Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Kriterier for utmerkelser

Sist oppdatert 20.02.2021 kl.15.17

Utdrag fra klubbens internreglement

§ 4 HEDERSBEVISNINGER

Følgende hedersbevisninger kan tildeles:
1. Utmerkelse i bronse
2. Utmerkelse i sølv
3. Utmerkelse i gull
4. Æresmedlemskap

Utmerkelse i bronse kan tildeles medlemmer som har gjort en god administrativ og/eller sportslig innsats. Simpelt flertall i gruppestyre eller HS er avgjørende myndighet. Kan deles ut på årsmøte eller annen tilstelning. Bronsemerket består av foreningens emblem omkranset av eikeblader i bronse.

Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har gjort en svært god administrativ og/eller sportslig innsats. Innstillende myndighet som for bronse. Avgjørende myndighet som for bronse. Utdeling som for bronse. Sølvmerket består av foreningens emblem omkranset av eikeblader i sølv.

Gullmerket kan tildeles medlemmer som har utført fremragende sportslige bedrifter og/eller har utført særlig fortjent arbeide for foreningen. Innstillende myndighet som ovenfor. Avgjørende myndighet et enstemmig hovedstyre.

Æresmedlemskap. Personer i foreningen (nåværende eller tidligere medlemmer) som på en fremragende måte og over lang tid har gjort en ekstraordinær innsats for foreningen og/ eller som over lang tid har utført ekstraordinære sportslige prestasjoner, kan taes opp som æresmedlem. Utnevnelse til æresmedlem krever enstemmig vedtak i HS, ref Lov for Nordstrand Idrettsforeninig gyldig ved årsmøtet 2010. Utmerkelser bekreftes av klubbens årsmøte.

Innstillinger på personer til hedersbevisninger, skal minimum inneholde
- Navn og fødselsdato
- Tid for medlemskap i NIF
- Administrativ tilknytning/verv i NIF, gruppe/hovedstyre evt. kontor eller forbund
- Sportslige prestasjoner/representasjoner
- Personlige egenskaper

Et eget skjema er utarbeidet for dette formål.

Innstillinger må være HS i hende innen 1. februar.
Alle innstillinger sendes ordensutvalget i god tid før nevnte frister. Utvalget skal sette opp en samlet liste med begrunnelser etc som nevnt ovenfor. Utvalget kan også selv foreslå medlemmer til å motta hedersbevisninger. Utvalget er ansvarlig for at nødvendig materiell som diplomer, merker etc er på plass og klar for utdeling på kommende Generalforsamling.

Diplom og sølvmerke kan utdeles på gruppeårsmøte om gruppen finner dette mest tjenlig.

Ordensutvalget er også ansvarlig for å ha ajourførte lister over medlemmer som har fått hedersbevisninger.

---

«Påsan-prisen»
Prisen ble for første gang utdelt ved årets Generalforsamling. Denne prisen tildeles en som entusiastisk og engasjert har utført ekstraordinært arbeid for klubbens fellesskap gjennom flere år!