sammen og vært løsningsorienterte med tanke på en overgang for Younes Amer. Younes har hatt en veldig fin utvikling i Nordstrand og sammen med hospiteringen han hadde med Stabæk A-lag høsten 2018 så har begge parter konkludert med at det er riktig for Younes å ta steget opp på øverste nivå i Norge. Det er en spennende ung angrepsspiller som har signert for Stabæk og vi er sikre på at Younes vil fortsette å utvikle seg på en god måte i Stabæk. Vi i Stabæk er takknemlige for den gode dialogen vi har hatt med Nordstrand IF og fleksibiliteten Lars Richard Bache har vist slik at Younes har kunnet hospitere med Stabæk over en lengre periode høsten 2018. Vi håper den gode dialogen mellom klubbene vil fortsette og at vi også i fremtiden ser talentfulle spillere fra Nordstrand i Stabæk".

Se også link til sak på Stabæk sin hjemmeside.

Hele klubben gratulerer!

Younes klar for Stabæk

Påmeldingslink

Billettpris kr 300,- per person

nf_mail_night-uten-sidehenvisning

Velkommen til åpningsfest 10. november!

"Som Nordstrand IF er vi i Kör opptatt av kvalitet og utvikling for alle som skal ta lappen. Det er derfor naturlig for oss å tilby alle venner og venners venner av Nordstrand IF en mulighet til å komme seg i mål litt billigere".

Bruk koden NIF når du bestiller kjøretimer i appen.

Fordeler med Kör:

 • Timen starter der du er!
 • Mange sjåførlærere som gjør det lett å tilpasse til treninger!
 • Trafikalt grunnkurs sammen med laget og venner!

Les med på kör.no/nif

Kjør med Kör trafikkskole

Junior Elite-gutta opptrådte gledelig proft da det habile 1. divisjonslaget Ready ble satt på plass i Norgesmesterskapet. Trenerne benyttet muligheten til å slippe til en del av gutta som ikke har spilt så mye hittil. Men både de og de etablerte viste seg fra en konsentrert og god side da de enkelt tok seg videre med 4-0. Det var et konsentrert og hardtarbeidende Nordstrand som hadde full kontroll hele veien.

Aleksander Berg satte 1-0 på straffe tidlig etter at Younes Amer var felt alene med keeper. Etter pause sørget Rasmus Eggen Vinge for 2-0 før Tage Haukeberg og Aleksander Berg tok ballen i egne føtter og virkelig viste klasseforskjellen med to lekre skåringer mot slutten.

Norges Fotballforbund har satt opp 2. runde runde i NM, og valgte å lage cupfest på Niffen. Våre gode og nærmeste naboer KFUM kommer nemlig på besøk.

Torsdag 24. mai kl 18.30 bør de som vil se topp juniorfotball kjenne sin besøkelsestid.

Gjestene har et meget bra lag. Og begge lag stiller nok topp motivert for å slå naboen ut av cupen.

Vi håper hjemmelaget viser noe av det som gjør at de topper Interkrets A-tabellen etter fire serierunder, og at det skal være nok også i prestisjeoppgjøret mot KFUM.

Terminliste Telenor Cup G19 - 2018

Heia Nordstrand!

Cupfest på Niffen!

Vi har følgende lag som gjerne ønsker seg flere medspillere:

Jenter 13
Jenter 14
Jenter 15
Jenter 17
Jenter 19
Damer senior 

Vi kan tilby topp fasiliteter, gode trenere, utviklingsmuligheter og et bra miljø. 

Er du interessert? Ta kontakt med sportssjef Anna Collett på 982 95 220

Velkommen!

Lyst til å spille fotball i Nordstrand?

Målgruppe:
Gutter og jenter 9-18 år

Treningstider:
Vi tilbyr pr i dag tre partier, et flerspillparti på mandager og Overwatch-partier på tirsdager og onsdager

Konkurranse:
Spillene vi konkurrerer i er Overwatch og Rocket Leauge, men også andre spill kan bli aktuelle på sikt.

Lokaler
E-sport-gruppen har nylig fått flotte lokale i andre etasje i klubbhuset i Nordstrands Idrettsforenings lokaler i Herregårdsveien. 

Utstyr/tilganger
Du trenger ikke mye utstyr for å delta på e-sport. Men du må ha eget headset (med kabel), en vannflaske og klær etter vær. I tillegg må du ha tilganger til ulike kontoer, en e-post-adresse og telefon for å motta e-poster og meldinger i forbindelse med diverse pålogginger.

Og har du lyst til å være med som en ressursperson i gruppen som skal etablere dette nye og spennende tilbudet i regi av Nordstrand IF? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Vi planlegger å starte opp e-sport i Nordstrand IF, og våren 2020 skal vi kjøre en pilot for å gjøre oss erfaringer slik at vi kan etablere et godt tilbud fra høsten 2020. Tanken bak dette er å gi barn og unge med interesse for dataspill et organisert tilbud som kombinerer fysisk aktivitet og sosialt samvær med utvikling innenfor dataspill. På sikt er det en målsetning at de som ønsker det, kan konkurrere mot andre klubber på Østlandet.

Treningene vil foregå på fredager i tidsrommet 18.00-21.00. Det vil være en kombinasjon av fysisk aktivitet i sal (som fokuserer på samarbeid, tillitt og glede), opplæring/veiledning i utvalgte dataspill og frispilling/konkurransespilling.

Vi starter i det små med en liten spillergruppe
Vi ønsker at de som blir med i piloten, har engasjerte foreldre som er innstilt på å gjøre en innsats for å få et tilbud på beina. Barn som har foreldre med gaming-bakgrunn, teknisk kompetanse og/eller et ønske om å bidra med sosiale aktiviteter, vil bli prioritert i en utvelgelse av deltakere til piloten.

Opplegget er ikke helt klart ennå, og vi ser fram til å utvikle dette videre sammen med engasjerte foreldre og andre ressurspersoner som vil være med på å forme tilbudet.

Forutsetninger for å bli plukket ut:

- Deltakerne må være født i 2005-2010

- Deltakerne må kunne stille med egen PC

- Foreldre til deltakerne må være innstilt på å bidra inn i piloten

- Deltakerne må melde seg inn i Nordstrand IF hvis de ikke er medlemmer fra før (500 kroner i medlemsavgift)

Vi er også interessert i å komme i kontakt med andre som har lyst til å bidra i oppstarten, uavhengig av om man har barn som ønsker å delta eller ikke. Kanskje har du faglig kompetanse som du ønsker å dele, kanskje har du lyst til å sponse dette nye og spennende tilbudet, eller kanskje du rett og slett bare ønsker å gjøre en forskjell for barn som ikke har et fritidstilbud som passer dem pr. i dag? Ikke nøl med å ta kontakt.

For mer informasjon og/eller tilgang til søknadsskjema, kontakt Siri Lader Bruhn på [email protected]

Det vil bli et planleggingsmøte i løpet av november!

Vi gleder oss og håper å høre fra deg!

Oppstart av e-sport-pilot

Kan vi klare 2000 kroner pr scoring? Vi setter pris på alle bidrag.

Logg inn her og bli med via Facebook eller sms.

Eller scan QR-koden under

qr-malklubben22

Tusen takk!

Bli med i Målklubben

Mye er gjort på en time eller to, om mange nok møter opp. Oppmøte kl. 19.00.

Påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/nif/B9CD70048924438DAC16259721D80C81

Hallager:

Her møter: Fotball gutter og jenter 2011 og 2012 + e-sport gruppa

Rydde løv og plukke søppel. Feie utomhus. Rydde klubbhuset innvendig og vaske fasader utvendig.

Møt opp foran klubbhuset for å få tildelt sone og arbeidsoppgave.

Kontaktperson vil være Ken Flisvang (91820149).

Niffen:

Her møter: Resten av fotball-lagene 

Rydde løv og noe granulat, og plukke søppel. Feie tribuner og asfalterte flater. Luke i plantefelt foran Nordstrand Arena.

Anlegget er inndelt i fem soner (se kart). Møt opp ved utstyrslager Lillekunsten og få tildelt din sone og arbeidsoppgave.

Kontaktperson vil være Lars Erik Østgaard (97042035).

kart-dugnad-niffen-var-2022

Vel møtt!

 

 

Fotballens vårdugnad tirsdag 10. mai kl 19.00

Ansvar:
S= Sportslig årgangsansvarlig
S*= og hovedtrener
H= Hovedtrener
A= Administrativ årgangsansvarlig

Menn/gutter  A Navn E-post Mobil
Keeperansvarlig   Grim Sjøstedt [email protected] 98215902
MENN        
NIF1 - 3.div H Markus Cham [email protected] 45468183
         
NIF2 U21 - 4.div S Nima Backi [email protected] 92282932
NIF3 - 9.div S Marius Nicolaysen [email protected] 41 27 36 14
         
GUTTER        
Junior Interkrets S* Nima Backi [email protected] 92282932
Junior 2 / U19 H Marius Nicolaysen [email protected] 41 27 36 14
  A      
Junior 3 H Truls Andersen [email protected] 99 11 13 63
Gutter 2008 S* Oliver Longva   48959522
  A Bjørn Rudjord [email protected] 92 60 60 62
Gutter 2009 H Atle Thorsell [email protected] 91 67 51 55
  A Erlend Lohne [email protected] 94 31 96 49
Gutter 2010 H Arve Sydtveit [email protected] 90 16 59 54
  A Alexander Eid [email protected] 92264188
Gutter 2011 H Madeleine Valø [email protected] 41220516
  A      
Gutter 2012 H      
  A Brage Galtestad [email protected] 90 03 23 06
Gutter 2013 A Kjetil Simonsen [email protected] 92 43 69 42
  S Svein Rønneberg [email protected] 92 66 52 98
Gutter 2014 A Line Remøy [email protected] 99 01 50 57
  H Magnus Hansen [email protected] 91 62 41 71
Gutter 2015 A Hilde Åsheim [email protected] 45 20 97 76
  H Aksel Hedley Olberg [email protected] 98 84 02 77
Gutter 2016 H Eirik Ravneberg [email protected]

90 77 47 79

  A Tore Torgersen [email protected] 99 62 70 27
Gutter 2017 A Marit Flinder [email protected] 99 38 92 49
  H Kent Elverum [email protected] 90285678
Gutter 2018 H      
  A Kristin Strømsheim-Aamodt [email protected] 95877094
         
 Damer/jenter  A  Navn    Mobil
DAMER        
         
Kvinner 11er S Lars-Christian Lofstad [email protected] 97690624
  A Carl Fredrik Sønsteby [email protected] 93 08 51 38
Kvinner 7'er A Maria Diouf [email protected] 91 10 79 91
         
JENTER        
Junior Kvinner H Madeleine Valø [email protected] 41220516
  A Stian Brunes [email protected] 95 28 23 95 
Jenter 2009/2010 A Fredrik Ekanger [email protected] 95 70 03 50
  S Julie Rød [email protected] 47 68 23 49
Jenter 2011 H Tom Ekeberg [email protected] 90 84 92 63
  A Anja Munro [email protected] 93 43 28 60
Jenter 2012 H      
  A Camilla Ryste [email protected] 48 21 32 16
Jenter 2013 H Madeleine Valø [email protected] 41 22 05 16
  A      
Jenter 2014 H Helene Jeber [email protected] 99 70 03 29
         
Jenter 2015 H Jens Strandberg [email protected] 90 91 50 52
  A Sebastian Prestø [email protected] 93 26 03 20
Jenter 2016 H Karen Lorentz [email protected] 95 83 75 81
  H Merethe Aagaard [email protected] 90 62 71 90
Jenter 2017 H Thomas Johannessen [email protected] 92 65 51 34
         
Jenter 2018 H      
A-laget 2023

Introduksjonskurs:
Dette kurset er for alle som starter på e-sport (unntak dersom man har gått på e-sport før). Her får medlemmene innføring i det helt grunnleggende innenfor e-sport og vi sørger for at alle får tilgang til de systemene som kreves. Vi tester ut ulike spill slik at medlemmene kan finne ut hvilket parti de ønsker å gå over til. Treningene består i tillegg av en halvtimes fysisk aktivitet. I utgangspunktet går man på dette kurset det første semesteret, men i noen tilfeller kan man flytte over til et annet parti litt raskere. 

Multiplay-parti +9:
Et flerspillparti for de yngste barna. Vi fokuserer på grunnleggende spillkunnskaper, kommunikasjon, samarbeid, spillatferd og sosiale aspekter ved det å spille. Dette skal være et morsomt sted å være hvor vi tester ut ulike spill og lærer om det grunnleggende innenfor e-sport. Det sosiale vil være et viktig aspekt og alle skal ha det hyggelig på trening. Hver trening inneholder en fysisk komponent hvor vi trener på utholdenhet, bevegelse, hurtighet og kondisjon. I den fysiske delen er lite konkurransepreget og konsentrerer seg heller om lek, samarbeid og kommunikasjon. Alder: 4 klasse (9) +

Multiplay +12:
Et flerspillparti for de litt eldre barna, som ikke ønsker å fokusere på ett bestemt spill. Her tester vi ut ulike spill og trener på de ferdighetene som de forskjellige spillene krever. Kommunikasjon, samarbeid og spillatferd er viktige aspekter og de som vil kan danne lag og prøve seg i ulike serier og turneringer. Fysisk aktivitet vil være en del av alle treninger og vi snakker også om ernæring og søvn som en viktig faktor ved det å spille e-sport. Alder: 7. klasse (12) +

Rocket Leauge:
Dette partiet trener spesifikt på spillet Rocket Leauge. Det er et fotball-bil-spill med 3 spillere på hvert lag. Vi danner lag og deltar i seriespill og turneringer. En trening vil inneholde ferdighetstrening, kamptrening, strategi og analyser. Fysisk aktivitet vil være en del av alle treninger, og vi snakker også om ernæring og søvn som en viktig faktor for å bli en god e-sportutøver. Alder: 4. klasse (9) +

Overwatch:
Dette partiet trener spesifikt på spillet Overwatch. Det er et kampspill med 5 spillere på hvert lag. Vi danner lag og deltar i seriespill og turneringer. En trening vil inneholde ferdighetstrening, kamptrening, strategi og analyser. Fysisk aktivitet vil være en del av alle treninger, og vi snakker også om ernæring og søvn som en viktig faktor for å bli en god e-sportutøver. Alder: 6 klasse (11) +

Valorant:
Dette partiet trener spesifikt på spillet Valorant. Det er et kampspill med 5 spillere på hvert lag. Vi danner lag og deltar i seriespill og turneringer. En trening vil inneholde ferdighetstrening, kamptrening, strategi og analyser. Fysisk aktivitet vil være en del av alle treninger, og vi snakker også om ernæring og søvn som en viktig faktor for å bli en god e-sportutøver. Alder: 8. klasse (13) +

CC:OG:
Dette partiet trener spesifikt på spillet CS:GO. Det er et kampspill med 5 spillere på hvert lag. Vi danner lag og deltar i seriespill og turneringer. En trening vil inneholde ferdighetstrening, kamptrening, strategi og analyser. Fysisk aktivitet vil være en del av alle treninger, og vi snakker også om ernæring og søvn som en viktig faktor for å bli en god e-sportutøver. Alder: 10. klasse (15) +

Jentegruppe:
Dette partiet har vi startet for å rekruttere flere jenter til e-sport. Vi vet at det er mange jenter som liker å spille dataspill, men vi har nesten ingen jenter hos oss. Derfor ønsker vi å sette av en egen tid til jenter som ønsker å prøve seg for å se om dette kan være noe for dem. Her tester vi ulike spill og prøver kanskje å spille noen kamper mot jentelag fra andre klubber? Alder: 9-18 år

Nordstrand IF e-sport er et tilbud til barn og unge i alderen 9-18 hvor samhold, mestring, lagfølelse og vennskap er i fokus. Vi trener på ferdigheter innenfor ulike spill og de som ønsker det kan danne lag og delta i serier og turneringer. Vi har et eget e-sportl-okale på Hallager hvor vi har alt av utstyr som skal til for å trene og spille kamper. Det eneste du trenger å ha med deg er et headset, vannflaske og klær etter vær. Ja, for vi starter nemlig hver eneste trening med en halvtime fysisk aktivitet ute. Dette er lett aktivitet som ikke krever noen spesielle ferdigheter, men som fokuserer på de tingene som er viktig når man går på e-sport: samarbeid, kommunikasjon, utholdenhet/kondisjon, hurtighet og konsentrasjon. 

