Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer fotballtrening

Sist oppdatert 05.01.2021 kl.11.38

På denne siden finner du oppdaterte retningslinjer for hvordan alle fotballtreninger i Nordstrand IF skal gjennomføres. Retningslinjene følger Fotballforbundets koronavettregler.

Retningslinjer fotballtrening

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FOTBALLTRENINGER I NORDSTRAND IF (oppdatert 4. januar 2021)

 • Trener for gruppen er ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Trening er kun tillatt for spillere under 20 år.
 • 1 meters-regelen gjelder, også under selve treningsaktiviteten. Den er det viktigste forebyggende tiltaket vi alle kan bidra med.
 • Treningsgruppene skal være på maks 20 personer. Årganger med mer enn 20 spillere kan ikke møtes samlet. De deles inn i grupper på maks 20 personer som holdes atskilt. Tallet på 20 omfatter utøvere. Ledere, trenere og øvrig støtteapparat kommer i tillegg.  
 • Hospitering mellom årskull er for tiden ikke tillatt (oppdatert 16.11).
 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing. Dette kan for eksempel gjøres i Spond. Opplysningene må oppbevares i minimum 10 dager etter trening.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle spillere skal vaske hender grundig før og etter trening. Det enkelte lag bør kjøpe inn Antibac fra lagkassen, og sørge for god tilgang til dette under aktiviteten.
 • Etter endt aktivitet skal spillere og trenere raskt forlate banen og området. Nye lag kommer og plassen skal frigis. Vi vil også unngå store ansamlinger generelt. 
 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet. Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler. 
 • Kontaktperson for koronasmitte i klubben er sportssjef Anna Collett
   

SJEKKLISTE FØR TRENING

 Ankomst før trening i grupper på maks 20 sammen med ansvarlig leder

 • Alle møter ved angitt oppmøtepunkt og holder 1 meters avstand eller mer
 • Respekter treningstiden. Ikke gå inn på banen før tildelt treningstid.
 • Håndvask
 • Informasjon om regler og innhold i økta
  • Maks 20 i hver gruppe. Er treningsgruppa større, må gruppa deles slik at ingen gruppe er større enn 20, så lenge det er nok plass.
  • Minn spillere om at det skal være minst 1 meters avstand utenfor aktivitet
 • Registrere spillere og trenere i Spond (smittesporing)
   

SJEKKLISTE UNDER TRENING

 • Maks 20 i hver gruppe
 • 1 meter avstand både under aktivitet og i pausene
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt. Bruk navn og vær oppmuntrende
  • Positiv adferd i fellesskap
  • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor