Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Årsmøte i Nordstrand IF 2021

Sist oppdatert 23.03.2021 kl.18.45

Vi minner om digitalt årsmøte i Nordstrand IF tirsdag 23. mars klokka 19.00. Registrering fra 18.30. Sakslisten og sakspapirer finner du under.

Årsmøte i Nordstrand IF 2021
Årsmøte 2021 foregår digitalt. Du finner link til møtet i artikkelen under

LENKE TIL MØTET

 

Saksliste til årsmøte 2021

Sak 1   Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2   Velge dirigent(er)
Sak 3   Velge protokollfører(e)
Sak 4   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5   Godkjenne innkallingen
Sak 6   Godkjenne sakslisten
Sak 7   Godkjenne forretningsorden
Sak 8   Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10   Behandle forslag og saker
  10.1  Allsportgruppen endrer navn til parasportgruppen
  10.2. Innmelding i bordtennis- og padleforbundet
Sak 11   Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
Sak 12   Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13   Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14   Foreta følgende valg
  14.1   Styre
  14.2   Kontrollutvalg
  14.3   Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  
  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  14.4   Valgkomité
Sak 15   Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16   Utdeling av hedersbevisninger

Klikk her for å laste ned Årsmelding 2020 med alle saksdokumenter.

Praktiske opplysninger

For å få tilgang til møtet, klikk på denne lenken.

Møt opp i god tid, så vi får registrert alle stemmeberettige før møter starter (vi åpner 18.30). Her finner du bruksanvisning for Teams.

Alle som ønsker å delta bes registrere seg innen 22. mars klokka 16.00 via denne mailadressen. Forhåndsregistrering vil lette gjennomføringen da det før møtet kan lages liste over deltakere på årsmøtet med stemmerett. 

Det er også mulig å delta på møtet uten å registrere seg på forhånd. Vi ber i så fall om man møter opp fra 18.30 for en utsjekk av medlemskap, slik at møtet kan starte så presist som mulig.   

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om gjennomføring av møtet og hvem som har stemmerett, se opprinnelig innkalling.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret  

 

Vedlegg

Årsmelding 2020 Nordstrand Idrettsforening
Forretningsorden