Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

1. april: Nye retningslinjer for idrettsaktivitet

Publisert 01.04.2020 kl.22.23

Helsemyndighetene har i dag åpnet for idrettsaktivitet i mindre grupper.

1. april: Nye retningslinjer for idrettsaktivitet

Helsedirektoratets nye veiledning og anbefalinger for idrettsaktivitet sier at det kan tilrettelegges for, og utøves idrettsaktivitet i grupper for inntil fem personer, som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten forøvrig må utføres i samsvar med de råd helsemyndighetene har gitt.

Helsedirektør Bjørn Gulvog sier til nrk.no i dag at «Utstyr i kontakt med hender og hodet frarådes sterkt, og garderober kan ikke tas i bruk. Det betyr for eksempel at du ikke bør heade ballen på en fotballbane. Det vil også være umulig å gjennomføre en alminnelig håndballtrening».
Grunnet strenge krav til gjennomføring av aktivitetene, vil Nordstrand IF foreløpig ikke organisere aktivitet i klubbens regi.
De barn, foreldre og/eller trenere som ønsker å trene, gjør dette frivillig og på eget initiativ og ansvar. Forutsetningen er at man forholder seg til de retningslinjene som er gitt for å unngå smittespredning.

Nytt i dag er at Bymiljøetaten har gjenåpnet fotballbaner for uorganisert trening. Dette betyr altså at det igjen er lov å bruke våre baner på Niffen, Hallager og Hundejordet. Vi understreker at smittevernreglene må følges, og det er hvert enkelt sitt ansvar å overholde disse reglene. Som klubb har vi verken mulighet eller myndighet til å håndheve bruken av fotballbanene.

Norges idrettsforbund skal utarbeide felles anbefalinger for hvordan idretten kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. Idrettsforbundet vil oppfordre særforbundene til å lage egne «koronavettregler», som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.
Nordstrand IF vil avvente disse anbefalingene, før en eventuell ny beslutning tas om aktivitet i klubbens regi.
Inntil videre, vil det altså ikke legges til rette for aktiviteter i regi av Nordstrand IF.

Se forøvrig:
Oslo Idrettskrets: Ikke fritt fram for idretten

Norges idrettsforbund: Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

nrk.no: Idrettspresidenten ber alle forbund lage «koronavettregler»