Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer håndballtrening

Sist oppdatert 18.11.2020 kl.15.34

Fra 1. juni er det lov til å drive tilnærmet normal håndballtrening for spillere til og med 19 år. Fra 1. august er det også lov til å spille kamper mot andre lag/klubber innenfor egen region for spillere til og med 19 år. Basert på disse overordnede føringene har Norges Håndballforbund (NHF) utarbeidet retningslinjer for håndballtrening.

*** Oppdatering 18. august

Håndballforbundet har utarbeidet en protokoll for barne- og ungdomshåndballen. Alle trenere i barne- og ungdomshåndballen i Nordstrand IF må sette seg inn og rette seg etter disse retningslinjene.

***********************************

Nordstrand IF understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet i klubbens regi følger disse retningslinjene.

Det betyr:

 • Spillere opp til og med 12 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper
 • For spillere fra og med 13 år er innendørs trening ikke tillatt.
  • Unntaket er klubbens 1. divisjonslag, som kan trene med nærkontakt, og spille kamper mot hverandre.  
 • Kamper er ikke tillatt.

Håndballens retningslinjer for trening (oppdatert 18. august):

 1. Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener i minimum 10 dager.
 2. Treningene kan foregå med nærkontakt mellom spillerne. 1-meters regelen gjelder før, etter og i pauser/opphold i treningen.
 3. Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere, etc) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet, NIF og Norges Håndballforbund. 
 4. Spillere med Covid-19 relaterte symptomer skal sendes hjem.
 5. Det skal ikke være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.
 6. Gruppestørrelse på maksimalt 20 (eksklusive trener(e)). (Treningsområdets utforming og størrelse må tas med i vurderingen når treningsgruppens størrelse fastsettes.) Flere slike grupper på 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene. 
 7. Garderobe-/dusjanlegg kan benyttes, men 1-meters regelen gjelder. Garderobene skal vaskes etter hver gruppes bruk. Dette kan medføre at enkelte garderober ikke kan benyttes– eller at flere garderober må tas i bruk. Retningslinjer for renhold finnes her.
 8. Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret. Rengjør utstyret ofte.
 9. Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflaske til treningsøkten.
 10. Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan underlette for å holde minst 1-meters avstand der det lett blir kø.
 11. Treningsgruppene skal i størst mulig grad være de samme, men spillere kan delta på tvers av grupper, lag og idretter. 
 12. Om mulig bør offentlig transport unngås ved reise til/fra trening.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Treningene starter til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid. Dette for å unngå fare for kø ut og inn av hallen
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet, bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)

Garderober kan benyttes, under forutsetning av tilfredsstillende renhold (alltid vask av garderoben mellom ulike treningsgruppers bruk) og at en-metersregelen kan overholdes. Toaletter/vask skal være tilgjengelig for å sikre tilgang til vann og såpe. Her og i tilknytning til aktiviteten, må det til enhver tid være tilgang på såpe og desinfiseringsmidler.

NB! Syke personer må bli hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Man kan delta i trening igjen dersom symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

**For trening innenfor topphåndballen, se utfyllende retningslinjer her!

Håndball og korona: spørsmål og svar

Håndballforbundet har laget en nettside med oversikt over en rekke av de spørsmålene som oftest dukker opp i tilknytning til korona.

Kontaktperson i klubben for koronasmitte: 

Sportssjef Anna Collett
Epost: [email protected]
Tel: 98 29 52 20