Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Sommercamper 2023

Sist oppdatert 21.06.2023 kl.14.22

Nordstrand arrangerer sine populære camper i ukene 26-27 og 32-33. I uke 29 og 30 arrangere vi Idrettssommer i samarbeid med Oslo kommune og OIK. I tillegg arrangerer NIF Parasport aktivitetsleir i uke 32 og 33.

Sommercamper 2023

Vi tilbyr våre populære Camper Fotball/Håndball 1.-4. klasse (også kjent som fotball-/håndballskolen), Akademi-camper fotball og håndball tilpasset de som går i 5.-8. klasse, Camp e-sport i flotte lokaler på Hallager og Camp 59° med kule opplevelser på turer i nærmiljøet. Her er det noe som passer for alle!

Uke 26
(26/6-30/6)
Uke 27
(3/7-7/7)
Uke 28
(10/7-14/7)
Uke 29
(17/7-21/7)
Uke 30
(24/7-28/7)
Uke 31
(31/7-4/8)
Uke 32
(7/8-11/8)
Uke 33
(14/8-18/8)
          Heldags-Niffo    
Camp Fotball Camp Fotball         Camp Fotball Camp Fotball
Camp Håndball Camp Håndball         Camp Håndball Camp Håndball
Fotballakademi Camp             Fotballakademi Camp
Håndballakademi Camp             Håndballakademi Camp
              Camp 59° Nordstrand
              Camp e-sport 
            Aktivitetsleir Parasport Aktivitetsleir Parasport
      Idrettssommer (gratis) Idrettssommer (gratis)      

Ønsker du å jobbe på campene?
Se denne utlysningen: https://nordstrand-if.no/onsker-du-sommerjobb-i-nordstrand-if

Priser og rabatter

  • Pris for alle campene er kr 2000,- pr. uke
  • Vi gir søsken- og fleruke-rabatt på kr 500,-*

*Altså betaler man kr 1500,- fra uke nummer to og utover enten det er samme barn som går flere uker eller man melder på søsken i samme husstand.
Unntakene er Akademicampene i fotball og håndball som kun går over 3 dager, der er påmeldingen kr 1000,- pr. camp og ingen rabatt.

F.eks: Sønn 1 går på Camp Fotball uke 26 og 27 = Betaler kr 2000,- for uke 26 og kr 1500,- for uke 27. Datter 1 i samme husstand melder seg på Camp 59 i uke 33 og betaler da kr 1500,-.

Niffo-barn
Barn som går på Niffo som ønsker å delta på Camp, kan betale kun for de ekstra dagene de trenger for å fylle opp uken. Eller velge å gå kun de dagene de allerede har betalt for.
F.eks. om barnet går 3 dager på Niffo til vanlig, velger man alternativet som heter "Går 3 dager på Niffo" og betaler da kr 600,- for de to resterende dagene i uken.

NB: Niffo-året slutter i juni og begynner i august. Det vil si at det kun er de som betaler for juni som får rabatt i uke 26 og tilsvarende kun de som er påmeldt fra nytt skoleår 2023/24 som får rabatt i uke 32/33. Eksisterende Niffo-barn vil få e-post fra Niffo vedr dette når det nærmer seg. Barn som blir påmeldt Niffo for skoleåret 23/24 vil motta info ved påmelding.

Ev. spørsmål om campene kan rettes til: [email protected]

Info om campene:

Camp Nordstrand Fotball

Campene, tidligere kalt Fotballskolen, er kjent som store høydepunkter i sommerferien. De vil finne sted på Niffen. Her skapes unik kontakt mellom klubbens eldre trenere og spillere. Barna får utfolde seg i variert aktivitet fra klokka ni om morgenen til tre om ettermiddagen. Storstua varter opp med lunsj hver dag, det blir variert mellom brødmat og varmmat. Vi serverer også frukt 2 ganger daglig.

For barn født 2017-2012: Uke 26, 27, 32 og 33
Pris: kr 2000,- (kr 1500,- søsken-/flerukerabatt)

Uke 26: https://club.spond.com/landing/courses/nif/28278ABD31094778A0E57566301979D5/main_products
Uke 27: https://club.spond.com/landing/courses/nif/221154F64CA5401692868DF513697680/main_products
Uke 32: https://club.spond.com/landing/courses/nif/100F4DC7B57241248E1B022E9259DB49/main_products
Uke 33: https://club.spond.com/landing/courses/nif/3A98D39B91264C1BBB0327195D145A3E/main_products

Camp Nordstrand Håndball

Campene, tidligere kalt Håndballskolen, er kjent som store høydepunkter i sommerferien. De vil finne sted i Nordstrand Arena. Her skapes unik kontakt mellom klubbens eldre trenere og spillere. Barna får utfolde seg i variert aktivitet fra klokka ni om morgenen til tre om ettermiddagen. Storstua varter opp med lunsj hver dag, det blir variert mellom brødmat og varmmat. Vi serverer også frukt 2 ganger daglig.

For barn født 2017-2012: Uke 26, 27, 32 og 33
Pris: kr 2000,- (kr 1500,- søsken-/flerukerabatt)

Uke 26: https://club.spond.com/landing/courses/nif/83E9FF0BCFC341E19EE0C240CFB6ED34/main_products
Uke 27: https://club.spond.com/landing/courses/nif/AE6AA49945C64A139ED472CF3062B893/main_products
Uke 32: https://club.spond.com/landing/courses/nif/70076746F2B0458DA491CA7250A9F6C7/main_products

Uke 33: https://club.spond.com/landing/courses/nif/0824823319C547B1A37CAA79C5FAF279/main_products

Fotballakademi Camp

Fotballakademiet vil foregå på Niffen i uke 26 og 33 mandag-onsdag. Varighet: kl 10.30-14.30. Her vil barna og ungdommene få et kortere og mer spisset tilbud av noen av våre aller dyktigste trenere. Her vil kvalitet og læring stå i fokus. Hver enkelt må selv ta med lunsj.

For gutter og jenter født 2012-2009: Uke 26 og 33.
Pris: kr 1000,- (Ingen søsken-/flerukerabatt)

Uke 26: https://club.spond.com/landing/courses/nif/775540EC9B33435EA837BA74855AFC9B/main_products
Uke 33: https://club.spond.com/landing/courses/nif/CBFFEEFB648347BF95125E7F02A2E1A0

Håndballakademi Camp

Håndballakademiet vil foregå onsdag-fredag i uke 26 og mandag-onsdag i uke 33. Varighet: kl 10.30-14.30. Her vil ungdommene få et kortere og mer spisset tilbud av noen av våre aller dyktigste trenere. Her vil kvalitet og læring stå i fokus. Hver enkelt må selv ta med lunsj.

For gutter og jenter født 2012-2009: Uke 26 og 33.
Pris: kr 1000,-  (Ingen søsken/flerukerabatt)

Uke 26: https://club.spond.com/landing/courses/nif/95F60EFB37ED4F7FA297B3D00E9EF8D0/main_products
Uke 33: https://club.spond.com/landing/courses/nif/34C820519B82457EADA7B7C9670751B5/main_products 
Uke 33 er dessverre full, for å sette seg på venteliste kan man benytte følgende lenke: 
https://club.spond.com/landing/courses/nif/75EC908F71694212B71A16E0B071A8B8

Camp 59° Nordstrand - AVLYST

Bor det en liten eventyrer i deg og du liker å være ute? Da er disse ukene perfekte for deg. Vi drar på turer i nærområdet og kanskje en lengre tur en dag.

Deltakerne får en lunsjpakke hver dag, inkludert i prisen. Vi tar forbehold om nok påmeldte og kompetente instruktører med tanke på gjennomføring.

For gutter og jenter født 2012-2008: Uke 33.
Pris: kr 2000,- (kr 1500,- søsken-/flerukerabatt)

Uke 33: https://club.spond.com/landing/courses/nif/F3C0D4378EFF4437B54F031210BE4546/main_products AVLYST

Camp Nordstrand e-sport

e-sport-gruppa vil holde til i de helt nye e-sportlokalene i klubbhuset på Hallager i uke 33. Gruppa vil ha en treningsøkt hver formiddag, i tillegg til en friere utetime hver ettermiddag. Gruppen vil drive med variert spillaktivitet tilpasset aldersgruppen. Deltakerne får en lunsjpakke hver dag, inkludert i prisen. Vi tar forbehold om nok påmeldte og kompetente instruktører med tanke på gjennomføring.

For gutter og jenter født 2013-2008: Uke 33.
Pris: 2000,- (1500,- søsken-/flerukerabatt) 
Uke 33: 
https://club.spond.com/landing/courses/nif/F6226B1C75914FF2B4377E5F48EAAA45/main_products

Parasportens aktivitetsleire

Uke 32 og 33: https://nordstrand-if.no/parasport/aktivitetsleir

Idrettssommer, gratis sommerskole

Idrettssommer er et konsept vi gjennomfører i samarbeid med Oslo Idrettskrets, med midler fra Oslo Kommune. Tilbudet er gratis å delta på. Her vil vi bedrive variert idrettsaktivitet gjennom uken. Vi benytter idrettsanleggene i Nordstrand Idrettspark og Nordstrand Arena. Her finner man bl.a. 2 kunstgressbaner for fotball, en ballbinge, en beachhåndballbane, to innendørs håndballflater og bordtennisfasiliteter.

Uke 29: https://club.spond.com/landing/courses/nif/91B27DAB26354D1C870B05A56938240C
Uke 30: https://club.spond.com/landing/courses/nif/8955956F07DE4D39A9C4B3A20593C3A8