Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dommergruppa med god framdrift!

Publisert 07.03.2024 kl.10.53

Fotballdommergruppa i klubben passerte nylig 70 dommere. NIF har alltid hatt mange dommere, og har en lang og rik historie med dommere på alle nivåer – også internasjonalt. For sesongen 2024 er tilbudet systematisert og organisert på ny måte for at det å være dommer i Nordstrand skal bli enda bedre.

Dommergruppa med god framdrift!

"Målet er å lage en levende dommergruppe for dommere på alle nivåer, en gruppe som arbeider sammen, hvor det er gøy å dømme og hvor alle har muligheten til mestring og utvikling», sier Thomas Farstad, som er ny dommeransvarlig i klubben.

Gjennom vinterserien for 7’er og 9’er som har gått, og enda pågår på Niffen, har klubbens yngre dommere dømt ca 200 kamper i løpet av vinteren. Mange nye dommere er kvalifisert for dømming på 9’er fotball. I helgen 2.-3. mars dømte dommerne over 40 kamper for 9’er, alle dommerne kommer fra Nordstrand IF.

"En aktiv og velfungerende dommergruppe er en enorm resurs for hele klubben. Det gir gode muligheter til å utvikle ungdom som tar ansvar og får ledererfaring i ung alder. Det kan være med å bevisstgjøre klubbens spillere på dommerens rolle og utfordringer i kampsituasjon som igjen skaper forståelse til de gangene man opplever å ikke være enig med dommeren. Videre er det essensielt med pliktoppfyllende og positive dommere til klubbens arrangementer, cuper, vinterserie og ikke minst seriekamper. Og en fin inntektskilde for lokal ungdom." sier Ola Nyhus på vegne av fotballgruppen.

Klubben har 13 autoriserte dommere som dømmer både lokalt og nasjonalt, målet er å få enda flere autoriserte dommere på sikt. I Norge mangler det 1 200 autoriserte fotballdommere for sesongen 2024.

Dommergruppen vil bli mer synlig gjennom året, både i seriespill og cuper. «Jeg må prøve meg frem i denne rollen for å finne ut hvordan dommergruppa kan utvikles på best mulig måte», sier Farstad. «Etter hvert håper jeg på litt hjelp fra andre og jeg håper å få laget et lite lag med voksne som kan være med å veilede og skape trygghet for de yngste. Veiledning er det aller viktigste for å oppleve mestring som dommer.»

«Alle gleder seg til seriefotballen skal starte på Hallager, Hundejordet og Niffen, i år håper jeg vi kan lage ferdige dommeroppsett for kamper der klubben selv må stille med dommer. Dette vil gjøre det enklere for lagledere og for dommere, og tilbudet blir bedre for alle.», avslutter Farstad.

Informasjonen på nettsidene om dommere og dømming er oppdatert – se selv på nordstrand-if.no/fotball/dommere. Alt av dommeraktiviteter organiseres gjennom en ny Spond-gruppe for dommere, for å bli medlem tar du kontakt på [email protected] eller med dommeransvarlig.