Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Økonomi

Sist oppdatert 31.08.2023 kl.10.43

Utgifter på eget lag
Det koster å drive et lag, og hver årgang lager regnskap/budsjett for sine lag. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker eller treningstøy/utstyr må lagene selv dekke dette. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. Vi oppfordrer imidlertid til å forsøke å få tak i sponsorer eller dugnadsarbeid for å skaffe de nødvendige inntekter til lagene. 

Håndballgruppen vil sentralt administrere en lagkasse pr lag

Fakturering av sponsorer gjøres gjennom klubben og pengene settes inn på lagets konto i klubben.

Medlemskontingent 
Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Medlemskap i Nordstrand IF koster kr. 1000,- pr år. Familiemedlemskap koster kr 2.000 pr. husstand. For å kunne benytte seg av dette må alle medlemmer ha samme betalingskontakt. Send en e-post til [email protected] med info om hvem som skal kobles sammen. 

Spillere som melder seg inn i klubben etter 1. august betaler halv medlemsavgift til klubben (pt kr 500).

Les mer om Medlemskap

Treningsavgift
Ved siden av medlemsavgiften til klubben må det betales en treningsavgift til Nordstrand Håndball. Denne varierer for årgangene. Alle lag under 12 år blir fakturert en lagsavgift kr 6000,-. 

Les mer om Treningsavgift og Lagsavgift

Satsene på medlemskontingenten og treningsavgiftene blir fastsatt av årsmøtet hvert år. Betaling av disse gjøres hver for seg i Spond.

Lagskasse 
Det må skilles mellom lagskasse og foreldekasse/«pizzakasse». Lagkassen administreres av klubben, og benyttes mot eventuelle sponsorer, dugnadsinntekter, betaling av cuper, innkjøp av treningsutstyr, betaling for treningsleir etc. Denne kontoen bokføres i klubbens regnskap og er med å øke mva‐kompensasjonen som klubben tildeles hvert år – og er et betydelig tilskudd til klubbens inntekter. 

Foreldrekasse kan opprettes utenfor det offisielle klubbsystemet men kan kun bestå av foreldreinnbetalinger og benyttes for sosiale tiltak som f. eks. pizza eller bowlingkvelder. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at også alle felleskjøp av klær og utstyr skal gjennom dette systemet. Den praktiske gjennomføringen/bruken av lagkassen i klubben er som følger: 

 

For utgifter 

 • Laget melder seg på cup, bestiller flyreise for kamp etc. på vanlig måte selv 
 • Foreldrekontakt sender inn faktura til klubben hva som skal betales med nødvendig informasjon om mottager, kontonummer, forfallsdato etc. 
 • Dersom det ikke er nok penger på lagkontoen må laget overføre penger til klubbens konto, tydelig merket med hvilket lag/årgang/sport det gjelder. 
 • Dersom den som skal motta pengene skal sende faktura må det på forhånd oppgis at vedkommende skal sende fakturaen til Nordstrand IF, Vangen 3, 1163 Oslo, merket med gjeldende lag. På den måten vil klubben få nytte av mva‐kompensasjonen 
 • Klubben betaler fakturaen på forfall (eller setter inn på oppgitt konto; normalt ved f.eks cup’er) 
 • Eventuelt overskytende blir stående på lagkontoen i NIF og er fortsatt en del av lagets midler. 

 

For inntekter 

 • Laget avtaler (for eksempel) sponsoravtale med bedrift på vanlig måte 
 • Laget informerer klubbens administrasjon ved mette@nordstrand‐if.no om hva som skal faktureres og til hvem og når (det faktureres da med mva, da bedrifter har mva‐refusjon) 
 • Klubbens regnskapskontor fakturerer vedkommende i henhold til avtale med laget 
 • Klubben mottar beløpet fra sponsor og fører dette på lagkassen. I praksis vil pengene bli stående på lagets konto i klubben til bruk for det som laget bestemmer (cup‐deltagelse, bekledning etc.) 
 • Lagledere får kvartalsvise oversikter fra klubben v/ på transaksjoner foretatt på vegne av laget. Spørsmål om lagskassene kan rettes til [email protected] 

 

Bøter 

Alle bøter forårsaket av laget selv, så som manglende kamprapportering, for sent oppmøte på kamp, manglende dommer etc. betales av laget selv. Disse regningene komme til klubben som da betaler boten (fra NHF/Region Øst), men denne vil bli belastes lagkassen. 

Trekking av lag: Eventuelle bøter klubben får for trekking av lag belastes lagkassen. 

Omberamming av kamper betales av lagskassen.