Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Om oss

Sist oppdatert 08.04.2019 kl.14.31

Velkommen til Nordstrand idrettsforening og til gutta på Team 2003.

Om oss

Klubben vår:

Nordstrand IF ble stiftet i 1891, har ca. 2 000 medlemmer, og er blant de største i landet. Nordstrand IF Fotball er en del av Nordstrand Idrettsforening, og vi er ca 1 000 aktive fotballspillere i alderen 4-70 år. 

Verdiene våre er:

Respekt - Samhold - Engasjement

Våre visjoner er:

Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig

Nordstrand Fotball er en breddeklubb, og har et av de beste banetibudene i Oslo krets. Vi trener ute hele året på topp vedlikeholdte kunstgressbaner, på Niffen, Hallager´n og Hundejordet.
 

Team gutter 2003:

Hvem er vi:

Vi er nesten 50 fotballglade gutter og mange engasjerte og kompetente trenere og lagledere. Vi har et solid administrativt team, som blant annet jobber med sosiale arrangementer, sponsor, dugnad og cup. Vi legger stor vekt på miljø og arrangerer jevnlig sosiale treff. Sist men ikke minst, har vi en flott gjeng positive og engasjerte foreldre.

De fleste av våre spillere sogner til Nordseter og Kastellet ungdomsskole, og vi er også glade for at vi har flere spillere fra Lambertseter, Klemetsrud og Holmlia - som er en del av vårt nærmiljø.

Team 2003 ønsker alle gutter født 2003 i vårt nærmiljø velkommen til oss. Vi ønsker at flest mulig, skal være med lengst mulig og ha mulighet til å bli best mulig i Nordstrand idrettsforening!

Sportslig opplegg:

Vi jobber etter "Den blåhvite tråden" nedfelt i klubbens sportsplan.

Våre sportslige hovedmål er:

- Skape best mulige vilkår for utvikling av alle spillere avhengig av deres personlige ambisjoner

- Fokusere på sportslig og langsiktig utvikling fremfor kortsiktighet og enkeltresultater

- Rekruttere og utvikle egne spillere til klubbens Junior Elitelag, A-lag og til toppfotball generelt

Vi vil legge til rette for at spillere som har ambisjoner med fotballen skal få et godt tilrettelagt sportslig tilbud og utvikle seg mest mulig, og at de som ønsker å spille fotball bare for gøy, skal få et tilpasset tilbud som bidrar til at de fortsetter med fotball i Nordstrand lengst mulig.

Vi deltar med tre lag i seriespillet 2017. Lagene er nivådelt, og spillerne er fordelt etter ferdighetsnivå i treningsgrupper. I tillegg til ferdighetsnivå, legges det vekt på holdninger, oppmøte treninger/kamp og utvikling. Dette er en kontinuerlig dynamisk prosess. Av og til skjer det rokkeringer av spillerne, og av og til spiller man kamper på tvers av lagene.

Sosialt:

Vi legger stor vekt på at vi skal ha et godt sosialt miljø i klubben vår og i Team 2003. Vi arrangerer jevnlige sosiale treff for hele årgangen for å bidra til trivsel og samhold.

I løpet av våren/sommeren 2017 har vi blant annet arrangert minigolf og pizzakveld, vært på Ullevål stadion og sett flere kamper, og sommeravslutningen legges til Nordstrand bad med piknik og bading.   

Dugnad og foreldrebidrag:

Nordstrand IF Fotball er en klubbstyrt og foreldredrevet klubb. Klubben er ansvarlig for å legge til rette for det sportslige, og klubbens Sportslig Utvalg (SU) ansetter hovedtrener for årgangen fra gutter 12 år. Som hovedtrener for Team 2003 har SU ansatt Simon Hansen.

Frivillighet er uvurderlig for klubben og avgjørende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle spillerne våre. Vi har derfor også en rekke foreldre på årgangen som gjør en viktig jobb som trenere, lagledere og et administrativt team, som arrangere cuper, dugnader og sosiale treff, samt jobber for å få inn sponsormidler og oppdaterer nettsiden. (Se Trenerteam og støtteapparat.)

Foreldretrenere og støtteapparatet gjør arbeidet 100 prosent frivillig og ulønnet. Vi ber derfor om forståelse for at ting kan ta tid, og vi ber alle foreldre bidra så godt man kan for at trener og støtteapparatet skal kunne gjøre den frivillige jobben på best mulig måte. 

Vi gjennomfører obligatoriske klubbdugnader og vakter for klubben vår. Det er dugnadsplikt for alle foreldre som har barn med medlemskap i klubben.

Vi gjennomfører også egne dugnader for å fylle på årgangens lagkassePengene som vi får inn på dugnadsarbeid går som hovedregel til hele lagets fellesskap.

 

Foreldrevett og Fair Play

Vi har en solid og god foreldrekultur på årgangen. Vi støtter aktivt opp om de avgjørelser trenerteamet og støtteapparatet tar for barna våre, og har tillit til at avgjørelsene som tas er overveide og godt fundert. Dersom man er uenig i noe, gir vi ikke uttrykk for dette på sosiale medier, på sidelinjen på kamp, eller overfor spillerne. Vi er lojale mot trenere og støtteapparat, og vi søker informasjon der beslutningene tas for å få til en konstruktiv dialog. Les mer om foreldrevettreglene her

 

Når vi er på kamp og på arrangementer med laget, er vi en ambassadør for Nordstrand idrettsforening. Alle har et ansvar for å opptre i henhold til klubbens verdier og forsterke det gode fotballmiljøet i Nordstrand fotball og hos Team 2003.

Kommunikasjon:

Trenertemaet og administrativt team kommuniserer med spiller- og foreldregruppa i hovedsak gjennom Spond og Facebook. I tillegg oppdateres nettsiden jevnlig. Vi bruker nesten ikke epost. 

Etter behov gjennomføres det også spillermøter med lagene, spillersamtaler og foreldremøter. Det er viktig å møte opp på foreldremøter - her besluttes flere av de større sakene knyttet til driften av årgangen.

Spond:

spond

Vår viktigste kommunikasjonskanal er Spond. Vi har tre grupper på Spond:

NIF fotball g03 - her er alle guttene, foreldre og trenere medlem.

Alle gutta - her er alle guttene og trenerne medlem.

Foreldrene - her er alle foreldrene og trenerne medlem.

Spond gruppen NIF fotball g03 brukes til all viktig informasjon fra trenertemaet/støtteapparetet til spillerne og foreldrene. Dette gjelder for eksempel laguttak, endringer av treningstid, og informasjon om cuper, dugnad og sosiale treff. Påmelding til cuper og sosiale arrangement, gjøres her. Spilleren kan melde seg på selv eller takke nei, og foreldrene kan også gjøre det samme på vegne av spilleren.

For informasjon om innbetaling av penger, brukes i all hovedsak Spondgruppen - Foreldrene.

Informasjonsflyten på Spond fungerer best dersom alle laster ned Spond appen. Har du ikke lastet ned Spond appen enda? Veldig fint om du gjør det nå. Har du problemer med å laste ned appen eller finne gruppene? Ta kontakt med administrativ leder, Tonje Vang, tlf 907 77 685.

Facebook:

facebook.png

Vi har en lukket Facebook gruppe som heter Nordstrand - Fotball Gutter 2003.  Her er de fleste spillerne, foreldrene og trenerne medlem.

Denne gruppen brukes mye, og den kan brukes av alle. Her kommer løpende informasjon og innlegg fra både spillere, trenere og foreldre. Her kan du for eksempel finne kampreferat fra dagens kamper og stemningsrapporter fra cuper, treningsleir, dugnad og sosiale arrangementer. Trenger du skyss til trening/kamp, har du mistet en sko, eller trenger du å bytte en vakt - da kan du lage et innlegg her.

Er du ikke blitt medlem av gruppen? Send forespørsel til gruppen på Facebook. 

Web:

Nettsiden vår oppdateres fortløpende med aktuell informasjon som legges ut på Spond/Facebook. Dette gjelder blant annet overordnet informasjon om cuper, dugnad og sosiale arrangement, men ikke laguttak/dugnadslister.

Publisering av bilder - samtykke:

Vi følger Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder på nett og på lukkede sider. Vi bruker minst mulig navn på spillere på nettsiden, og vi er bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder, og hvordan den enkelte fremstår på bildene.

For en praktisk gjennomføring av reglene og for at det frivillige støtteapparatet skal kunne drive nettsiden/FB, benytter vi oss av aktiv reservasjon mot publisering av bilder på nett og i lukket Facebook gruppe. Forespørsel om aktiv reservasjon tas opp med jevne mellomrom, og overfor nye spillere. Dersom et barn ikke ønsker publisering av bilder, skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering. Se Norges idrettsforbunds retningslinjer for publisering av bilder.  

Vil du reservere deg mot at det blir publisert bilder av deg som spiller - eller vil du reservere det mot at det publiseres bilder av ditt barn - på lagets lukkede Facebook gruppe, på idrettslagets åpne hjemmeside og i idrettslagets sosiale medier? 

Ta kontakt med administrativ leder, Tonje Vang, , tlf. nr. 907 77 685, eller Webredaktør: Magnus Wessel, tlf. nr. 932 34 871.

Ny spiller?

Ønsker du å bli en del av Nordstrand fotball Team 2003?

Team 2003 ønsker alle gutter født i 2003 i vårt nærmiljø velkommen!

Ta kontakt med hovedtrener Simon Hansen, tlf. 913 98 560, eller Bjørn Rudjord fra hovedtrenertemaet, tlf 926 06 062) eller administrativ leder Tonje Vang tlf. 907 77 684 - eller møt opp på trening for en prat med oss (se treningstider).

På vår hjemmeside finner du informasjon om blant annet kontaktpersoner, trener- og støtteapparatet, treningstider, cuper, dugnad mv. Her finner du også informasjon om hvordan man melder seg inn, og hva du får som medlemAlt om treningsavgift og medlemskontingent finner du på fotballens forside.

Velkommen til Team 2003! 

Heia Nordstrand!


Samarbeidspartnere: