Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Retningslinjer fotballtrening

Sist oppdatert 14.04.2021 kl.14.10

På denne siden finner du oppdaterte retningslinjer for hvordan alle fotballtreninger i Nordstrand IF skal gjennomføres. Retningslinjene følger Fotballforbundets koronavettregler.

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV FOTBALLTRENINGER I NORDSTRAND IF (oppdatert 14. april 2021)

 • Trener for gruppen er ansvarlig for at reglene overholdes.
 • Barn og ungdom t.o.m ungdomsskolealder kan trene organisert utendørs med kontakt, i grupper på maks 10 personer.
 • Ungdom i videregåendeskolealder kan trene organisert utendørs, i grupper på maks 10 personer, og alle må kunne holde én meter avstand til enhver tid.
 • Innendørstrening er ikke lov i noen aldre, med unntak av toppidretten som følger nasjonale retningslinjer
 • 1 meters-regelen gjelder også utenfor treningsaktiviteten. Den er det viktigste forebyggende tiltaket vi alle kan bidra med.
 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing. Dette kan for eksempel gjøres i Spond. Opplysningene må oppbevares i minimum 10 dager etter trening.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten. Alle spillere skal vaske hender grundig før og etter trening. Det enkelte lag bør kjøpe inn Antibac fra lagkassen, og sørge for god tilgang til dette under aktiviteten.
 • Etter endt aktivitet skal spillere og trenere raskt forlate banen og området. Nye lag kommer og plassen skal frigis. Vi vil også unngå store ansamlinger generelt. 
 • Foreldre bør ikke være til stede ved treningsfeltet. Utover aktive utøvere bør antall trenere/ledere holdes på et minimum pr. gruppe for å gjennomføre aktiviteten i henhold til Fotballens koronavettregler. 
 • Medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse innen Viken tillates ikke å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. (oppdatert 16.03)

SJEKKLISTE FØR TRENING

 Ankomst før trening i grupper på maks 10 sammen med ansvarlig leder

 • Alle møter ved angitt oppmøtepunkt og holder en meters avstand eller mer
 • Respekter treningstiden. Ikke gå inn på banen før tildelt treningstid.
 • Håndvask
 • Informasjon om regler og innhold i økta
  • Maks 10 i hver gruppe. Er treningsgruppa større, må gruppa deles slik at ingen gruppe er større enn 10, så lenge det er nok plass.
  • Minn spillere om at det skal være minst 2 meters avstand utenfor aktivitet
 • Registrere spillere og trenere i Spond (smittesporing)
   

SJEKKLISTE UNDER TRENING

 • Maks 10 i hver gruppe
 • En meter avstand også i pausene
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt. Bruk navn og vær oppmuntrende
  • Positiv adferd i fellesskap
  • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor

 

Kontaktperson i klubben for koronasmitte: 

Daglig leder Sverre Kildahl
Mobil 90 14 23 45.
E-post: sverre.kildahl@nordstrand-if.no