Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Påmelding og priser

Sist oppdatert 15.01.2020 kl.8.27

Ved oppstart onsdag 05.02.2020 melder dere på via denne linken.
Innmelding i klubben og betaling vil skje på nyåret. Info om dette vil komme på oppstartsmøtet 05.02.2020 kl.17.00.

Årgang

Årsklasse

Treningsavgift

Medlemsavgift

2015

5-åringene

1600

1000

2014

6-åringene

1600

1000

Betaling av treningsavgift og medlemskontingenten
I Nordstrand IF må alle betale medlemskontingent. Denne forfaller 31/1 hvert år. For nye medlemmer vil kontingenten reduseres første året avhengig av innmeldingsdato.

Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i januar, andre halvdel har forfall i august. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på trening eller kamp.

Regler for betaling av medlemskontingent
Fullstendig medlemskontingent må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Familiemedlemskap koster kr 2000 pr. husstand.

Inn- og utmelding
Innmelding gjøres via klubbens hjemmeside; https://medlem.nordstrand-if.no/register
Utmelding gjøres direkte til; [email protected] med kopi til [email protected]