Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Nordstrand IF i samarbeid med Prosperastiftelsen

Sist oppdatert 30.10.2023 kl.15.18

Nordstrand IF har inngått et samarbeid om et integreringsprosjekt i klubben vår.

Nordstrand IF i samarbeid med Prosperastiftelsen

Prosperastiftelsen

Nordstrand IF har inngått et samarbeid med Prosperastiftelsen om å gjennomføre et prosjekt hos oss i Nordstrand IF. Prosjektet skal undersøke hvilke muligheter klubben har for økt integrering og med et spesielt fokus på klubbens parasportavdeling.

Prosperastiftelsen er et landsdekkende nettverk av konsulenter som bidrar frivillig med sin kompetanse og tid for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner i prosjekter. Nordstrand IF og Prosperastiftelsen innledet en dialog før sommeren og et prosjekt ble igangsatt i september med varighet til desember. Til dette prosjektet har Prosperastiftelsen samlet sammen 5 konsulenter fra ulike bedrifter og bransjer, hver med sin spesialkompetanse og et ønske om å bidra til nettopp dette prosjektet i Nordstrand IF. Les mer om Prosperastiftelsen her: https://prosperastiftelsen.no/​

Spørreundersøkelse

I forbindelse med arbeidet som utføres i prosjektet ønsker prosjektgruppen innsikt fra klubbens medlemmer. Dette vil foregå gjennom en spørreundersøkelse som sendes ut til klubbens medlemmer gjennom Spond. Undersøkelsen er anonym, frivillig og tar kun få minutter å gjennomføre. Nordstrand IF og Prosperastiftelsen håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne undersøkelsen.(Teamet fra Prosperastiftelsen, sammen med daglig leder i Nordstrand IF (1. fra venstre), Kristian Gjerstadberget og Idrettskoordinator for Parasport i Nordstrand IF, Christopher Knudsen (6. fra venstre)