Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer fotballtrening

Sist oppdatert 22.08.2020 kl.13.28

På denne siden finner du oppdaterte retningslinjer for hvordan alle fotballtreninger i Nordstrand IF skal gjennomføres. Retningslinjene følger Fotballforbundets koronavettregler.

Retningslinjer fotballtrening
Fotballens koronavettregler ligger til grunn for all fotballaktivitet i Nordstrand IF

Nytt punkt gjeldende fra 21. august 

 • Dersom det skal gjennomføres kamp rett etter lagets treningsøkt, skal egen økt avsluttes 10 minutter før kampen starter. Spillere/trenere må raskt forlate anlegget. Alle som ønsker å følge kampen må registrere seg først hos kampvert - og passe på 1-metersregelen overholdes.

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FOTBALLTRENINGER I NORDSTRAND IF (fra 11. august 2020)

 • Trener for gruppen er ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Fullkontakt trening er kun tillatt for spillere under 20 år.
 • 1 meters-regelen gjelder for alt utenom selve treningsaktiviteten. Den er det viktigste forebyggende tiltaket vi alle kan bidra med.
 • Treningsgruppene skal være på maks 20 personer. Tallet på 20 omfatter utøvere. Ledere, trenere og øvrig støtteapparat kommer i tillegg.  
 • Gruppene skal være faste over tid - minimum en uke. 
 • Spillere kan bytte treningsgruppe, hospitere eller drive med annen idrett uten opphold i aktiviteten. Det anbefales at bytte mellom grupper begrenses.
 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing. Dette kan for eksempel gjøres i Spond. Opplysningene må oppbevares i minimum 10 dager etter trening.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle spillere skal vaske hender grundig før og etter trening. Det enkelte lag bør kjøpe inn Antibac fra lagkassen, og sørge for god tilgang til dette under aktiviteten. Baller, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig.
 • Etter endt aktivitet skal spillere og trenere forlate banen og området. Nye lag kommer og plassen skal frigis, vi vil også unngå store ansamlinger generelt.
 • Treningskamper er greit, men disse skal følge reglene for kampgjennomføring dersom disse er på tvers av grupper eller klubber. 
 • Seniorlag med blandet alder, over og under 20 år, kan trene samtidig, men i faste grupper og bare de til og med 19 år kan trene med kontakt. Det er altså mulig å organisere en treningsøkt for hele gruppen med 1 m avstand mellom spillerne, men ha deler av økten splittet og hvor de under 20 år kan spille med kontakt. 
 • Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler. 
 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet. 
 • Kontaktperson i klubben for koronasmitte er sportssjef Anna Collett

Alle fotballspillere i klubben fra 13 år og opp, inkludert junior- og breddefotballen, må gjennomføre det obligatoriske kurset «Fotballens koronavettkurs», senest innen utgangen av august. Man får ikke spille kamper før dette er gjennomført. Kursbeviset må sendes til ansvarlig lagleder på hvert enkelt kull. (Oppdatert 18. august: Tidligere sto det at dette også trenere og ledere, det er ikke riktig)

SJEKKLISTE FØR TRENING

 Ankomst før trening sammen med ansvarlig leder

 • Alle møter ved angitt oppmøtepunkt og holder 1 meters avstand eller mer
 • Håndvask
 • Informasjon om regler og innhold i økta
  • Max 20 i hver gruppe. Er treningsgruppa større, må gruppa deles slik at ingen gruppe er større enn 20, så lenge det er nok plass.
  • Minn spillere om at det skal være minst 1 meters avstand utenfor aktivitet
  • Informere om hva som skjer etter trening: går ut på anvist område og gjennomfører vask og avslutning før vi reiser hjem.
 • Registrere spillere og trenere i treningsøkta (smittesporing)

 

SJEKKLISTE UNDER ØKTA

 • Max 20 i hver gruppe
 • Avstand i pausene
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt. Bruk navn og vær oppmuntrende
  • Positiv adferd i fellesskap
  • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor
 • Avslutning av økta ved angitt avslutningspunkt slik at ny gruppe slipper til på banen (avsluttes 10 minutter tidligere dersom det er kamp rett etter at økta skulle vært ferdig)

 

SJEKKLISTE ETTER ØKTA

 • Vask av utstyr
 • Håndvask
 • Spør hvordan det gikk i forhold til regler og hva vi kan gjøre bedre