Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Nordstrand IFs lov er oppdatert

Publisert 24.03.2020 kl.20.24

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i idrettens regelverk, blant annet en ny lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov, og alle idrettslag er pålagt å endre sine egne lover slik at de er i tråd med den nye lovnormen.

Nordstrand IFs lov er oppdatert

Styret i Nordstrand IF har nå oppdatert Nordstrand IFs lover. I tråd med anbefalinger fra Norges idrettsforbund, har styret tatt utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasset denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som Nordstrand Idrettsforening har hatt i sin egen lov. Styret har også vurdert konsekvensene av den nye organisasjonsplanen som ble vedtatt på Nordstrand IF sin generalforsamling i 2019, og innarbeidet endringene i den nye loven, jf generalforsamlingens vedtak. 

Den nye loven finner du i NIFs dokumentarkiv. Se også protokoll fra styremøte 3. mars 2020.

Informasjon om lovnormen, NIFs regelverk, kommentarutgave til NIFs lov, veiledere osv. finnes her: www.idrettsforbundet.no/tema/juss