Hva er e-sport?
De fleste barn og unge som vokser opp i dag har et forhold til gaming og dataspill. Så mange som 86 % av alle 9-18-åringene spiller dataspill, ifølge mediaundersøkelsen fra 2020. Men hva er forskjellen på gaming og e-sport? Kort fortalt kan man si at e-sport er gaming satt inn i en organisert form hvor formålet er å utvikle ferdigheter i ulike spill sammen med et lag og konkurrere mot andre lag i serier og cuper. På mange måter ligner e-sport på andre tradisjonelle lagidretter, men forskjellen er at aktiviteten skjer i et spill og ikke fysisk. 

E-sport er en relativt ny sport innenfor bredde-idretten, men den vokser fort og i dag er det mange idrettslag som tilbyr e-sport til sine medlemmer. Det er etablert bredde-serier innenfor mange spill og det er en rekke små og store turneringer på ulike nivåer. 

Hva innebærer det å være med på e-sport i Nordstrand idrettsforening?
Vi synes det er viktig at medlemmene får oppleve alle de positive tingene som lagidrett fører med seg, som samhold, mestring, lagfølelse og vennskap. Vi kombinerer spilltrening og fysisk aktivitet og legger til rette for sosiale aktiviteter. Hos oss er alle velkommen, og vi er opptatt av at tilbudet vårt skal være inkluderende for alle som har lyst til å utvikle seg innenfor e-sport. Vi har også tilbud til de som ikke ønsker å konkurrere, men som vil utvikle spillferdighetene sine sammen med andre barn og ungdommer med samme interesser. Vi tilbyr derfor både partier innenfor spesifikke spill og multiplay-partier hvor vi spiller med mange forskjellige spill. 

Hva skal til for å bli medlem i Nordstrand IF e-sport?
Det er stor interesse for e-sport, og vi har begrensninger på antall medlemmer fordi vi har et bestemt antall datamaskiner. Men vi strekker oss langt for å ta i mot de som ønsker å begynne hos oss. Det første dere må gjøre er å melde dere inn på ventelisten vår. Det gjør dere ved å klikke på denne lenken: Venteliste Nordstrand IF e-sport

Hvis dere melder dere inn før et nytt semester starter, vil dere starte sammen med andre som også er nye på e-sporten. Da starter man med et introduksjonskurs hvor man får grunnleggende opplæring i e-sportferdigheter. Etterhvert kan man søke seg over til andre partier. Enkelte partier har aldersbegrensninger, og det er en forutsetning at det er plass på partiet man ønsker å gå på. 

Hvis dere ønsker å melde dere inn midt i et semester så prøver vi å få til det også, men da må vi finne noen spesialtilpasninger. Da må dere ta direkte kontakt med Siri Lader Bruhn på [email protected]

Velkommen!

-----

Historien

 • Nordstrand e-sport startet som et pilotprosjekt våren 2020 med en liten gruppe på 12 medlemmer
 • Våre 2022 får e-sporten egen representant i klubbens stryre, Siri Lader Bruhn
 • Høsten 2021 får e-sportgruppa flotte lokaler på Hallager
 • Desember 2021 tildeles vi 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til oppussing av kafeen i klubbhusets til et hang-out-room
 • Høsten 2023 er vi 48 medlemmer

 

 

Nordstrand hadde hele fire lag representert på Regionscupens finaledag i Langhushallen og Stil Arena i går. Det var god steming med innløp og musikk før, og premieutdeling etter hver kamp. Det ble spennende oppgjør i alle kampene og Jenter og Gutter 15 gikk altså helt til topps. Gutter 14 og Damer 4. divisjon måtte ta til takke med den litt mindre pokalen, men gøy med finale, da.

Jenter 15: Oppsal-Nordstrand 23-26 (11-14)
Jentene lå 2-3 betryggende mål foran det meste av kampen. Oppsal var oppe og forsøkte seg på 19-20 11 minutter ut i den andre omgangen men da satt våre jenter inn støtet og økte til 20-25 tre minutter før slutt. Seier 23-26. 

Charlotte Trondal Elisenberg ble toppscorer med 8, Mia Hjertø Alagic 6, Mira Pettersen Vold 5, Mina Arentz Bakstad 3, Nora Thorsell, Sara Benedicte Fredheim Barbosa, Stella Laska, Aurora Hjelseth-Steen 1 hver.

j15-reg.cup-finalen2022.

Jenter 15

Gutter 15: Nordstrand - Linderu/Linje5 31-27 (17-17)
Kampen bølget frem og tilbake i den første omgangen, men ved pause var det likt igjen 17-17. Det fortsatte på samme måte i den andre omgangen og ti minutter før slutt stod det igjen likt 23-23. Men da sa NIF-gutta takk for følget og vant til slutt 31-27.

Christopher Robin Gyve ble toppscorer med 8, Adam Wasa-Schrader tett bak med 7, Herman Ove Hagen Skarheim og Jonatan Bjerkrheim 5 hver, Kristian Qvigstad 2, Noah Bøhm Ottar, Daniel Løchen, Georg Andreas Egner og Marius Corneliussen Østlie 1 hver.

g15-reg.cup-finalen2022

Gutter 15

Damer senior A (3-/4. div) Son - Nordstrand 31-30 (16-13)
Jentene kom noen mål bakpå fra start men klart å jobbe seg tilbake til 10-10 etter halvspilt omgang. Så dro Son fra igjen og gikk til pause med en tremålsledelse 16-13. Son fortsatte kjøret etter hvilen og kom enda noen mål foran, men med flott spill og god lagmoral klarte jentene våre igjen å utligne forspranget, og etter halvspilt 2.omgang stod det 22-22. Dessverre var vi altså det ene kjipe målet bak etter 30 minutter, så da ble den litt mindre pokalen med hjem.

Skuffelsen var selvsagt stor, men vi gleder oss over å ha holdt nesten helt inn mot et ungt fremadstormende lag som havnet på andreplass i divisjonen over. 

Henriette Moss hadde dagen i dag, 9 kasser, Gøril Ekholdt 6, Rebekka Berg Gjerstrøm 4, Helene Sofie Haukedal 3, Frida Sofie Hjelkrem 3, Hermine Brokhaug 3, Thea Græsvik og Aurora Eikrem Eidskrem 1 hver. I tillegg masse gode redninger av Albertine Skovdahl.

k4_reg.cup-finalen2022

Damer 4. divisjon

G14 Ski-Nordstrand 28-22 (13-13)
God Regionscup-innsats for G14 også selv om det ble finaletap. Lagene fulgte hverandre tett hele kampen helt til en Ski-timeout på 21-20 syv minutter før slutt førte til seks mål på rappen til 27-20 og dermed var det gjort. NIF-tap 28-22.

Jevn fordeling av dagens scoringer; Marius Jakobsen Nordeng 6, Gabriel Kleven og Liam Elijah Nordheim Kling 4 hver, Theo Normann Grønntun Asplund 3, Magnus Vallejo Isaksen og Bastian Kraft Ophus 2 hver, Paul Arvidsson Haugvoll 1 

Finaledommer
Nordstrand var også representert med finaledommer på årets finaledag. Per Gunnar "PG" Gulliksen har tatt dommer 1 og 2 på under 3 år og har blitt en dyktig dommer, og funnet verdig som finaledommer. Vi gratulerer!

per-gunnar-gulliksen_reg.finale2022

Vi gratulerer alle sammen!

Heia Nordstrand!

To flotte gullbøtter med hjem!

Utbedring av veien er et veldig bra tiltak for å bedre trafikksikkerheten i hovedfartsåren, for både gående og kjørende medlemmer, på vei til og fra Niffen. 

Men som de fleste gravearbeider medfører dette en periode med begrenset adkomst. Oberst Rodes vei er stengt og vi ser, og får tilbakemeldinger fra naboene rundt Niffen, at mange kjørende benytter småveiene for å levere og hente. I småveiene er det mange «myke» trafikanter, lek og sykling, så vi oppfordrer alle til å ta seg ekstra god tid, og kjøre ekstra forsiktig, til og fra Niffen i ukene fremover.

Tusen takk!

Oberst Rodes vei stengt - ta hensyn!

Utlån for Oliver

Eliteserieklubben Sarpsborg 08 ønsker å se Oliver utover høsten på sine økter og ser et potensial i spilleren som har prestert her i Nordstrand over tid. De har også en prekær skadesituasjon hos sine angrepsspillere som gjør at de, som flere klubber, har sett til Nordstrand og de er imponerte.

 

Thomas Holm sier følgende:

«Når en Eliteserieklubb ønsker en av våre spillere, så har ikke vi så mye vi skulle sagt annet enn "Lykke til!". Det er ut sesongen i første omgang og en bra deal for Nordstrand, så får vi håpe for Oliver at han imponerer såpass at de vil ha han med neste år.

Vi er stolte på vegne av spiller, men også klubb da det viser at vi gjør mye riktig. For oss er ikke timingen optimal, men sånn er fotballen. På èn dag kan verden endre seg."

 

Vi tok også en prat med Oliver:

«Dette er en mulighet som jeg har jobbet lenge for og umulig for meg å si nei til.  Jeg ønsker å takke alle i Nordstrand for alt de har hjulpet meg med i min tid her så langt. Det er ikke tilfeldig at Nordstrand er en av de klubbene som selger flest spillere opp i divisjonene.

Jeg har vært endel av treningshverdagen og kulturen i en periode og er sikker på at det ikke er stor forskjell på det man gjør her og høyere opp. Alt ligger rette for å lykkes.»

 

Vi ønsker deg lykke til Oliver, hele klubben heier på deg!

Oliver til eliteserieklubb
Julegavettips

Thomas Holm sier følgende om overgangen:

«For 1 år siden spurte jeg far Rune Vinge om han ville være med som oppmann rundt laget og la til at jeg ikke kunne garantere at junior var med i troppen hver kamp. Gutten har vokst enormt og tatt store steg og nå er han solgt.

Denne historien er egentlig et bokbilde på hvordan man skal jobbe seg til en proffkontrakt som mange talentfulle unge spillere drømmer om. Skal man bytte klubb, trener og miljø fordi man ikke er tiltenkt en plass i start 11 eren eller skal man trene mye hardere enn resten, være positiv og lærevillig?

Detaljer, repetisjon og valg over lang tid fører til dette, mange orker ikke ta den veien. Det er lettere å snakke om hvor langt man kan nå enn å gjøre den jobben. Lykke til Rasmus, og husk at dette er første steg på en karriere der du selv bestemmer hvor langt du vil nå.»

Vi gratulerer nok en spiller som får proffkontrakt høyere opp i divisjonene gjennom utdanning i Nordstrand IF.

Rasmus Vinge solgt til Kjelsås

Treningstider 
Treningstider utarbeides av Sportslig leder i samarbeid med trenere og administrasjonen. Dersom det er treningstider laget ikke skal bruke er det viktig å gi beskjed til [email protected] i god tid i forkant, slik at andre lag kan få glede av ekstra treningstid.  

Haller 
Klubben disponerer 2 flater i Nordstrand Arena samt ballbinge og sandhåndballbane. 

Vi leier halltid i Bjørnholthallen, KFUM hallen og Ekeberghallen, og benytter gymsalene på Nordstrand skole (nå Munkerud), Nordseter skole og Lambertseter videregående skole. 

Noen enkle hallregler: 
Plukk opp søppel, hold banene pene og rene. Skader på utstyr meldes administrasjonen for utbedring. 

-Benytt garderobene til omkledning
-Det er forbudt med utesko i hallen
-Det er forbudt med ballkasting i garderober, ganger og toaletter
-Vis hensyn til lagene som trener før og etter ditt lag, vær rolige og raske ut av hallen
-Plukk opp søppel, hold banene pene og rene!
-Foreldre og andre som ikke har noe å gjøre på treningen skal holde seg på tribunen
-Sørg for å smekke igjen garderobedørene når alle har kommet slik at vi unngår ubedne gjester i garderobe og hall
-Skader på utstyr meldes administrasjonen for utbedring

Og det er klisterforbud i garderobene! Alt klister skal påføres og fjernes inne i hallen, ikke i garderobene og gangene!

NHF og NHF/RØ (Region Øst) og Nordstrand Håndball har en rekke tilbud. NHF/RØ arrangerer trenerkurs 1 og håndball‐lederkurs som trenere og lagledere kan delta på. Nordstrand IF har trenerutviklingskurs og trenerforum i egen regi i barnehåndballen. 

Klubben dekker kursutgifter etter avtale med Sportslig leder/ Utdanningsansvarlig. Sportsplanen har mer informasjon om dette.

Oppdatering 25/9: Vi tar forbehold om nok påmeldte til busstransporten til å forsvare leien av bussen. Blir vi ikke nok blir bussbilletten refundert. Du kan selv velge å beholde inngangsbilletten for å sitte på samlet felt på tribunen eller om du også ønsker denne refundert.

Klokken 13.45 spiller Nordstrand Herrer mot Lillehammer og målet er at dette blir den best besøkte 2. div. kampen noensinne i Norge. Vi må selvsagt være på plass for å heie fram vårt unge herrelag til seier.

Kl. 16.45 spiller Elverum mot Kolstad. Her er målet å slå tidligere publikumsrekord og få inn minst 11000 håndballglade tilskuere. Her kan vi fra Nordstrand være en sterk bidragsyter til å sette ny Norgesrekord!

Vi har fått reserverte billetter slik at vi sitter samlet! For en håndballfest dette blir!

Heia Nordstrand og heia Norsk håndball - på sitt beste!

Vi tilbyr felles buss tur/retur Nordstrand Arena - Lillehammer for deg som ønsker det, eller du kan kun kjøpe kun inngangsbillett eller kun bussbillett.

Det gjør du på https://nordstrandif.ticketco.events/no/en/e/rekordkampen

Bli med da vel!

Bli med og sett norgesrekorder i Håkons Hall!
Damene møter Storhamar på torsdag!

Det ble en fin ettermiddag på Niffen for klubbens jentelag fra 2017 til 2008.

Etter utdeling av "goodiebags" og felles lagbilde gikk lagene i mindre grupper og trente sammen med Kolbotn-spillerne. Dette så ut til å være en suksess for alle.

Tusen takk for besøket!

Se også fin artikkel i Nordstrands Blad, for deg som har abonnement

naboklubbdag2022_poser

naboklubbdag2022_gruppe

naboklubbdag2022_trening

naboklubbdag2022_lagbilde

Flott Naboklubb-besøk på Niffen

Betaling i Spond
Betalingsforespørsel foregår i Spond og vil dukke opp under «Betalinger» i Spond-appen, eventuelt på e-post om du ikke bruken appen. Forespørslene sendes direkte til medlemmet eller til den som er registrert som betalingskontakt (vanligvis en av foreldrene). Om du som foresatt ikke har mottatt betalingsforespørsel for ditt barn, sjekk med barnet ditt eller med andre foresatte registrert på barnet ditt i Spond.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke avgifter den enkelte skal betale. For utøvere som er med i flere idretter, vedtok årsmøte i 2020 å gi en rabatt. Rabatten er gjengitt i siste kolonne pr halvår. 

Har du spørsmål vedrørende medlemskontingent og treningsavgift, kontakt oss på vår medlemsmail: [email protected].

Med vennlig hilsen
Nordstrand IF

Treningsavgifter for 2. halvår 2022:

treningsavgift-barn-voksne_host2022

Lagsdugnad Håndball
Alle håndballag under 12 år blir fakturert med kr 6.000,- pr. påmeldte lag i regionserien. Dette blir fakturert 1 gang pr sesong og blir fakturert i oktober. Lagsavgiften er lagt inn i treningskontingenten for lagene fra 12 år og oppover. 6-7 åringene deltar ikke i seriespill og betaler dermed ikke lagsdugnad.

*Vinteravgift fotball
Treningsavgift fotball 2. halvår inkluderer vinteravgift som dekker merkostnader knyttet til vinterdrift av kunstgressbanene med undervarme. Vinteravgiften gjelder for årgangene fra og med 9 år til junior. Vinteravgiften er kr. 300 fra årgangene 9-11 år og kr. 500 for 12 år og eldre.

 

 

Treningsavgiften høsten 2022

th-serien-19.3.222

Se Nordstrand IF Parasport Håndball på lørdag

Nordstrand cuper for årklassene 8-11 år og spilles i Nordstrand Arena og Prinsdalshallen fra fredag til søndag.

I tillegg til masse god håndball har vi lagt mye godt på grillen, så ta gjerne turen innom.

Kampoppsett for de ulike klassene.

Vi sees!

Velkommen på cup!
Se hva som skjer

Håndballakademi
Mandag til onsdag har 20 jenter fra J07 vært påmeldt akademiet. En gjeng med spennende typer og mye godt humør.
De har hatt tre intensive økter hvor vi hovedsakelig har jobbet med duellspill og forsvar. Her har de fått prøvd seg på litt alternative øvelser for å videreutvikle dem som spillere. "Som trener for damer elite er det morsomt å se at det gror godt i våre yngre rekker. Det lover bra for klubben sin fremtid. Og jeg håper enda flere melder seg på akademiet i uke 32/33 samt akademiene vi har løpende hele skoleåret." sier Jeanette Røhmer.

Ivrige akademijenter lytter nøye til Jeanettes instruksjoner

Fotballakademi
I strålende vær har 53 akademispillere født 2006-2009 vært eksemplariske og hatt tre flotte dager på Hallager. Dette er første gang vi som klubb har hatt akademicamp og tilbakemeldinger fra spillere og foresatte har vært gode. Vi har forhåpentligvis lært bort noe, barna har hatt det gøy og blitt kjent med hvordan det jobbes høyere opp i klubben på junior- og seniornivå. Det har vært temaøkter som har vært spillrelatert, i tillegg har vi sneket inn litt styrketrening med noen øvelser barna aldri har prøvd seg på før. Akademicampen ble rundet av i dag, med turnering og is i sommervarmen. Vi takker alle deltakerne og ser frem til å ha dette igjen!
Én av flere lærerike økter med A-lagsspiller Andreas Holm

Håndballcamp
Vi er kommet godt ut i første uka med campen. Dagene går fort, med aktive barn i hallen og på friidrettsbanen på Lambertseter. Her får de trent håndball og får oppleve mestring og glede med ballen i hånda. Halve dagen tilbringes ute - nå hvor været er på vår side er det deilig å kunne få litt sol og frisk luft, for håndballbarn som ellers tilbringer mye tid inne i en hall. Ute er temaet «Mesternes Mester» hvor barna jobber sammen og konkurrerer mot hverandre i mindre grupper. Samarbeid og teamwork på en litt annen arena enn vanlig.
Vil også gi litt skryt til våre damespillere og junior jenter/gutter som er til stede og har full kontroll på sportslig opplegg og barna.
Kvalitetslek i hallen

Fotballcamp
I dag har fotballcampen hatt alternativ dag med mange spennende leker og konkurranser. Barna viser stor innsats i sommervarmen og vi ser fram mot de to siste dagene med aktivitet for denne uka.
Samarbeid på høyt nivå
En liten avkjøling i varmen

 

Oppdatering fra Camp Nordstrand

Helgen bød på en fantastisk stemning med masse idrettsglede. For mange var dette også den første cupen de deltok i, og for de yngste også det første møtet med 5'er fotball. Våre nyutdannede klubbdommere ble veiledet av klubbens dommerveiledere og gjorde sine saker godt. Foresatte fra årgangene 2014 og 2015 stilte opp i hopetall og gjorde en fantastisk innsats både ute og inne. Tusen takk alle sammen!

5er-cup-sekretariat_2022

Sekretariatet hadde full kontroll og stod klare for å svare på alle spørsmål.

5er-cup-dommere_2022

Representanter for de nyutdannede dommerne våre.

5er-cup-pokaler_2022

Flott premier ble utdelt etter lagenes siste kamp.

5er-cup-heming-lyn_2022

Heming og Nordstrand Gutter 2015 avsluttet årets 5'er cup, en spennende kamp med mye flott spill, god innsats og både straffespark og strafferedninger.

Se også bilder fra Noblad.no

Tusen takk til alle deltakende lag og takk for hyggelige tilbakemeldinger! 

Herlig stemning på 5'er cupen!

I mangel av sommerskoletilbud har vi i år valgt å utvide Camp Nordstrand med to ekstra uker. Det er gøy å se at tilbudet er populært! Denne uka arrangerer vi Camp Nordstrand E-sport og Camp 59° Nordstrand for første gang.

Deltakerne på 59° Nordstrand har hittil blant annet vært på stolpejakt i nærområdet, blitt introdusert for kart og kompass og syklet til Nøklevann. Vi merker at dette er et veldig fint tilbud for barn som ikke nødvendigvis ønsker å ha fulle dager med håndball eller fotball. I tillegg er friluftslivet godt for både kropp og sjel.
Det lønner seg å kunne orientere kartet når man skal på tur

Camp Nordstrand E-sport er fullt i gang med spillene Overwatch, Rocket League og lek i Ballbingen. Opplegget er rettet mot hver utøvers personlige utvikling med temaer som valg av strategi, kommunikasjon m.m. 
Full konsentrasjon

Camp Nordstrand Håndball og Fotball kjører på videre. Ekstra gøy er det at vi har noen ivrige deltakere som er med for andre uke på rad! 
2013-gutta liker seg godt i 3v3-banene

De eldste jentene på fotballen har kortere og mer intensive dager med Madeleine

Vi ser frem mot to flotte dager til før Niffen tar sommerferie! I uke 32 og 33 er vi tilbake med flere Camper. Se menyen og påmeldingslinker her

Oppdatering fra Camp Nordstrand uke 27

Her finner du ytterligere informasjon og link til påmelding:

Fotballakademiet

Håndballakademiet

Du vil også alltid finne informasjon om akademiene våre under menyen Niffo

Velkommen!

Påmeldingen til akademiene våre er åpnet!

U-landslaget, som ledes av Johnny Jensen og Jan Thomas Lauritzen samles allerede denne uken (29. juli - 2. august) til treningssamling i Skien. 

Filiph er en meget dyktig og hardtarbeidende spiller, som denne sesongen vil bli viktig for at a-laget skal nå de mål de har satt seg.

Vi er veldig glade for at han spiller i Nordstrand IF og ønsker han lykke til på samling. 

Her kan du se hele uttaket

 

 

Filiph Tilge på U-landslaget

Etter at det har kladdet noe den siste tiden, var damene fast bestemt på å vise seg frem foran hjemmepublikummet onsdag. 

De gikk ut i hundre og ledet raskt 5-0 før NIT-HAK skjønte hva som traff dem. Foran en solid Benedikte i målet stod et kompakt forsvar og med angrepsspillere i scoringshumør, ble det en innholdsrik kamp. Selv om vi tidvis slet med motstanderens fintesterke baskspillere, opprettholdt vi farten i ankomstspillet gjennom hele kampen. Veldig gledelig at alle bidrar i seieren, og deilig med to poeng!

Sluttresultat: 39 - 28.

Takk til alle som tilbrakte onsdagskvelden med oss!  

Gøy med seier!

Nordstrand IF avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske

Dette innebærer all trening, kamp, arrangementer, akademiet, møter og annen aktivitet hvor flere personer møtes. Klubben gjør dette som et forebyggende tiltak for å redusere spredning av Koronaviruset. Beslutningen gjelder fra og med torsdag 12. mars og fram til og med påskeferien.

Treningssenteret og Storstua holdes stengt. Fra 13. mars holdes også NIFFO stengt.

Klubben vurderer løpende situasjonen rundt Korona og kommer med oppdatert informasjon etter behov.

Se informasjon fra Norges Idrettsforbund

Kontaktperson internt i klubb som gjelder spørsmål rundt dette:
Sportssjef Anna Collett – mobil 98 29 52 20. E-post: [email protected].

Primærgruppen for vurdering av tiltak i forhold til smittesituasjoner i Nordstrand IF:
Styreleder Anders Bakken
Styreleder Nordstrand Arena Robert Hagen
Daglig Leder Sverre Kildahl
Driftssjef Rune Svendsen
Sportssjef Anna Collett

Sekundærgruppen for vurdering av tiltak i forhold til smittesituasjoner i Nordstrand IF:
Primærgruppen +
Leder fotball Bjørn Rudjord
Leder Håndball Kristine Høgh
Leder Storstua Therese Lunde
Leder Niffo Gunnar Flaten

 

For Nordstrand IF
Daglig Leder
Sverre Kildahl

Nordstrand IF avlyser all aktivitet i regi av klubben til og med påske

Styret i Nordstrand IF har nå oppdatert Nordstrand IFs lover. I tråd med anbefalinger fra Norges idrettsforbund, har styret tatt utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasset denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som Nordstrand Idrettsforening har hatt i sin egen lov. Styret har også vurdert konsekvensene av den nye organisasjonsplanen som ble vedtatt på Nordstrand IF sin generalforsamling i 2019, og innarbeidet endringene i den nye loven, jf generalforsamlingens vedtak. 

Den nye loven finner du i NIFs dokumentarkiv. Se også protokoll fra styremøte 3. mars 2020.

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss

 

Nordstrand IFs lov er oppdatert

NIF ved øverste leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av idrettsforeningen. Det daglige ansvaret er delegert til daglig leder i NIF. Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom idrettsforeningen og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

1. Vår bruk av personopplysninger

NIF samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer, frivillige, ansatte og deltakere på aktiviteter i regi i av NIF, for å administrere idretten, og for å oppfylle de krav som stilles til idrettsforeningen som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv. I noen tilfeller henter vi også opplysninger fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre eller myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte allerede har informasjon om innhentingen.

2. Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt. Det er bare de i NIF som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke deles med noen utenfor idrettsforeningen.

Opplysninger om medlemmer lagres også i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund og dets organisasjonsledd har tilgang. Du kan selv administrere hvilke opplysninger som er tilgjengelig i denne databasen ved å logge deg inn på «Min Idrett». For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom Norges idrettsforbund og dets organisasjonsledd. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har organene opprettet en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet i personvernerklæringen til Norges idrettsforbund.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettsforeningen, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV).

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.

3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for at NIF kan administrere ansettelser, medlemskap, frivillighet og deltakelse i aktiviteter i regi av idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, nasjonalitet, kjønn, idrettens personID, familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, om politiattest er fremvist, at medlems- og treningsavgift er betalt, lag/gruppetilhørighet, skolekrets og tilknytning til idrett/aktivitet. Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser. For mer informasjon, klikk her.

4. Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i Nordstrand idrettsforening er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor idrettsforeningen, herunder kommunikasjon med medlemmer og frivillige.

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler.

5. Lagring av personopplysningene og sletting

Dine personopplysninger lagres i klubbens egne datasystemer og på servere hos våre samarbeidspartnere som hjelper oss med å drifte idrettsforeningen, som for eksempel Spond, Superinvite og Weborg. Vi samarbeider kun med aktører lokalisert i Norge, som i dag anses å gi en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger fordi de er forpliktet til å møte kravene i personvernforordningen (GDPR) og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern.

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for (se punkt 2 ovenfor) håndteres av Norges idrettsforbund på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no.

Nordstrand idrettsforening sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettsforeningen. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig.

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

6. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettsforeningen i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi behandle anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til daglig leder ([email protected]).

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I mange tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg som medlem i NIF vises ved innlogging på MinIdrett.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv), kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på MinIdrett.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder.

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettsforeningen, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan daglig leder i NIF kontaktes på [email protected].

7. Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

Bylagsturneringen, tidligere Intersport Bylagsturnering, er en regional turnering for jenter og gutter i 15-årsklassen. Turneringen spilles i sin helhet over en helg, i 2023 er det helgen 21. - 23. april.

Vi gratulerer med uttaket og ønsker dere en flott helg!

 

 

Seks NIF-gutter på Bylaget!

LERØYserien for jenter 18 vil bli arrangert med 36 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de to best plasserte lagene i hver avdeling går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr. runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr. lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

Spilledatoer
1. runde Jenter er 4.-5. desember
2. runde Jenter er 5.-6. februar
3. runde Jenter er 12.-13. mars
4. runde Fellesrunden er 1.-3. april
Sluttspill er 6.-8. mai

De kvalifisert lagene er;
Aker Topphåndball
Flint Tønsberg
Fjellhammer
Grane Arendal
Sola
Haslum Bærum
Larvik HK
Storhamar
Nærbø
Stjørdals Blink
Follo HK Damer
Reistad
Fyllingen
Kongsvinger
Melhus
Fjellhammer
Sandefjord
Gneist
Sandnes
Byåsen
Ålgård
Øvrevoll Hosle
Rælingen
Randesund
Tromsø
Hinna
Kjelsås
Elverum
Pors
Bjarg
Konnerud
Nordstrand
Bergen
Kragerø
Lillestrøm HK
Gjerpen

Klare for Lerøyserien

Det er dommermangel i Oslo for tiden, så vi er stolte av å ha så mange engasjerte ungdommer i klubben som ønsker å dømme.

De kan nå dømme 5'er og 7'er kamper og det kan de gjøre allerede kommende og neste helg når vi arrangerer cup på Niffen.

Tusen takk til kursholderne, dommerne Stian Røvig Sletner og Herman Holthe.

Vi holder nytt kurs på torsdag kl 17 for de som ikke kunne delta på tirsdag.

Gratulerer med gjennomført kurs!

 

Vellykket dommerkurs

Denne sesongen er den første hvor 2007-årgangen får være med og leke, og da er det ekstra gøy at Sara, som er fast på 06-laget, også får være med. Jentene som er kalt inn er Mina Arentz Bakstad, Mia Hjertø Alagic, Nora Thorsell, Sara Benedicte Fredheim Barbosa og Matilda Godager Aasen.

Samlingen foregår i dag, på Norges Idrettshøgskole.

Vi gratulerer jentene som er tatt ut og hele team J2006.

Her kan du se hele uttaket.

Heia Nordstrand!

Fem jenter på Regional samling i dag!

Kampen blir den første toppkampen som spilles i den nye og flotte arenaen vår. Alt ligger til rette for topp underholdning; gutta er klare og har startet finpussen på Nordstrandsgaloppen som var en suksessfaktor i fjor.

Ta med deg mann, kone, barn og nabo og støtt gutta på veien til Spektrum!

Benytt anledningen til også å ta Nordstrand Arena nærmere i øyesyn. Her har vi blant annet treningssenter, flotte møte- og konferanselokaler, «Storstua» - den nye kafeteriaen på Niffen, hvor det fra 1. september vil være daglig middagstilbud både for voksen og barn, og parkeringskjeller til over 80 biler.

Velkommen!

Se Herrelaget mot St. Hallvard torsdag kl 19

Bringserien er et nasjonalt spilletilbud for jenter og gutter 16 år. Det spilles kvalifiseringer, fire runder og et nasjonalt sluttspill.

De 36 kvalifiserte lagene er inndelt i 4 avdelinger som spiller seriespill over 4 runder der den siste runden er fellesrunde for avdelingen. De 2 beste fra hver avdeling går til nasjonalt sluttspill.

Her kan du se alle avdelingene, våre gutter i avdeling 3.

Les om Grønt Kort for fair play under Bringserien.

Vi spiller på stor bane så det er plass til hele familien - og naboen!

Link til arrangementet på facebook

Håper vi sees!

Kom og støtt gutta!

Håndballgruppen består av ca 700 aktive medlemmer. Vi har en junioravdeling med ti årganger gutter og jenter, rekruttlag i 3.divisjon for gutter og jenter, et damelag i 4.divisjon, samt et elite herrelag i 2.divisjon og elite damelag i 1. divisjon. 

Her følger informasjon om ansvarsområder, ønskede kvalifikasjoner og egenskaper, og vi håper dette høres intreressant ut.
 

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle klubbens sportslige strategiske arbeid.
 • Sørge for god informasjonsflyt og kommunikasjon om strategier, mål og prioriteringer, spesielt innenfor håndballgruppen
 • Håndballens sportslige årsplaner og årsbudsjett.
 • Fullmakt til å planlegge og disponere de økonomiske rammene innenfor tildelt budsjett
 • Arbeidsleder for klubbens håndballtrenere og øvrige støtteapparat, herunder ansvar for kontraktsinngåelser, trenermøter og oppstartsmøter for nye årganger
 • Sikre god gjennomføring av A-lagenes hjemme arrangementer og klubbens årlige cuper.
 • Motivere og inspirere til en prestasjonskultur, og ha ansvaret for samarbeidet med NHF, NTH, samarbeidsklubber og andre relevante parter for klubbens videre utvikling
 • Inngå i klubbens administrasjon og delta i stabens fellesprosjekter og fellesmøter
 • Bidra i klubbens markeds- og kommunikasjonsarbeid (samarbeidspartnere og media/presse)
 • Rapportere til daglig leder

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning. Relevant fagområde vil bli vektlagt.
 • Relevant ledererfaring
 • Kunnskap, forståelse og erfaring fra norsk klubbhåndball
 • God økonomiforståelse
 • Bredt nettverk innen håndballen er en fordel

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe strategisk og langsiktig, og dyktig til å utarbeide og gjennomføre planer
 • Gode lederegenskaper, herunder løsningsorientert og målrettet
 • God rolle- og prosessforståelse
 • Relasjonsbygger med gode kommunikasjonsevner (intern og eksternt), både skriftlig og muntlig
 • Fleksibel

Søknadsfrist: 15. januar 2024

Søknad med cv sendes daglig leder Kristian Gjerstadberget, [email protected]
 

Sportslig leder Håndball – 80% åremålsstilling
  Dagens keepertrening er avlyst

I år, som i fjor, var arbeidsoppgavene kjente, og bestod av oppydding, søppelplukking, raking av løv, luking av plantefelt og oppsamling av gummigranulat.

Ca 40 ivrige foresatte fordelt på Niffen og Hallager deltok på dugnaden.

Styret og administrasjonen i Nordstrand idrettsforening ønsker å takke alle som møtte opp for en flott innsats!

Tusen takk for flott dugnadsinnsats

Sist helg stilte de med to lag i Haslum Cup og gikk av med seieren! Ekstra gøy var det at Kaia Berg Fokstuen som nylig ble omskolert til målvakt gikk av med pokalen for finalens beste spiller.

Neste helg venter Ski Cup og vi gleder oss.

Gratulerer med innsatsen!

Starter som de sluttet – med seier!

Det er åpent for to prøvetreninger før man må bestemme seg. Det må uansett meldes interesse på e-post og man må melde seg inn i Spond* (klubbens medlemssystem), slik at vi har kontroll på hvor mange barn som deltar. 

*Les mer om innmelding og Spond her

2019-barna vil trene samtidig med de litt eldre barna, men vil være i en egen gruppe med egne instruktører. Foreldre bes ta en vurdering på hvorvidt barnet er modent nok til å delta i organisert aktivitet. Av hensyn til barna og instruktørene tillater vi ikke at foreldre blir med barna ned på baneflaten under økta. Foreldre kan likevel se på og heie fra tribunen, og skulle det skje noe, så følger instruktørene barna opp til foreldrene på tribunen. 

Fint om dere leser informasjon om oppmøtested og gjennomføring av øktene i menyen på nettsiden før første trening.  

Vi gleder oss til å bli kjent med dere😊 

 

Oppstart av for 2019-kullet

Adresse:  Klemetsrudhallen Lille Sal, Loftsrudveien 6, 1281 Oslo (I kjelleren på Mortensrudsenteret)

Informasjon til gruppen er lagt ut i Spond.

Velkommen!

 

Oppstart Fotball uke 41

5'er cup 30.-31. oktober
For 7 og 8 år (2014-2013)

 • Spilletid: 2x15 minutter
 • Kort pause mellom kampene (kompakt kampoppsett)
 • Alle lag får minst tre kamper
 • Kampene startes og stoppes felles over høyttaler
 • Premier til alle spillere
 • Alle kamper spilles på Nordstrands kunstgressbaner 

Påmeldingsavgift: kr 1000,- pr lag
Påmeldingsfrist: Søndag 17. oktober 2021  
Ytterligere info på cupsiden: nordstrand5ercup.cups.nu

Følg cupsiden vår på Facebook "Nordstrand IF Fotballcuper"

7'er cup 6.-7. november
For 9-11 år (2012-2010)

 • Spilletid: 2x20 minutter
 • Kort pause mellom kampene (kompakt kampoppsett)
 • Alle lag får minst tre kamper
 • Kampene startes og stoppes felles over høyttaler
 • Premier til alle spillere
 • Alle kamper spilles på Nordstrands kunstgressbaner  

Påmeldingsavgift: kr 1200,- pr lag
Påmeldingsfrist: Søndag 24. oktober 2021  
Ytterligere info på cupsiden: nordstrand7erhostcup.cups.nu

Følg cupsiden vår på Facebook "Nordstrand IF Fotballcuper"

Velkommen!

5'er og 7'er cup på Niffen

Nå kan du kjøpe supporterskjerf og flagg.

Priser:
Skjerf kr 220,-
Flagg kr 150,-
Skjerf og flagg samlet kr 300,-

Supportereffekter kan kjøpes i administrasjonen i Nordstrand Arena og på A-laget fotball herrer sine hjemmekamper, eller bestilles via e-post: [email protected]

Heia Nordstrand!

skjerf-og-flagg

'Gi meg en N...'

I første kamp møter vi Florø. Starten er ikke som vi håpet på og vi ligger under på det meste 1-5, men vi tar oss sammen og vinner kampen 24-15. Charlotte Elisenberg blir BB.

I andre kamp møter vi Junkeren og her vi spiller vi en relativt dårlig kamp. Men som mot Florø tar vi oss sammen og vinner 19-29. Elise Muggerud Halvorsen blir BB.

I den siste kampen møter vi Utleira. Her spilles det om førsteplassen i gruppa. Det var en kamp med opp- og nedturer som ender med seier 26-19. Sara Barbosa blir BB.

Vi er spente på sesongen som kommer og gleder oss til å spille Lerøy💙🤍. Første runde spilles 11. og 12. november.

Takk for alle supportere som kom og heiet oss frem til tre seiere🌟

Jentene klare for Lerøyserien!

Også denne aktiviteten blir hver tredje uke for Niffo-barna, alle får prøve. Hvor mange ganger det blir bestemmer vi utfra hvor populært det blir.

Instruktøren heter Catalina Åker Furre og er sertifisert Medi Yoga instruktør. Hun har bachelor i Idrettsvitenskap med fordypning i fysisk aktivitet og helse, samt videreutdanningen Praktisk pedagogisk utdanning ved Norges Idrettshøgskole.

Hun har erfaring med tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper fra barnehage, skole, rehabilitering og helsesportsenter.

Vi gleder oss!

Barna som ikke har yoga har da turn, frilek og noe ballspill (mentaltrening i stillerom utgår i denne perioden).

Yoga for Niffo-barna

Vi har
- Moderne spinningsykler
- Tredemøller
- Styrkeapparater og frivekter
- Avdeling for funksjonell trening 
- Kettlebells
- Bosuballer, medisinballer, strikker og kasser

Våre åpningstider:
Mandag til fredag kl. 06.00–23.00
Lørdag og søndag kl. 08.00–22.00

Innmelding gjøres på nordstrand-if.no/treningsstudio

*Bruk av treningsstudio forutsetter medlemskap i Nordstrand IF. Aktivt medlem kr 1000, klubbmedlem kr 500, familiemedlemskap kr 2000 pr husstand.

Velkommen til et hyggelig treningsmijø!

Kom i form i et hyggelig miljø

Vi begynte oppkjøringen til 2018-sesongen i november 2017. Det var en tøff vinter og mange økter ble avholdt i Manglerudhallen og ute på Niffen. I vinter spilte vi tolv treningskamper og forberedte oss godt med tre økter i uken i tillegg. Stallen var på 25 mann, de fleste lokale gutter. Dette har vært viktig for meg da jeg ønsker en tydelig identitet på laget. Klubben driver meget bra nedover i kullene og det er utrolig mye talent.

Vi serieåpnet mot Romsås og vant oppskriftsmessig. Deretter hadde vi en bra vårsesong med unntak av hjemmekampen mot Heming, hvor vi tapte fortjent, og den gedigne skuffelsen mot Manglerud Star hjemme hvor vi ga bort to mål på seks minutter. Til tross for et godt opphentingsforsøk tapte vi kampen 4-3.  Inn mot sommeren var vi likevel med i toppen etter imponerende borteseire mot Ullern 2, Oslojuvelene, Lyn 2 og Fagerborg. Det viste seg at det skulle stå mellom oss, Heming og M/S.

I sommer mistet vi over ti spillere som har spilt mye. Noen grunnet jobb, andre flyttet. Tapet av vår kaptein Erlend Eikeland var spesielt tungt. Erlend har vært en bærebjelke for dette laget i flere år. Gjennom sommeren ble det gjort en god jobb med å erstatte spillerne. Via FinnDinSpiller og et bra kontaktnett fikk vi inn viktige spillere inn mot høstsesongen som har bidratt på flere lag i klubben; A-laget, Rekruttlaget, Junior 1 og Junior 2.

Jeg vet av erfaring hva en ferie gjør med en spiller. Gutta fikk derfor et treningsprogram i sommerferien og vi gjorde noe som jeg tror har vært med på å avgjøre sesongen til vår fordel: vi startet opp med trening over en uke før de fleste lag og la inn to treningskamper. Dette gjorde at vi også startet høstsesongen bra og var med hele veien inn. Høstsesongen inneholdt også noen kamper utenfor banen i form av to protester. Først protesterte vi og Manglerud Star sammen på en ikke-spilleberettiget Hemingspiller og fikk medhold. Senere protesterte vi på en ikke-spilleberettiget M/S-spiller og fikk avslag da kretsen ved en feil hadde gitt spilleren tillatelse.

Vi fikk en svært dramatisk sesonginnspurt. Med to tøffe kamper igjen mot Heming og Lyn 2 var vi ikke bare nødt til å vinne kampene selv, vi trengte også hjelp fra M/S sine motstandere. Samtidig som vi spilte en av våre beste kamper og slo Heming 3-1 borte, ble det 3-3 mellom M/S og Oslojuvelene. Jubelen var høy da vi med én kamp igjen kunne kjenne på følelsen av å ha alt i egne hender. Heming var hektet av gullkampen – det skulle stå mellom oss og M/S, som jaget poenget bak. På Niffen troppet Lyn 2 opp med et godt lag bestående av mange A-lagsspillere. Omtrent 250 tilskuere fikk se våre gutter takle presset, vinne kampen imponerende 5-0 og med det rykke opp til 3. divisjon. Det var tydelig at dette betydde mye for mange!

Opprykket er en meget sterk prestasjon i en avdeling som har holdt høyt nivå. M/S, med kun ett tap hele sesongen, og Heming ga oss kamp helt til døra. Vi ønsker å takke alle lagene for en tøff og god sesong.

Fremtiden ser lys ut for Nordstrand. Vi har en snittalder på 20,7 år på A-laget vårt og et Juniorlag som topper Interkrets A en runde før slutt. Nå som klubben skal inn i toppfotballen regner jeg med at mange ønsker seg hit. Fasilitetene er av Oslos beste nå: to baner med undervarme i tillegg til ny hall med 140 kvm treningsrom. Her kan man bli så god man vil.

Takk for et knall år, det har vært gøy! Opprykket er en konsekvens av mange års jobbing med bra kvalitet av alle trenerne nedover i kullene. Den jobben som gjøres der er uvurderlig for A-laget.

Thomas Holm

For en deilig sesongavslutning!! 

Etter å ha tapt finalen i Grünercup i går, var det Nordstrandsguttenes tur. De to finalelagene hadde begge 90 plussmål fra gruppespillet, men det var aldri tvil om at i dag skulle pokalen hentes av Nordstrands kaptein Sveinung. Gratulerer til hele Team 2005 og stor takk til trenerne Truls, Børre, Jan Tore (fravær) og Vitor.

Nordstrandsgutt hei!

Nordstrands Blad hadde sendt sin beste journalist Arild Jacobsen ut for å skrive reportasje og ta bilder av guttene. Regner med hovedoppslag der i morgen tidlig. Igjen takk for bildet til Nordstrands Blad.

Vi gratulerer med seier'n!

Team G2005 - Oslomestere i Futsal 2018/2019

Allsporten starter opp prøvetreninger for Fotball, Håndball og Basis.

Alle skal ha mottatt invitasjoner til å registrere seg i Spond. Det er også sendt ut invitasjoner til treningene. Hvis du ikke har mottatt e-post så sendt en PM her.

Klatregruppa starter også, mens Bowling venter med oppstart.

Og husk; er du eller den du ansvarlig for syk – bli hjemme!

Velkommen til treninger!

Allsporten starter opp med prøvetreninger

LM02 skal ha sesongens første samling som U-landslag i Skien fra 16.-18. september.

Vi gratulerer med uttaket og ønsker deg en flott samling.

Her kan du se hele uttaket 

Filiph på samling med U-gutta (LM02)

Jenter 2006 fortsetter å imponere. De 26 treningsivrige jentene har høye ambisjoner og et fantastisk samhold. De spiller i disse dager A-sluttspill i både i J15- og J16-serien og har også et lag i J15 Nivå 2.

Her kan du se uttakene:
Samling 2 REG J06: