Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny
 Treningstider: Tirsdag 19.00, torsdag 19.00, søndag 14.00 - alle på Niffen

Foreldrevett-reglene

Sist oppdatert 26.03.2015 kl.1.25


F o r e l d r e v e t t r e g l e n e

Som foresatte og foreldre kan dere bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:
        Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
        Møt opp på kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
        Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i ”fotballfamilien” lenge.
        Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
        Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
        Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
        Tilskuere skal oppholde seg på motsatt side av trenere/lagledere.
Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Samarbeidspartnere: