Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Om oss

Sist oppdatert 09.10.2023 kl.19.11

Velkomment til oss i Nordstrand IF e-sport!

Nordstrand IF e-sport er et tilbud til barn og unge i alderen 9-18 hvor samhold, mestring, lagfølelse og vennskap er i fokus. Vi trener på ferdigheter innenfor ulike spill og de som ønsker det kan danne lag og delta i serier og turneringer. Vi har et eget e-sportl-okale på Hallager hvor vi har alt av utstyr som skal til for å trene og spille kamper. Det eneste du trenger å ha med deg er et headset, vannflaske og klær etter vær. Ja, for vi starter nemlig hver eneste trening med en halvtime fysisk aktivitet ute. Dette er lett aktivitet som ikke krever noen spesielle ferdigheter, men som fokuserer på de tingene som er viktig når man går på e-sport: samarbeid, kommunikasjon, utholdenhet/kondisjon, hurtighet og konsentrasjon. 

Hva er e-sport?
De fleste barn og unge som vokser opp i dag har et forhold til gaming og dataspill. Så mange som 86 % av alle 9-18-åringene spiller dataspill, ifølge mediaundersøkelsen fra 2020. Men hva er forskjellen på gaming og e-sport? Kort fortalt kan man si at e-sport er gaming satt inn i en organisert form hvor formålet er å utvikle ferdigheter i ulike spill sammen med et lag og konkurrere mot andre lag i serier og cuper. På mange måter ligner e-sport på andre tradisjonelle lagidretter, men forskjellen er at aktiviteten skjer i et spill og ikke fysisk. 

E-sport er en relativt ny sport innenfor bredde-idretten, men den vokser fort og i dag er det mange idrettslag som tilbyr e-sport til sine medlemmer. Det er etablert bredde-serier innenfor mange spill og det er en rekke små og store turneringer på ulike nivåer. 

Hva innebærer det å være med på e-sport i Nordstrand idrettsforening?
Vi synes det er viktig at medlemmene får oppleve alle de positive tingene som lagidrett fører med seg, som samhold, mestring, lagfølelse og vennskap. Vi kombinerer spilltrening og fysisk aktivitet og legger til rette for sosiale aktiviteter. Hos oss er alle velkommen, og vi er opptatt av at tilbudet vårt skal være inkluderende for alle som har lyst til å utvikle seg innenfor e-sport. Vi har også tilbud til de som ikke ønsker å konkurrere, men som vil utvikle spillferdighetene sine sammen med andre barn og ungdommer med samme interesser. Vi tilbyr derfor både partier innenfor spesifikke spill og multiplay-partier hvor vi spiller med mange forskjellige spill. 

Hva skal til for å bli medlem i Nordstrand IF e-sport?
Det er stor interesse for e-sport, og vi har begrensninger på antall medlemmer fordi vi har et bestemt antall datamaskiner. Men vi strekker oss langt for å ta i mot de som ønsker å begynne hos oss. Det første dere må gjøre er å melde dere inn på ventelisten vår. Det gjør dere ved å klikke på denne lenken: Venteliste Nordstrand IF e-sport

Hvis dere melder dere inn før et nytt semester starter, vil dere starte sammen med andre som også er nye på e-sporten. Da starter man med et introduksjonskurs hvor man får grunnleggende opplæring i e-sportferdigheter. Etterhvert kan man søke seg over til andre partier. Enkelte partier har aldersbegrensninger, og det er en forutsetning at det er plass på partiet man ønsker å gå på. 

Hvis dere ønsker å melde dere inn midt i et semester så prøver vi å få til det også, men da må vi finne noen spesialtilpasninger. Da må dere ta direkte kontakt med Siri Lader Bruhn på [email protected]

Velkommen!

-----

Historien

  • Nordstrand e-sport startet som et pilotprosjekt våren 2020 med en liten gruppe på 12 medlemmer
  • Våre 2022 får e-sporten egen representant i klubbens stryre, Siri Lader Bruhn
  • Høsten 2021 får e-sportgruppa flotte lokaler på Hallager
  • Desember 2021 tildeles vi 100.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til oppussing av kafeen i klubbhusets til et hang-out-room
  • Høsten 2023 er vi 48 medlemmer