Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Fair Play/Foreldre

Sist oppdatert 08.01.2020 kl.16.01

Det er en meget god foreldrekultur i Nordstrand. Vi er klubbstyrt, men foreldredrevet og vi har derfor ønsker om at foreldre bidrar der det trengs og tilpasser seg klubbens retningslinjer.

Det er vanlig at foreldre er med for å se på sine små helter både på trening og på kamp. I tillegg til å glede seg over sine egne og andres barn, vil vi påstå at dette også er en kime til et sosialt nettverk også blant foreldre.

På samme måte som vi er opptatt av å forholde oss til en leder på jobben, er det viktig at barna forholder seg til en person på treningen, og det er trenerne. Vi ber derfor om at foreldrene står på sidelinjen og ikke gir kommentarer og gode råd til sine håpefulle.

Foreldre på kamp:

Alle møter opp senest 45 minutter før kamp. Ved senere ankomst må treneren få beskjed på Spond eller SMS

Først og fremst spiller vi fotball for å ha det GØY og vi har alle RESPEKT for hverandre. Det er hovedtreneren som bestemmer.
 
Vi vil veldig gjerne ha OPPMUNTRENDE OG OPPBYGGENDE TILROP fra positive foresatte før/under/etter kampene. En slik SAMLET HEIAGJENG fremmer alt det positive NIFFEN står for - og gjøres fra motsatt side av banen for innbytter- og trenerbenken.

Foresatte som ønsker å bidra til det fotballfaglige gjør IKKE dette under kamp - hverken til spillere eller til trenere. Foresatte som vil bidra med med saft, boller eller noe slikt etter kampen, blir sikkert populære. Foresatte bør også lese gjennom foreldrevettreglene som står under.

Vi tolererer ikke negative kommentarer, krangling etc mellom spillere. 
 
Vi støtter alltid opp under dommerens avgjørelser. Og vi har ingen negative kommentarer å gi til motstanderen.

Vi har kamprop. Vi hilser på motstanderene før kamp. Og vi takker for kampen. Dette gjøres ved at begge lag stiller seg opp bak sin egen keeper og løper mot hverandre og hilser pent på alle de andre motspillerne.

Vi er opptatt av godt samspill hvor vi gjør hverandre gode 
Og så kommer Fair Play og Foreldrevettreglene


Foreldrevettregler:
1. Møt opp på trening og kamp
– barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne
– ikke bare ditt eget barn

3. Gi oppmuntring i medgang og motgang

4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere
– seriøse innspill kan du gi etter kampen

5. Se på dommeren som en veileder
– respekter avgjørelsene

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
– ikke press

7. Spør om kampen var morsom og spennende
– ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
– men ikke overdriv

9. Vis respekt for klubbens arbeid
– delta på foreldremøter for å avklare  holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
– ikke du

11.Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør
– ikke som du sier

Vi står sammen om Fair Play
Norsk Tipping og Norges Fotballforbund

Fair Play
 

 Invitasjon Fair Play konkurranse

Prosjektbeskrivelse
 


Samarbeidspartnere: