Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer for kamper i barne- og ungdomshåndballen i Nordstrand Arena

Sist oppdatert 17.09.2020 kl.12.43

Fra 12. september starter sesongens første seriekamper i barne- og ungdomshåndballen i Nordstrand Arena. Nordstrand IF ønsker å legge tilrette for at helgekampene kan foregå med tilskuere tilstede. På denne siden finner du gjeldende retningslinjer for disse arrangementene.

Retningslinjer for kamper i barne- og ungdomshåndballen i Nordstrand Arena
Retningslinjer oppdatert 8. september 2020

Generelt 

Nordstrand IF har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av kamper med publikum i barne- og ungdomshåndballen i Nordstrand Arena. Retningslinjene gjelder alle kamper i helgene i regi av NHF. Det finnes egne retningslinjer for gjennomføring av trening. Kamper som foregår utenom helgene følger retningslinjene for trening, det vil si uten publikum.

Retningslinjene for kamper baserer seg på håndballforbundets veileder for kamper og arrangementer og protokoll for barne- og ungdomshåndballen. Alle trenere og årgangsansvarlige i klubben plikter å sette seg inn i og følge disse retningslinjene. 

Det åpnes opp for at kamper i helgene kan gjennomføres med maks 50 tilskuere per kamp. Dette forutsetter at årgangene kan stille med nok frivillige til at arrangementet kan gjennomføres (se nedenfor).

På denne siden finner du oppdatert informasjon om hva som gjelder spesifikt for gjennomføring av kamper i Nordstrand Arena – og hvem som har ansvar for hva.

Det er egne retningslinjer for elitekamper (1. divisjon)

Inngang og utgang ved kamper i helgene

Spillere og trenere skal i helgene benytte spillerinngangen til høyre for hovedinngangen, og gå inn i hallen via garderobene. 

Publikum skal benytte hallens hovedinngang, og følger trappen opp til hallens publikumssone. Alle tilskuere må betale før de kommer inn i hallen gjennom Vipps + registrere telefonnummeret sitt i Vipps-appen (se under). 

Hallens bi-inngang skal benyttes som utgang. Det vil si at alle spillere, støtteapparat, dommere og publikum skal forlate arenaen gjennom utgangen som befinner seg på baksiden av arenaen. Utgangen nås direkte fra hallen og publikumssonene. Det er viktig at alle forlater arenaen umiddelbart etter kampslutt da publikum til neste kamp ikke slippes inn før publikum fra forrige kamp har forlatt arenaen.

Lagenes ansvar

Alle trenere, lagledere og utøvere har ansvar for å sette seg inn i og påse at man forholder seg til gjeldende smittevernregler for arrangementet. Trenere og lagledere har ansvar for sine grupper. 1-metersregelen gjelder overalt, med unntak av under oppvarming og spillets gang.

Hvert lag kan maksimalt stille med 15 spillere til hver kamp. I tillegg kommer trenerapparatet. 

Lagene plikter selv å registrere lister over samtlige utøvere og støtteapparat som er med i gruppen til den aktuelle kampen. For spillere skal det leveres spillerliste og navn og telefonnummer på ansvarlig trener.
Listene lagres i 10 dager for så å makuleres/slettes. For spillere fra og med J/G 13 år registreres dette i TurneringsAdmin (TA). For spillere under 13 år må det føres spillerlister ”manuelt”. Lagene kan bruke denne malen (denne fås også utlevert under arrangementet).

Lagene skal ved ankomst møte opp på utsiden av spillerinngangen, der de vil bli tatt imot av arrangør. Spillerinngangen er plassert ca. 20 meter til høyre for hallens hovedinngang. På angitt tidspunkt kan kamptroppen gå inn i lagets tildelte garderobe, og vente til arrangør sier fra når lagene kan entre hallen. Lagleder har ansvar for at 1-metersregelen overholdes. Når laget forlater garderoben, skal alt utstyr, bagger ol. tas med inn i hallen, da det ikke er mulig å komme tilbake til garderoben etter kampslutt. Laget har ansvar for å rengjøre garderoben slik at den er klar til neste lag.

Det vil i løpet av onsdagen før helgens kamper bli publisert et kampprogram, med oversikt over når lagene kan forvente å slippe inn i garderoben. Kampprogrammet inneholder også en oversikt over når publikum kan forventes å slippe inn i hallen.

Hjemmelaget har ansvar for å kontakte bortelaget i forkant av kampen for å informere om hvordan kamper gjennomføres i Nordstrand Arena og når laget kan forvente å komme inn i garderoben og hallen. Bortelaget må også informeres om hvilke regler som gjelder for publikum og hvordan man kjøper billetter (se under). Send gjerne en link til denne nettsiden. 

Ordningen med kampvert som ble innført i august, vil inntil videre ikke gjelde for kamper i helgene. 

Påregn at laget får begrenset med tid i garderoben. Utøvere oppfordres til å komme ferdig skiftet til kamp. Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming. Det er gode oppvarmingsmuligheter i området rundt arenaen. Respekter samtidig at det foregår organisert trening og kamper på fotballbanene.

Etter kampslutt skal lagene forlate Nordstrand Arena så raskt som mulig. NB! Arenaens bi-inngang skal benyttes som utgang. Garderober skal ikke benyttes etter kampslutt.

Under kampen gjelder følgende retningslinjer:

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken. Det dispenseres således fra spillereglenes punkt om innbytteområde så lenge veilederen fra NHF er gjeldende. 
 • Lagleder skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out. 
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.
 • Lagledere og dommere som signerer kamprapporten skal desinfisere hender før og etter bruk av pc/nettbrett.
 • Lagene skal ha med egen håndsprit eller liknende, for å redusere trykket på de områdene som er forbeholdt tilskuere og funksjonærer.
 • Dersom funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. 

For kamper i LERØYserien og juniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.

Publikum

Det åpnes opp for et begrenset antall tilskuere på kamper – maks 50 personer per kamp. 

 • Publikum kommer inn i Nordstrand Arena gjennom hovedinngangen.
 • For å komme inn som publikum, må du rett i forkant av kampen du skal se på betale for en "virtuell" inngangsbillett. 
 • Dette gjør du gjennom å vippse kr. 50,- per voksen og kr. 25,- per barn til 13402 (Billett håndball - Nordstrand idrettsforening). 
 • NB! Telefonnummer må skrives inn i tekstfeltet. Dette gjør smittesporing i etterkant mulig.
 • Kvittering vises ved inngangen. 
 • Alle som har kjøpt billetter til flere enn seg selv, må gå inn i hallen samtidig med de du har kjøpt billetter til.
 • Betalingen gjelder utelukkende én kamp av gangen. Dersom man skal være tilskuer til flere kamper, må du forlate arenaen etter første kamp og kjøpe ny "billett" til neste kamp.
 • Ordningen med betaling gjennom Vipps er den eneste måten for tilskuere å komme inn i hallen på - dette gjelder barn og NIF-trenere også.

Utgang

 • Publikum skal forlate arenaen umiddelbart etter kampslutt. Dette gjelder også tilskuere som skal være tilstede på flere kamper.
 • Publikum forlater arenaen gjennom utgangen på baksiden av hallen. Se skilt i hallen. 

Registrering av tilskuere

 • Som arrangør har Nordstrand IF plikt til å registrere alle som er tilstede på arrangementet med tanke på eventuell smittesporing.
 • Publikum må derfor registrere telefonnummeret sitt i tekstfeltet når man foretar betalingen i Vipps. 
 • De som betaler for flere enn seg selv har plikt til å holde oversikt over hvem dette gjelder og oppgi navn og kontaktinfo til helsemyndighetene dersom det er aktuelt med smittesporing. 
 • Ordningen med Vipps er den eneste måten for tilskuere å komme inn i hallen på.

Når slippes publikum inn?

 • Publikum slippes ikke inn i Nordstrand Arena før samtlige tilskuere fra forrige kamp har forlatt arenaen. Da det i enkelte tilfeller vil være kort tid mellom kampene, må publikum påregne at man ikke kommer inn i arenaen i god tid før kampstart.
 • I løpet av onsdagen før kampene spilles, blir det publisert et kampprogram for helgens kamper. Her kan du se når publikum slippes inn til de enkelte kampene. 

Dommerens ansvar 

 • Dommere er omfattet av de samme krav til smittevern som øvrige aktører.
 • Dommerne skal så langt det er mulig følge 1-metersregelen, men vil i gitte situasjoner måtte fravike avstandsregelen i kraft av sin funksjon og myndighet.
 • Dommeren plikter å sette seg inn i idrettens smittevernregler.
 • Meld forfall ved symptomer.
 • Sidebytte benyttes ikke i aldersklassene J/G 16 og yngre.

Arrangørens ansvar 

Alle kamper som gjennomføres på lørdager og søndager med publikum tilstede defineres som et kamparrangement. Nordstrand IF skal til hvert arrangement oppnevne en arrangøransvarlig/smittevernansvarlig. For å få gjennomført arrangementet, er klubben avhengig av at frivillige funksjonærer. Uten frivillige vil det ikke være mulig å gjennomføre kamper med publikum. Informasjon om dette vil gå ut til alle årgangene. 

Oppgavene til de frivillige vil være å passe på at kun spillere, trenere, funksjonærer og publikum med gyldig billetter slippes inn i hallen. Vakter skal sørge for at lagene blir vist til riktig garderobe og at de loses ut av banen etter kamp. Vakter vil tilse at 1-metersregelen overholdes på tribunen, og vil ta seg av renhold av innbytterbenker ved eventuelt sidebytte og mellom kamper og at sekretariatsbord samt andre kontaktflater og utstyr rengjøres. Det vil også være behov for frivillige som kan ivareta oppgavene i sekretariatet.

Arrangør har ansvar for at nødvendig smittevernutstyr skal være til stede:

 • Håndsprit eller andre egnede rengjøringsmidler.
 • Tørkepapir.
 • Engangsmopper til å tørke væske på banen ved behov.
 • Egnet sted til å kaste avfall

Toaletter vil under arrangementet ha forsterket renhold og kontaktflater vil rengjøres hyppig.

Kamper som gjennomføres mandag til fredag

Retningslinjene gjelder for seriekamper og cupkamper som skal gjennomføres på lørdager og søndager. For serie- og cupkamper som skal spilles på hverdager, tillates det ikke publikum. Det vil heller ikke være vakter tilstede som sørger for renhold. Dette har lagene da selv ansvar for. Alle punkter som gjelder for gjennomføring av trening, skal også gjelde under kamper uten publikum. 

Smittevernets «gylne treenighet»

 1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.
 2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

NHF oversikt over retningslinjer i hallene

Kontaktperson i klubben for koronasmitte: 

Sportssjef Anna Collett
Epost: [email protected]
Tel: 98 29 52 20